Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Liczebność sił zbrojnych ZSRR 1941-1945, Dokumenty i materiały
     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 15/07/2012, 16:57 Quote Post

Założyłem podobny temat o Armii Czerwonej w latach 1939-1941.
Teraz okres "Wielkiej Wojny Ojczyźnianej".

Na początek dokument który można znaleźć na stronie Sołonina
http://www.solonin.org/doc_spravka-o-chislennosti-krasnoy

Raport płk. Jefriemowa szefa oddziału organizacyjno – ewidencyjnego Dowództwa Operacyjnego Sztabu Generalnego Armii Czerwonej z 1 maja 1942r.

O liczebności Armii Czerwonej, uzupełnieniach i stratach za okres od początku wojny do 1 marca 1942r.

1.* Na początku wojny ogólna liczebność Armii Czerwonej wynosiła 4924000 ludzi, z nich powołanych na wielkie obozy szkoleniowe do ogłoszenia mobilizacji 668000 ludzi.

2. Od początku wojny do 1 sierpnia 1941r. w skład Armii Czerwonej weszło 2456000 ludzi, z nich uzupełnień marszowych – 126000 i w składzie związków taktycznych i jednostek – 2330000 ludzi.
Zgodnie ze stanem na 1 sierpnia 1941r., to jest czterdzieści dni po rozpoczęciu wojny, faktyczna liczebność Armii Czerwonej wynosiła 6713000 ludzi, z nich na walczących frontach 3242000 ludzi, i w okręgach 3464000 ludzi.
Straty za ten okres wynoszą 667000 ludzi.
Jeśli wliczy się straty to liczebność Armii Czerwonej powinna wynosić 7380000 ludzi.

3. Marszowych uzupełnień od początku wojny do 1 grudnia 1941r. włącznie uzyskano 2130000 ludzi, z nich wg miesięcy:
- za lipiec 126000
- sierpień 627000
- wrzesień 494000
- październik 585000
- listopad 299000
Liczebność Armii Czerwonej na 1 grudnia 1941r. wynosi 7734000 ludzi, z nich na frontach 3267000 ludzi, w okręgach 4527000 ludzi.
Ogólne straty od 1 sierpnia do 1 grudnia stanowiły około (dokładnych danych brak) 3377000 ludzi, a za listopad (około) 875000 ludzi, czyli 27% liczebności walczących frontów.
Jeśli nie brać pod uwagę strat za ten okres, to liczebność walczących frontów na 1 grudnia 7735000 + 875000 = 8608000 ludzi.
Wywód: Okres od 1 sierpnia do 1 grudnia najbardziej niejasny w odniesieniu do ewidencji, zwłaszcza strat. Można zdecydowanie stwierdzić, że dane dowództwa org.- etatowego wg strat za miesiące październik i listopad z całą pewnością nie odpowiadają rzeczywistości. Wg tych danych w każdym z tych miesięcy poniesiono straty po 374000 ludzi, a faktycznie w tych miesiącach wojska poniosły największe straty.

4. Na początku natarcia (1 grudnia) liczebność Armii Czerwonej wynosiła 7733000 ludzi, z nich na frontach 3207000 ludzi, w okręgach 4526000 ludzi.
Za cały okres od 1 grudnia po 1 marca uzyskano ogólne uzupełnienia w liczbie 3220000 ludzi, z nich przybyły w składzie marszowego uzupełnienia 2074000 ludzi, a w składzie związków taktycznych 1146000 ludzi.
Wg miesięcy uzupełnienia rozdzielono w następujący sposób:
- marszowe: grudzień – 555000, styczeń – 751000, luty – 770000 ludzi.
- w składzie związków taktycznych: grudzień – 756000, styczeń - ?, luty – 453000 ludzi.

5. Ogólne straty za ten okres wynoszą 1638000 ludzi, z nich:
- za grudzień – 552000
- styczeń – 558000
- luty – 528000
Średniomiesięczne straty – 546000 ludzi.
Ogólna liczba rannych i kontuzjowanych, odmrożonych i chorych (od początku wojny) wynosi 1665000, czyli 12%.
Liczba wyleczonych powracających w szeregi wg danych dowództwa sanitarnego równa się około 1000000 ludzi.

6. Ogólne sumowanie liczebności za mijający okres.
Na początku wojny w Armii Czerwonej było 4924000 ludzi.
Do 1 stycznia 1942r. wg danych Dowództwa mobilizacji było zmobilizowanych 11790000 ludzi, od 1 stycznia do 1 marca 1942r. do armii zmobilizowano 700000 ludzi.
Łącznie zmobilizowano 12490000 ludzi.
Wychodząc od tych danych, razem w armii powinno być na 1 marca 1942r. 17414000 ludzi.
Co jest w rzeczywistości?
Straty na frontach – 4217000 ludzi.
z nich wyleczeni powracający w szeregi – 1000000 ludzi.
Łączne straty bezpowrotne – 3217000 ludzi.
Razem powinno być w Armii Czerwonej z uwzględnieniem strat 14197000 ludzi.
W rzeczywistości wg danych dowództwa org. – etatowego na 1 marca 1942r. jest 9315000 ludzi.

01.05.1942
Podpis.


* numeracja akapitów wprowadzona przez Sołonina dla uporządkowania tekstu.

Dokument opublikowany w książce С.Н. Михалев, "Людские потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Статистическое исследование, Красноярск, РОИ КГПУ, 2000 г. Sygn. archiwalna dokumentu - ЦАМО. Ф. 14. Оп. 113. Д. 1. Л. 228-238.

Na razie.

Ps. Na stronie Sołonin podaje swoje uwagi o tekście oraz tabele.

Ten post był edytowany przez Olek: 15/07/2012, 16:58
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 24/07/2012, 12:42 Quote Post

W podanym wyżej raporcie płk. Jefriemow powołuje się w pkt 6 w celach porównawczych na "Dowództwo mobilizacji". Chodzi tutaj o Szefa (Naczelnika) Głównego Dowództwa Formowania i Kompletowania Armii Czerwonej (Gławupraforma) gen. płk. E.A. Szczadenko.

W poniższym linku znalazłem obszerne fragmenty raportu tego "towarzysza" wykonanego w dniu 10.09.1942r.
http://vif2ne.ru/nvk/forum/0/archive/2247/2247389.htm
W tłumaczeniu wygląda to tak.

„Raport o mobilizacyjnych rezerwach i ich wykorzystaniu za rok wojny (na 1 września 1942r.)
1. Przeprowadzenie mobilizacji.
Przed mobilizacją w składzie Sił Zbrojnych znajdowały się trzy powołane roczniki (urodzeni 1919-1921) oraz powołani z rezerw na obozy szkoleniowe ze składu innych roczników w ogólnej liczebności (wliczając wojska NKWD) razem około 5000000 ludzi (w tej liczbie w Armii Czerwonej 4275713 ludzi, w Wojenno Morskiej Flocie 374608 ludzi).
(…)
Po zmobilizowaniu liczebność Sił Zbrojnych (wliczając WMF – 531524 i NKWD - ?) osiągnęła około 10000000 ludzi. Szczegółowa kalkulacja składu Sił Zbrojnych przed i po mobilizacji – w załączniku (tabela nr 1).
(…)
2. Wykorzystanie rezerw w toku wojny
Od początku wojny do 1 września 1942r. wymagano rezerw.

Dla jakiego celu wymagano rezerw – Ludzi.
- Wchodziło w skład zmobilizowanych Sił Zbrojnych – 10000000
- Dla uzupełnienia walczących frontów,
Wojenno Morskich Sił i jednostek NKWD – 8574500
- Dla formowania dywizji strzeleckich, brygad,
pułków art., Wojsk Pancernych i pozostałych jednostek – 6450000
Razem – 25024500

To zapotrzebowanie w rezerwach pokrywano z – ludzi.
- Wybranych z kraju rezerw – 18069000
- Wykorzystanie wyleczonych rannych – 3174200
- Wykorzystanie powracających z okrążenia – 114000
- Zwolnionych w wyniku skrócenia etatów jednostek
i instytucji służby tyłów w okręgach i frontach – 3667300
Razem – 25024500

Szczegółowa kalkulacja podana w załączniku (tabele nr 3 i 4)

3. Naliczenie rezerw i ich rozchód

Ogólne rezerwy zobowiązanych do służby wojskowej obliczono na:
a. Wg danych spisu zobowiązanych do służby wojskowej za 1940r. na całym terytorium ZSRR urodzonych w latach 1921-1890 (32 roczniki) na 1 stycznia 1941r. - 20023800
b. Dowódców rezerwy – 893200
c. Znajdowało się w szeregach Sił Zbrojnych (3 roczniki, urodzeni 1921-1919) – 3679200
d. Kadra dowódcza – 554200
e. Poborowi roczników 1922 i 1923 – 2118600
f. Poborowi roczników 1924 i 1925 – 1450000
- Łącznie - 28719000
g. Rezerwiści i Poborowi odroczeni od służby wojskowej – 2781000
- Razem – 31500000

Wszystkie wymienione rezerwy zobowiązanych do służby wojskowej na początku wojny stanowiły 16,4% całego zaludnienia kraju.

W toku wojny rozchodowano rezerwy

a. Utracono w wyniku zajęcia terytorium przez przeciwnika – 5631000
W tej liczbie:
- nie podlegających ogłoszonej mobilizacji 15 roczników (urodzeni 1904-1890) – 3628000
- nie powołanych w trakcie mobilizacji nieprzeszkolonych z 14 roczników podlegających mobilizacji – 822000
- nie powołanych w trakcie mobilizacji z grupy 14 roczników podlegających mobilizacji z republik Nadbałtyckich i Mołdawskiej SRR – 668000
- nie podlegających mobilizacji poborowych urodzonych 1922 i 1923 – 513000
RAZEM - 5631000
b. Wykluczono z liczby kontyngentów zobowiązanych do służby wojskowej narodów walczących z nami krajów (Niemcy Nadwołżańscy i innych rejonów, Rumuni i inni) – 250000
c. Przekazano w skład Armii Czerwonej, Wojenno – Morskiej Floty i NKWD za cały okres wojny (wliczając stan na 1 czerwca 1941r.) – 18069000
d. Przekazano Postanowieniem PKO nr 2100 w wyniku organizacyjnych działań prowadzonych we wrześniu 1942r. ( w tej liczbie powtórnie wykorzystano z rezerw kraju 880000) łącznie – 1380000
Razem wykorzystano rezerw i stracono na terenie zajętym przez przeciwnika – 24830000

Wykorzystane rezerwy na 1 września 1942r. stanowią 12,7% całego zaludnienia ZSRR w przedwojennych granicach.

Pozostałe niewykorzystane rezerwy.
a. Rezerwiści i Poborowi odroczeni od służby wojskowej do pracy w gospodarce narodowej – 2781000
b. W kolumnach roboczych – 1321000
c. Poborowi urodzeni w 1925r. (z uwzględnieniem 20% na braki) – 700000
d. Pozostali zdolni do służby wojskowej do 45 roku życia w Środkowo – Azjatyckim Okręgu Wojskowym – 600000
e. Pozostali zdolni do służby wojskowej na tyłach i starsi od 45 roku życia (bez Frontu Dalekowschodniego, Frontu Zabajkalskiego, Frontu Zakaukaskiego, w tej liczbie 277000 narodów środkowoazjatyckich w ŚAOW) – 500000
f. Na Froncie Dalekowschodnim, Froncie Zabajkalskim, Froncie Zakaukaskim (wliczając 200000 zdolnych do służby nieregularnej i starszych od 45 roku życia – 207000) – 505000
g. Dowódcy rezerwy – 156000
h. Oczekiwane przybycie ozdrowieńców ze szpitali w ciągu 3 miesięcy (w tej liczbie podlegający bezpośrednio frontom – ponad 180000) – 350000
Łącznie – 6973000

Oprócz tego znajdujących się w GUŁAGU i więzieniach w przedziale wiekowym 17 – 45 lat – 1156000

Spośród wszystkich pozostałych w kraju rezerw zobowiązanych do służby wojskowej w najbliższe 6-7 miesięcy wojny to jest do wiosny 1943r. przy obecnym zużyciu można uzyskać dla skompletowania Armii Czerwonej następującą liczbę
a. W wyniku uwolnienia odroczonych od służby wojskowej – 270000
b. Z kolumn roboczych – 230000
c. Z poborowych urodzonych w 1925r. – 700000
d. Z reszty zdolnych do służby wojskowej do 45 roku życia środkowo – azjatyckich narodowości SAOW – 200000
e. Oczekiwane przybycie ozdrowieńców ze szpitali w ciągu 6 miesięcy (zdolnych do służby) – 600000
f. Uwolnionych z GUŁAGU i więzień – 100000
g. Zdolnych do służby na tyłach i starszych od 45 roku życia ( w tym narodowości SAOW) – 200000
Łącznie – 2300000

Z liczby 18069000 ludzi wybranych z kraju w trakcie wojny do skompletowania Sił Zbrojnych wg stanu na 1 września 1942r. liczebność:
a. w Armii Czerwonej, WMS i NKWD – 11055700
b. rannych, pozostałych na leczeniu w szpitalach – 766000
c. uwolnionych z szeregów jako niezdolnych do służby wojskowej – 1150000
d. zmarłych od ran w szpitalach – 177000
e. zabitych, jeńców i zaginionych – 4920300
Łącznie – 18069000

(…)
(…)

Podpis”


Do tego trzy tabele jako załączniki

10.09.1942r.
N 178/83cc

Tabela nr 1
Zestawienie składu Sił Zbrojnych kraju przed i po mobilizacji (tys. ludzi)

Przed mobilizacją
w Armii Czerwonej: Razem – 4275,7 (w tym na Froncie Daleko – Wschodnim, Froncie Zabajkalskim, Zakaukaskim Okręgu Wojskowym – 876,7)
w Wojenno – Morskiej Flocie: 374,6

Po mobilizacji
w Armii Czerwonej: 9005,7 (w armii walczącej – 3544,05, na F. D–W, F. Zab., Zak. O. W. – 876,7)
w WMF: 531,5

Tabela nr 3
Zestawienie wybranych z kraju ludzkich, końskich i zmotoryzowanych rezerw dla zabezpieczenia zapotrzebowania Sił Zbrojnych (wliczając NKWD) za cały okres wojny do 1 września 1942r.

1. Wchodziło w skład zmobilizowanych Sił Zbrojnych (wliczając NKWD) – 10000000 ludzi.
W tej liczbie: Armia Czerwona – 9005713, Wojenno – Morskie Siły - 531424
2. Przekazano marszowego uzupełnienia – 8217570
3. Wykorzystano dla formowania nowych wojsk – 6450003
4. Przekazano na skompletowanie WMS – 77000
5. Przekazano na skompletowanie NKWD – 280000
Łącznie – 25024573

W tej liczbie powtórnie wykorzystano: 6955573
Z nich:
- wyleczonych rannych – 31742473
- uwolnionych w wyniku skrócenia etatów jednostek wspomagających – 3667330
- powracających z okrążenia – 114000

Faktycznie wybrano z kraju (po odliczeniu powtórnie wykorzystanych) – 18069000 ludzi.
(…)
(…)

Tabela nr 6
Zestawienie wybranych rezerw ludzkich w oparciu o Postanowienie PKO N 2100 dla prowadzonych przedsięwzięć organizacyjnych w sierpniu – wrześniu 1942r.
1. Pobór obywateli urodzonych w 1924r. – 650000
2. Uwolnienie odroczonych od służby wojskowej (wliczając NKWD) – 135000
3. Przekazanie z kolumn roboczych, uwolnionych z GUŁAGU i kolonii pracy – 95000
Łącznie – 880000

Powtórnie wykorzystano
1. Przekazani do Armii Czerwonej z WMF – 100000
2. Przekazanie uwolnionych w wyniku skrócenia etatów jednostek wspomagających – 400000
Łącznie – 500000

Razem – 1380000


Z opisu na podanej stronie wynika,że dokument jest również opublikowany w książce С.Н. Михалев, "Людские потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Статистическое исследование, Красноярск, РОИ КГПУ, 2000 г., s. 101-107 Sygn. archiwalna dokumentu - ЦАМО. Ф. 14. Оп. 113. Д. 1. Л. 187-197.

Ps. Na końcu strony kilka komentarzy.

Na razie.

Ten post był edytowany przez Olek: 24/07/2012, 12:59
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 1/02/2013, 17:42 Quote Post

Kolejny raport Szczadenki.
Tym razem z 14.02.1943r.
tekst opublikowany w:
Война: 1941-1945. Вестник Архива Президента Российской Федерации. М., 2010. С. 216-221.
podany na forum VIF2ne
http://vif2ne.ru/nvk/forum/archive/2447/2447327.htm

№130022СС
14 luty 1943r.
Ściśle Tajne
Egz. Nr 6

Ludowemu Komisarzowi Obrony Związku SRR
towarzyszowi Stalinowi I.W.
[na dokumencie znajduje się dodatkowa notatka „Towarzyszowi Szczerbakowowi A.S. posyłam raport o nowych formowaniach i uzupełnieniach armii walczącej za 1942r. (od 1 stycznia 1942r. do 1 stycznia 1943r.). Raport przedstawiony przeze mnie towarzyszowi Stalinowi I.W. E. Szczadenko 14 luty 1943r.” na której I. Stalin zapisał „Zrugać Szczadenko”.]

Raport o nowych formowaniach i uzupełnieniach armii walczącej za 1942r. (od 1 stycznia 1942r. do 1 stycznia 1943r.).

W minionym 1942r. była przeprowadzona wielka praca organizacyjna, przejawiająca się:
a. W sformowaniu i odtworzeniu:
Frontów – 3
Grup operacyjnych rangi frontów (czarnomorska, północna) – 2
Armii – 33
Korpusów wszystkich rodzajów wojsk – 69
Dywizji wszystkich rodzajów wojsk – 362
Samodzielnych brygad wszystkich rodzajów wojsk – 370
Innych jednostek wojskowych – 6596
O ogólnej liczebności – 5756221 ludzi.
W tej liczbie:
w związkach i jednostkach strzeleckich – 3627347 ludzi.
w formowaniach pancernych, artyleryjskich, kawaleryjskich, moździerzowych, powietrzno – desantowych, lotnictwa wojskowego, inżynieryjno – technicznych – 2128874 ludzi.
b. Przekazaniu frontom z jednostek zapasowych okręgów, marszowych uzupełnień, w formie marszowych kompanii, szwadronów, baterii, specjalnych komand i uzupełnień z frontowych jednostek zapasowych i szpitali w ogólnej liczebności – 5489519 ludzi.
Łącznie za 1942r. przekazano frontom w formie uzupełnień marszowych i w składzie nowych formowań – 11245740 ludzi.

1. W okresie 1942r. sformowano i odtworzono następującą liczbę związków i jednostek:
Tabela (1. Związek taktyczny i jednostka, 2. Nowo sformowane, 3. Odtworzone w rezerwie Stawki, 4. Odtworzone w rezerwie frontów, 5. Łącznie.)
Korpusy Strzeleckie – 0 – 0 – 13 – 13
Korpusy Kawaleryjskie – 0 – 0 – 8 – 8.
Korpusy Lotniczo – Desantowe – 0 – 11 – 0 – 11
Korpusy Pancerne i Zmechanizowane – 27 – 8 – 2 – 37
RAZEM – 27 – 19 – 23 - 69
Dywizje Strzeleckie – 130 – 122 – 86 – 338
Dywizje Kawaleryjskie – 14 – 2 – 0 – 16
Dywizje Artyleryjskie – 8 – 0 – 0 – 8
RAZEM – 152 – 124 – 86 – 362
Brygady Strzeleckie – 142 – 26 – 25 – 193
Brygady Narciarzy – 30 – 0 – 20 – 50
Brygady Strzelców Zmot. – 23 – 0 – 1 – 24
Brygady moździerzy – 7 – 0 – 0 – 7
Brygady Lotniczo – Desantowe – 0 – 9 – 0 – 9
Brygady Pancerne i Zmechanizowane – 102 – 31 – 0 – 133
RAZEM – 304 – 66 – 46 – 416
Pułki artyleryjskie – 459 – 0 – 0 – 459
Pułki moździerzowe – 94 – 0 – 0 – 94
Pułki lotnicze – 601 – 0 – 0 – 601
Pułki pancerne – 64 – 1 – 0 – 65
RAZEM – 1218 – 1 – 0 – 1219
ŁĄCZNIE organizmów – 1701 – 210 – 155 – 2066

Oprócz tego przetransportowano 25 kadrowych dywizji strzeleckich z Frontu Dalekowschodniego, Frontu Zabajkalskiego, Frontu Zakaukaskiego i Środkowo – Azjatyckiego Okręgu Wojskowego.
Odtworzenie dywizji i brygad strzeleckich wchodzących do rezerwy Stawki było równoznaczne ich formowaniu od nowa t.j. prawie wszystkie dywizje wycofywane z frontu zwykle liczyły nie więcej niż 2500 ludzi, a brygady strzeleckie poniżej 1500 ludzi.

Rozdzielenie organizmów wojskowych po frontach – w załączniku.

2. W minionym 1942r. frontom przekazano uzupełnienia marszowe:

Uzupełnienia dla związków taktycznych – 5489519 ludzi. w tym:
- od 01.01.1942r. do 01.07.1942 – 3230232 ludzi.
- od 01.07.1942r. do 01.01.1943r. – 2259287 ludzi.
W liczbę uzupełnień dla związków taktycznych wchodzą:
a. Marszowe uzupełnienia z jed. zapasowych okręgów – 3307378 ludzi.
- od 01.01.1942r. do 01.07.1942r. – 2147437 ludzi.
- od 01.07.1942r. do 01.01.1943r. – 1159941 ludzi.
b. Marszowe uzupełnienia z frontowych i armijnych jed. zapasowych, szpitali frontowych oraz zgodnie z postanowieniem PKO nr 633 ss z 05.09.1941r. – 2181141 ludzi. (tyt. postanowienia „Zapytanie Ludowego Komisariatu Obrony”)
- od 01.01.1942r. do 01.07.1942r – 1082795 ludzi.
- od 01.07.1942r. do 01.01.1943r. – 1099346 ludzi.

3. Wszystkie uzupełnienia przekazane frontom w 1942r. rozdzielono:
Tabela (1. Fronty, 2. Łącznie, 3. Przekazano w składzie nowych formowań, 4. Przekazano z jed. zapasowych okręgów, 5. Przekazano z jed. zapasowych frontów i szpitali)
Karelski – 233968 – 69798 – 68062 – 96108.
7 armia – 50148 – 6015 – 22994 – 21139
Leningradzki – 584921 – 125308 – 293836 – 165777
Wołchowski – 697272 – 240369 – 311739 – 145164
Północno – Zachodni – 599807 – 239701 – 265125 – 94981
Kaliniński – 1416745 – 704857 – 483131 – 228757
Zachodni – 1983745 – 846668 – 774045 – 363032
Briański – 828538 – 386445 – 240195 – 201898
Woroneski – 575826 – 455699 – 79156 – 40971
Doński – 331420 – 184960 – 81369 – 65091
Południowo – Zachodni (poprzedni) – 743805 – 345572 – 272889 – 125344
Południowo – Zachodni (nowo odtworzony) – 399999 – 360947 – 39052 – 0
Południowy (poprzedni) – 607162 – 221371 – 313179 – 72612
Stalingradzki – 993598 – 717493 – 186476 – 79629
Zakaukaski (wraz z poprzednim Kaukaskim) – 714310 – 494587 – 137380 – 82343
Krymski – 137245 – 9200 – 112330 – 25715
Armie Rezerwowe – 347231 – 347231 – 0 – 0
RAZEM – 11245740 – 5756221 – 5680958* – 1808561
Średnia liczebność uzupełnień na jedną dywizję strzelecką wynosi – 16887 ludzi, czyli 234 % jej składu bojowego
Liczebność frontów wg. spisów w okresie 1942r. była odnawiana 2 – 2? razy, a pojedynczych frontów w 3 razy (Kalininski, Południowy).


4. W liczbę 11245740 ludzi przekazanych frontom w okresie 1942r. wchodzą powtórnie wykorzystane ludzkie rezerwy.
a. powracający po ozdrowieniu z armijnych, frontowych i tyłowych szpitali – 4342641 ludzi.
b. uzyskani w ciągu 1942r. w wyniku zmniejszenia wspomagających i tyłowych instytucji na frontach i w okręgach wojskowych w oparciu o postanowienie PKO nr 633ss z 05.09.1941r. – 1288624 ludzi.
c. wychodzący z okrążenia i powracający z niewoli (po przejściu obozów specjalnych z wyjątkiem podlegających jednostkom armii do momentu wydania postanowienia o organizacji obozów specjalnych) – 128000 ludzi.
Ogólna liczebność powtórnie wykorzystanych ludzi wynosi – 5759265 ludzi.

Dla skompletowania jednostek bojowych w 1942r. fronty uzyskały z tyłowych jednostek i instytucji, na podstawie rozkazu LKO nr 0678 – 328368 ludzi w wyniku zamiany ich częściowo zdolnymi do służby wojskowej i kobietami otrzymanymi w składzie kompanii tyłowego zabezpieczenia a także wybranymi przez fronty na miejscu.

Tym samym z kraju wybrano w 1942r. dla uzupełnienia frontów – 5486475 ludzi.
W ramach tej liczby znajduje się:
a. powiększenie za 1942r. liczebności Armii Czerwonej – 1443841 ludzi.
b. powiększenie liczebności rannych, znajdujących się w szpitalach na 01.01.1943r. – 319500 ludzi.
c. uzupełnienie po uwolnieniu z Armii Czerwonej inwalidów i długotrwale urlopowanych – 863740 ludzi.
d. bezpowrotne straty:
- zabici, przepadli bez wieści i jeńcy – 2544505 ludzi.
- zmarli z różnych przyczyn – 113830 ludzi.
- zmarli w szpitalach – 201059 ludzi.
Razem bezpowrotne straty – 2859394 ludzi.
Łączne bezpowrotne straty Armii Czerwonej wraz z uwolnionymi w 1942r. z powodu inwalidztwa – 3723134 ludzi.

5. Straty za cały okres wojny do 01.01.1943r. wynoszą:
a. zabici, przepadli bez wieści, jeńcy, zmarli z różnych przyczyn – 5639782 ludzi.
b. ranni, poparzeni, odmrożeńcy – 5262840 ludzi.
c. chorzy – 2180164 ludzi.
Razem – 13082786 ludzi.

Z ogólnej liczebności 7443000 ludzi rannych, poparzonych, odmrożeńców i chorych:
- powróciło do jednostek bojowych i niebojowych – 5300000 ludzi.
- uwolniono ze względu na inwalidztwo i długotrwałe urlopowanie – 982300 ludzi.
- zmarło – 309700 ludzi.
- pozostałe 851000 ludzi znajduje się na leczeniu w szpitalach (na 01.01.1943r.)
Procent powracających do jed. bojowych i niebojowych rannych, poparzonych, odm rożeńców i chorych około 71%
Procent powracających do jednostek bojowych rannych i chorych wynosi:
- ranni, poparzeni, odmrożeńcy (z ogólnej ich liczebności) – 62%
- chorzy (z ogólnej ich liczebności) – 94%.

6. Stan osobowy Armii Czerwonej na 1 stycznia 1942r. i 1943r.
Tabela (1. Wg. rodzaju wojsk i miejsca służby, 2. Stan na 01.01.1943r., 3. Stan na 01.01.1942r.)
W składzie frontów walczących – 6191350 – 4354523.
W składzie frontów nie prowadzących walk (Front Dalekowschodni, Front Zabajkalski) – 1131696 – 1133034.
W związkach i jednostkach armii rezerwowych oraz w jednostkach poza frontowych i poza okręgowych znajdujących się w ruchu – 343071 – 223490.
W jednostkach Obrony Przeciwlotniczej kraju (poza frontowych) – 92344 – 162232.
W jednostkach Powietrzno – Desantowych (poza frontowych) – 91698 – 119168.
W jednostkach Lotnictwa Wojskowego (poza frontowego) – 211388 – 148563.
W gwardyjskich jednostkach moździerzy (poza frontowych) – 6400 – 1930.
W okręgach wojskowych – 1932995 – 2414161.
- w tym w szkołach wojskowych, na kursach, w akademiach, w jednostkach zapasowych – 1422659 – 1256997.
Razem – 10000942 – 8557101.

Jak widzimy z przedstawionej tablicy o liczebności Armii Czerwonej w okresie 1942r. w rezultacie wszystkich działań podjętych w celu uzupełnienia armii jej ogólna liczebność wzrosła o 1443841 ludzi, a liczebność armii walczącej z jednostkami lotnictwa wojskowego wzrosła o 1899652 ludzi tj. o 42%.


7. W trakcie wojny do 1 stycznia 1943r. było rozchodowanych i utraconych ludzkich rezerw – 29291000 ludzi.
W tej liczbie:
a. znajdowało się na 01.01.1943r. w Armii Czerwonej, Wojenno – Morskiej Flocie i w NKWD – 10947000 ludzi.
b. znajdowało się na 01.01.1943r. rannych i chorych w szpitalach – 851000 ludzi.
c. przybywa poborowych ur. 1925r. – 817000 ludzi.
d. przekazano w okresie wojny na uzupełnienie Wojenno – Morskiej Floty i NKWD – 357000 ludzi.
e. przekazano dla przemysły w okresie wojny – 2541000 ludzi.
f. zwolniono z Armii Czerwonej inwalidów i długotrwale urlopowanych – 982000 ludzi.
g. bezpowrotne straty (zabici, zmarli w szpitalach, przepadli bez wieści, jeńcy) – 5950000 ludzi.
h. wyłączono z liczebności kontyngentów zobowiązanych do służby wojskowej narodowości prowadzących z nami wojnę – 250000 ludzi.
i. utracono niepowołanych zobowiązanych do służby wojskowej na wcześniej zajętych przez przeciwnika terytoriach – 5631000 ludzi.
j. utracono poborowych roczników 1924 i 1925 na wcześniej zajętych przez przeciwnika terytoriach – 965000 ludzi.


8. Pozostaje nie wykorzystanych rezerw w kraju do 50 latków – 3724576 ludzi.
W tej liczbie:
TABELA (1. Typ zobowiązanych do służby wojskowej, 2. Zdolni do służby w jednostkach bojowych [2a odroczeni od służby w związku z pracą w przemyśle, 2b pozostali], 3 Zdolni do służby w jednostkach niebojowych [3a odroczeni od służby w związku z pracą w przemyśle, 3b pozostali])
a. Zobowiązani do służby wojskowej:
- do 45 roku życia – 1845202 – 1328518 – 516684 – 713561 – 527223 - 141338
- od 46 do 50 roku życia – 271207 – 230225 – 40982 – 155919 – 98668 – 57251.
- razem – 2116409 – 1558743 – 557666 – 869480 – 670891 – 198589.
- w tym w Środkowo – Azjatyckim OW – 686850 – 145881 – 540969 – 92258 – 62521 – 29737.
b. Zobowiązani do służby wojskowej na Froncie Zakaukaskim – 135534 – 72413 – 63121 – 112498 – 31035 – 81463.
c. Zobowiązani do służby wojskowej na Froncie Zabajkalskim i Froncie Dalekowschodnim – 142086 – 94448 – 47638 – 73184 – 40479 – 32705.
Razem zobowiązani do służby wojskowej – 2394029 – 1725604 – 668425 – 1055162 – 742405 – 312757.

d. Pozostali po poborze, posiadający odroczenia od służby.
Tabela (1. Rocznik poborowych, 2. Zdolni do służby w jednostkach bojowych, 3. Zdolni do służby w jednostkach niebojowych).
- 1922-1924rr.- 88083 – 20477
- 1925r. – 121364 – 45461
- razem – 209447 – 65938

e. Oczekiwane powrót zobowiązanych do służby wojskowej wypisywanych:
- ze szpitali ewakuacyjnych okręgów za 6 miesięcy, zdolnych do służby w jednostkach bojowych i niebojowych – 360000 ludzi.
- ze szpitali armijnych i frontowych – 500000 ludzi.

f. Z wszystkich pozostałych w kraju rezerw zobowiązanych do służby wojskowej w najbliższe 6 miesięcy (luty – lipiec) można otrzymać dla uzupełnienia Armii Czerwonej następującą liczebność:
- poborowi roczników 1922-1924 posiadający odroczenia od służby – 80000 do służby w jed. bojowych – 20000 do służby w jed. niebojowych.
- poborowi rocznika 1925 posiadający odroczenia od służby – 100000 w jed. boj. – 20000 w jed. nieboj.
- zobowiązaniu do służby do 45 roku życia po likwidacji ich odroczeń od służby w związku z pracą w przemyśle – 200000 w jed. bojowych – 0 w jed. niebojowych.
- pozostali zobowiązani do służby wojskowej do 45 roku życia w Środkowo – Azjatyckim OW – 400000 w jed. bojowych – 15000 w jed. niebojowych.
- wypisywani ze szpitali tyłowych w 6 miesięcy – 270000 w jed. bojowych - 90000 w jed. niebojowych.
- pobór zdolnych do służby w wyniku recertyfikacji za 6 miesięcy – 80000 w jed. bojowych – 0 w jed. niebojowych.
- zobowiązani do służby wojskowej od 46 do 50 roku życia – 0 w jednostkach bojowych - 50000 w jed. niebojowych.
- uwolnieni z Gułagów i więzień – 50000 w jed. boj. - 0 w jed. niebojowych.
- RAZEM – 1180000 w jed. bojowych – 195000 w jed. niebojowych.
- pozostali zobowiązaniu do służby do 45 roku życia na Froncie Zakaukaskim – 10000 w jed. bojowych – 30000 w jed. niebojowych.
- RAZEM – 1190000 w jed. bojowych – 225000 w jed. niebojowych.

Oprócz tego spodziewane przyjęcie ozdrowieńców przez fronty – z armijnych i frontowych szpitali do służby bojowej i niebojowej – 500000 ludzi.

9. Dostępne są następujące rezerwy.
dla prowadzonych prac organizacyjnych
a. w jednostkach zapasowych wszystkich rodzajów wojsk ( w tej liczbie poborowi 1925r.) – 750500 ludzi.
b. w jednostkach szkolnych – 248000 ludzi.
c. w szkołach snajperskich – 37600 ludzi.
d. kursanci szkół wojskowych wojsk lądowych wszystkich rodzajów wojsk (wg stanu na 05.02.1943r.) – 312300 ludzi.
w tej liczbie:
- kursanci piechoty, karabinów maszynowych, karabinów maszynowych i moździerzy, kawalerii i szkół wojskowo – politycznych – 197260 ludzi.
- kursanci artylerii, moździerzowo – artyleryjscy i szkół obrony przeciwlotniczej – 46945 ludzi.
- kursanci szkół pancernych – 37565 ludzi.
- kursanci szkół łączności, inżynieryjnych, chemicznych i pozostałych szkół – 30530 ludzi.
e. kursanci wojenno – szkolnych kursów Lotnictwa Wojskowego – 53000 ludzi.
f. przeszkoleni dowódcy na kursach uzupełniających – 31400 ludzi.
Razem – 1432800 ludzi.


E. Szczadenko


Ps.
* błędnie obliczona suma: jest 5 680 958 powinno być 3 680 958.

Na razie.

Ten post był edytowany przez Olek: 2/02/2013, 12:29
 
User is offline  PMMini Profile Post #3

     
poldas372
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 10.713
Nr użytkownika: 19.336

 
 
post 1/02/2013, 18:09 Quote Post

Olek - Co by z tego miało wynikać?
Może teza jakaś?
Przeciętny użytkownik sobie to wszystko przewinie i... Tyle z Twej Roboty.
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 1/02/2013, 18:35 Quote Post

W tym temacie nie stawiam tez.
To jest zbiór danych pochodzących jak najbliżej źródła, który może być pomocny przy omawianiu innych tematów. Np. strat sowieckich sił zbrojnych, ich liczebności w konkretnym momencie walk, czy też wskazania gdzie wędrowały sowieckie rezerwy.
Raporty Szczadenki pokazują np. że powoli wyczerpuje się zbiornik mobilizacyjny.

Ps. oprócz przeciętnych użytkowników są też ci mający szersze horyzonty. Do dzieła.
 
User is offline  PMMini Profile Post #5

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 15.073
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 1/02/2013, 18:43 Quote Post

QUOTE
Ps. oprócz przeciętnych użytkowników są też ci mający szersze horyzonty. Do dzieła.

Jak najbardziej się zgadzam i korzystając z okazji bardzo dziękuję Olkowi za chęć dzielenia się na forum zdobytymi informacjami. Nie wszystkie tematy muszą być "dyskusyjne". Takie jak ten będą pełnić po prostu rolę źródeł informacji, które w wielu poszukiwaniach mogą mieć kapitalne znaczenie.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #6

     
poldas372
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 10.713
Nr użytkownika: 19.336

 
 
post 1/02/2013, 19:08 Quote Post

Spotkałem się z (bodajże) raportem, czy też opinią Heńka Himmlera z miesiąca luty 1945r.
że sowieckie zasoby mobilizacyjne się wyczerpują, ponieważ brano do niewoli, przez Niemców, również 17-latków.
W Rzeszy w tej materii nie było lepiej.

Cóż - Istota przesilenia na zasadzie braku materiału ludzkiego do "rozwałki" ma sens po obu stronach konfliktu.
Z tym, że Alianci Zachodni w dalszym ciągu dysponowali rezerwami.
Pod koniec Drugiej Wojny (tej z lat 1939-1945) Sowieci zorganizowali II Armię Wojska Polskiego, która jawi mnie się niczym pospolite ruszenie ludzi, którym darowano życie w zamian za dołączenie w struktury Armii Czerwonej.

Podejrzewam, że Zachód chytrze to sobie wykombinował;
Należy wykrwawić Sowietów, a potem nie będą zdolni do dalszych posunięć.
Niby niegłupio - Z tym, że Słowianie aż tak głupi nie byli i braki w żołnierskim materiale nadrabiali później przewagą czołgów, lotnictwa i w szczególności artylerią.

Być może i fajnie było by znać niemieckie zasoby w materii porównywalnej do sowieckich.
Tylko, że w samej Norwegii było tego circa 200 000, stanowiące w sobie istotną rezerwę, której nie wykorzystano do końca.

Cóż - Tezę jakowąś zapodałem.
Kolega Olek da podbudowę statystyczną.
Może wspólnymi siłami da się obalić moją tezę, bądź wyciągnąć szersze wnioski.

Ten post był edytowany przez poldas372: 1/02/2013, 19:34
 
User is offline  PMMini Profile Post #7

     
kundel1
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.735
Nr użytkownika: 47.745

Jacek Widor
Zawód: plastyk
 
 
post 1/02/2013, 19:51 Quote Post

QUOTE(poldas372 @ 1/02/2013, 19:09)
Olek - Co by z tego miało wynikać?
Może teza jakaś?
Przeciętny użytkownik sobie to wszystko przewinie i... Tyle z Twej Roboty.
*Ja np. nie wiedziałem, gdzie szukać takich danych, a teraz mam je na talerzu. Nie wszyscy zawodowo grzebią w archiwach.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #8

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 8/02/2015, 18:26 Quote Post

Po dłuższej przerwie.
Dokument o liczebności wojsk NKWD na 05.07.1942r.
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=18503&page=2
sygn. arch. РГВА Фонд 38652 APX eд. Nr 12 Лист.208

Notatka o liczebności wojsk LKSW ZSRR wg. stanu na 05.07.1942r.

1. Wojska Pograniczne – liczebność wg. etatu – liczebność wg. spisu.
- na granicy Zakaukaskiej
(gruziński, armeński, azerbejdżański okręg) – 19440 - 18184
- Azja Środkowa
(turkmeński, środkowo – azjatycki okręg) – 19653 – 18898
- Kazachstański i Zachodnio – Syberyjski okręg – 6446 – 6003
- Daleko – Wschodnia granica
(zabajkalski, chabarowski, nadmorski okręg) – 50942 – 48117
- Naczelne Dowództwo i podległe jednostki – 4871 – 4341
- RAZEM – 102352 - 96633

2. Wojska Wewnętrzne
- dla ochrony tyłów frontów – 69270 – 54430
- w przyfrontowym sektorze – 50076 – 45614
- Leningrad – 17422 – 2806
- w Centralnych obwodach
a. miasto Moskwa – 30485 – 29721
b. obwody – 20340 – 10082
- na Wołdze – 30382 – 23208
- na Północnym Kaukazie – 16921 – 13615
- w Zakaukaziu – 5856 – 5064
- w Turkmeńskiej SRR – 2397 – 2273
- w Azji Środkowej – 2250 – 1239
- w Kazachstańskiej SRR – 600 – 545
- na Dalekim Wschodzie – 3398 – 3061
- przy dowództwie operacyjnym – 502 – 493
- RAZEM – 249799 - 189807

3. Wojska Konwojujące – 46587 - 44823

4. Wojska Ochrony Linii Kolejowych – 137847 - 119816

5. Wojska Ochrony Ważnych Obiektów Przemysłowych – 67980 - 66189

RAZEM – liczebność wg. etatu 604565 – liczebność wg. spisu 517265

<<..>> lipca 1942
Zastępca Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRR
Gen. Major …………..Apollonow.


Na razie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #9

     
Jacek II Nowy
 

II ranga
**
Grupa: Użytkownik
Postów: 56
Nr użytkownika: 4.752

 
 
post 14/02/2015, 11:17 Quote Post

Jeśli dobrze zrozumiałem:
Tempo wykrwawiania się Sowietów było tak duże, że przy utrzymaniu tego trendu i tempa najdalej wiosną 1946 byliby niezdolni do akcji ofensywnych na szerszą skalę?
Wiedziałem, że było u nich już jesienią 1944 u nich krucho ale nie myślałem, że aż tak.

Czyli rozbudowa LWP, sił rumuńskich, bułgarskich jugosłowiańskich a raczej "nie przeszkadzanie" w ich rozbudowie było spowodowane chęcią wyzyskania siły żywej tych państw. Gdyby chodziło o politykę, wojska te tworzyłby np własne fronty a tak nie było. Walczyły pojedynczo (armiami, korpusami) w otoczeniu wojsk sowieckich właśnie z powodów wymienionych wyzyskania w sposób maksymalny siły żywej "sojuszników".
Dobrze myślę? smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #10

     
Baszybuzuk
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.182
Nr użytkownika: 50.178

Stopień akademicki: Nadszyszkownik
Zawód: IT
 
 
post 14/02/2015, 12:20 Quote Post

Przy czym pomiędzy 1943 a jesienią 1944 rezerwy wzrosły (?), bo odzyskano dostęp do ludności zachodnich terenów ZSRR (i zaczęto czerpać z zasobów Polski i Rumunii).

Ciekaw jestem jak wyglądałby scenariusz w którym sowieckie ofensywy 1943-44 kosztują ich mniej więcej tyle samo w ludziach, ale nie przynoszą takich zysków terenowych (alternatywny front to powiedzmy linia Narwa-Psków-Witebsk-Kijów-Nikopol, z odesparowanym Krymem).

QUOTE(poldas372 @ 1/02/2013, 19:08)
Być może i fajnie było by znać niemieckie zasoby w materii porównywalnej do sowieckich.


Sorry że odpowiadam tak późno, ale przegapiłem twój post - u Niemców było z tym znacznie gorzej. O ile dobrze pamiętam opisane to zostało u Glanza - normalny tryb organizacji uzupełnień Wehrmachtu kompletnie rozsypała kampania 1941, w której zaczęli ponosić stałe straty zbliżające się do 50 tys. zabitych+zaginionych na miesiąc (bez rannych). Zbliżony poziom strat mieli do tej pory wyłącznie we Francji, ale to było jedynie 1,5 miesiąca walk. Dorzuć do tego feudalne stosunki między pomagierami Hitlera (dywizje polowe Luftwaffe, rozbudowa Waffen SS) i brak bogatego wujka w Ameryce (konieczność utrzymania większej liczby zatrudnionych w przemyśle robotników wykwalifikowanych) i dostajesz obraz wielkiej improwizacji w latach 1942-44 (po klęskach 1944 zaczęli już werbować niemal każdego).

Ten post był edytowany przez Baszybuzuk: 14/02/2015, 12:38
 
User is offline  PMMini Profile Post #11

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 4/06/2015, 18:04 Quote Post

Kolejny dokument Gławupraforma i jego szefa Szczadenki

Przetłumaczony z
http://www.battlefield.ru/docs.html
- strona chwilowo nieaktywna

Raport Szczadenki №130935СС z dnia 24.09.1943r. dla Stalina

Ściśle Tajne.
Informuję o liczbie rezerw ludzkich wg. stanu na 24.09.1943r. oraz przedkładam projekt działań dla zgromadzenia rezerw do uzupełnienia Armii w okresie do 1 maja 1944r.

1. Za okres od 1 stycznia do 25 września rozchodowano 3535000 ludzi. W związku z tym średnio miesięcznie rozchodowano 393000 ludzi. Oprócz tego fronty w tym okresie otrzymały:
- z frontowych jed. zapasowych i szpitali – 2053800 ludzi
- zmobilizowano na oswobodzonym od przeciwnika terytorium – 480000 ludzi.
- w wyniku zamiany w służbach tyłowych zdolnych do służby w linii na niezdolnych, skrócenia i rozformowania ponadetatowych jednostek zgodnie z postanowieniem ГОКО № 3282 z 2 maja tego roku – 349610 ludzi.
Łącznie – 2883410 ludzi.

2. Wychodząc od tych danych i biorąc pod uwagę konieczność szybkiego przygotowania rezerw dla kompletowania walczących frontów na okres od 1 listopada do 1 maja 1944r. tj. na 6 miesięcy potrzeba 2360000 ludzi.

3. Wg. stanu na 25 września tego roku posiadamy następujące rezerwy.
- w zapasowych brygadach strzeleckich (bez Frontu Dalekowschodniego, Zabajkalskiego i Zakaukaskiego) – 4000 sierżantów, 36300 kursantów, 91200 szeregowych = 131500 ludzi (w tej liczbie narodów środkowoazjatyckich – 8700 kursantów, 34300 szeregowych = 43000 ludzi).
- w szkolnych brygadach strzeleckich i szkołach okręgowych – 32100 sierżantów, 114500 kursantów = 146600 ludzi.
- Łącznie w jedn. Szkolnych i zapasowych piechoty – 36100 sierżantów, 150800 kursantów, 91200 szeregowych.
- oprócz tego w jed. szkolnych i zapasowych pozostałych rodzajów wojsk –
* artyleryjskich – 180 sierżantów, 4095 kursantów, 11990 szeregowych = 16265 ludzi.
* pancernych – 9329 sierżantów, 62867 kursantów, 2868 szeregowych = 75064 ludzi.
* kawaleryjskich – 1894 sierżantów, 3336 kursantów, 18352 szeregowych = 23582 ludzi.
* łączności – 900 sierżantów, 2856 kursantów, 17676 szeregowych = 21432 ludzi.
* samochodowych – 1239 kursantów, 21884 szeregowych = 23123 ludzi.
* pozostałych – 1663 sierżantów, 11509 kursantów, 29614 szeregowych = 42786 ludzi.
* razem – 13966 sierżantów, 85902 kursantów, 102384 szeregowych = 202252 ludzi.
- Łącznie w jed. szkolnych i zapasowych – 50066 sierżantów, 236702 kursantów, 193854 szeregowych = 480352 ludzi.
- z ukazanych 480352 ludzi może być wykorzystanych na uzupełnienie we wrześniu i październiku:
* z jed. zapasowych i szkolnych piechoty – 204300 ludzi.
* z jed. zapasowych i szkolnych specjalnych rodzajów wojsk – 50000 ludzi.
* razem – 254300 ludzi.

4. Na listopad i następne miesiące pozostaje w jed. szkolnych i zapasowych wszystkich rodzajów wojsk – 226052 ludzi.
Oprócz tego przybędzie do 1 maja 1944r.
- ze szpitali po wyleczeniu – 200000 ludzi.
- w wyniku weryfikacji zwolnionych ze służby ozdrowieńców zgodnie z rozkazem НКО № 0316-43 г. – 80000 ludzi.
- łącznie – 506052 ludzi.
W związku z tym na okres listopad – kwiecień (na 6 miesięcy) brakuje 1854000 ludzi.

5. Dla pokrycia ukazanego zapotrzebowania niezbędne są do wykonania następujące czynności:
Powołać do Armii w okresie od 15 października do 15 listopada 1943r. wszystkich poborowych urodzonych w 1926r. ( w tej liczbie na terytorium oswobodzonym od przeciwnika nie mniej niż 100000 ludzi), zablokować wszystkie odroczenia poborowych od służby w Armii w tej liczbie i pracowników przemysłu obronnego – 800000 ludzi.
Wydzielić z wojsk Frontu Dalekowschodniego 100000 sierżantów i szeregowych i przekazać do Gławupraforma dla uzupełnień walczących frontów, zamienić ich poborowymi ur. w 1926r. i rezerwistami Frontu Dalekowschodniego - 100000 ludzi.
Wydzielić z wojsk Frontu Zabajkalskiego 35000 sierżantów i szeregowych i przekazać do Gławupraforma dla uzupełnień walczących frontów, zamienić ich poborowymi ur. w 1926r. i rezerwistami Frontu Zabajkalskiego - 35000 ludzi.
Wydzielić z wojsk Frontu Zakaukaskiego 40000 sierżantów i szeregowych i przekazać do Gławupraforma dla uzupełnień walczących frontów, zamienić ich poborowymi ur. w 1926r. i rezerwistami Frontu Zabajkalskiego - 100000 ludzi.
Wydzielić z wojsk NKWD 50000 sierżantów i szeregowych i przekazać ich dla uzupełnień walczących frontów. W zamian wydzielić na pokrycie braków etatowych i przekazać do NKWD 75000 poborowych ur. 1926r. - 50000 ludzi.
Przekazać na ukompletowanie wycofanych do rezerwy Stawki Naczelnego Dowództwa gwardyjskich dywizji strzeleckich, gwardyjskich armii i korpusów pancernych w październiku, listopadzie i grudniu tego roku kursantów: piechoty, broni maszynowej, moździerzy (po 3 miesięcznym i dłuższym przygotowaniu) i kursów młodszych lejtnantów – 75000 ludzi.
Z grupy słabo kwalifikowanych robotników i pracowników przeprowadzić do 15 listopada tego roku uwolnienie ich z przemysłu – 100000 ludzi.
Zobowiązać ludowe komisariaty do 15 stycznia 1944r. przekazać do Armii poborowych ur. w 1925r. i starszych z grupy 205000 ludzi posiadających odroczenie od służby wojskowej – 100000 ludzi.
Na zamianę uwolnionych z przemysłu ur. w 1925r. i starszych powołanych z przedsiębiorstw 11 ludowych komisariatów zgodnie z załącznikiem nr 3, zmobilizować i przekazać niezdolnych do służby w Armii ale zdolnych do pracy fizycznej w wieku do 55 lat.
Powołać w okresie 6 miesięcy z republik środkowoazjatyckich zobowiązanych do służby wojskowej zdolnych do służby liniowej w wieku d 45 lat – 100000 ludzi.
Powołać w Północno – Kaukaskim Okręgu Wojskowym poborowych ur. w 1925r. i starszych a także rezerwistów w wieku do 40 lat z liczby oswobodzonych z przyczyn narodowościowych (Czeczeńcy, Ingusze, Kabardyńco – Bałkarzy i in.) – 40000 ludzi.
W ciągu 3 miesięcy NKWD i Prokuratorzy ZSRR przejrzeć w obozach i koloniach pracy przymusowej NKWD więźniów mężczyzn w wieku do 45 lat osądzonych za bytowe i mniejsze przestępstwa w celu dorocznego oswobodzenia i przekazać do Armii zdolnych do służby wojskowej – 60000 ludzi.
Przejrzeć znajdujących się w spec obozach NKWD sierżantów i szeregowych z grupy dawniej przebywających w okrążeniu i niewoli i przekazać do Armii do 1 stycznia 1944r. – co najmniej 30000 ludzi.
Przejrzeć w październiku wszystkie roczniki nie powołanych do armii z przyczyn moralno – politycznych (dzieci dawnych kułaków i in.) w celu poboru – nie mniej niż 25000 ludzi.
Razem – 1555000 ludzi.

Tak więc przy pełnym przeprowadzeniu wskazanych działań będzie brakowało 299000 ludzi.
Oprócz ww. działań konieczne dla skompletowania jed. wspomagajacych i zamiany zdolnych do służby wojskowej na tyłach i jed. obsługi powołać kobiety w wieku 18 do 35 lat w liczbie 250000 ludzi.

Przedkładam projekt postanowienia ГОКО, proszę o zatwierdzenie

Załacznik: projekt postanowienia*
E. Szczadenko
24.09.1943r.


*nie zmieszczony.

Na razie.

Ten post był edytowany przez Olek: 4/06/2015, 18:05
 
User is offline  PMMini Profile Post #12

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 15/07/2015, 11:26 Quote Post

znalazłem błąd w poprzednim poście
fragment:
Wydzielić z wojsk Frontu Zakaukaskiego 40000 sierżantów i szeregowych i przekazać do Gławupraforma dla uzupełnień walczących frontów, zamienić ich poborowymi ur. w 1926r. i rezerwistami Frontu Zabajkalskiego - 100000 ludzi.
powinien brzmieć
Wydzielić z wojsk Frontu Zakaukaskiego 40000 sierżantów i szeregowych i przekazać do Gławupraforma dla uzupełnień walczących frontów, zamienić ich poborowymi ur. w 1926r. i rezerwistami Frontu Zabajkalskiego - 40000 ludzi.

ps
strona
http://www.battlefield.ru/mobreserve-25-09-1943.html
już działa
 
User is offline  PMMini Profile Post #13

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej