Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Trójporozumienie i Trójprzymierze
     
malypedzel
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 11
Nr użytkownika: 4.386

 
 
post 5/10/2005, 16:38 Quote Post

moze ktos mi przedstawic doscyc szczegolowo jaka sytuacja panowala miedzy wlochami, niemacami austria, anglia francja i rosja!!!! oglonie kja doszlo do podpisania trakatow trojporozumienia i trojprzymierza!!!!!!
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Belfer historyk
 

VIII ranga
********
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 3.525
Nr użytkownika: 8.375

Pawel
Stopień akademicki: posiadam
Zawód: patrz nick
 
 
post 5/10/2005, 17:10 Quote Post


Narastające pod koniec XIX w. antagonizmy między największymi mocarstwami europejskimi doprowadziły do powstania dwóch przeciwstawnych bloków militarno-dyplomatycznych. Pierwszym było TRÓJPRZYMIERZE, zwane inaczej państwami centralnymi ze względu na centralne położenie geograficzne w Europie państw, które do niego należały. Był to początkowo sojusz polityczno-wojskowy Niemiec i Austro-Węgier zawarty 1879. W 1882 r. dołączyły Włochy. Sojusz ten był wymierzony w Anglię i Francję. W I wojnie światowej Włochy zachowały jednak początkowo neutralność i dopiero po zawarciu w 1915 tajnego układu z Francją, W. Brytanią i Rosją, ustalającego włoskie korzyści terytorialne w zamian za przystąpienie do wojny doprowadziło do rozpadu Trójprzymierza.
Drugim blokiem było TRÓJPOROZUMIENIE zwane inaczej ENTENTĄ [to z francuzkiego od entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie]. Była to nazwa porozumień zawartych między Francją, Rosją i Wielką Brytanią przed I wojną św. jako przeciwwaga trójprzymierza. Etapy powstania ententy to: przymierze franc.-ros. podpisane w 1893 r.,nastepnie porozumienie bryt.-franc. 1904 r.( entente cordiale) oraz porozumienie bryt.-ros. w 1907 r. W czasie I wojny św. wokół ententy skupiła się koalicja 25 państw walczących przeciwko państwom centralnym. Ententa wygrała I wojne św.
Mam nadzieje, że wystarczy.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
malypedzel
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 11
Nr użytkownika: 4.386

 
 
post 5/10/2005, 17:12 Quote Post

przydalo by sie cos wiecej!!!! mozna znacie jakies stronki dotyczace tego oksresu?????
 
User is offline  PMMini Profile Post #3

     
Sir NonGomery
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 14
Nr użytkownika: 4.131

Zawód: student
 
 
post 8/10/2005, 16:44 Quote Post

Zagrożenie ze strony zjednoczonych i silnych niemiec okazało się celem najważniejszym i kwestią nadrzędną dla wielu państw Europy. Austro-Węgry, które najwidoczniej nie wspominały już z bólem klęski zadanej im przez wojska pruskie w 1866 roku podczas wojny prusko-austryjackiej o panowanie w Niemczech przyłączyły się do imperialnych zapędów Niemiec. Bismarck, który już od 1870 w konfliktach z Francją formował teoretycznie i praktycznie plany ekspansji terytorialnej i rozwoju militarnego wiedział, jak silne mogą być Zjednoczone Niemcy z pomocą południowych sąsiadów. Nie przewidywał jednak, że tajne porozumienie Rosji i Niemiec, tzw. konwencja wojskowa, nie przetrwa i już wkrótce partner militarny stanie po drugiej stronie.
Trójprzymierze, które miało silniejszą więź niż ->trójporozumienie dopełniło się za sprawą Włoch, niejako wciągniętych do sojuszu (1882 r.), które walczyły z Francją o północnoafrykański Tunis. Korzyścią dla tychże państw byłó stworzenie stabilnego frontu w centrum Europy, stąd ich wspólna nazwa - Państwa Centralne.
Natomiast biedna Rosja, która nie starała się szukać oparcia we wzrastającej potędze Niemiec, przystąpiła do sojuszu z Francją. I tak imperialistyczny ustrój Azji napotkał wspólne interesy z republikańskim państwem zachodniej Europy co obu w zasadzie wyszło na dobre. Rosja miała jednak ważną kartę przetargową - wygraną z Turcją w latach 1877-1878. Dzięki temu przez Astrię postrzegana była jako godny przeciwnik. Nie zwracając uwagę na kolejne konflikty bałkańskie, spójrzmy jeszcze tylko na rolę Wielkiej Brytanii w tworzeniu antyprzymierza. W 1904 roku doszło do porozumienia Francji i Wielkiej Brytanii, które jak przystało na dawnych partnerów, miało osąd czysto formalny, gdyż to królestwo z wysp miało być głównym pionkiem w grze. Entente Cordiale (fr. serdeczne porozumienie), jak nazywał się ten sojusz, sprawił iż Francja zdecydowała się na podpisanie także innej umowy, paktu wojskowego z Rosją w 1907 roku. Rosję i Wielką Brytanię natomiast połaczył układ o wspólnym przeciwdziałaniu ekspansji niemiecko-austriackiej. Trzy państwa, które zawiązały Trójporozumienie nazywamy Ententą, właśnie od nazwy paktu Francji i Wielkiej Brytanii.
W rezultacie tych manewrów, Anglia i Francja zostały odcięte od konfliktów bałkańskich, choć Francja starała się jeszcze zaopatrywać wojska Tureckie podczas wojen bałkańskich. Ten pozornie marginalny konflikt doprowadził jednak do wybuchu nowego w dziejach konfliktu - wojny na skalę światową.
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
piotpal
 

W Służbie Ich Królewskich Mości: Qltury i Nauki
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.255
Nr użytkownika: 7.889

