Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
6 Strony < 1 2 3 4 > »  
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Dualizm gospodarczy
     
zorro1979
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 322
Nr użytkownika: 5.070

 
 
post 11/02/2006, 11:14 Quote Post

Witam!

Na temat dualizmu gospodarczego w Europie istnieje wiele opinii. Próba przedzielenia nowożytnej Europy pionową kreską wzdłuż mniej więcej Łaby stanowi próbę scharakteryzowania pewnych mechanizmów gospodarczych, jakie kształtowały się wówczas na kontynencie. W XVI i w XVII w. rozwój demograficzny Europy po okresie wielkich epidemii (dżuma, cholera, liczne zarazy) oraz wojen zaczyna nabierać tempa. Wobec niskowydajnego rolnictwa kształtuje się w rejonach silnie zurbanizowanych i nie dysponujących odpowiednim zapleczem żywnościowych popyt na zboże. Wsutek tego we wschodniej Europie, posiadającej duże areały ziemi nadającej się pod uprawę coraz większego znaczenia nabiera uprawa zbóż. Jeśli chodzi o wydajność, osiąganą przez poszczególne rejony to jest ona silnie zróżnicowana, w zależności od jakości gleby, intensywności uprawy ziemi, zastosowanych technik czy narzędzi a także dostatecznej ilości rolników, o których wcale czasami nie było łatwo - stąd na słabo rozwiniętych terenach różne ulgi, wolnizny, zwolnienia z podatków itp. Dążenia do szybkiego skolonizowania nowo zdobytych terenów (np. Ukrainy) prowadziło do zastosowania na wspomnianych obszarach typu gospodarki, która mogła przynieść nawiększe zyski i nie wymagałaby ponoszenia wysokich kosztów. Plony we wschodniej Europie były niższe na ogół w stosunku do zachodniej, ale niektóre obszary miały wydjność równie wysoką, jeśli nie wyższą niż w zachodniej części kontynentu. To właśnie w tym okresie zaznaczas się szybki rozwój portowych miast południowego i wschodniego Bałtyku - Schwerinu, Rostocku, Wolgastu, Szczecina, Kołobrzegu, Słupska, Gdańska, Elbląga, Połągi, Królewca, Rygi, Kłapejdy, Narwy. Był on możliwy właśnie dzięki eksportowi zboża (i nie tylko jego) do zachodniej Europy. Wobec wysokich cen na artykuły żywnościowe bilans handlowy był dla wschodnich krajów dość korzystny. Należy zaznaczyć wzrastającą stale rolę Rosji w handlu zbożem, która w II połowie XVII w. staje się już dużym eksporterem i skutecznie wypiera kilkukrotnie droższe polskie zboże. Folwarki, zkładane masowo już od XVI w. zaczęły przynosić corażz wyższe dochody. Transport śródlądowy rzekami pozwolił zachować niskie koszty transportu, a przy okazji dodatkowo można było sprzedać drewno z rozbieranych szkut czy komięg. Poziom życia był wówczas różny w różnych częściach Europy ale można wspomnieć o tym, że na przykład w dość zamożnych Inflantach na początku XVII w. zanotowano kanibalizm. Można wspomnieć o wielkim głodzie w Rosji na początku XVII w., za panowania cara Borysa Godunowa (co też nie pozostało bez wpływy na sukcezy Dymitra Samozwańca, który pokonał carskie wojska i został koronowany na cara). Następuje, wobec szybkiego rozwoju liczby ludności szybki rozwój budownictwa. Należy również wspomnieć o powstaniu teorii merkantylizmu, który tak silne piętno miał odznaczyć na XVII i XVIII w. Teorie merkantylistów głosiły, że należy hamować import a zwiększać eksport. Oczywiście jest to znaczne uogólnienie - merkantylizm w swej istocie poruszał wiele problemów natury gospodarczej, społecznej, kulturowej. W Anglii rozwijał się przemysł przetwórczy, który importował określone towary, a następnie reeksportowali je. Został także ograniczony w tym kraju eksport surowców. W Holandii panoły zasady otwartego handlu, na czym w istocie ten kraj się bogacił, pośrednicząc w wymianie handlowej pomiędzy wschodem i zachodem, północą i południem. We Francji Jean Baptiste-Colbert (1619-83) był zwolennikiem merkantylizmu i wprowadzał go w swym kraju na dużą skalę. W Prusach od II połowy XVII w. merkantylizm znalazł zastosowanie w państwowo-militarnych przedsięwzięciach gospodarczych i został tam ujęty w odgórnie nadzorowany i poddany określonym prawom system. Wzrastająca rola państwa we wszystkich praktycznie dziedzinach życia, absolutystyczny system rządów, teoria władzy absolutnej, nowe procesy gospodarcze - te wszystkie zjawiska miały duży wpływ na zmianę ogólnego systemu postrzegania roli państwa. Można również zauważyć (wobec licznych wojen) wzrost liczby wojska i związany z tym wzrost podatków.
Chciałbym wspomnieć również o pewnej ciekawe rzeczy, mianowicie o standardzie życia w ówczesnej Europie. Wielu podróżnikiów wspomina, że w XVI/XVII w. najdroższymi miastami były miasta nad górnym i środkowym Renem, następnie Niderlandy, połudnowo-wschodnia Anglia, północne Włochy. Należy zauważyć, że są to rejony najsilniej zurbanizowane, o gęstej sieci miast i dużym znaczeniu ekonomiczno-handlowym. W Pradze czeskiej ceny były 3-krotnie wyższe niż np. w polskich miastach i miasteczkach. Wyższe ceny musiały również istnieć w dużych i bogatych miastach polskich, takich jak np. Gdańsk czy Toruń.
Pomimo dualizmu w rozwoju gospodarczym Europy istnieją cechy wspólne wówczas dla wszystkich krajów europejskich, np. pozyskiwanie nowych gruntów na obszarach nadrzecznych. Ten proces szczególnie intensywnie przebiegał na Holandii, ale także w Żuławach wiślanych. Tak więc te dwa obszary, leżące przecież w innych strefach gospodarczych miały wspólne cechy. Jeśli chodzi o specjalistów kórzy zajmowali się osuszaniem gruntów i przygotowaniem ich pod uprawę to zazwyczaj pochodzili oni z Niderlandów właśnie i o nie tylko na obszarze Żuław, ale praktycznie w całej Europie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #16

     
piotpal
 

W Służbie Ich Królewskich Mości: Qltury i Nauki
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.255
Nr użytkownika: 7.889

Piotr P.
Zawód: student
 
 
post 18/02/2006, 22:27 Quote Post

QUOTE(zorro1979)
Chciałbym wspomnieć również o pewnej ciekawe rzeczy, mianowicie o standardzie życia w ówczesnej Europie. Wielu podróżnikiów wspomina, że w XVI/XVII w. najdroższymi miastami były miasta nad górnym i środkowym Renem, następnie Niderlandy, połudnowo-wschodnia Anglia, północne Włochy. Należy zauważyć, że są to rejony najsilniej zurbanizowane, o gęstej sieci miast i dużym znaczeniu ekonomiczno-handlowym. W Pradze czeskiej ceny były 3-krotnie wyższe niż np. w polskich miastach i miasteczkach. Wyższe ceny musiały również istnieć w dużych i bogatych miastach polskich, takich jak np. Gdańsk czy Toruń.

Takie zwyżki cen istnieją do dnia dzisiejszego. Po prostu okręg skąd sprowadza się żywność i materiały musi być większy, stąd też większe koszty dowozy, a tym samym rosną ceny.
 
User is offline  PMMini Profile Post #17

     
Gwynbleid
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 11
Nr użytkownika: 34.281

Karol D.
Zawód: doktorant
 
 
post 30/08/2007, 18:39 Quote Post

Lekko poruszę kwestie gospodarcze od innej strony.
Na egzaminie zostało mi zadane pytanie o uprawy w Cesarstwie Niemieckim w XVI w. Pytanie mnie mocno zaskoczyło i nie potrafiłem nic dokładniej powiedzieć- a w tych książkach, które mam u siebie nic nie znalazłem. Posiada ktoś może dokładniejsze informacje? Np rodzaje zbóż itd
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #18

     
Eldorado
 

I ranga
*
Grupa: Użytkownik
Postów: 40
Nr użytkownika: 38.990

Zawód: Maturzysta
 
 
post 12/02/2008, 0:27 Quote Post

Mam takie pytanie. Gdzieś znalazłem że jedną z przyczyn dualizmu gosp. jest rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych. hm Jak dokładnie ma się to do dualizmu?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #19

     
Rothar
 

Primus Lictor
*******
Grupa: Moderatorzy
Postów: 1.682
Nr użytkownika: 176

Krzysztof Bylinowski
Stopień akademicki: mgr nauk ekonom.
 
 
post 12/02/2008, 1:11 Quote Post

QUOTE(Eldorado @ 12/02/2008, 0:27)
Mam takie pytanie. Gdzieś znalazłem że jedną z przyczyn dualizmu gosp. jest rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych. hm Jak dokładnie ma się to do dualizmu?
*Prawdopodobnie autor miał na myśli odchodzenie przy tej okazji od stosunku rycerz (pan) - chłop, wynikającego z feudalnej roli rycerzy jako obrońców ziemi i ludności. Co w dalszej perspektywie powodowało przebudowę stosunków społecznych i większą wolność gospodarczą ludzi podłego pochodzenia - cechę charakterystyczną państw Zachodu Europy.

Choć bardziej praktyczne wytłumaczenie to takie, że na wojska zaciężne potrzebne były pieniądze, te zaś otrzymywano między innymi z renty, którą powszechnie stosowano na Zachodzie.

Które wytłumaczenie lepsze - możesz wybrać.
 
User is offline  PMMini Profile Post #20

     
Prawy Książę Sarmacji
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.114
Nr użytkownika: 98.849

 
 
post 22/01/2018, 0:51 Quote Post

Czy nie jest tak ze dualizm gospodarczy jest hiperbolizowany?
Czy ta teoria jest w ogóle jeszcze aktualna?
Mozna faktycznie spostrzec większe nasycenie pieniądzem na zachodzie kontynentu i zmniejszającą się jego ilość im dalej na wschód. Ale co poza tym. Hiszpania i Portugalia czy południowe Włochy, także Irlandia zupełnie nie przystają do krajów "rozwiniętych".
 
User is offline  PMMini Profile Post #21

     
kmat
 

Podkarpacki Rabator
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 7.118
Nr użytkownika: 40.110

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 22/01/2018, 11:56 Quote Post

Czyli co byłoby tą "Europą A" - dolina Renu, dolina Padu, dolina Sekwany i Loary, wschodnia Anglia. Tereny o łagodnym klimacie, nizinne, zwykle dobrze chronione przez naturalne bariery, z niezłym dostępem do otwartego morza. Czyli obszary, gdzie możliwe jest gęste zaludnienie, łatwe do obrony, ale i do dalekosiężnego handlu. W takich warunkach właściwie trzeba się postarać, żeby nie być bogatszą częścią świata.
 
User is offline  PMMini Profile Post #22

     
dammy
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 465
Nr użytkownika: 99.933

Adam Marks
Zawód: wiele zawodow
 
 
post 22/01/2018, 13:48 Quote Post

QUOTE(Prawy Książę Sarmacji @ 22/01/2018, 1:51)
Czy nie jest tak ze dualizm gospodarczy jest hiperbolizowany?
Czy ta teoria jest w ogóle jeszcze aktualna?
Mozna faktycznie spostrzec większe nasycenie pieniądzem na zachodzie kontynentu i zmniejszającą się jego ilość im dalej na wschód.
*Jakieś różnice są. Ja bym zwrócił uwagę na odchodzenie od systemu feudalnego na zasadzie hołdu, przysięgi-umów między seniorem i wasalem na rzecz aktów prawnych, które sankcjonowały ówczesną stratyfikację społeczną. Władcy, którzy dzięki większemu podażowi pieniądza posiadali więcej gotówki mieli silniejsza pozycję właśnie dzięki wojskom zaciężnym. Uniezależnili się od pospolitego ruszenia. Dzięki pieniądzom mieszczaństwo nigdy nie dało się tak sprowadzić do parteru jak na wschodzie gdyż na wojsko zaciężne trzeba było się zapożyczać i w interesie władców było pilnowanie interesu mieszczan. I to znalazło odzwierciedlenie w prawie. Nawet tam gdzie władza królewska była ograniczona. Na wschodzie gdzie pieniądza było mniej służba wojskowa szlachty wciąż była pokrywana mimo żołdu ze środków własnych, która zadbała o "swoje" interesy kosztem stanu trzeciego. Do tego doszła inflacja, która mimo, że wyższa na zachodzie dzięki dużej ilości pieniądza i dotkliwa nie zlikwidowała renty, a na wschodzie gdzie było mało pieniądza była na tyle odczuwalna, że doszło do upowszechnienia pańszczyzny. Ograniczenia miast kosztem szlachty (z jej interesami) w handlu (nie licząc wyjątków typu Gdańsk czy Toruń) i pańszczyzna zrobiło różnice.

QUOTE
Ale co poza tym. Hiszpania i Portugalia czy południowe Włochy, także Irlandia zupełnie nie przystają do krajów "rozwiniętych".


W XVI wieku Hiszpania, Portugalia czy Neapol nie były dość "rozwinięte" patrząc chociażby na Francję?

QUOTE(kmat @ 22/01/2018, 12:56)
Czyli co byłoby tą "Europą A" - dolina Renu, dolina Padu, dolina Sekwany i Loary, wschodnia Anglia. Tereny o łagodnym klimacie, nizinne, zwykle dobrze chronione przez naturalne bariery, z niezłym dostępem do otwartego morza. Czyli obszary, gdzie możliwe jest gęste zaludnienie, łatwe do obrony, ale i do dalekosiężnego handlu. W takich warunkach właściwie trzeba się postarać, żeby nie być bogatszą częścią świata.


Coś w tym jest. Na nizinnej Francji w XVI wieku zbierano 5,5, w Polsce 4,9 ziarna pszenicy, a w Hiszpanii z jej słabszymi glebami 3,5 ziarna. Nadrabiano to tam uprawami oliwek, winorośli czy cytrusów w Aragonii, Walencji czy Andaluzji, ale no cóż - klimat i gleby się kłaniają.
Dane za :B. H. Slicher van Bath, Yield ratios, Wageningen 1963."
http://cpx.republika.pl/rosliny.htm

Ten post był edytowany przez dammy: 22/01/2018, 13:49
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #23

     
Prawy Książę Sarmacji
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.114
Nr użytkownika: 98.849

 
 
post 22/01/2018, 23:32 Quote Post

QUOTE(kmat @ 22/01/2018, 12:56)
Czyli co byłoby tą "Europą A" - dolina Renu, dolina Padu, dolina Sekwany i Loary, wschodnia Anglia. Tereny o łagodnym klimacie, nizinne, zwykle dobrze chronione przez naturalne bariery, z niezłym dostępem do otwartego morza. Czyli obszary, gdzie możliwe jest gęste zaludnienie, łatwe do obrony, ale i do dalekosiężnego handlu. W takich warunkach właściwie trzeba się postarać, żeby nie być bogatszą częścią świata.
*


Tak. Tylko, że to potwierdza bezsens tezy o dualizmie gospodarczym, bo jeśli schodzimy na poziom regionów to przecież takie Prusy Królewskie były bogatsze niż Bretania.

QUOTE(dammy @ 22/01/2018, 14:48)
QUOTE(Prawy Książę Sarmacji @ 22/01/2018, 1:51)
Czy nie jest tak ze dualizm gospodarczy jest hiperbolizowany?
Czy ta teoria jest w ogóle jeszcze aktualna?
Mozna faktycznie spostrzec większe nasycenie pieniądzem na zachodzie kontynentu i zmniejszającą się jego ilość im dalej na wschód.
*Jakieś różnice są. Ja bym zwrócił uwagę na odchodzenie od systemu feudalnego na zasadzie hołdu, przysięgi-umów między seniorem i wasalem na rzecz aktów prawnych, które sankcjonowały ówczesną stratyfikację społeczną. Władcy, którzy dzięki większemu podażowi pieniądza posiadali więcej gotówki mieli silniejsza pozycję właśnie dzięki wojskom zaciężnym. Uniezależnili się od pospolitego ruszenia. Dzięki pieniądzom mieszczaństwo nigdy nie dało się tak sprowadzić do parteru jak na wschodzie gdyż na wojsko zaciężne trzeba było się zapożyczać i w interesie władców było pilnowanie interesu mieszczan. I to znalazło odzwierciedlenie w prawie. Nawet tam gdzie władza królewska była ograniczona. Na wschodzie gdzie pieniądza było mniej służba wojskowa szlachty wciąż była pokrywana mimo żołdu ze środków własnych, która zadbała o "swoje" interesy kosztem stanu trzeciego. Do tego doszła inflacja, która mimo, że wyższa na zachodzie dzięki dużej ilości pieniądza i dotkliwa nie zlikwidowała renty, a na wschodzie gdzie było mało pieniądza była na tyle odczuwalna, że doszło do upowszechnienia pańszczyzny. Ograniczenia miast kosztem szlachty (z jej interesami) w handlu (nie licząc wyjątków typu Gdańsk czy Toruń) i pańszczyzna zrobiło różnice.

QUOTE
Ale co poza tym. Hiszpania i Portugalia czy południowe Włochy, także Irlandia zupełnie nie przystają do krajów "rozwiniętych".


W XVI wieku Hiszpania, Portugalia czy Neapol nie były dość "rozwinięte" patrząc chociażby na Francję?
*


Oczywiste, że były różnice. Sam jednak piszesz o tych wynikających głównie z ilości pieniądza. Spójrzmy co mówi o tym polska wiki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_agrarny

Jak dla mnie to pomieszanie z poplątaniem, bo oprócz istotnych różnic występują takie kwiatki: Podsumowując, dualizm agrarny doprowadził do szybszego rozwoju miast i przemysłu w Europie Zachodniej i do osłabienia rynku wewnętrznego i zastoju gospodarczego w Europie Wschodniej, np. w Polsce system gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej przyniósł długotrwały kryzys gospodarczy, który doprowadził do upadku I Rzeczypospolitej.
Gdzie tu logika, w sytuacji gdy rolnictwo i tak odpowiadało za circa 90% "PKB"? Jakie znaczenie moze miec przemysł, może poza kopalniami kruszców?
Ciekawi mnie czy poglądy, że już w nowożytności Europa za Łabą stała się zacofana gospodarczo występują gdzieś poza Polską?

Co do Hiszpanii i Portugalii to zależy kiedy, bo na początku wieku dopiero zaczynają docierać kruszce z Ameryk.

Ten post był edytowany przez Prawy Książę Sarmacji: 22/01/2018, 23:36
 
User is offline  PMMini Profile Post #24

     
kmat
 

Podkarpacki Rabator
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 7.118
Nr użytkownika: 40.110

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 23/01/2018, 5:31 Quote Post

dammy
CODE
Coś w tym jest. Na nizinnej Francji w XVI wieku zbierano 5,5, w Polsce 4,9 ziarna pszenicy, a w Hiszpanii z jej słabszymi glebami 3,5 ziarna. Nadrabiano to tam uprawami oliwek, winorośli czy cytrusów w Aragonii, Walencji czy Andaluzji, ale no cóż - klimat i gleby się kłaniają.

To co musiało być w Nadrenii albo Niderlandach.
Swoją drogą, jeśli Polska importowała zboże do krajów o większej wydajności rolnictwa, to kłania się teoria przewagi komparatywnej. Po prostu cała reszta produkcji była jeszcze bardziej w tyle w porównaniu do zachodniej.

PKS
CODE
Tylko, że to potwierdza bezsens tezy o dualizmie gospodarczym,

Nie. Bogaty rdzeń otoczony biedną peryferią był widoczny.
CODE
bo jeśli schodzimy na poziom regionów to przecież takie Prusy Królewskie były bogatsze niż Bretania.

Fajno, ino Prusy Królewskie to najbogatszy region Polski, a Bretania to francuska pipidówa (a Francja to w cale nie top 1 tej Europy A). Do tego Gdańsk to taki ówczesny Hongkong, brama na świat dla dużych obszarów, przez którą płynie rzeka towarów i pieniędzy. T trochę jak udowadnianie, że San nie jest mniejszy od Odry, bo zalew Soliński jest szerszy niż Odra w Opolu.
No i górzystą Bretanię trudno uznać za dobry przykład chronionej przez naturalne bariery niziny.
 
User is offline  PMMini Profile Post #25

     
carantuhill
 

Bieskidnik
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.013
Nr użytkownika: 12.703

WOJCIECH
Stopień akademicki: Utytu³owany:)
Zawód: pathfinder
 
 
post 23/01/2018, 12:05 Quote Post

CODE
Nie. Bogaty rdzeń otoczony biedną peryferią był widoczny.


Ale w każdym kraju europejskim było bogate "centrum" i biedne "peryferie". Dodatkowo ciężko uznać wschodnią Francję czy północno zachodnie Niemcy za dobrze chronione równiny.
Putnam analizując różnice w rozwoju gospodarczym północnych i południowych Włoch, pisał że Neapol i okolice były dużo bardziej rozwinięte gospodarczo i bogatsze niż północne Włochy.

Napływ złota z kolonii spowodował ogólny spadek rentowności dóbr feudalnych w całej europie - dochodów pieniężnych z dóbr. Tyle że każda część szlachty rozwiązała to w inny sposób. Na zachodzie po początkowej próbie obrony przywilejów, zainwestowała kapitał w rodzący się przemysł i zyski z handlu. A na wschodzie po prostu przykręciła śrubę, przechodząc na darmową siłę roboczą. Po prostu szlachta na wschodzie nie miała w co zainwestować, z braku dużych ośrodków miejskich i pogarszania się warunków handlu, ze względu na ekspansję np Turcji.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #26

     
kmat
 

Podkarpacki Rabator
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 7.118
Nr użytkownika: 40.110

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 23/01/2018, 15:53 Quote Post

carantuhill
CODE
Ale w każdym kraju europejskim było bogate "centrum" i biedne "peryferie".

No i?
CODE
Dodatkowo ciężko uznać wschodnią Francję czy północno zachodnie Niemcy za dobrze chronione równiny.

No i Francja to taka trochę druga liga pierwszej ligi. Ale i tak z tym brakiem ochrony bym nie przesadzał. Przerwa między Ardenami i Wogezami nie jest aż tak duża, co oznacza, że Francja mogła pozwolić sobie na skoncentrowanie obrony zachodniej granicy na dość niewielkim odcinku. Co przekładało się na względne bezpieczeństwo regionu. Co do Dolnej Saksonii - a to było jakieś cywilizacyjne centrum confused1.gif
CODE
Putnam analizując różnice w rozwoju gospodarczym północnych i południowych Włoch, pisał że Neapol i okolice były dużo bardziej rozwinięte gospodarczo i bogatsze niż północne Włochy.

Wiesz, ZEA też są bogatsze niż dajmy na to Portugalia. Jednak w dłuższej perspektywie to raczej Portugalia dalej zajdzie. Primo jeśli porównujemy północne Włochy, to nie z Neapolem a z południowymi Włochami. A jesli porównujemy Neapol, to z Mediolanem czy Wenecją. Secundo - życie intelektualne to jednak było skupione na północy, co jasno wskazuje, która okolica była bardziej perspektywiczna.
CODE
Napływ złota z kolonii spowodował ogólny spadek rentowności dóbr feudalnych w całej europie - dochodów pieniężnych z dóbr. Tyle że każda część szlachty rozwiązała to w inny sposób. Na zachodzie po początkowej próbie obrony przywilejów, zainwestowała kapitał w rodzący się przemysł i zyski z handlu. A na wschodzie po prostu przykręciła śrubę, przechodząc na darmową siłę roboczą. Po prostu szlachta na wschodzie nie miała w co zainwestować, z braku dużych ośrodków miejskich i pogarszania się warunków handlu, ze względu na ekspansję np Turcji.

Czyli po prostu Europa A i B.
 
User is offline  PMMini Profile Post #27

     
marc20
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.053
Nr użytkownika: 80.503

Stopień akademicki: student
Zawód: student
 
 
post 23/01/2018, 19:02 Quote Post

QUOTE(Prawy Książę Sarmacji @ 22/01/2018, 23:32)
Oczywiste, że były różnice. Sam jednak piszesz o tych wynikających głównie z ilości pieniądza. Spójrzmy co mówi o tym polska wiki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_agrarny

Jak dla mnie to pomieszanie z poplątaniem, bo oprócz istotnych różnic występują takie kwiatki: Podsumowując, dualizm agrarny doprowadził do szybszego rozwoju miast i przemysłu w Europie Zachodniej i do osłabienia rynku wewnętrznego i zastoju gospodarczego w Europie Wschodniej, np. w Polsce system gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej przyniósł długotrwały kryzys gospodarczy, który doprowadził do upadku I Rzeczypospolitej.
Gdzie tu logika, w sytuacji gdy rolnictwo i tak odpowiadało za circa 90% "PKB"? Jakie znaczenie moze miec przemysł, może poza kopalniami kruszców?

Teza jest w sumie bezsensowna bo jak już to było omawiane gdzie indziej - RON nie rozebrał żaden "Zachód",tylko kraje leżące po wschodniej stronie Łaby. Zresztą artykuł z którego pochodzi cytat jest na tyle krótki i niskiej jakości,że nie ma co komentować.

Dualizm agrarny - termin postulowany przez niektórych historyków gospodarki Europy opisujący zjawisko rozejścia się od XV w. dróg rozwoju ekonomicznego Europy Zachodniej i Europy Wschodniej.

Zdaniem tych historyków
na zachodzie kontynentu rozwijały się stosunki towarowo-pieniężne, zaś na wschodzie nastąpiła refeudalizacja, wtórne poddaństwo i naturalizacja gospodarki.


Do czego tu się w ogóle odnieść ? Może warto byłoby zadać pytanie kto pierwszy stworzył owe koncepcje,które krążą do tej pory po podręcznikach i forach internetowych. Czy to nie było aby w okresie PRL-u i żelaznej kurtyny ?

Ten post był edytowany przez marc20: 23/01/2018, 19:06
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #28

     
dammy
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 465
Nr użytkownika: 99.933

Adam Marks
Zawód: wiele zawodow
 
 
post 23/01/2018, 22:08 Quote Post

QUOTE(Prawy Książę Sarmacji @ 23/01/2018, 0:32)
Oczywiste, że były różnice. Sam jednak piszesz o tych wynikających głównie z ilości pieniądza.
Jak dla mnie to pomieszanie z poplątaniem, bo oprócz istotnych różnic występują takie kwiatki: Podsumowując, dualizm agrarny doprowadził do szybszego rozwoju miast i przemysłu w Europie Zachodniej i do osłabienia rynku wewnętrznego i zastoju gospodarczego w Europie Wschodniej, np. w Polsce system gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej przyniósł długotrwały kryzys gospodarczy, który doprowadził do upadku I Rzeczypospolitej.
Gdzie tu logika, w sytuacji gdy rolnictwo i tak odpowiadało za circa 90% "PKB"? Jakie znaczenie moze miec przemysł, może poza kopalniami kruszców?


Podaż pieniądza i zmiany społeczne zachodzące w Europie to jedno. One miały wpływ na różnice w rozwoju gospodarek Zachodu i wschodniej Europy. A teraz weźmy na warsztat Twój drugi podpunkt.
W poł. XVI wieku PKB na głowę jeśli chodzi o siłę nabywczą Polska miała ok. 80% francuskiego. Różnice w wysokości plonów pszenicy 5,5 do 4,9 na korzyść Francji. Jednak trzeba pamiętać, że znacznie więcej zasiewano żyta i jęczmienia, które kosztowały circa 70-80% pszenicy. Mówię o cenach w Gdańsku i Krakowie. Ogólnie plony czterech zbóż we Francji wynosiły 5,5, a w Polsce 5,1 ziarna z kłosa.
Dane za :B. H. Slicher van Bath, Yield ratios, Wageningen 1963."
http://cpx.republika.pl/rosliny.htm

Biorąc pod uwagę niekorzystny cenowo układ zbóż (pszenica, żyto, jęczmień) w Polsce różnica w handlu i wartości produkcji to jakiś promil-procent różnicy PKB per capita między oboma krajami. W 1700 roku różnica w plonach czterech zbóż we Francji i w Polsce to 6,3 do 3,8 ziarna z kłosa.
""Historia Polski" w liczbach" Cezary Kuklo, Juliusz Łukasiewicz, Cecylia Leszczyńska str 274
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma...a_w_europie.pdf

Biorąc pod uwagę niekorzystne cenowo proporcje zasiewów (pszenica, jęczmień, żyto) to przy PKB per capita Korony stanowiącej szacowanej na ok. 60% francuskiego (Maddison) na różnice dla PKB na głowę w wartości handlu i produkcji przypada jakieś circa 5%. Tylko nie same PKB jest istotne. We Francji gdzie była wyższa produkcja i handel oraz proporcjonalnie więcej ludności było nierolniczej (70% rolniczej w FR do 80% RON tamże) opłacało się inwestować w rolnictwo stąd też między innymi rozjazd gospodarek. Teraz porównajmy 6,3 ziarna do 3,8 ziarna z kłosa w 1700 roku. Widać różnicę? Chyba, nie trzeba dodawać, że to jest efekt m.in. też zajechania ekonomicznego chłopstwa i kłopotów z monetą zdawkową.
I jeszcze różnice cen między Krakowem, a Strasburgiem w poł. XVI wieku (wiem, że to nie była Francja, ale jakiś to punkt odniesienia jest):
1 gram srebra to odpowiednio 0,11 i 0,39 l pszenicy czyli w Krakowie za 10 gram Ag ponad 10 litrów, a w Strasburgu niespełna 4 l. Niezła przebitka i od razu widać, że w Polsce monety o tym samej zawartości kruszcu miały wyższą siłę nabywczą, ale było ich mniej. A przebicie bywało jeszcze wyższe.
str 244 tamże

QUOTE
Co do Hiszpanii i Portugalii to zależy kiedy, bo na początku wieku dopiero zaczynają docierać kruszce z Ameryk.


Na początku XVI wieku jeszcze przed napływem kruszcu był porównywalny z Francją.

QUOTE(kmat @ 23/01/2018, 06:31)
To co musiało być w Nadrenii albo Niderlandach.
Swoją drogą, jeśli Polska importowała zboże do krajów o większej wydajności rolnictwa, to kłania się teoria przewagi komparatywnej. Po prostu cała reszta produkcji była jeszcze bardziej w tyle w porównaniu do zachodniej.


W Niderlandach 10,4 ziarna pszenicy do 4,9 w Polsce w XVI wieku. Z tą przewagą komparatywną Zachodu było tak, że od biedy przynajmniej w przypadku Korony dało się tego uniknąć.

Ten post był edytowany przez dammy: 23/01/2018, 23:17
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #29

     
Prawy Książę Sarmacji
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.114
Nr użytkownika: 98.849

 
 
post 24/01/2018, 4:05 Quote Post

QUOTE(kmat @ 23/01/2018, 6:31)
PKS
CODE
Tylko, że to potwierdza bezsens tezy o dualizmie gospodarczym,

Nie. Bogaty rdzeń otoczony biedną peryferią był widoczny.
CODE
bo jeśli schodzimy na poziom regionów to przecież takie Prusy Królewskie były bogatsze niż Bretania.

Fajno, ino Prusy Królewskie to najbogatszy region Polski, a Bretania to francuska pipidówa (a Francja to w cale nie top 1 tej Europy A). Do tego Gdańsk to taki ówczesny Hongkong, brama na świat dla dużych obszarów, przez którą płynie rzeka towarów i pieniędzy. T trochę jak udowadnianie, że San nie jest mniejszy od Odry, bo zalew Soliński jest szerszy niż Odra w Opolu.
No i górzystą Bretanię trudno uznać za dobry przykład chronionej przez naturalne bariery niziny.
*


1 - Czym innym jest mówić o bogatym rdzeniu a czym innym o podziale na Łabie. Nie neguję, że Ren+Pad+Niderlandy to były najbogatsze regiony, bo nie będę walczył z faktami ale widzisz różnicę między stwierdzeniami "bogaty rdzeń i reszta" a "bogaty zachód i biedny wschód+Skandynawia"?

2 - Nie ma znaczenia co jest najbogatszym regionem jakiego kraju - w ogóle nie odnosisz się tu do problemu. Rzecz w tym że po obu stronach Łaby znajdziemy regiony przeczące tezie, ich przynależność państwowa czy bycie HongKongiem nie ma znaczenia dla problemu.
Zamiast Bretanii daj Gaskonię.

QUOTE(marc20 @ 23/01/2018, 20:02)
den "Zachód",tylko kraje leżące po wschodniej stronie Łaby. Zresztą artykuł z którego pochodzi cytat jest na tyle krótki i niskiej jakości,że nie ma co komentować.

Dualizm agrarny - termin postulowany przez niektórych historyków gospodarki Europy opisujący zjawisko rozejścia się od XV w. dróg rozwoju ekonomicznego Europy Zachodniej i Europy Wschodniej.

Zdaniem tych historyków
na zachodzie kontynentu rozwijały się stosunki towarowo-pieniężne, zaś na wschodzie nastąpiła refeudalizacja, wtórne poddaństwo i naturalizacja gospodarki.


Do czego tu się w ogóle odnieść ? Może warto byłoby zadać pytanie kto pierwszy stworzył owe koncepcje,które krążą do tej pory po podręcznikach i forach internetowych. Czy to nie było aby w okresie PRL-u i żelaznej kurtyny ?
*


To, że artykuł z wiki jest bezsensowny to jedno (zresztą nie ma odpowiednika w zadnym języku a szybkie wrzucenie w google pokrewnych terminów po angielsku nie daje satysfakcjonujacych wyników).

W ostatnim akapicie poruszasz sedno o które mi chodzi:
Może warto byłoby zadać pytanie kto pierwszy stworzył owe koncepcje,które krążą do tej pory po podręcznikach i forach internetowych. Czy to nie było aby w okresie PRL-u i żelaznej kurtyny ?

No właśnie też się zastanawiam. I chyba nie ma sensownych przesłanek za tymi przedstawionymi tezami, a Twoja hipoteza moze byc prawdziwa.

QUOTE(dammy @ 23/01/2018, 23:08)
(...)

W Niderlandach 10,4 ziarna pszenicy do 4,9 w Polsce w XVI wieku. Z tą przewagą komparatywną Zachodu było tak, że od biedy przynajmniej w przypadku Korony dało się tego uniknąć.
*


Dzieki za wszystkie dane. Uwaga o wartości nabywczej pieniądza też cenna. Nie kwestionuję wzrostu w liczbie ziaren uzyskiwanych z jednego wysianego w Niderlandach ale samo to nie jest chyba kluczowe dla problemu. 1)Niderlandy były najlepiej rozwiniętym regionem 2)Nie eksportowały swojego zboża na wschód 3)I tak większość ich dochodów pochodziła z handlu i operacji finansowych.

Ostatecznie uważasz jednak że można mówić o "Europie A i B" czy tez zależnosci wschodu od zachodu w omawianym okresie tzn. XVI-XVIII w.? Przecież handel międzynarodowy nie był rozwinięty na tak masową skalę a gospodarka tak zaawansowana technologicznie żeby jedne kraje uczynić peryferiami "montowniami" dla drugich.
Wg mnie jest na to za wcześnie.

I to samo pytanie na które odpowiedział marc20 - czy wiesz kto odpowiada za koncepcję dualizmu na Łabie? Czy poza Polską występuje ta teza?

Ten post był edytowany przez Prawy Książę Sarmacji: 24/01/2018, 4:09
 
User is offline  PMMini Profile Post #30

6 Strony < 1 2 3 4 > »  
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej