Bitwy z okresu nowożytnego - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Biblioteka Cyfrowa Historycy.org > Książki o tematyce militarnej > Wydawnictwo Bellona - Historyczne Bitwy > Bitwy z okresu nowożytnego
 1. Chocim 1621 (30 odpowiedzi)
 2. Warszawa 1656 – M. Nagielski (24 odpowiedzi)
 3. Naseby 1645 – J. Wojtczak (15 odpowiedzi)
 4. Kunersdorf 1759 – M. G. Przeździecki (13 odpowiedzi)
 5. Texel 1673 - M. Franz, A. Pastorek (106 odpowiedzi)
 6. Ramillies 1706 - R. Radziwonka (38 odpowiedzi)
 7. Tenochtitlan 1521 – R. Tomicki (8 odpowiedzi)
 8. Kraków 1768-1772 - R. Dzieszyński (31 odpowiedzi)
 9. Czesma 1770 - P. Olender (69 odpowiedzi)
 10. Quebec 1759 – J. Wojtczak (13 odpowiedzi)
 11. Syberia 1581-1697 - R.F. Barkowski (41 odpowiedzi)
 12. Cholula 1519 (10 odpowiedzi)
 13. Malta 1565 – A. Zieliński (20 odpowiedzi)
 14. Zbaraż 1649 – K. Śledziński (40 odpowiedzi)
 15. Chocim 1673 – D. Orłowski (26 odpowiedzi)
 16. Cudnów 1660 – R. Romański (14 odpowiedzi)
 17. Oliwa 1627 – K. Koczorowski (18 odpowiedzi)
 18. Byczyna 1588 - R. Dzieszyński (38 odpowiedzi)
 19. Lepanto 1571 (15 odpowiedzi)
 20. Cuzco 1536-1537 - R. Warszewski (8 odpowiedzi)
 21. Połtawa 1709 – W. A. Serczyk (16 odpowiedzi)
 22. Hammerstein 1627 – P. Skworoda (35 odpowiedzi)
 23. Smoleńsk 1632-1634 – D. Kupisz (22 odpowiedzi)
 24. Culloden Moor 1746 - J. Wojtczak (17 odpowiedzi)
 25. Wiedeń 1683 – L. Podhorodecki (34 odpowiedzi)
 26. Obertyn 1531 – M. Plewczyński (116 odpowiedzi)
 27. Połock 1579 – D. Kupisz (15 odpowiedzi)
 28. Panama 1671 - J. Molenda (26 odpowiedzi)
 29. Vilcabamba 1572 - R. Warszewski (39 odpowiedzi)
 30. Blenheim–Hochstadt 1704 – R. Radziwonka (34 odpowiedzi)
 31. Beresteczko 1651 – R. Romański (31 odpowiedzi)
 32. Zieleńce–Mir–Dubienka 1792 – P. Derdej (36 odpowiedzi)
 33. Moskwa 1617-1618 – A.A. Majewski (27 odpowiedzi)
 34. Boyne 1690 - J. Wojtczak (27 odpowiedzi)
 35. Moskwa 1612 – T. Bohun (27 odpowiedzi)
 36. Insurekcja Warszawska 1794 - W. Kępka-Mariański (30 odpowiedzi)
 37. Kłuszyn 1610 – R. Szcześniak (33 odpowiedzi)
 38. Cecora 1620 - K. Śledziński (24 odpowiedzi)
 39. Strzegom–Dobromierz 1745 – R. Kisiel (27 odpowiedzi)
 40. Racławice 1794 - B. Szyndler (50 odpowiedzi)
 41. Psków 1581-1582 – D. Kupisz (11 odpowiedzi)
 42. Maciejowice 1794 – W. Mikuła (8 odpowiedzi)
 43. Praga 1757 – R. Kisiel (32 odpowiedzi)
 44. Połonka–Basia 1660 – M. Gawęda (31 odpowiedzi)
 45. Kircholm 1605 – H. Wisner (44 odpowiedzi)
 46. Orsza 1514 – P. Dróżdż (32 odpowiedzi)
 47. Warka–Gniezno 1656 – P. Skworoda (4 odpowiedzi)
 48. Żółte Wody–Korsuń 1648 – W. Biernacki (33 odpowiedzi)
 49. Przemyśl 1656-1657 – A. Borcz (22 odpowiedzi)
 50. Kamieniec Podolski 1672 - P. Derdej (39 odpowiedzi)
 51. Kliszów 1702 – M. Wagner (64 odpowiedzi)
 52. Prostki 1656 – S. Augusiewicz (10 odpowiedzi)
 53. Wojny guarańskie 1628-1756 - J. Molenda (10 odpowiedzi)
 54. Saratoga – Yorktown 1777-1781 – I. Rusinowa (10 odpowiedzi)
 55. Batoh 1652 – W. J. Długołęcki (8 odpowiedzi)
 56. Podhajce 1698 – J. Wojtasik (12 odpowiedzi)
 57. Cajamarca 1532 – A. Tarczyński (22 odpowiedzi)
 58. Detroit 1763 – A. Sudak (11 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.