Piotr P.
Zawód: student
 
 
post 19/10/2005, 20:20 Quote Post

Ogólnie rzecz biorąc chodzi o przyczyny pierwszej wojny światowej. więc na początku XX wieku przeciwieństwa pomiędzy wielkimi europejskimi mocarstwami coraz bardziej się nasilały i wiodły prostą drogą do wojny. W Europie było wiele punktów zapalnych i niebezpieczeństwo wojny stało się bliskie i bardzo realne. Było tylko jedno pytanie: gdzie padnie iskra w beczce prochu?, czyli gdzie nastąpi jej wybuch. Do wojny prowadziło wiele antagonizmów:
Na przełomie XIX i XX wieku w Europie istniały dwa ugrupowania polityczne: trójprzymierze ( Austro-Węgry, Niemcy i Włochy ) oraz blok francusko-rosyjski. Główną przyczyną tych ugrupowań był konflikt francusko-niemiecki. Jego przyczyną było zakończenie wojny francusko-pruskiej (1870-1871): postanowienia traktatu francuskiego i bardzo wysoka kontrybucja w złocie upokarzały godność narodową Francuzów. Niezadowolenie społeczeństwa francuskiego wzrosło w momencie powstania trójprzymierza skierowanego przeciw Francji i ekspansji Niemców do Maroko. Francja zaczęła więc szukać protektora. Stała się nim Rosja, państwo, które jako jedyne nie miało konfliktów z Francją. Rosja czuła się również zagrożona przez trójprzymierze. Powodem tego była aneksjonistyczna polityka prowadzona przez Austro-Węgry na Bałkanach. Francusko-rosyjski sojusz ratyfikowano 27 grudnia 1893 roku.
Z początku Wielka Brytania chciała być kraje neutralnym. Wiele dzieliło ten kraj zarówno z Francją, Niemcami i Rosją. Później okazało się, że Wielka Brytania aby być mocarstwem potrzebuje poparcia innych krajów. Najpierw rozstrzygnięto spór z Francją. Efektem tego był traktat brytyjsko-francuski z 8 kwietnia 1904 roku o nazwie ENTENTE CORDINALE. Układ okazał się korzystny dla Wielkiej Brytanii również dlatego, że zbliżał ją (poprzez traktat francusko-rosyjski) do Rosji, która granicząc od wschodu z Niemcami odgrywała ważną rolę strategiczną.
W miarę rozwoju gospodarczego Niemcy zaczęły bezpośrednio zagrażać interesom brytyjskim i francuskim na Dalekim i Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie. Kapitał niemiecki opanował większość rynków europejskich, zagrażając coraz bardziej handlowi zamorskiemu Wielkiej Brytanii. Agresywnej polityce Niemiec towarzyszyły również przyśpieszone zbrojenia lądowe i morskie. Realizacja niemieckiego programu zbrojeń morskich z 1900 roku zagroziła panowaniu Brytyjczyków na morzach świata. Dlatego też Brytyjczycy rozpoczęli budowę wielkich okrętów typu "Dreadnought" . W odpowiedzi Niemcy również rozpoczęli budowę takich okrętów. Przyśpieszone zbrojenia niemieckie wywołały zaniepokojenie Brytyjczyków, bowiem wydatki zbrojeniowe i tak już bardzo obciążyły budżet państwowy.
Bardzo istotny był również problem marokański. Niemcy zorientowali się, że układ francusko-brytyjski czyni w Maroku strefę wpływów francuskich. Niemcy postanowili za wszelką cenę zmienić to. Wilhelm II podczas swojej przejażdżki po Morzu Śródziemnym wylądował w Tangerze. Wygłosił tam przemówienie, w którym zagwarantował ze strony swojego kraju niepodległość Maroka. Takie posunięcie zaskoczyło rząd francuski i brytyjski. Francja znalazła się w trudnej sytuacji. Niemcy zażądały zwołanie konferencji międzynarodowej, która potwierdziła by niepodległość Maroka. W styczniu 1906 roku w Algerciras w Hiszpanii odbyła się konferencja międzynarodowa. Według Niemców miała ona pozbawić Francję wpływów w Maroku. Stało się jednak inaczej. Wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem Austro-Węgier poparli stanowisko Francji. Francja nie utraciła więc wpływów w Maroku. Kilka lat później znowu powstał kryzys marokański. Niemcy wykorzystując powstanie przeciwko sułtanowi i anarchię w tym kraju chcieli utworzyć bazę militarną na wybrzeżu Maroka. Grożąc wojną zażądały od Francji ustępstw w Maroku lub rekompensaty terytorialnej w innych koloniach. W 1911 podpisana została umowa niemiecko-francuska, według której Niemcy zgodzili się na francuskie wpływy w Maroku. Francja zaś oddała im część francuskiego Konga o powierzchni 17500 km kw. Umowa była niekorzystna dla Niemiec, gdyż skrawek Konga zupełnie nie równoważył korzyści jakie mogłoby dać im Maroko.
Kolejną sprawą był tzw. Kocioł bałkański. Wzrost ruchu narodowo-wyzwoleńczego u ludności słowiańskiej w krajach bałkańskich poważnie osłabił panująca tam Turcję. Taką sytuację postanowiła wykorzystać Rosja, aby otworzyć dla swojej floty cieśniny czarnomorskie. Przy poparciu Rosji powstał Związek Bałkański (obejmujący Serbię, Bułgarię, Czarnogórę i Grecję). Zaraz potem państwa te zaatakowały Turcję. Pierwsza wojna bałkańska zadziwiła wszystkich. Wojska związku dotarły blisko Konstantynopola. Zmieniła się sytuacja w tym rejonie. Prawie cały obszar europejski Turcji został wyzwolony. Zaniepokoiło to państwa trójprzymierza. Austro-Węgry obawiały się rozprzestrzenienia się ruchu narodowowyzwoleńczego na ludy słowiańskie mieszkające wewnątrz kraju. Dla Niemiec osłabienie Turcji, z którą były związane, oznaczało cios przeciwko trójprzymierzu. Wśród państw Związku Bałkańskiego powstały poważne rozbieżności o podział zdobyczy terytorialnych. Mając poparcie Austro-Węgier Bułgaria rozpoczęła działania wojenne przeciwko Serbii i Grecji. Do wojny przyłączyła się również Rumunia i Turcja, która odzyskała część straconych ziem. Bułgaria została pokonana w ciągu kilku dni.
Wszystko to zaostrzyło i tak już napiętą sytuację międzynarodową w Europie. Niemcy postanowili zwiększyć stan armii z 63 tys. do 820 tys. żołnierzy. Austro-Węgry również zwiększyły liczebność swych wojsk z 103 do 160 tys. Francja wprowadziła nową ustawę o służbie wojskowej, która zwiększyła stan armii z 480 do 750 tys. żołnierzy. Rosja rozpoczęła realizację planu, którego celem było utworzenie największej armii na świecie liczącej 2 miliony 700 tysięcy żołnierzy. Podobne kroki podjęła Wielka Brytania. Świat przygotowywał się do wojny.
Oficjalną przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej okazało się zamordowanie w Sarajewie w czerwcu 1914 roku następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda wraz z jego żoną. Zamach został zorganizowany przez tajną organizację serbską. Austro-Węgry postanowiły wykorzystać ten moment do rozprawienia się z Serbią. Wysłały więc ultimatum do rządu Serbii. Dokument specjalnie został tak napisany, aby Serbia na pewno go odrzuciła. Naruszał on suwerenność i niepodległość tego kraju. Zaraz po odrzuceniu ultimatum rząd Austro-Węgier, 28 lipca 1914 roku, wypowiedział wojnę Serbii. Był to początek reakcji łańcuchowej, która dzięki wielu układom pomiędzy państwami, wciągnęła do wojny większość krajów Europy i świata.
 
User is offline  PMMini Profile Post #5

     
Sir NonGomery
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 14
Nr użytkownika: 4.131

Zawód: student
 
 
post 20/10/2005, 19:36 Quote Post

Ciekaw jestem po co kolega pisał ten tekst. Ja zawarłem w swojej odpowiedzi to co miałem zawrzeć i co wiecej, nie skupiałem sięna przyczynie wybuchu I wojny, bo przecież nie o I w. św. pytał autor wątku.
 
User is offline  PMMini Profile Post #6

     
piotpal
 

W Służbie Ich Królewskich Mości: Qltury i Nauki
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.255
Nr użytkownika: 7.889

Piotr P.
Zawód: student
 
 
post 20/10/2005, 20:13 Quote Post

QUOTE
Ciekaw jestem po co kolega pisał ten tekst. Ja zawarłem w swojej odpowiedzi to co miałem zawrzeć i co wiecej, nie skupiałem sięna przyczynie wybuchu I wojny, bo przecież nie o I w. św. pytał autor wątku.

Oto przyczyny mojego wykrwawiania się przy klawiaturze:
1.
QUOTE
moze ktos mi przedstawic doscyc szczegolowo
Miało być szczegółowo, więc spróbowałem napisać dosyć dokładnie i z szerokiej perspektywy (oczywiście nie twierdzę, że moi przedmówcy tego nie zrobili).
2. Zawsze lepiej poznać opinię kilku ludzi na dany temat. Ja bynajmniej siebie nie uważam za ideał obiektywizmu historycznego.
3. Trójporozumienie i trójprzymierze łączą się bezpośrednio z przyczynami wybuchu I wojny światowej, więc dlatego na ten temat pisałem, zresztą moje punkty wypowiedzi to
a) ogólna sytuacja międzynarodowa w Europie w XIX wieku
cool.gif sytuacja Wielkiej Brytanii
c) wyścig zbrojeń Anglików z Niemcami
d) kryzys marokański
e) kocioł bałkański
f) sytuacja armii
g) zakończenie czyli wybuch wojny
Wszystkie te podpunkty są odpowiedzią na temat
QUOTE
sytuacja panowala miedzy wlochami, niemacami austria, anglia francja i rosja!!!!

4. To może się przydać także innym użytkownikom, w końcu nie jesteśmy sami na forum.
 
User is offline  PMMini Profile Post #7

     
surreanded
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Nr użytkownika: 69.633

Ania
Zawód: uczen
 
 
post 9/12/2010, 18:55 Quote Post

Od dłuższego czasu korzystam z tego forum i zawsze było mi bardzo pomocne. Dziś pierwszy raz nie znalazłam informacji, których potrzebuję,więc zarejestrowałam się by zapytać. Do rzeczy.

Interesuje mnie liczba ludności, stan armii po mobilizacji. liczba armat i ogólny tonaż floty państw trójprzymierza i trójporozumienia. Czy ktoś z Was posiada takie informacje? Jak na ich podstawie oceniacie szansę na wygraną wojny?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #8

     
Oliphaunt
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 319
Nr użytkownika: 55.960

Filip Or³owski
Zawód: nauczyciel
 
 
post 9/12/2010, 23:30 Quote Post

Zacznę od tego, ze przed wybuchem wojny w sierpniu 1914 roku, nie istniało formalnie nic takiego jak Trójporozumienie. Owszem istniał sojusz francusko-rosyjski, ratyfikowany w styczniu 1894 roku, natomiast Wielkiej Brytanii nie wiązał formalnie żaden sojusz ani z Francją ani z Rosją, ani tym bardziej z oboma na raz. Entente Cordiale zawarte w 1904 roku nie jest żadnym sojuszem, oznacza tylko wyjaśnienie wszystkich kwestii spornych między Wielka Brytanią i Francją na obszarach pozaeuropejskich i ścisłe wytyczenie stref wpływów obu państw. Nie ma tam ani słowa o sojuszu i współpracy. Owszem, traktat ten stworzył korzystną atmosferę do zbliżenia, ale to zbliżenie nie znalazło swego formalnego wyrazu w żadnym traktacie. Ba w I kryzysie marokańskim Wielka Brytania zachowała ścisłą neutralność.
Jeszcze wyraźniej widać tą sytuację w porozumieniu brytyjsko-rosyjskim. Rosja zgodziła się na nie w warunkach przymusu, po klęsce w wojnie z Japonią (sojusznikiem Wielkiej Brytanii --> warto pamiętać, że Brytyjczycy nie pozwolili flocie bałtyckiej płynąc przez Suez a na Ławicy Doggera dosżło do incydentu, który o mało nie zakończył się wybuchem wojny brytyjsko-rosyjskiej [tylko dzięki mediacji francuskiej]), i pod francuska presją. Traktat podobnie jak brytyjsko-francuski był tylko rozgraniczeniem stref wpływów. Co więcej od 1910 roku Rosja ewidentnie dążyła do jego renegocjacji będąc z niego bardzo niezadowoloną.
Wreszcie warto pamiętać, zę formalna przyczyną wypowiedzenia wojny Niemcom, przez Wielką Brytanię, było naruszenie przez II Rzesze neutralności Belgii, której gwarantem był Londyn.
Owszem W. Brytania i tak wystąpiłaby przeciw Niemcom, ale nie ze względu na sojusznicze zobowiązania, gdyż takie nie istniały, ale w świadomości, że tylko bezpośrednia militarna interwencja Wielkie Brytanii może uratować równowagę europejską.
Tyle w skrócie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #9

     
emigrant
 

Antykomunista
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 23.349
Nr użytkownika: 46.387

Stopień akademicki: kontrrewolucjonista
Zawód: reakcjonista
 
 
post 14/12/2017, 0:35 Quote Post

Wie ktoś gdzie można przeczytać pełny tekst po polsku porozumień rosyjsko-angielskiego z 31 sierpnia 1907 roku i francusko-rosyjskiego z 17 sierpnia 1892 roku?
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #10

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej