Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
2 Strony  1 2 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Liczebność i organizacja RKKK w latach 1939-1941, Dokumenty i materiały
     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 1/11/2007, 18:11 Quote Post

W związku z tematami okołosuworowskimi, gdzie należy operować sporą liczbą danych, pomyślałem, że dobrze byłoby stworzyć bazę źródłową na której możnaby opierać się w dyskusji.

Zacznę więc od Raportu Szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej Szaposznikowa przedstawionego Mołotowowi w dniu 01.02.1940 r. na temat składu i liczebności Armii Czerwonej, który znalazłem w zbiorze dokumentów Zachodni Specjalny Okręg Wojskowy, koniec 1939-1941 r., Mińsk 2007.

"W oparciu o postanowienie Komitetu Obrony z 01.12.1939 r. Armia Czerwona powinna dysponować:
- Piechota:
a. wzmocnione dywizje strzeleckie po 14000 ludzi - 3
b. dywizje strzeleckie po 12000 ludzi - 28
c. dywizje zmotoryzowane po 9000 ludzi – 15.
d. dywizje strzelców zmotoryzowanych po 12000 ludzi - 3
e. dywizje strzeleckie po 6000 ludzi - 41
f. dywizje strzeleckie po 3000 ludzi - 64
g. dywizje strzelców górskich po 7500 ludzi – 3.
h. dywizje strzelców górskich po 4500 ludzi - 13
i. Razem dywizji – 170.
j. ponadto: brygady strzeleckie po 3049 ludzi – 3, brygady powietrzno – desantowe po 1570 ludzi – 6.
k. Ogólna liczebność piechoty – 1144050 ludzi.

- Wojska Pancerne:
a. brygady pancerne T-35 – 1.
b. brygady pancerne T-28 – 3
c. brygady pancerne BT – 16
d. brygady pancerne T-26 – 12
e. samodzielne pułki pancerne – 10
f. ogólna liczebność wojsk pancernych – 97558 ludzi.

- Artyleria:
a. pułki artylerii korpuśnej – 61
b. pułki armat 122-152mm – 4
c. pułki armat 152mm BR-2 – 1
d. pułki haubic 152mm – 12 + 1 dyon.
e. pułki haubic 203mm – 17
f. samodzielne dyony artylerii 280-305mm – 8
g. ogólna liczebność artylerii – 135756 ludzi.

- Kawaleria:
a. dywizje kawalerii normalnego etatu – 16
b. dywizje kawalerii skróconego etatu – 2
c. dywizje kawalerii górskiej – 6
d. pułki kawalerii zapasowe – 6
e. dowództwa korpusów – 5
f. ogólna liczebność kawalerii – 144982 ludzi.

- Rejony Umocnione:
a. ogólna liczebność – 48000 ludzi.
- Jednostki Samochodowe:
a. 12 pułków i 17 baonów.
b. ogólna liczebność – 35320 ludzi.

- Jednostki Zapasowe:
a. 5 pułków strzeleckich, 1 pułk artyleryjski, 1 pułk artylrii pl.
b. ogólna liczebność – 9500 ludzi.

- Jednostki Szkoleniowe:
a. ogólna liczebność – 170000 ludzi.

Ogólna liczebność Armii Czerwonej na 1940 r. powinna osiągnąć 2300000 ludzi wraz z 26000 rezerwy.
Wybuch wojny z Finlandią zmusił nas nie tylko to pozostawienia na etatach wojennych wszystkich wojsk Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, ale wielu jednostek z innych okregów wojskowych.
Zamiast 40 wzmocnionych dywizji strzeleckich z których 28 dywizji liczyło 17000 ludzi, a 12 dywizji liczyło 10500 ludzi (z nich 2 dywizje górskie z Leningradzkiego OW) zdecydowano dysponować wraz z rezerwą Naczelnego Dowództwa siłą 65 dywizji strzeleckich z czego dwie zamierzano zreoganizować z 24 i 25 DK.
To wzmocnienie walczących wojsk o 23 dywizje składa się z 9 dywizji strzelców zmotoryzowanych (Syberyjsko OW – 37, 91, 119, Uralski OW – 125, 128, Nadwołżański OW – 86, 173, Moskiewski OW – 17, 84), 12 dywizji strzeleckich po 15000 ludzi i 2 zmotoryzowanych dywizji ochotniczych (Moskiewski OW).
W ukazanym składzie 23 dywizji, 10 dywizji będzie gotowych do 1.03.40, a 2 dywizje do 15.02.40.
W takiej sytuacji w składzie wojsk walczących będzie:
- 28 dywizji strzeleckich po 17000 ludzi
- 24 dywizje strzeleckie po 15000 ludzi (z nich 10 dawnych lekkich i 2 górskie z Leningradzkiego OW wzmocnionych z poprzedniego etatu – 10500 ludzi)
- 11 dywizji strzeleckich po 13100 ludzi.
- 2 dywizje motokawaleryjskie po 8000 ludzi.
- Razem – 65 dywizji.
W związku z tym iż zachodnie okregi wojskowe (Białoruski, Kijowski, Kalininski, Odeski), gdzie znajdowały się wszystkie nasze kadrowe dywizje, zostały osłabione w związku z wywozem z nich dużej części dywizji etatu wojennego oraz pułków i batalionów zapasowych postanowieniem z dnia 28.12.1939 r. zdecydowano wzmocnić pozostałe w tych okręgach wojska poborowymi w liczbie 546400 ludzi.
Z tej liczby:
- dla wzmocnienia dywizji strzeleckich – 325000 ludzi.
- dla pułków zapasowych – 65500 ludzi.
- na wzmocnienie rezerwy uzupełnień – 87500 ludzi.
- na wzmocnienie szkół pułkowych - 41400 ludzi.
- na wzmocnienie szkół piechoty – 30000 ludzi.
- Razem – 546400 ludzi.
Ponadto zmobilizowano 50000 ludzi kadry dowódczej.
Zdecydowano również o zmniejszeniu liczby dywizji na etacie armii o 10 jednostek tj. ma być nie 170 a 160 dywizji. Mają one dysponować nastepującymi etatami:
1. Dywizje strzeleckie walczące lub transportowane na front:
- 28 dywizji strzeleckich po 17000 ludzi
- 24 dywizje strzeleckie po 15000 ludzi (z nich 10 dawnych lekkich i 2 górskie z Leningradzkiego OW wzmocnionych z poprzedniego etatu – 10500 ludzi)
- 11 dywizji strzeleckich po 13100 ludzi.
- 2 dywizje motokawaleryjskie po 8000 ludzi.
Razem – 65 dywizji. (z nich 2 motokawaleryjskie dywizje)
2. Dywizje strzeleckie w pozostałych rejonach kraju.
- wzmocnione dywizje strzeleckie – 57
a. dywizje strzeleckie po 14000 ludzi (Estonia, Litwa, Łotwa) – 3.
b. Dywizje strzeleckie po 12000 ludzi – 38
c. Dywizje zmotoryzowane po 12000 ludzi – 11
d. Dywizje strzelców zmotoryzowanych po 12000 ludzi – 3
e. Dywizje strzelców górskich po 7500 ludzi – 2
- kadrowe dywizje strzeleckie – 40
a. dywizje strzeleckie po 6000 ludzi – 29
b. dywizje strzelców górskich po 6000 ludzi – 11
Razem – 97 dywizji
Oprócz tego dla uzupełnienia walczących armii i aby nie osłabiać dywizji w Białoruskim, Kijowskim i pozostałych okręgach postanowiono zmobilizować 5 młodszych roczników rezerwistów w okręgach: Nadwołżańskim, Uralskim, Syberyjskim. W miesiącu styczniu 1940 powołano w ten sposób 376 tys. rezerwistów (w tym 62300 dowódców). Tak więc razem armia uzyskała wzmocnienie w liczbie 972400 ludzi.
Reorganizacja pozostałych rodzajów wojsk na etacie pokojowym nie była przeprowadzana. W przygotowaniu jest jedynie plan wzmocnienia lotnictwa o 20 pułków SB, 15 pułków mysliwskich i 30 baz lotniczych – wzmocnienie liczebności o 23800 ludzi.
Liczebność Armii Czerwonej jest następująca:
1. Armia kadrowa – 2511500 ludzi.
- etat pokojowy wg. planu na 1940 r. – 2300000 ludzi.
- Żołnierze 2 roku służby zatrzymani w szeregach – 181800 ludzi
- 3% nadwyżka do zwolnienia – 29700 ludzi.
2. Rezerwiści pozostali w szeregach z grupy powołanej na Obozy Szkoleniowe 01.09.1939 r.
- 1070400 ludzi.
3. Poborowi powołani dla wzmocnienia dywizji strzeleckich
- 555000 ludzi.
4. Żołnierze formowanych baonów narciarzy
- 62000 ludzi
5. Rezerwiści 5 roczników z okręgów: Uralski, Nadwołżański, Syberyjski:
- 376000 ludzi.
6. Zabici i przepadli bez wieści.
- 20750 ludzi.
RAZEM: 4554150 ludzi.
Jednostki pomocnicze niebędace na stanie RKKA:
- bataliony budowlane na budowach poza wojskowych– 112000 ludzi.
- bataliony budowlane na budowach wojskowych – 40000 ludzi.
- Kompanie budowlane – 1072 ludzi.
- Bataliony budowlane przy ludowych komisariatach – 2000 ludzi.
- Samodzielny korpus budowlany – 15000 ludzi.
- Baony i kompanie samochodowe – 2340 ludzi.
- Pułki eksploatacji kolei – 14473 ludzi.
- Samodzielny Korpus Kolejowy – 54106 ludzi.
- Stacje maszyn rolniczych – 1390 ludzi.
RAZEM – 242381 ludzi.

TABELA Z RAPORTU:
Liczebność RKKA porównanie – etat na 1940 – stan faktyczny.
- Piechota - 1144050 ludzi – 1996546 ludzi ( w tym 25105 Finski Korpus Narodowy)
- Wojska Pancerne – 100145 ludzi – 140666 ludzi
- Kawaleria – 144982 ludzi – 191639 ludzi
- Artyleria – 135756 ludzi – 198653 ludzi.
- Jednostki Obrony PL – 75000 ludzi – 117639 ludzi.
- Jednostki Samochodowe – 35320 ludzi – 80600 ludzi
- Pociągi Pancerne - 3271 ludzi – 10338 ludzi
- Jednostki Chemiczne – 10470 ludzi – 18553 ludzi
- Jednostki Łączności – 24000 ludzi – 49602 ludzi
- Jednostki Inżynieryjne – 25000 ludzi – 31386 ludzi
- Jednostki zapasowe – 9500 ludzi – 374914 ludzi
- Rejony Umocnione – 48000 ludzi – 120440 ludzi
- Lotnictwo – 230000 ludzi – 254436 ludzi (w tym 73562 w jed. szkolnych)
- Jednostki wydzielone piechoty – 42810 ludzi – 41810 ludzi
- Jednostki szkolne – 170301 ludzi – 219000 ludzi
- Jednostki topograficzne – 3500 ludzi – 3900 ludzi
- Jednostki kolejowe – 14848 ludzi – 46603 ludzi
- Baony narciarzy – brak w etacie – 62000 ludzi
- Tyły i szpitale – 65000 ludzi – 271229 ludzi.
- Rezerwa – 26478 ludzi – brak na stanie.
- Razem – 2300000 ludzi – 4229954 ludzi.
Ponadto do cyfry 4229954 należy dodać:
- powołani na obozy szkoleniowe od 01.03.1940 dowódcy rezerwy – 60000 ludzi.
- powołani poborowi mający zastapić zwalnianych z wojska żołnierzy 2 roku służby – 214196 ludzi.
- Brakujący rezerwiści z 5 roczników Uralskiego, Nadwołżanskiego, Syberyjskiego OW – 50000 ludzi.
- Razem 324196 ludzi
RAZEM 4554150 ludzi.

Podpisali: Szaposznikow, Gusjew

TABELA ZAŁĄCZNIKA
Skład i liczebność Armii Czerwonej na 01.02.1940 r.
Rodzaj jednostki – liczba jednostek – liczebność wojsk
a. Piechota
- dowództwa korpusów – 51 - 47336
- D strzeleckie po 14 tys. – 3 – 42000
- D strzeleckie po 12 tys. – 38 - 456000
- D zmot. po 12 tys. – 11 - 132000
- D st. zmot. po 12 tys. – 3 - 36000
- D zmot. po 13100 – 11 - 143000
- D strzeleckie po 6 tys.- 29 - 174000
- D st. górskich po 7,5 tys.- 2 - 15000
- D st. górskich po 6 tys.- 11 - 66000
- D strzeleckie etatu woj. – 52 - 841543
- B strzelckie – 3 - 9142
- B Pow. Des. – 6 - 9420
- Razem – 1971441 ludzi
- Fiński Korpus Narodowy – 25105 ludzi
- Razem – 1996546 ludzi.
b. Wojska Pancerne
- B. Pancerne BT – 17 - 55273
- B Pancerne T-26 – 15 - 45011
- B Pancerne T-28 – 3 - 9717
- B Pancerne T-28-35 – 1 - 3347
- B broni motorowych – 3 - 5664
- B St. zmot. – 3 - 10683
- Pułki pancerne – 7 - 6879
- Szkolne pułki pancerne- 2 – 4092
- Razem – 140666 ludzi.
c. Kawaleria
- dowództwa korpusów – 5 - 15700
- D kawalerii (zachód) – 12 - 94080
- D kawalerii (wschód) – 2 - 13624
- D kawalerii (Zabajkalski OW) – 2 - 11250
- D kawalerii (górskie) – 5 - 14750
- D kawalerii skróconego etatu – 2 - 7080
- B. Kawalerii – 2 - 5635
- Lekkie D motokawaleryjskie – 2 - 16000
- Tyły pozostałe po 24 i 25 DK – 2 - 5400
- Sam. dyonu art.pl.- 2 - 1420
- Sam. p. czołgów – 1 - 600
- Mniejsze jednostki – 25 – 6100
- Razem – 191639 ludzi.
d. Artyleria
- pułki art. korpusnej – 63 – 118917
- pułki armat RND – 6 - 13630
- pułki haubic RND – 13 - 24186
- pułki haubic w/m RND – 22 - 34900
- sam. dyony – 9 - 7020
- Razem – 198653 ludzi.
e. Jednostki Obrony Pl.
- pułki art. pl – 19
- dyony art.pl – 55
- baterie art.pl – 11
- pułki obrony pl – 7
- dyony obrony pl – 28
- Razem – 117639 ludzi
f. Jednostki Samochodowe
- B. Transportowe – 5 - 38400
- Pułki transportowe – 6 - 9500
- Bataliony transportowe – 77 - 32100
- Bataliony motocyklistów – 1 – 600
- Razem – 80600 ludzi.
g. Pociągi pancerne
- dyony pociągów pancernych - 7
- sam. pociągi pancerne – 7
- sam. boan drezyn bojowych – 1
- bazy, składy, stacje – 7067 ludzi.
- Razem – 10338 ludzi.
h. Jednostki chemiczne
- Pancerne Brygady Chemiczne – 3 - 9146
- Sam. panc. baony chemiczne – 3 - 1099
- Baony moździerzy – 5 - 2319
- Jednostki szkolne – 10 - 926
- Składy, bazy – 5063
- Razem – 18553 ludzi.
i. Jednostki Łączności
- pułki łączności – 10
- baony łączności –
- dyony radiowe –
- kompanie łączności –
- pozostałe jednostki –
- Razem – 49602 ludzi.
j. Jednostki inżynieryjne
- pułki inzynieryjne –
- baony inzynieryjne –
- pułki pontonowe –
- baony pontonowe –
- pozostałe jednostki –
- Razem – 31386 ludzi.
k. Jednostki zapasowe
- dowództwa B zapasowych – 8
- zapasowe pułki strzeleckie – 46
- zapasowe pułki artylerii – 13
- zapasowe pułki pancerne – 3
- zapasowe pułki łączności – 2
- zapasowe pułki samochodowe – 6
- zapasowe pułki chemiczne – 1
- zapasowe pulki kawalerii – 9
- baony marszowe –
- Razem – 374914 ludzi.
l. Lotnictwo
- dowództwa B. Lotniczych – 48
- pułki DB-3 – 13
- pułki TB-3 – 4
- pułki SB – 40
- pułki LB – 4
- pułki LSZ – 13
- pułki mysliwskie – 63
- pułki mieszane – 7
- pułki rezerwowe – 5
- sam. dyony (eskadryle)- 49
- oddziały korpusne – 22
- oddziały transportowe – 5
- oddziały wspomagające – 16
- Razem – 74693 ludzi
m. Tyły lotnictwa
- bazy lotnicze – 101
- składy lotnicze – 46
- baony inzynieryjne – 19
- pozostałe jednostki – 80
- razem – 96282 ludzi.
n. Jednostki szkolne lotnictwa
- akademie, szkoły, kursy – 31 - 73562
- rezerwa lotników – 9899
- Razem całe Lotnictwo – 254436 ludzi.
o. Rejony Umocnione
- pułki rejonów umocnionych – 6- 15182
- pozostałe jednostki – 105258
- razem – 120440 ludzi.
p. Pozostałe jednostki
- wydzielone jednostki strzeleckie – 41810 ludzi
- jednostki szkolne – 219000 ludzi
- jednostki topograficzne – 3900 ludzi
- jednostki kolejowe – 46603 ludzi
- baony narciarzy – 78 – 62000 ludzi
- słyżby tyłowe i szpitale – 271229 ludzi.
q. Armia Czerwona RAZEM – 4229954 ludzi.
r. Ponadto:
- powołani na obozy szkoleniowe od 01.03.1940 dowódcy rezerwy – 60000 ludzi.
- powołani poborowi mający zastapić zwalnianych z wojska żołnierzy 2 roku służby – 214196 ludzi.
- Brakujący rezerwiści z 5 roczników Uralskiego, Nadwołżanskiego, Syberyjskiego OW – 50000 ludzi.
- Razem 324196 ludzi
s. RAZEM w Armii Czerwonej – 4554150 ludzi.

Podpisał: Czetwiertnikow


Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Gerhard
 

podkułacznik
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.466
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 2/11/2007, 20:06 Quote Post

Dzięki za bardzo ciekawe wiadomości. Będę je musiał wydrukować i przeanalizować superdokładnie. Widzę już na starcie, że pytań i uwag dotyczących tego dokumentu będę miał mnóstwo.
Pierwsze, "szybkie" spostrzeżenia:
- należy doliczyć flotę - ewidentnie nie została uwzględniona.
- należy doliczyć wojska NKWD (chyba - mogą się zawierać w "innych jednostkach tyłowych" - ale raczej to mało prawdopodobne)
- nie rozumiem fragmentu:
QUOTE
Ponadto:
- powołani na obozy szkoleniowe od 01.03.1940 dowódcy rezerwy – 60000 ludzi.
- powołani poborowi mający zastapić zwalnianych z wojska żołnierzy 2 roku służby – 214196 ludzi.
- Brakujący rezerwiści z 5 roczników Uralskiego, Nadwołżanskiego, Syberyjskiego OW – 50000 ludzi.
- Razem 324196 ludzi

nie bardzo wiem o jakie zastępowanie "zwalnianych z wojska żołnierzy 2 roku służby – 214196 ludzi" chodzi? (bo chyba nie o tych powołanych 1 września 1939r? Dokument datowany jest na 01.02.1940.), Co w tym zestawieniu robi "powołani na obozy szkoleniowe od 01.03.1940 dowódcy rezerwy – 60000 ludzi". Dlaczego są doliczani do stanu na 01.02.1940r?


- ciekawe informacje o wojskach kolejowych
QUOTE
g. Pociągi pancerne
- dyony pociągów pancernych - 7
- sam. pociągi pancerne – 7
- sam. boan drezyn bojowych – 1
- bazy, składy, stacje – 7067 ludzi.
- Razem – 10338 ludzi.
[..]
Jednostki kolejowe – 14848 ludzi (etat) – 46603 ludzi (stan faktyczny)
[..]
Jednostki pomocnicze niebędace na stanie RKKA:
[..]
- Pułki eksploatacji kolei – 14473 ludzi.
- Samodzielny Korpus Kolejowy – 54106 ludzi.

Wydaje mi się, że elementy te "są rozłączne" tzn. można je dodać.

W każdym razie zamierzam zamieszczony dokument dokładnie przestudiować. Jeszcze raz dzięki
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 3/11/2007, 8:36 Quote Post

QUOTE
Pierwsze, "szybkie" spostrzeżenia:
- należy doliczyć flotę - ewidentnie nie została uwzględniona.
- należy doliczyć wojska NKWD (chyba - mogą się zawierać w "innych jednostkach tyłowych" - ale raczej to mało prawdopodobne)

Raport przeprowadzał Szef Sztabu Generalnego na temat liczebności Armii Czerwonej, a nie łącznie Armii Czerwonej, Floty i wojska NKWD. Za te trzy elementy odpowiedzialne są trzy różne ludowe komisariaty (resorty).
Dlatego też w raporcie masz wymienione tylko rodzaje wojsk i służb Armii Czerwonej.
QUOTE
nie bardzo wiem o jakie zastępowanie "zwalnianych z wojska żołnierzy 2 roku służby – 214196 ludzi" chodzi? (bo chyba nie o tych powołanych 1 września 1939r? Dokument datowany jest na 01.02.1940.),

1 wrzesnia 1939 r. żaden poborowy nie został powołany. W tym dniu zmieniono jedynie zasady odbywania czynnej służby wojskowej obniżając wiek poborowych z 21 do 19 lat z zamiarem wcielenia jednocześnie do służby dwóch roczników (19 i 20 latkowie). Według tych nowych zasad kontyngent młodych rekrutów miał wejść do służby na wiosnę 1940 r. Proces ten przyspieszono w związku z wojną z Finami (na mocy postanowienia z 31.12.39 wcielono w styczniu 546 tys. [lub 555 tys. - rozbieżności w dokumencie], a od lutego zamierzano wcielić jeszcze 214 tys.)
Jesli chodzi o żołnierzy rocznika drugiego to są to poborowi wcieleni do służby jako 21 - latkowie w 1938 r., którzy odbyli 2 - letnią służbę wojskową i własnie mieli odejść do cywila - według raportu było ich na 01.02.40 181 tys.
QUOTE
Co w tym zestawieniu robi "powołani na obozy szkoleniowe od 01.03.1940 dowódcy rezerwy – 60000 ludzi". Dlaczego są doliczani do stanu na 01.02.1940r?

Myslę że należy czytać to w nastepujący sposób. Na 01.02.40 r. stan armii wynosi 4229954 ludzi, ale w najbliższym czasie stan się zmieni, ponieważ pojawią sie młodzi poborowi wiosennego naboru, spóźnieni rezerwiści z wewnetrznych okregów wojskowych oraz dowódcy rezerwy (60 tys), którzy trafią na obozy szkoleniowe w których turnus rozpocznie się 01.03.1940 r. Tak więc przejściowo do czasu zwolnienia do cywila żołnierzy 2 roku słuzby stan armii będzie wynosił 4554 tys. ludzi.

Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #3

     
Grzesio
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.150
Nr użytkownika: 3.835

Stopień akademicki: Mgr inz.
Zawód: Altruista
 
 
post 5/11/2007, 16:21 Quote Post

Malutka uwaga formalna:
QUOTE
- Wojska Pancerne:
a. brygady pancerne T-35 – 1.
b. brygady pancerne T-38 – 3

W punkcie b. chodziło raczej o T-28.

Pzdr

Grzesiu
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 5/11/2007, 17:34 Quote Post

QUOTE
W punkcie b. chodziło raczej o T-28.

Zgadza się. Poprawiłem. Szaposznikow nie nawalił to mój błąd.

Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #5

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 19/11/2007, 18:30 Quote Post

Kolejny dokument na temat liczebności RKKA.

Tym razem jest to Postanowienie Komitetu Obrony ZSRR o organizacji i liczebności Armii Czerwonej z dnia 22.05.40, zatwierdzone przez Politbiuro CK WKPb w dniu 24.05.40
Dokument znajduje sie w zbiorze dokumentów "1941 в 2-х книгах, МОСКВА 1998"
Należy zaznaczyć że jest to organizacja jeszcze przed wprowadzeniem zmian zaproponowanych przez Timoszenkę co do rozbudowy wojsk pancernych, a więc spóścizna po Woroszyłowie.

"Komitet Obrony postanawia:
1.zatwierdzić liczebność Armii Czerwonej na 3302220 ludzi.
2.zatwierdzić skład i liczebność Armii Czerwonej wg. rodzajów wojsk:
PIECHOTA
W składzie Armii Czerwonej zarówno w czasie pokoju jak i wojny – 163 dywizje strzeleckie w typowej organizacji:
- dywizje strzeleckie po 14000 ludzi – 3 – 42000 ludzi.
- dywizje strzeleckie po 12550 ludzi – 15 – 188250 ludzi
- dywizje strzeleckie po 12000 ludzi – 80 – 960250 ludzi.
- dywizje zmotoryzowane po 12000 ludzi – 6 – 72000 ludzi.
- dywizje strzelców zmot. po 12000 ludzi – 3 – 36000 ludzi.
- dywizje strzelckie po 9000 ludzi – 3 (Sachalińska, Karelo-Fińska i jedna w Leningradzkim OW) – 27000 ludzi.
- dywizje strzelców górskich po 9000 ludzi – 10 – 90000 ludzi.
- dywizje strzeleckie po 6000 ludzi – 43 – 258000 ludzi.
- Razem – 163 dywizje – 1673250 ludzi.
Ponadto:
- 52 dow. korpusów wraz z jed. korpusnymi bez artylerii korpuśnej – 57400 ludzi.
- brygady strzeleckie po 6098 ludzi – 3 – 18294 ludzi.
- brygady lotniczo – desantowe po 1570 ludzi – 6 – 9420 ludzi.
- sam. baony motocyklistów po 600 ludzi – 3 – 1800 ludzi.
- Razem – 86914 ludzi
- Razem w piechocie – 1760164 ludzi.
Liczebność dywizji etatu wojennego:
a. normalne dywizje strzeleckie – 17000 ludzi (54 działa ppanc. 45mm, 18 pułkowych dział 76mm, 16 dywizyjnych dział 76mm, 32 haubice 122mm, 12 haubic 152mm, 4 działa pl. 76mm, 8 dział pl. 37mm, 81 moździerzy 50mm, 54 moździerze 82mm, 12 moździerzy 120mm, 438 rkm, 162 ckm, 9 wkm, 24 wkm pl., 59 rusznic ppanc., 10909 karabinów, 1436 pistolety PPD)
b. dywizje zmotoryzowane – 12130 ludzi (30 działa ppanc. 45mm, 12 pułkowych dział 76mm, 8 dywizyjnych dział 76mm, 16 haubice 122mm, 12 haubic 152mm, 4 działa pl. 76mm, 8 dział pl. 37mm, 54 moździerzy 50mm, 36 moździerze 82mm, 580 rkm, 72 ckm, 12 wkm, 12 wkm pl., 36 rusznic ppanc., 5813 karabinów, 725 pistolety PPD)
c. dywizje strzelców zmot. – 13500 ludzi (54 działa ppanc. 45mm, 18 pułkowych dział 76mm, 12 dywizyjnych dział 76mm, 24 haubice 122mm, 12 działa pl. 76mm, 81 moździerzy 50mm, 36 moździerze 82mm, 12 moździerzy 120mm, 422 rkm, 164 ckm, 24 wkm, 12 wkm pl., 54 rusznic ppanc., 8233 karabinów, 1325 pistolety PPD)
d. dywizje strzelców górskich – 13995 ludzi (24 działa ppanc. 45mm, 16 pułkowych dział 76mm górskich, 16 dywizyjnych dział 76mm górskich, 24 haubice 122mm, 8 dział pl. 37mm, 60 moździerzy 50mm, 48 moździerze 82mm, 12 moździerzy 120mm, 343 rkm, 80 ckm, 2 wkm, 32 rusznic ppanc., 8302 karabinów, 929 pistolety PPD)
Bataliony pancerne ze składu dywizji strzeleckich wycofać z wyłączeniem piętnastu dywizji 1 i 2 Sam. Armii Dalekiego Wschodu oraz trzech dywizji 1 Grupy Armijnej.
Czołgi należy mieć:
- w 6 dywizjach zmotoryzowanych po 1 pułku pancernym – 258 czołgów BT w każdej dywizji.
- w 15 dywizjach 1 i 2 armii i w 3 dywizjach 1 Grupy Armijnej – po 1 baonie czołgów w liczbie 54 wozów.
ARTYLERIA KORPUŚNA I RND.
a. pułki art. korpuśnej – 61
b. pułki armat 122mm RND – 7
c. cięzkie pułki armat RND – 1
d. pułki haubic 152mm RND – 17
e. pułki haubic 203mm RND – 20
f. sam. dyony haubic 280mm RND – 5
g. sam. dyony haubic 305mm RND – 5
h. sam. dyony armat BR2 RND – 2
Na etacie wojennym:
a. w Leningradzkim OW – 104 pułk art. armat korp., 447 pułk art. korp.
b. w Archangielskim OW – 310 pułk art. armat korp.
c. cała art. Zakaukaskiego OW – 4 pułki art. korp., 3 pułki haubic 152mm, 2 pułki haubic 203mm, 1 sam. dyon haubic 280mm.
d. cała art. Odeskiego OW – 2 pułki art. korp., 1 pułk armat, 1 pułk haubic 152mm, 4 pułki haubic 203mm, 1 sam. dyon haubic 280mm.
Na etacie wzmocnionym (80% etatu wojennego):
a. w Kijowskim OW – 4 pułki art. korp., 2 pułki armat, 3 pułki haubic 152mm, 4 pułki haubic 203mm, 3 sam. dyony haubic 280mm.
b. w Białoruskim OW – 8 pułków art. korp., 1 pułk haubic 152mm, 1 pułk haubic 203mm, 5 sam. dyonów haubic 305mm.
c. w Północno- Kaukaskim OW – 6 pułków art. korp., 1 pułk haubic 152mm, 1 pułk haubic 203mm.
Liczebność artylerii korpuśnej i RND ustala się na 212848 ludzi.
KAWALERIA
W kawalerii należy rozwiązać pięć dywizji: 2 w Kijowskim OW, 2 w Białoruskim OW, 1 w Leningradzkim OW oraz 1 pułk zapasowy. Rozwiązane 4 Dywizje z kijowskiego i białoruskiego OW należy przeformować w 2 nowe dywizje zmotoryzowane po jednej na każdy okręg. Z pozostałych jednostek rozwiązanych dywizji należy wzmocnić etaty górskich dywizji kawalerii o 1000 ludzi na dywizję oraz dywizji kawalerii skróconego etatu o 250 ludzi w każdej.
W rezultacie przekształceń w kawalerii będziemy mieć:
a. dow. korpusów kaw. z jed. korpuśnymi – 5
b. dywizje kawalerii po 6560 ludzi – 9
c. dywizje kawalerii po 6821 ludzi (Daleki Wschód, Zabajkalski OW) – 4
d. dywizje kawalerii górskiej – 5
e. zapasowe pułki kawalerii – 5
f. dywizje kawalerii skróconego etatu – 2
g. brygady kawalerii – 1
Ogólna liczebność kawalerii – 122744 ludzi
WOJSKA PANCERNE
Należy dokonać w wojskach pancernych następujących zmian:
a. rozwinąć pulki czołgów 2 armii, Zabajkalskiego, Pólnocno - Kaukaskiego i Środkowo – Azjatyckiego OW w brygady pancerny T26 etatu pokojowego.
b. Zostawić na etatach wojennych 2 brygady T26 w Zakaukaskim OW, 1 brygadę BT w Odeskim OW i 2 brygady BT w Kijowskim OW.
c. Pozostawić na wzmocnionych etatach 3 brygady (Estonia, Litwa, Łotwa) i 8 brygad z Dalekiego Wschodu i Zabajkalskiego OW.
d. Rozwiązać brygadę st. zmot z Leningradzkiego OW i baon szkolny z Zabajkalskiego OW.
e. 34 B panc. będącą na etacie wojennym ale mającą braki sprzętowe należy przeformować w pułk pancerny dywizji zmotoryzowanej.
f. 8 brygad pancernych mających etaty wojenne w tym : 5 z leningradzkiego OW i po 1 z Moskiewskiego, Białoruskiego i Kijowskiego OW należy przenieść na etaty pokojowe.
g. Włączyć w skład brygad pancernych jednostki miotaczy ognia. Należy użyć do tego sprzętu z brygad pancernych – miotaczy ognia i sam. baonów.
Wojska pancerne po przekształceniach należy mieć w składzie:
- brygady pancerne T35/KW – 1
- brygady pancerne T28 – 3
- brygady pancerne BT – 16
- brygady pancerne T26 – 22
- brygady broni motorowych – 3
- sam. pułki pancerne – 2
- szkolne pułki pancerne – 1
- szkolne baony broni motorowych – 1
- Razem – 111228 ludzi.
LOTNICTWO
Lotnictwo pozostawić w liczebności wynoszącej 291210 ludzi w tym 103646 w jednostkach szkolnych.
REJONY UMOCNIONE
W związku z utrzymaniem naddniestrzańskich rejonów umocnionych na etatach wojennych oraz koniecznością utworzenia nowych jednostek dla rejonów umocnionych Zakaukaskiego, Kijowskiego OW oraz w Dalekowschodnich armiach ustanawia się liczebnośc 75000 ludzi.
WOJSKA CHEMICZNE
W składzie wojsk chemicznych należy dysponować:
a. bataliony chemiczne uzbrojone w pojazdy chemiczne 9BHMO i zmot. stacje rozlewcze. - 12
b. Bataliony przeciwchemiczne - 14
c. Należy wydzielic z wojsk chemicznych sam. baony miotaczy min i wystawic specjalne jednostki miotaczy min.
Liczebność wojsk chemicznych – 8024 ludzi.
WOJSKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
Jednostki obrony Pl w Zakaukaskim, Pólnocno – Kaukaskim i Odeskim OW należy pozostawić w wzmocnionym składzie. Jednostki w pozostałych okregach wojskowych należy przeformować na etaty pokojowe z wyłączeniem 1 dyona w Murmańsku i 1 dyona w archangielsku.
Należy mieć nastepujących skład Wojsk Obrony PL.
- pułki art. pl – 36
- sam. dyony art. pl – 96
- sam pułki karbinów maszynowych – 4
- sam. dyony karbinów maszynowych pl – 2
- pułki balonów zagrodowych – 3
- sam. dyony balonów zagrodowych – 5
- pułki WNOS – 6
- sam. baony WNOS – 21
- sam. kompanie WNOS – 9
- pułki Прожекторныe (?)- 4
- sam dyony Прожекторныe (?)– 11
- pułki MPWO – 3
- baony MPWO – 4
- baony łączności – 4
- Razem – 116932 ludzi.
WOJSKA SPECJALNE
- wojska łączności – 43844 ludzi.
- Wojska inzynieryjne – 30400 ludzi.
- Jednostki miotaczy min – 2900 ludzi.
- Jednostki kolejowe – 30000 ludzi.
- Jednostki samochodowe – 44000 ludzi.
- Jednostki drogowe – 19000 ludzi.
- Pociagi pancerne – 3271 ludzi.
- Jednostki topograficzne – 3550 ludzi.
- Razem – 116932 ludzi.
JEDNOSTKI SZKOLNE WOJSK LĄDOWYCH
290000 ludzi.
JEDNOSTKI ZAPASOWE
- dow. brygad zapasowych – 5
- zap. pułki strzeleckie – 30
- zap. pułki artylerii – 3
- zap. pułki artylerii – 1
- zap. pułki art. pl – 2
- Razem - 29600 ludzi.
WYDZIELONE JEDNOSTKI STRZELECKIE
42810 ludzi.
JEDNOSTKI DYSCYPLINARNE
10 baonów po 150 ludzi – razem 1500 ludzi.
APARAT CENTRALNEGO I OKRĘGOWEGO DOWODZENIA ORAZ TYŁY
93195 ludzi.
OGÓLNA LICZEBNOŚĆ ARMII CZERWONEJ
Liczebność Armii Czerwonej na dzień 01.05.1940 r. wynosi 3990993 ludzi.
1.dla doprowadzenia armii do ustanowionej liczebności 3302220 ludzi należy zwolnić z szeregów rezerwistów szeregowych i młodszych dowódców starszych roczników w liczbie 658773 ludzi.
Zwolnienia ze skróceniem etatu należy rozpocząć od starszych roczników. Liczebność średnich i wyższych dowódców oraz młodszych dowódców odpowiednio zmniejszyć.
2. dla przeformowania jednostek Armii Czerwonej w jednorodnym składzie tj. skompletowania armii młodymi rocznikami należy jednocześnie ze zwalnianymi rezerwistami powołać w szeregi armii poborowych, którzy w latach 1938-1939 z różnych przyczyn nie zostal wcieleni do armii. Będzie to 318220 ludzi dla zamiany wszystkich pozostałych żołnierzy po uwolnieniu do domów rezerwistów. Aby nie osłabiać gotowości armii należy uwolnić rezerwistów do domów dopiero 2 miesiące po wcieleniu w szeregi młodych poborowych. W okresie czerwiec – lipiec 1940 r. należy więc powiększyć armie o 318220 ludzi.
3. do 01.08.1940 r. należy uwolnić z armii wszystkich rezerwistów – szeregowych i młodszych dowódców.
4. dla wzmocnienia gotowości mobilizacyjnej w ciągu 1940 r. należy rozwinąć obozy szkoleniowe na okres – dla młodszych dowódców po 45 dni, dla szeregowych po 30 dni.
Na obozy szkoleniowe należy powołać:
a. we wszystkich dywizjach sześciotysięcznych po 5000 ludzi – razem w 43 dywizjach – 215000 ludzi.
b. w dywizjach dwunastotysięcznych Kijowskiego, Białoruskiego, Odeskiego, Charkowskiego, Północno-Kaukaskiego i Zakaukaskiego OW po 2000 ludzi, a w Zabajkalskim OW po 1000 ludzi. Razem 83000 ludzi.
c. we wszystkich pułkach zapasowych 156000 ludzi.
d. w pozostałych jednostkach (art. RND, Obrona PL, Rejony Umocnione, przygotowania dowódców rezerwy) – 297000 ludzi.
Razem na obozy szkoleniowe należy powołać 766000 ludzi, przy czym w jednym okresie nie więcej niż 234000 ludzi.
5. dla ubezpieczenia obozów szkoleniowych Ludowy Komisariat Obrony ma przygotować 145600 porcji wyżywienia i uposarzenia."


Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #6

     
saperka
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.020
Nr użytkownika: 18.428

jan stopa
Zawód: badacz
 
 
post 22/01/2008, 6:44 Quote Post

Kol.Olek Mam pytanie,czy Kolega spotkal informację ,jak liczebny był Sztab Generalny ACZ ,Czy lotnictwo miało oddzielną organizację ? i ile liczyły jednostki pomocnicze sztabu Generalnego?We wspomnieniach Goebbelsa ppisze on,że Niemiecki sztab Gen. OKW i OKH wraz z jednostkami pomocniczymi liczyły łącznie ok.54 tyś.ludzi !!!!! Mnie wydaje się to absurdalne,ale porównanie ze sztabem Gen.ZSRRmoże przybliżyć obraz.Pozdrawiam.
 
User is offline  PMMini Profile Post #7

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 24/01/2008, 21:41 Quote Post

QUOTE
Kol.Olek Mam pytanie,czy Kolega spotkal informację ,jak liczebny był Sztab Generalny ACZ ,Czy lotnictwo miało oddzielną organizację ? i ile liczyły jednostki pomocnicze sztabu Generalnego?

Oto stany liczbowe wojsk i służb RKKA wg. planu mobilizacji z lutego 1941 - a więc stany na wojnę.
Centralne dowództwa podległe Ludowemu Komisariatowi Obrony – 9872 ludzi
Piechota – 3348335 ludzi
Art. korp – 192533 ludzi
Art. RND – 178816 ludzi
Kawaleria – 116907 ludzi
Woj. Zmech. – 1065230 ludzi
Lotnictwo – 536894 ludzi
RU – 248382 ludzi
Woj. Inżynieryjne – 111813 ludzi
Woj. Kolejowe – 92254 ludzi
Jed. Chemiczne RND – 14763 ludzi
Jed. Moździerzy RND – 14970 ludzi
Woj. Łączności – 117177 ludzi
Jed. Transportu Samochodowego – 160248 ludzi
Jed. Robocze i Zaopatrzeniowe RND – 6935 ludzi
Jed. Topograficzne – 25389 ludzi
Dow. frontów, armii i okręgów – 67250 ludzi
Organy dowodzenia komunikacji wojskowej (WOSO)- 16502 ludzi
Jed. eksploatacji dróg – 77139 ludzi
Jed. wartownicze i ochrony – 58633 ludzi
Jed. Szkolne – 411512 ludzi
Jed. zapasowe – 779418 ludzi
Tyły – 654986 ludzi
Jed. dyscyplinarne – 3364 ludzi
RAZEM – 8682827 ludzi
+ zmilitaryzowane jedostki cywilnych Ludowych Komisariatów – 242126
RAZEM – 8924953

Co z tego wchodziło w sklad Sztabu Generalnego?
- napewno część centaralnego dowództwa
- część jed. wartowniczych.
- jakieś jed. łączności, topograficzne, transportowe.
Do szczegółów nie dotarłem?

Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #8

     
saperka
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.020
Nr użytkownika: 18.428

jan stopa
Zawód: badacz
 
 
post 26/01/2008, 7:52 Quote Post

Pod koniec wojny OKW i OKH liczyły około 4-5 tyś oficerów ,ale do ewakuacji całego tego kramu z formacjami towarzyszącymi (ochrona,łączność,kuchnie,rzeżnie ,piekarnie) zapotrzebowano 110 składów kolejowych a całość liczyła 54 tyś.ludzi !!!!Goebbels ubolewa,że tek rozbudowana struktura nie może skutecznie dowodzić.Co prawda,to prawda.Dlatego pytam ,czy w innych armiach też to tak wyglądało?
 
User is offline  PMMini Profile Post #9

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 10/02/2008, 10:50 Quote Post

Po wchłonięciu Krajów Bałtyckich i Besarabii w czerwcu 1940 r. trzeba było ponownie uporządkować strukture organizacyjną RKKA.

W związku z tym kolejny dokument, ponownie ze zbioru "1941 в 2-х книгах, МОСКВА 1998"

Notatka Ludowego Komisarza Obrony ZSRR i Naczelnika Sztabu Generalnego przekazana w Politzbiuro CK WKPb – Stalinowi i SNK ZSRR – Mołotowowi o proponowanych przekształceniach organizacyjnych zarządzeń w wojennych okręgach z 04.07.1940 r.

W związku z poprzednimi zarządzeniami o wejściu naszych wojsk do Krajów Nadbałtyckich i oswobodzenia Besarabii i północnej części Bukowiny były wykonane znaczne przemieszczenia wojsk zarówno w okregach wewnętrznych jak i między okregami. Spowodowało to zatrzymanie przekształceń organizacyjnych zarządzonych w Leningradzkim, Białoruskim, Kijowskim i Odeskim okręgach wojskowych. Spowolniene zostało również formowanie korpusów zmechanizowanych w w/w okręgach.
Obecnie uważamy za pilne zakończenie poprzednich organizacyjnych zarządzeń w Białoruskim , Kijowskim i Odeskim okręgach wojskowych oraz przystąpienie do formowania korpusów zmechanizowanych w tych okręgach na podstawie wcześniej zatwierdzonych planów.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że szybko zmieniająca się sytuacja na Zachodzie powoduje konieczność rozpatrzenia i przyjęcia dodatkowych zarządzeń w celu wzmocnienia zachodnich okregów wojskowych (Bialoruski OW i Kijowski OW) i ogólnego wzmocnienia Sił Zbrojnych ZSRR.
W tym celu przedstawiamy pod Wasze rozpatrzenie następujące propozycje.

1. o dowódzeniu wojskami.
W celu zabezpieczena dowodzenia wojskami znajdującymi się w Krajach Nadbałtyckich i przybliżeniu organów dowodzeniu do wojsk należy pilnie rozpatrzyć istotne zmiany w organizacji okręgów wojskowych.
Dla tego uważamy za celowe:
a. terytorium Estonii i wojska znajdujące się na jej terytorium włączyć w skład Leningradzkiego okregu wojskowego. Dla skutecznego dowodzenia tymi wojskami dowództwo 8 armii należy przenieść do Tallina. Dowództwo 8 armii stacjonowało w Nowogrodzie, a obecnie znajduje się w miejscowości Juriew.
b. Na terytorium Łotwy i Litwy z dodaniem rejonów Siewierza, Idricy, Wielkich Łuków, Nowo – Sokolników i Newla dotychczas wchodzących w skład Kalinińskiego okręgu wojskowego należy wystawić nowy Nadbałtycki okręg wojskowy z dyslokacją dowództwa okregu w Rydze.
c. W związku z powstaniem Nadbałtyckiego okregu wojskowego znaczenie oraz dalsze istnienie Kalinińskiego okręgu wojskowego jest niecelowe. Dlatego Kaliniński okreg wojskowy należy rozwiązać, jego dowództwo przekazać na formowanie dowództwa Nadbałtyckiego okregu wojskowego. Terytorium, jedostki wojskowe i instytucje wchodzące w skład Kalinińskiego okregu wojskowego przekazać: obwód smoleński i jego jednostki – w skład Białoruskiego specjalnego okręgu wojskowego, wschodnie części obwodu Kalininskiego i jego jednostki – w skład Moskiweskiego okręgu wojskowego.
d. W związku z tym że Białoruski okreg wojskowy będzie składał się nie tylko z terytorium Białorusi ale i obwodu Smoleńskiego, Białoruski okreg wojskowy należy przemianować na Zachodni specjalny okręg wojskowy.
e. Nowe terytorium Besarabii i północnej części Bukowiny należy włączyć: pólnocną część Bukowiny w skład Kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego, a terytorium Besarabii w skład Odeskiego okręgu wojskowego.

2. zapytania organizacyjne.
Jak pokazało doświadczenie, istniejąca organizacja 12-tysięcznych dywizji zdała egzamin. Dlatego uważamy za celowe przejście na 12-tysięczny etat: trzech dywizji strzeleckich 14-tysięcznego etatu znajdujących się w Estonii, Litwie i Łotwie i trzech dywizji strzeleckich
9- tysięcznego etatu znajdujących się w Leningradzki okregu wojskowym i na półwyspie Sachalin. Pozwoli to mieć dywizje jednolitej organizacji 12- tysięcznego etatu. Pietnaście dywizji Dalekiego Wschodu należy pozostawić na wzmocnionym etacie po 12,5 tys. ludzi.
Ogólna liczebność dywizji znajdująca się obecnie na stanie jest niewystarczająca. Czystych dywizji strzeleckich nie wliczając dywizji pancernych i zmotoryzowanych przeznaczonych głównie do działań zaczepnych, manewru i organizacji kontrataków, my będziemy mieć 148, z nich 22 dywizje na Dalekim Wschodzie i Zabajkalu, 10 dywizji górskich i zostaje na Zachodzie 116 dywizji, co jest liczbą niedostateczną.
Decyzją Głównej Rady Wojennej z 13.11.1938 r. zalecono formowanie w okresie wojny 30 nowych dywizji strzeleckich, jednak te nowe formowania mogą być wprowadzone do walki nie wcześniej niż po 3 miesiącach, tymczasem front będzie potrzebował wzmocnienia nowymi dywizjami od pierwszych miesięcy wojny.
Dlatego uważamy za celowe w związku z niedostateczną liczbą istniejących 177 dywizji wliczając w to dywizje pancerne i zmotoryzowane, wystawić jeszcze 23 dywizje po 3 tysiące ludzi w każdej, jako dywizje drugiego rzutu z miesięcznym okresem mobilizacyjnej gotowości i doprowadzić w tej sytuacji liczbę dywizji do 200.
Oprócz tego – należy pozostawić w mocy decyzje Głównej Rady Wojennej o formowaniu w ciągu 3 miesięcy wojny 30 nowych dywizji oraz poczynić przygotowania do wystawienie w końcu pierwszego roku wojny jeszcze 30 nowych dywizji, co pozwoli w końcu pierwszego roku wojny dysponowac w Armii Czerwonej 260 dywizjami. Jeśli przyjąć, że Niemcy po 8 miesiącach wojny rozwinęli do 240 dywizji i mają z nich na Zachodzie do 160 dywizji, należy przyjąć, że proponowane wzmocnienia liczebności dywizji w koncu pierwszego roku wojny wydają się minimalnymi.
Formowanie nowych 23 dywizji 3- tysięcznego etatu proponujemy rozdzielić:
- Kijowski specjalny okręg wojskowy – 3
- Białoruski – 2
- Północno – Kaukaski – 4
- Moskiewski – 4
- Orłowski – 2
- Charkowski – 3
- Nadwołżański – 2
- Uralski – 2
- Archangielski – 1
- Razem – 23 dywizje.

3. o dyslokacji wojsk
W związku z pilnym wzmocnieniem wojsk w zachodnich okregach, wejściem naszych wojsk na terytorium Estonii, Litwy i Łotwy, zajęciem Besarabii i północnej części Bukowiny pilne jest ustanowienie nowego rozdzielnia jednostek po okręgach wojskowych i przydzielenie im nowej dyslokacji.
Nowa dyslokacja wojsk lądowych pozostawia bez zmian etat Frontu Dalekowschodniego, Zabajkalskiego, Zakaukaskiego, Środkowo – Azjatyckiego i wszytkich wewnętrznych okregów wojskowych z wyłączeniem przeznaczonych dla wzmocnienia Nadbałtyckiego, Zachodniego i Kijowskiego okręgów wojskowych.
W tym celu proponujemy zatwierdzić nastepujące rozdzielenie wojsk lądowych:
a. w Leningradzki okręgu wojskowym będziemy dysponować:
- 13 dywizjami strzeleckimi 12-tysięcznego etatu
- 1 dywizją strzelecką 6- tysięcznego etatu.
- 1 korpusem zmechanizowanym
- 3 brygadami pancernymi
- 6 pulkami art. korpusnej.
- 3 pulkami art. RND
Z ukazanego skaładu na terytorium Estonii znajdować się będą 3 dywizje strzeleckie i 1 brygada pancerna. Z aktualnego stanu okręgu zostanie skreślonych 8 dywizji strzeleckich, 4 pułki art. korp. i 3 pułki art.RND. Z liczby 8 skreślonych dywizji – 7 zostanie przetransportowanych do Zachodniego specjalnego okręgu wojskowego i 1 dywizja zostanie przekształcona w dywizję zmotoryzowaną.
Razem w LOW będzie 17 dywizji, z nich 14 strzeleckich, 2 pancerne i 1 zmotoryzowana.
Dla ubezpieczenia wysp Dago i Ozylia proponujemy sformować z Iżerskiego pułku strzeleckiego Knigisepskiego rejonu umocnionego samodzielnej brygady strzeleckiej liczebności 8000 ludzi zebranych z etatów Wojenno – Morskiej Floty, włączyć w/w brygadę w skład obrony brzegowej Wojenno – Morskiej Floty.
b. w Nadbałtycki okręgu wojskowym będziemy dysponować:
- 11 dywizjami strzeleckimi 12- tysięcznego etatu
- 1 korpusem zmechanizowanym
- 2 brygadami pancernymi
- 5 pulkami art. korpusnej.
- 4 pulkami art. RND
Razem w Nadbałtyckim okręgu wojskowym będzie 14 dywizji, z nich 11 strzeleckich, 2 pancerne i 1 zmotoryzowana. Do okręgu zostanie przerzuconych: 7 dywizji strzeleckich z Białoruskiego OW, 2 dywizje strzeleckie z Kalininskiego OW, 1 motodywizja z Moskiewskiego OW, 1 dywizja strzelecka z Charkowskiego OW, 1 dywizja strzelecka z Archangielskiego OW, 2 dywizje pancerne formowane w Białoruskim OW.
c. w Zachodnim specjalnym okregu wojskowym będziemy dysponować:
- 20 dywizjami strzeleckim 12-tysięcznego etatu.
- 2 dywizjami strzeleckimi 6-tysięcznego etatu.
- 1 korpusem pancernym
- 4 brygadami pancernymi
- 3 dywizjami kawalerii.
- 10 pułkami art. korpusnej.
- 10 pulkami art. RND.
Skład okręgu zostanie zwiekszony o 4 dywizje 12-tysięcznego etatu, 2 dywizje 6-tysiecznego etatu, 2 pułki art. korp., 8 pułków art. RND.
Zachodni okreg wojskowy w związku z przekazaniem 7 dywizji w Nadbałtycki okręg wojskowy zostanie wzmocniony przez 7 dywizji strzeleckich Leningradzkiego OW, 2 dywizje strzeleckie Północno –Kaukaskiego OW, 1 dywizje strzelecką Moskiewskiego OW, 1 dywizję strzelecką Orłowskiego OW, 1 dywizję strzelecką Nadwołżańskiego OW, 1 dywizje strzelecką Uralskiego OW i 1 dywizje strzelecką Kalininskiego OW.
Razem w składzie Zachodniego okregu wojskowego, wliczając formowane 2 dywizje 3-tysiecznego etatu będzie 27 dywizji, z nich 24 dywizje strzeleckie, 2 pancerne, 1 zmotoryzowana.
d. w Kijowskim specjalnym okregu wojskowym będziemy dysponować:
- 18 dywizji strzeleckich 12-tysięcznego etatu.
- 2 dywizje strzeleckie 6-tysięcznego etatu.
- 2 dywizje górskie 9-tysięcznego etatu.
- 2 korpusy pancerne.
- 3 brygady pancerne
- 4 dywizje kawalerii
- 14 pułków art. korp.
- 10 pułków art. RND
W takiej sytuacji liczebność dywizji strzeleckich pozostaje bez zmian. 1 brygada pancerna i 1 dywizja kawalerii przechodzą w skład Odeskiego OW.
Razem w składzie Kijowskiego specjalnego okregu wojskowego wliczając podlegajace formowaniu 3 dywizje strzeleckie 3- tysięcznego etatu będzie 31 dywizji, z nich 25 strzeleckich, 4 pancerne i 2 zmotoryzowane.
e. w Odeskim okręgu wojskowym będziemy dysponować:
- 8 dywizjami strzeleckimi 12-tysięcznego etatu
- 2 dywizjami strzeleckimi 6-tysięcznego etatu.
- 1 korpusem pancernym
- 1 dywizją kawalerii
- 1 brygadą pancerną.
- 2 pułkami art. korp.
- 2 pułkami RND
W takiej sytuacji stan okregu zwiekszy się o 1 dywizje strzelecką, 1 brygade pancerną i 1 dywizje kawalerii, zmniejszy się o 4 pułki art. RND
Razem w Odeskim okregu wojskowym będzie 13 dywizji, z nich 10 strzeleckich, 2 pancerne i 1 zmotoryzowana.
Planowane wzmocnienie zachodnich okręgów wojskowych dokonane będzie oprócz zmniejszenia liczebności Leningradzkiego OW, który przedstawiono wyżej, także kosztem zmniejszenia liczebności wojsk nastepujących okregów:
a. Pólnocno – Kaukaskiego okręgu wojskowego o 4 dywizje 12-tysięcznego etatu.
b. Charkowskiego okregu wojskowego o 1 dywizje 12-tysięczną, 1 dywizje 6-tysięczną.
c. Moskiewskiego okregu wojskowego o 2 dywizje strzeleckie 12-tysięcznego etatu.
d. Orłowskiego, Nadwołżańskiego, Uralskiego, Kalinińskiego i Archangielskiego okregów wojskowych – po 1 dywizji 12-tysięcznej na każdy okręg.
W odniesieniu do organizacji pozostałych rodzajów wojsk proponuje pilnie wprowadzić w życie wczesniejsze zarządzenia i rozmieścić je w odpowiednich punktach rozkwaterowania.

Dyslokacja Lotnictwa.
Proponuje następujące rozdzielenie pułków lotniczych Sił Wojenno – Lotniczych po okręgach wojskowych:
1. Archangielski OW: 1 pułk SB, 1 pułk myśliwski. Razem – 2 pułki
2. Leningradzki OW: 1 pułk TB, 1 pułk DB, 9 pułków SB, 1 pułk L-SZ, 8 pułków mysliwskich. Razem – 20 pułków.
3. Nadbałtycki OW: 1 pułk DB, 5 pulków SB, 1 pułk L-SZ, 7 pulków mysliwskich.. Razem – 14 pułków.
4. Białoruski OW: 1 pułk TB, 2 pulki DB, 10 pułków SB, 1 pułk BB, 1 pułk L-SZ, 8 pułków mysliwskich. Razem – 23 pułki.
5. Kijowski OW: 1 pułk TB, 2 pułki DB, 5 pułków SB, 2 pułki L-SZ, 1 pułk LB, 14 pułków mysliwskich. Razem – 25 pułków.
6. Odeski OW: 3 pułki DB, 3 pułki SB, 1 pułk LB, 6 pułków mysliwskich. Razem – 13 pułków.
7. Moskiewski OW: 2 pułki SB, 1 pułk BB, 5 pułków mysliwskich. Razem – 8 pułków.
8. Orłowski OW: 2 pułki DB, 2 pułki SB. Razem – 4 pułki.
9. Charkowski OW: 1 pułk SB, 2 pułki BB, 2 pułki LB. Razem – 5 pułków.
10. Północno – Kaukaski OW: 1 pułk TB, 1 pułk DB. Razem – 2 pułki.
11. Zakaukaski OW: 4 pułki DB, 2 pułki SB, 9 pułków mysliwskich. Razem – 15 pułków.
12. Środkowo – Azjatycki OW: 1 pułk SB, 1 pułk L-SZ, 1 pulk mysliwski. Razem – 3 pułki.
13. Syberyjski OW: 1 pułk SB, 1 pułk L-SZ. Razem – 2 pułki.
14. Zabajkalski OW: 1 pułk DB, 5 pułków SB, 1 pułk L-SZ, 8 pułków mysliwskich. Razem – 15 pułków.
15. Front Dalekowschodni: 4 pulki DB, 5 pułków SB, 4 pułki L-SZ, 11 pułków mysliwskich. Razem – 27 pułków.
16 RAZEM: 4 pułki TB, 21 pułków DB, 52 pułki SB, 4 pułki BB, 12 pułków L-SZ, 4 pułki LB, 78 pułków mysliwskich. Razem 178 pułków lotniczych.
Oprócz tego w składzie Frontu Dalekowschodniego znajdują się 3 pułki mieszane lotnictwa.

4. Liczebności Armii Czerwonej.
Ogólna liczebność Armii Czerwonej zatwierdzona przy organizacji korpusów zmechanizowanych wynosi 3.410.000 ludzi.
W przedziałach powyższej liczebności znajduje się artyleria korpuśna i artyleria RND Zakaukaskiego i Odeskiego OW znajdująca się na etatach wojennych i Białoruskiego, Kijowskiego, Pólnocno – Kaukaskiego OW znajdująca się na etatach wzmocnionych, czyli 80 % etatu wojennego.
Na wzmocnionym etacie znajdują się również wojska łączności i jednostki drogowe mające na stanie 20800 ludzi ponad etat pokojowy.
Zwiekszona liczebność art. korpusnej i art. RND dotyczy przedewszystkim rozbudowy parków artyleryjskich w pulkach artyleri, postawienia baterii na etatach wojennych oraz wzmocnienia tyłowych organów pulków artylerii. Jest możliwe przeniesienie w/w artylerii na etaty pokojowe, przy pozostawieniu na etatach wzmocnionych 18 pułków artylerii korpuśnej znajdujących się blisko granicy w Leningradzkim, Nadbałtyckim, Zachodnim i Kijowskim okregach wojskowych i 2 pułków artylerii na etatach wojennych znajdujących się w obronie wybrzeża (Murmańsk, Archangielsk).
Ukazane zarządzenie da zmniejszenie liczebności – 51200 ludzi.
Także celowe jest zmniejszenie liczebności wojsk łączności i jed. drogowych – 20800 ludzi, tak jak dokonaliśmy skrócenia etatów w łączności polowej i robotach drogowo – eksploatacyjnych.
W taki sposób dzięki odpowiednim zarządzeniom uzyskamy rezerwę 72000 porcji, co zabezpieczy zarządzenia organizacyjne na formowanie 23 dywizji i przejście 3 dywizji z etatu 9-tysięcznego na 12-tysięczny.

Proszę zatwierdzić:
a. zakończyć przeprowadzenie zarządzeń organizacyjnych przy formowaniu korpusów zmechanizowanych tymczasowo wstrzymanych w Białoruskim , Kijowskim i Odeskim okregach wojskowych.
b. sformować Nadbałtycki okreg wojskowy, włączć w jego skład terytorium Litwy, Łotwy i zachodnich rejonów Kalinińskiego okregu wojskowego.
c. rosformować Kaliniński okręg wojskowy, przekazując obwód Smoleński w skład Białoruskiego okregu wojskowego, a wschodnią część obwodu Kalinińskiego w skład Moskiewskego okregu wojskowego.
d. przemianować Białoruski specjalny okreg wojskowy w Zachodni specjalny okreg wojskowy.
e. włączyć północną część Bukowiny w Kijowski specjalny okreg wojskowy, a Bessarabie w skład Odeskiego okregu wojskowego.
f. zatwierdzić postulowaną dyslokację i rozdzielenie wojsk po okregach wosjkowych.
g. formowanie 23 dywizji strzeleckich po 3-tysiące ludzi w każdej i samodzielnej bryfgady strzeleckiej dla ochrony wysp Dago i Ozylia.
h. zobowązać Ludowy Komisariat Komunikacji Drogowej do wydzielenia dla przewozów wojsk w okresie miesięcy lipca i sierpnia 120000 jednostek transportowych w tym 60000 platform.

Podpisali:
LKO – Timoszenko
Szef sztabu – Szaposznikow.


Później podam Postanowienie Rady Komisarzy Ludowych z 6 lipca 1940 r., które między innymi zatwierdza powyższe propozycje.

Narazie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #10

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 16/02/2008, 9:18 Quote Post

Postanowienie Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 06.07.1940 r.
Rada Komisarzy Ludowych ZSRR postanawia:
1. Zatwierdzić organizację korpusu zmechanizowanego w składzie dwóch dywizji pancernych, jednej dywizji zmotoryzowanej, jednego pułku matocyklistów, jednej eskadry lotniczej, batalionu drogowego i batalionu łączności korpusu. Zmechanizowanemu korpusowi przydzielić jedną brygadę lotniczą w składzie dwóch pułków bombowych bliskiego zasięgu i jednego pułku myśliwskiego.
2. Zatwierdzić organizację dywizji pancernej korpusu zmechanizowanego i samodzielnej dywizji pancernej w składzie:
a. dwóch pułków pancernych po jednym baonie czołgów ciężkich, dwóch baonach czołgów średnich, jednego baonu czołgów miotaczy ognia w każdym pułku.
b. jednego pułku zmotoryzowanego w składzie trzech baonów strzeleckich i jednej sześciodziałowej baterii artylerii pułkowej.
c. jednego pułku artylerii w składzie dwóch dywizjonów: jednego dywizjonu haubic 122mm i jednego dywizjonu haubic 152mm.
d. dywizjonu przeciwlotniczego, batalionu rozpoznawczego, batalionu budowy mostów i służb tyłowych.
Na uzbrojeniu dywizji pancernej dysponować: ciężkich czołgów – 105, średnich czołgów – 227, czołgów miotaczy ognia – 54, razem – 386 czołgów, samochodów pancernych – 108, haubic 152mm – 12, haubic 122mm – 12, armat pułkowych 76mm – 6, armat przeciwlotniczych 37mm – 12, moździerzy 82mm – 18, moździerzy 50mm – 54, wkm – 6, ckm - ?, rkm – 122, pistoletów maszynowych – 390, karabinów samopowtarzalnych – 1528.
3. dywizje zmotoryzowaną mieć w składzie i organizacji zatwierdzonej postanowieniem Komitetu Obrony z 22.05.1940 r. №215 cc.
4. Zatwierdzić etaty:
a. dowództwa korpusu zmechanizowanego i pułku motocyklistów na etacie pokojowym – 2662 ludzi, na etacie wojennym – 2862 ludzi.
b. dywizji panecrnej na etacie pokojowym – 10493 ludzi, na etacie wojennym – 11343 ludzi.
c. Dywizji zmotoryzowanej na etacie pokojowym – 11000 ludzi, na etacie wojennym – 12000 ludzi.
5. Razem w Armii Czerwonej mieć osiem korpusów zmechanizowanych i dwie samodzielne dywizje pancerne, razem osiem dowództw korpusów z pułkami motocyklistów i jednostkami korpuśnymi, 18 dywizji pancernych i osiem dywizji zmotoryzowanych.
6. W związku z wejściem części Armii Czerwonej na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy, oswobodzeniem Besarabii i zajęciem północnej części Bukowiny zatwierdza się nastepujące
zmiany w składach okregów:
a. jednostki znajdujące się na terytorium Estonii, włączyć w skład Leningradzkiego okregu wojskowego. Dla prawidłowego dowodzenia jednostkami rozłozonymi na terytorium Estonii przenieść do Tallina dowództwo 8 armii Leningradzkiego OW.
b. dla dowodzenia jednostkami znajdującymi się na terytorium Łotwy i Litwy, sformować nowy Nadbałtycki okreg wojskowy z dyslokacją w Rydze. W skład Nadbałtyckiego okregu wojskowego włączyć wojska, rozłożone na Łotwie, Litwie i rejonach Siewierza, Idricy, Wielkich Łuków, Nowosokolników i Newla obwodu Kalininskiego.
c. istniejące dowództwo Kalinińskiego okręgu wojskowego rosformować, przekazać dowództwo okregu na formowanie nowego Nadbałtyckiego okręgu wojskowego, terytorium, jednostki wojskowe i instytucje wchodzące w skład Kalinińskiego okregu wojskowego przekazać: obwód Smoleński jego wojska i instytucje – w skład Białoruskiego okregu wojskowego, wchodnie części Kalininskiego okregu wojskowego i wojska rozłożone w nim – w skład Moskiewskiego okregu wojskowego.
d. przemianować Białoruski Specjalny okreg wojskowy w Zachodni Specjalny okręg wojskowy.
e. terytorium północnej części Bukowiny i wojska rozłożone w niej włączyć w skład Kijowskiego Specjalnego okręgu wojskowego. Przyznaje się pilnie dowództwu Kijowskiego Specjalnego okręgu wojskowego przeniesienie do Tarnopola.
f. terytorium Besarabii i wojska rozłożone w niej włączyć w skład Odeskiego okręgu wojskowego.
g. nakazać Ludowemu Komisarzowi Obrony sformować 23 nowe dywizje strzeleckie 3-tysięcznego etatu każda. W związku z powyższym zmienia się postanowienie KO z 22 maja 1940 r. № 215 сс. Razem w armii czerwonej należy dysponować 200 dywizjami, z nich:
- dywizji strzeleckich 12-tysięcznego etatu (w tym 15 dywizji Frontu Dalekowschodniego po 12550 ludzi) – 95
- dywizji zmotoryzowanych po 11000 ludzi – 8
- dywizji pancernych po 10493 ludzi – 18
- dywizji strzelców zmotoryzowanych po 12000 ludzi – 3
- dywizji strzelców górskich po 9000 ludzi – 10
- dywizji strzeleckich po 6000 ludzi – 43
- dywizji strzeleckich po 3000 ludzi – 23
- Razem – 200 dywizji.
8. Nakazać ludowemu komisariatowi obrony przekazać iźerski pułk strzelecki Knigisepskiego rejonu umocnionego na wyspy Ozylia i Dago, przeformować go w samodzielną brygade strzelecką liczebności 8000 ludzi z póxniejszym przekazaniem tej brygady do składu Wojenno – Morskiej Floty.
9. Przygotować formowanie 30 dywizji strzeleckich w pierwsze trzy miesiące wojny i dodatkowo 30 dywizji strzeleckich i dwóch korpusów zmechanizowanych do końca pierwszego roku wojny.
Zobowiązać Ludowy Komisariat Obrony do zgromadzenia dla tych dywizji zapasów uzbrojenia, techniki i przydziałów wojskowo – mobilizacyjnych.
10. Zatwierdzić rozłożenie po okregach wojskowych strzeleckich, zmechanizowanych, pancernych i kawaleryjskich dywizji, pułków artylerii korpusnej, pułków artylerii RND i samodzielnych brygad pancernych w opaciu o ustalenia resortowe.
Nakazać Ludowemu Komisariatowi Obrony przystapic do redyslokacji wojsk w oparciu o przyjęte rozdzielniki po okregach wojskowych. Dla zabezpieczenia przewozów, związanych z redyslokacją wydzielić dla LKO dodatkowe normy na miesiąc lipiec w wysokości 120000 wagonów.
Ludowe komisariaty komunikacji powinny ubezpieczyć wypełnienie przewozów w rozmiarze nastepującej liczebności pociągów na dobę:
- Odeska droga kolejowa – 10
- Południowo – Zachodnia droga kolejowa – 12
- Lwowska droga kolejowa – 10
- Białostocka droga kolejowa – 8
- Leningradzka droga kolejowa – 10
- I w pozostałych rejonach według potrzeb Ludowego Komisariatu Obrony.
11. W związku z zatwierdzeniem nowych formowań, podanych wyżej, w związku ze zmianą postanowienia Komitetu Obrony przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR od 22 maja 1940 r. liczebność Armii czerwononej zatwierdza się w sile 3461200 ludzi.
Podpisali: Mołotow, Chłomow

 
User is offline  PMMini Profile Post #11

     
Kurokow
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 223
Nr użytkownika: 43.921

Michal
 
 
post 7/04/2008, 15:33 Quote Post

Zastanawiam się jaki sens ma takie zróżnicowanie liczebne w dywizjach od 17000 do 3000 ludzi. Nie lepiej zamiast tych dywizji po 3k utworzyć w ich miejsce brygady strzeleckie po 3000 ludzi? Jaki sens jest w tym że mamy 60 dywizji których możliwości są w zaledwie 1/5 tego co mogą dywizje niemieckie po 15k osób?
 
User is offline  PMMini Profile Post #12

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 7/04/2008, 16:29 Quote Post

QUOTE
Zastanawiam się jaki sens ma takie zróżnicowanie liczebne w dywizjach od 17000 do 3000 ludzi. Nie lepiej zamiast tych dywizji po 3k utworzyć w ich miejsce brygady strzeleckie po 3000 ludzi?

Przecież w notatce z 4 lipca Timoszenko wyjaśnił idee formowania tych dywizji. Chodziło o to aby skrócić termin formowania dywizji po wybuchu wojny z 3 do 1 miesiąca.

 
User is offline  PMMini Profile Post #13

     
Gerhard
 

podkułacznik
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.466
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 7/04/2008, 16:35 Quote Post

QUOTE(Kurokow @ 7/04/2008, 15:33)
Zastanawiam się jaki sens ma takie zróżnicowanie liczebne w dywizjach od  17000 do 3000 ludzi. Nie lepiej zamiast tych dywizji po 3k utworzyć w ich miejsce brygady strzeleckie po 3000 ludzi? Jaki sens jest w tym że mamy 60 dywizji których możliwości są w zaledwie 1/5 tego co mogą dywizje niemieckie po 15k osób?
*3 tysiące żołnierzy to szkielet dywizji. Gdy przyjdzie rozkaz z wszystkich okolicznych miasteczek i wiosek wcieli się kilka tysięcy poborowych. Często już wcześniej przeszkolonych podczas służby wojskowej lub w Osoawiachimie. Dodatkowo dywizja szkieletowa (terytorialna) otrzyma 1 lub 2 pułki artylerii z rezerwy naczelnego dowództwa. I w ciągu miesiąca w miejsce trzytysięcznej dywizji rezerwowej - powstanie w pełni wyposażona dywizja.

pozdrawiam
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #14

     
Olek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 842
Nr użytkownika: 18.069

 
 
post 8/04/2008, 6:56 Quote Post

Kolejny dokument. Tym razem dotyczący planu rozwinięcia strategicznego wojsk. W sierpniu i wrzesniu 1940 r. opracowane zostały dwa plany rozwiniecia strategicznego RKKA. Plan wrześniowy przedstawił dwa warianty uderzenia na Zachodzie. Nastepnie został przekazany do podpisu Stalinowi, który rozkazał zdecydować się na uderzenie Frontem Południowo - Zachodnim. Efektem tego jest Odpowiedź Timoszenki i Miereckowa na uwagi Stalina o planach strategicznego rozwinięcia z 5.10.1940 r. również znajdująca się w zbiorze dokumentów "1941 в 2-х книгах, МОСКВА 1998", znajdują się tutaj rónież uwagi dotyczące reorganizacji wojsk.

"1. Strategiczne rozwinięcie Sił Zbrojnych ZSRR na 2 fronty (wschodni i zachodni) uznaje się za najważniejsze. Główny przeciwnik i główny teatr dzieałań wojennych – na Zachodzie. Dlatego tam powinny być ześrodkowane główne nasze siły. Na Wschodzie należy zebrać takie siły, które nie tylko gwarantowałyby obecny stan posiadania, ale pozwoliłyby rozbić w pierwszym okresie wojny wojska japońskie częściami. Pozostałe granice należy osłonić minimalnymi siłami.
W związku z tym wojska należy rozłożyć nastepująco:
- do walk na Zachodzie (od m. Barentsa do m. Czarnego): 142 D St., 7 D St. zmot., 16 D Panc., 10 D Kaw., 15 B Panc., 159 p. lotnictwa.
- do walk na Wschodzie – 24 D St., 4 D St. zmot., 2 D Panc., 4 D Kaw., 8 B Panc., 43 p. lotnictwa.
- Do walk na zakaukaziu w Azji Środkowej i pozostałych granicach: 11 D St., 6 D Kaw., 2 B Panc., 27 p. lotnictwa (w tym PWO miasta Moskwy).

2. Na Zachodzie główną siłę należy zebrać na Froncie Pd. Zach., aby potężnym uderzeniem na Lublin i Kraków oraz dalej na Wrocław w pierwszym etapie wojny odciąć Niemców od rejonu Bałkanów ważnego dla nich z przyczyn ekonomicznych.
Jednocześnie aktywnymi działaniami Frontów: Pn. Zach. i Zachodniego związać siły niemieckie w Prusach Wschodnich.

3. W celu dalszego wzmocnienia sił na Zachodzie należy:
a. z istniejących etatów Armii Czerwonej sformować: 18 B Panc., 20 B art. i km dla osłony granic w trakcie koncentracji wojsk, 1 K. Zmech. Formowanie należy zakończyć do 01.05.1941 a pełne zabezpieczenie logistyczne do 01.10.1941. Przygotować schemat rozwinięcia w okresie mobilizacji dwóch dowództw frontów na bazie sztabów Moskiewskiego i Archangielskiego OW i dwóch dowództw armii na bazie sztabów Zachodniego i Kijowskiego OW. Jednocześnie należy zreorganizować dywizje strzeleckie zmniejszając ich etat wojenny do 16 tys. ludzi.
b. Przygotować rozwinięcie w pierwszym miesiącu wojny dodatkowych 42 dywizji strzeleckich z przydziałem 40 z nich na Zachodzie i 2 na Wschodzie.
c. jednocześnie podjąć kroki w celu rozbudowy umocnień na północnych i północno-zchodnich granicach w celu uwolnienia części tamtejszych wojsk dla koncentracji na południowym zachodzie.
d. w trakcie przygotowań południowo zachodnego teatru działań wojennych zwrócić szczególną uwagę na przepustowość lini kolejowych oraz przygotowanie lotnisk.
W celu uzyskania wystarczającej przewagi nad przeciwnikiem w lotnictwie należy rozbudować lotnictwo do 20 tys. samolotów. W tym celu należy wystawić w 1941 r. 100 dodatkowych pułków lotniczych w 60% bombowych, w 40% mysliwskich i skoncentrować je na Zachodzie.

4. W wyniku powyższych przeobrażeń uzyska się na Froncie Południowo Zachodnim koncentrację: 80 D St., 5 D St. zmot., 11 D Panc., 7 D Kaw., 20 B Panc. i 140 p. lotnictwa. Oprócz tego w Rezerwie Naczelnego Dowództwa za Frontem Zachodnim w rejonie Dźwińska, Połocka i Mińska uzyska się 20 D St., a za Frontem Pd. Zach. w rejonie Szepetówki, Proskurowa i Berdyczowa nie mniej niż 23 D St.

5. Plan rozwinięcia na Zachodzie z głównym uderzeniem siłami F. Pd. Zach. należy uznać za priorytetowy. Jednak niezależnie od tego przygotować należy również plan rozwinięcia głównej siły na kierunku F. Zach. z zadaniem rozbicia wojsk niemieckich siłami F. Zach i Pn. Zach w Prusach Wschodnich. W takim wypadku F. Pd. Zach. powinien wykonac uderzenie wspomagające na Lublin.

6. opracować i zatwierdzić projekt rozwinięcia wojsk na Wschodzie. Głównym zadaniem wojsk Frontu Dalekowschodniego (wojska Zabajkalskiego i Dalekowschodniego Frontu) w pierwszym okresie wojny jest rozbicie przeciwnika częściami dzięki przewadze w technice w północnej, a następnie w południowej Mandżurii. W każdym wariańcie należy utrzymać Kraj Nadmorski. W tym celu należy wzmocnić wojska 15 armii sprowadzając do niej 3 dywizyjny korpus strzelecki z Zabajkalskiego OW oraz 1 p. art. z 2 armii. Do wiosny 1941 wystawić 2 nowe B Panc.

7. opracować i zatwierdzić plany operacyjne dla walk przeciwko Finlandii, Rumunii oraz Turcji.

8. opracowanie wszystkich planów po lini Ludowego Kom. Obrony i Lud. Kom. Marynarki Wojennej zakończyć do 01.05.1941.

9. zobowiązać Lud. Kom. Drogowy w wspólpracy z Lud. Kom. Obrony do dnia 01.01.1941 do opracowania nowego grafiku przepustowości dróg i kolei dla sprawnego przeprowadzenia planu rozwinięcia.

10. w celu usprawnienia przewozów kolejowych Lud. Kom. Drogowy w osobie tow. Kaganowicza powinien przedstawić plan mobilizacji kolei na Południowym zachodzie.

Ludowy Komisarz Obrony – Timoszenko
Szef Sztabu Generalnego – Miereckow."


Na razie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #15

2 Strony  1 2 > 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej