Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
2 Strony  1 2 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Arkaim - miasto na planie swastyki
     
carantuhill
 

Bieskidnik
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.507
Nr użytkownika: 12.703

WOJCIECH
Stopień akademicki: Utytu³owany:)
Zawód: pathfinder
 
 
post 13/12/2006, 7:23 Quote Post

Co wiemy na jego temat?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
jarek_999
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Nr użytkownika: 41.533

jarek b
Stopień akademicki: brak
Zawód: student
 
 
post 17/02/2008, 11:17 Quote Post

"W roku 1952 satelity przekazały na Ziemię fotografię kilku niezwykłych kręgów, wyraźnie wyodrębniających się na powierzchni stepu południowuralskiego. Sztuczne pochodzenie owych kręgów nie budziło u nikogo żadnych wątpliwości. Jednak nikt nie był w stanie powiedzieć dokładnie, cóż to takiego. (...) Wielu badaczy żywiło nadzieję na znalezienie pozostałości kraju, w którym żyła legendarna biała rasa aryjska. Badacze starali się chocażby zaledwie musnąć utraconą wiedzę, ten skarb będący w posiadaniu starożytnych aryjczyków.
Kiedy zaczęto prowadzić wykopaliska w dolinie arkaimskiej, archeologowie oznajmili światu naukowemu, iż zlokalizowali nastarsze miasto, liczące ponad czterdzieści wieków, oraz że zamieszkiwali je ludzie nasjstarszej cywilizacji indoeuropejskiej. Badacze zaczęli nazywać Arkaim Miastem, świątynią i obserwatorium jednocześnie. (...)
-Arkaim - to nie jest miasto ani świątynia. Co zaś dotyczy obserwatorium - to prawda, jednak wcale nie jest to najważniejsze. Arkaim - to akademia, tak można określić współczesnym terminem. W Arkaimie mieszkali i pracowali nauczyciele wołchwów. Tutaj zajmowali się studiowaniem Wszechświata, określali współzależności ciał kosmicznych, ich wpływ na człowieka. Swoich największych odkryć nie zapisywali, ani też nie występowali publicznie z długimi przemówieniami. Na podstawie wieloletnich studiów opracowywali rytuały, obliczali obrzędy i wprowadzali je w życie ludzi, obserwując dalej na ile są one skuteczne. Kiedy było trzeba, wprowadzali poprawki. Wyniki długotrwałych studiów byli oni w stanie wyrazić w końcu jednym bądź dwoma krókimi słowami, w których zawarta była istota odkrycia. (...)
O tym, w jaki sposób prowadzono owe studia czy badania, można opracować wielotomowe traktaty.
Jednak wołchwowie ich nie spisywali i nie zamęczali ludzi swoją wiedzą: przedstawiali ludziom w kilku słowach gotowy wniosek. A ludzie wierzyli wołchwom. Ich rady zawszy życie potwierdzało. (...)

Arkaim miał kształt koła o zewnętrznej średnicy około 160m. Jak widzimy dla miasta jest to zupełnie malutko. Jednak będę nazywać go miastem, jak to obecnie czynią naukowcy.
Otaczała go dwumetrowa fosa napełniona wodą. Zewnętrzne mury były bardzo masywne. Przy wysokości 5,5m miały grubość 5m. W murach znajdowały się 4 wyjścia, usytuowane po przeciwległych stronach. Największe było południowo-zachodnie, pozostałe 3 - mniejsze.
Wchodzący do miasta trafiał od razu na jedyną ulicę w kształcie pierścienia, szerokości ok. 5m, oddzielającą mieszkania przylegającedo zewnętrznego muruod wewnętrznego pierścienia. Ulicę stanowił zbudowany z okrągłych belek pomostwpadał do kanału, po czym do zewnętrznego rowu.
Wszystkie mieszkania przylegające do zewnętrznego muru jak cząsteczki cytryny miały wyjścia na główną ulicę. W sumie wyznaczono 35 mieszkań w kręgu zewnętrznym. Liczba ta jest zbyt mała nawet dla wioski.
Dalej widzimy tajemniczy pierścień murów wewnętrznych. Był on jeszcze potężniejszy aniżeli zewnętrzny. Przy szerokości 3m jego wysokość osiągała 7m.
Mury te, wg danych wykopaliskowych, nie posiadały przejść, poza jedną niewielką wyrwą od strony południowo-wschodniej. Tak więc 25 wewnętrznych mieszkań, identycznych jak te w okręgu zewnętrznym, było praktycznie odizolowane od reszty wysokim i grubym murem. Ażeby znaleźć maleńkie wejście do wewnętrznego kręgu, trzeba było przejść całą długość ulicy w kształcie pierścienia. Miało to ukryty sens. Wchodzący do miasta musiał przejść drogę, którą przechodzi Słońce. Środek Arkaimu zajmuje centralny plac w kształcie nieomal kwadratowym. ok. 25x27m. Sądząc po śladach ognisk, usytuowanych na określonym porządku, był to plac przeznaczony do odprawiania jakichś rytuałów. Tak więc widzimy schemat mandali - kwadrat wpisany w koło. W starożytnych tekstach kosmogonicznych koło symbolizuje Wszechświat, kwadrat Ziemię, nasz świat materialny. Mądry człwoiek starożytny, doskonale znający strukturę Kosmosu, widział, jak harminijnie i naturalnie jest on urządzony. I dlatego w trakcie budowy miasta jakby od nowa stwarzał Wszechświat w miniaturze.
Arkaim wznisiony był wg wcześniej sporządzonego projektu, jako kompleks złożony z obiektów z największą dokładnością zorientowanych wg obiektów astronomicznych. Układ 4 wejść w zewnętrznym murze Arkaimu przedstawia swastykę skierowaną zgodnie z ruchem Słońca.
Swastyka (w sanskrycie: "związana z łaską", "najwuiększy sukces") to jeden z najbardziej archaicznych symboli sakralnych, spotykanych już w okresie górnego paleolitu wśród wielu ludów świata. (...) Swastyka to symbol Słońca, sukcesu powodzenia, szczęścia, twóczości. I odpowiednio: swastyka skierowana w przeciwnym kiedrunku (odwrrócona), symbolizuje ciemność, zniszczenie, "nocne Śłońce" u dawnych Rusinów. Jak widać na starych ornamentach, również na aryjskich dzbanach znalezionych w okolicach Arkaimu, używano obu swastyk. Ma to głęboki sens. Dzień następuje po nocy, światło nadchodzi po ciemności, nowe narodziny zastępują śmierć - i to jest naturalna kolej rzeczy we Wszechświecie. Dlatego w starożytności nie było "żłych" i "dobrych" swastyk - odbierano je jako jedność.
Arkaim z zewnątrz był piękny: miasto na planie idealnego koła, z wyodrębnionymi basztami przy wejściach, płonącymi ogniami i pięknie ukształtowaną "fasadą". Lecz z pewnością stanowił on jakiś sakralny wzór, niosący głęboki sens. Wszak wszystko w Arkaimie przeniknięte jest sensem.
Każde mieszkanie przylegało jedną stroną szczytową do zewnętrznego lub wewnętrznego muru i wychodziło na główną ulicę w kształcie pierścienia albo na plac centralny. W zaimprowizowanym "przedpokoju" był specjalny odpływ wodny, który prowadził do kanału pod główną ulicą. Starożytni aryjczycy byli więc wyposażenie w kanalizację. Ponadto w każdym mieszkaniu znajdowała się studnia, piec i nieduża spiżarnia w kształcie kopuły.
Ze studni nad poziomem wody wyprowadzone były dwa odgałęzienia rur wydrązonych w ziemi. Jedna doprowadzonba była do pieca, a druga do spiżarni w kształcie kopuły. A w jakim celu? Wszystko jest genialnie proste. Dobrze wiemy, że jeśli zajrzeć do studni, zawsze ciągnie od niej chłodne powietrze. Tak oto, dochodząc do pieca, to chłodne powietrze tworzy cug, o takiej sile, że pozwalało to na wytop brązubez posługiwania się miechami! Taki piec był w każdym mieszkaniu, a starożytnym kowalom pozostawało tylko cyzelowanie mistrzostwa i współzawodniczenie w swojej sztuce. Druga "rura ziemna" doprowadzona była do spiżarni i zapewniała jej obniżoną temperaturę.
Znany rosyjski astroarcheolog K. Bystruszkin prowadził badania nad Arkaimem w aspekcie obserwatorium astronomicznego i doszedł do następujących wniosków:
Arkaim to budowla, która nie jest po prostu skomplikowana, jest wręcz nadzwyczaj złożona. W trakcie studiowania planu prajtycznie od razu określono jego podobieństwo do znanych budowli Stonehenge w Anglii. Np średnia wewnętrznego kręgu Arkaimu stanowi wszędzie równe 85m, w rzeczywistości jest to pierścień o dwóch promieniach: 40 i 43,2m (spróbujcie wykreślić!) Natomiast promień pierścienia "księżyc Obri" w Stonehenge wynosi 43,2m. I Stonehenge i Arkaim usytuowane są na tej samej szerokości geograficznej. Oba w centrum doliny w kształcie misy, a między nimi odległość prawie 4000km...
(...)
Tak więc Arkaim jako obserwatorium astronomiczne służył również obserwacji Księżyca. W sumie na owych ogromnych murach-kręgach można było zarejestrować 18 wydarzeń astronomicznych! Sześć związanych ze Słońcem i dwanaście związanych z Księżycem (włączając "wysoki" i "niski" Księżyc). Dla porównania badaczom Stonehenge udało się wyodrębnić tylko 15 wydarzeń niebieskich.
Oprócz tych zadziwiających faktów - wydarzeń uzyskano następujące dane: arkaimska miara długości - 80cm, środek wewnętrznego okręgu przesunięty jest względem zewnętrznego o 5,25 jednostek arkaimskiej miary, co jest bliskie kąta nachylenia orbity Księżyca - 5 stopni plus-minus 9-10minut. Zdaniem K. Bystruszkina, wyraża to stosunek pomiędzy orbitami Księzyca i Słońca (dla ziemskiego obserwatora). Odpowiednio, zewnętrzny okrąg Arkaimu poświęcony jest Księżycowi a wewnętrzny Słońcu. Ponadto pomiary astroarcheologiczne ukazały związek niektórych parametrów Arkaimu z precesją osi ziemskiej, a to uż wyższa szkoła jazdy nawet we współczesnej astronomiii.
Tak więc widzimy: Arkaim, nawet z dużym marginesem błędu, nie przystaje do określenia 'miasto'. W bardzo małym pokoiku nie ma możliwości ulokowania się wraz z rodziną. Dla filozoficznych rozmyślań natomiast - jest to przestrzeń idealna.
To, iż w starożytności wołchwowie uważani byli za mędrców i nauczycieli - historykom jest wiadome. W konsekwencji Arkaim, jako jedno z największych centrów naukowych, mógł należeć tylko do wołchwów. Innych uczonych w owych czasach po prostu nie było.
To, iż wołchwowie obliczyli i opracowali rytuały, naniesli korekty na podstawie wiedzy o Kosmosie, jest wiadome. Pojawia się natomiast pytanie o to, gdzie teraz są te unikalne rytuały? Jakie wstecznictwo je zniszczyło bądź ukrywa przed ludźmi?"

Tekst z ksiązki Władimira Megre, "Rytuały miłości, Nowa Cywilizacja cz.2"
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

     
HallerFT-17
 

I ranga
*
Grupa: Użytkownik
Postów: 20
Nr użytkownika: 43.538

Kamil
Stopień akademicki: gg 3457864
Zawód: licealista
 
 
post 19/04/2008, 19:25 Quote Post

Ktoś ma ksiażki na ten temat???
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

     
oskar(zet)
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.075
Nr użytkownika: 40.749

 
 
post 19/04/2008, 19:28 Quote Post

QUOTE(jarek_999)
Tekst z ksiązki Władimira Megre, "Rytuały miłości, Nowa Cywilizacja cz.2"
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
carantuhill
 

Bieskidnik
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.507
Nr użytkownika: 12.703

WOJCIECH
Stopień akademicki: Utytu³owany:)
Zawód: pathfinder
 
 
post 19/04/2008, 19:31 Quote Post

QUOTE(oskarzet @ 19/04/2008, 19:28)
QUOTE(jarek_999)
Tekst z ksiązki Władimira Megre, "Rytuały miłości, Nowa Cywilizacja cz.2"

*To akurat nie sądzę, żeby była dobra pozycja dry.gif
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #5

     
oskar(zet)
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.075
Nr użytkownika: 40.749

 
 
post 19/04/2008, 19:34 Quote Post

QUOTE(carantuhill @ 19/04/2008, 20:31)
QUOTE(oskarzet @ 19/04/2008, 19:28)
QUOTE(jarek_999)
Tekst z ksiązki Władimira Megre, "Rytuały miłości, Nowa Cywilizacja cz.2"

*To akurat nie sądzę, żeby była dobra pozycja dry.gif
*jeżeli tak to przepraszam rolleyes.gif .
 
User is offline  PMMini Profile Post #6

     
Gabrielle deMornay
 

Duchesse de Montebello
*****
Grupa: Moderatorzy
Postów: 742
Nr użytkownika: 4.112

Stopień akademicki: mgr
Zawód: tropicielka staroci
 
 
post 10/07/2008, 10:26 Quote Post

Też mam wątpliwości co do całkowitej wiarygodności cytowanego powyżej źrodła, ze względu na wstawki astrologiczne itp., choć nie można wykluczyć, że część informacji jest prawdziwa.
Tutaj jest sporo o Arkaim - to naukowy artykuł z czasopisma Museum international - archaeological sites and sites museums, związanego z UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001123/112397e.pdf Swoją drogą w tym nr czasopisma są też inne ciekawe artykuły o stanowiskach muzealnych w Luksorze, Meksyku, Norymberdze, i w Indiach. rolleyes.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #7

     
Ustinja
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 2
Nr użytkownika: 46.972

Justyna Bury
Zawód: licealistka
 
 
post 12/07/2008, 10:31 Quote Post

Mi takze wstawki astrologiczne niezbyt odpowiadaja, wiec postanowilam poszukac czegos na ten temat. Znalazlam tylko w jezyku angielskim (wikipedia) i to bardzo niewiele:

Arkaim

Coordinates: 52°37′37″N, 59°33′40″E

Reconstructed huts of Arkaim inhabitants.Arkaim is an archaeological site situated in the Southern Urals steppe, 8.2 km north-to-northwest of Amurskiy, and 2.3 km south-to-southeast of Alexandronvskiy, two villages in the Chelyabinsk Oblast, Russia, just to the north from the Kazakhstani border.

The site is generally dated on the 17th century BC. Earlier dates, up to the 20th century BC, have been proposed. It was a settlement of the Sintashta-Petrovka culture.
Discovery and excavation
The site was discovered in 1987 by a team of Chelyabinsk scientists who were preparing the area to be flooded in order to create a reservoir, and examined in rescue excavations led by Gennadii Zdanovich. At first their findings were ignored by Soviet authorities, who planned to flood the site as they had flooded Sarkel earlier, but the attention attracted by news of the discovery forced the Soviet government to revoke its plans for flooding the area. It was designated a cultural reservation in 1991, and in May 2005 the site was visited by President Vladimir Putin.


The settlement
Although the settlement was burned and abandoned, much detail is preserved. Arkaim is similar in form but much better preserved than neighbouring Sintashta, where the earliest chariot was unearthed. The site was protected by two circular walls. There was a central square, surrounded by two circles of dwellings separated by a street. The settlement covered ca. 20,000 m². The diameter of the enclosing wall was 160 m. It was built from earth packed into timber frames, and reinforced with unburned clay brick, with a thickness of 4-5 m. and a height of 5.5 m. The settlement was surrounded with a 2 m-deep moat.

There are 4 entrances into the settlement through the outer and inner wall with the main entrance to the west. The dwellings were between 110-180 m² in area. The outer ring of dwellings number 39 or 40, with entrances to a circular street in the middle of the settlement. The inner ring of dwellings number 27, arranged along the inner wall, with doors to the central square of 25 m by 27 m. The central street was drained by a covered channel. Zdanovich estimates that approximately 1500 to 2500 people could have lived in the settlement.

Surrounding Arkaim's walls, were arable fields, 130-140 m by 45 m, irrigated by a system of canals and ditches. Remains of millet and barley seeds were found.

The 17th century date suggests that the settlement was about co-eval to, or just post-dating, the Indo-Aryan migration into South Asia and Mesopotamia (the Gandhara grave culture appearing in the Northern Pakistan from ca. 1600 BC, the Indo-European Mitanni rulers reached Anatolia before 1500 BC, both roughly 3,000 km removed from the Sintashta-Petrovka area), and that it was either an early Iranian culture, or an unknown branch of Indo-Iranian that did not survive into historical times.

In pseudoarchaeology and national mysticism
Since its discovery, Arkaim has attracted public and media attention in Russia, from a broad range of the population, including esoteric, New Age and pseudoscientific organizations. It is said to be the most enigmatic archaeological site within the territory of Russia, and as with many archaeological discoveries, many conflicting interpretations have been put forward.


Swastika City
In order to gain publicity, the early investigators described Arkaim as "Swastika City", "Mandala City", and "the ancient capital of early Aryan civilization, as described in the Avesta and Vedas". The swastika description refers to the floor plan of the site, which (with some imagination) may appear similar to the swastika symbol, albeit with rounded arms (similar to the lauburu) attached to a central ring instead of a cross.


Observatory
The similarity of latitude, date, and size led some archaeoastronomists (Bystrushkin 2003) to compare Arkaim with Stonehenge in England. According to their claims, the Neolithic observatory at Stonehenge allowed for observation of 15 astronomical phenomena using 22 elements, whereas the contemporaneous observatory at Arkaim allowed for observation of 18 astronomical phenomena using 30 elements. The precision of measurements in Stonehenge is estimated at 10 arc-minutes to a degree, that in Arkaim being put at 1 arc-minute. Such a precision of astronomical observations was not repeated until the compilation of Almagest about 2 millennia later. The interpretation as an observatory for either Stonehenge or Arkaim is not universally accepted.


References
Jones-Bley, K.; Zdanovich, D. G. (eds.), Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC, 2 vols, JIES Monograph Series Nos. 45, 46, Washington D.C. (2002), ISBN 0-941694-83-6, ISBN 0-941694-86-0.
Panel-Philippe, G.; Stone-Peter, G., The Constructed Past:Experimental Archeology, Education and the Public, Routledge (July 1999)ISBN 0-415117-68-2.

External links
Ural State University invitation for conference
Archaeology and ethnic politics: the discovery of Arkaim
General information
Magnetic phenomena in Arkaim
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Arkaim"

http://en.wikipedia.org/wiki/Arkaim
<- Jest tez dolaczona rekonstrukcja Arkaimu. 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #8

     
Speakniev
 

I ranga
*
Grupa: Użytkownik
Postów: 24
Nr użytkownika: 34.193

Zbigniew Jazienicki
Zawód: uczen
 
 
post 26/08/2008, 17:09 Quote Post

w ramach żartu: http://www.bryla.pl/bryla/1,85300,4525283.html
 
User is offline  PMMini Profile Post #9

     
krakowiak
 

VI ranga
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 839
Nr użytkownika: 19.494

maciej miezian
Stopień akademicki: magister
Zawód: muzealnik
 
 
post 27/08/2008, 14:29 Quote Post

Trzeba wpisać Arkaim do wikipedii i otworzyć na stronach rosyjskich, by zobaczyć takie stronki jak ta http://arkaim.com.ru/en/pole01.htm
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #10

     
antracyt
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 596
Nr użytkownika: 4.698

 
 
post 4/04/2012, 18:41 Quote Post

Tam jest więcej takich osiedli nad rzeką Sintashta. Stad nazwa kultura Sintashta. Zajmują obszar 300 x 350 km. Naukowcy podejrzewali, że ludzi ściągnęły w te strony liczne minerały i łatwość ich wydobycia. Przez ostatnie lata kilka z tych osiedli badali niemieccy i rosyjscy archeologowie. Po niemiecku udało mi się trochę szczegółów znaleźć.
Ufortyfikowane zagłębie metalurgiczne stało się faktem i datowane jest 2100-1800 p.n.e..
Osiedla użytkowane były ok. 200 lat. Tak jak się nagle pojawiły tak też nagle zostały opuszczone.

Naokoło Arkaim i 2 innych osiedli znaleziono piece do wytopu metali i ślady eksploatacji miedzi. Znali miedz, brąz, złoto. Znaleziono też pierwszy cynk.

W każdym domu była studnia głębokości kilku metrów i ślady obróbki metali. Znaleziono wędzidła końskie takie same jakich używano w Mykenach i nad Dunajem w epoce brązu. Było tam sporo kości krów, owiec, kóz ale nie znaleziono dowodów na zboża tylko na rośliny strączkowe.

Przekopano 5 cmentarzy. W grobach były głównie dzieci. Połowa dorosłych to pochówek ciałopalny. Do grobu wkładano broń, ceramikę i ozdoby. Ciała palona razem z bronią. W niektórych grobach znaleziono najstarsze na świecie rydwany. W innych grobach w ofierze składano konie i owce. Do ośmiu w jednym grobie. Znaleziono też najstarsze rydwany świata. Bogaty grób składał się z 3 drewnianych komór złożonych w ziemi. Po kolei komora z rydwanem na dole, na niej komora z człowiekiem, a na niej komora z końmi, owcami i wyposażeniem na przyszłość.
Ich broń była nowocześniejsza od broni innych kultur tego czasu i pozwalała na nowatorskie techniki walki. W dodatku mieli rydwany.

 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #11

     
antracyt
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 596
Nr użytkownika: 4.698

 
 
post 6/04/2012, 1:14 Quote Post

A gdzie tu jest "edytuj"? Bo masę błędów narobiłam. Tak to jest jak się szybko tłumaczy.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #12

     
emigrant
 

Antykomunista
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 23.750
Nr użytkownika: 46.387

Stopień akademicki: kontrrewolucjonista
Zawód: reakcjonista
 
 
post 6/04/2012, 1:19 Quote Post

QUOTE(antracyt @ 6/04/2012, 1:14)
A gdzie tu jest "edytuj"? Bo masę błędów narobiłam. Tak to jest jak się szybko tłumaczy.
*


Opcja "edytuj" wygasa po jakimś czasie, ale nie wiem dokładnie jakim. Paru dniach chyba...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #13

     
McCornick
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 237
Nr użytkownika: 25.450

Robert
Stopień akademicki: magister
Zawód: inzynier
 
 
post 6/04/2012, 9:47 Quote Post

QUOTE
    post 17/02/2008, 11:17  Report Post Quote Post  "W roku 1952 satelity przekazały na Ziemię fotografię kilku niezwykłych kręgów,


Już w pierwszym zdaniu bzdura. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi został wystrzelony w 1957 roku.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #14

     
Jabułłek
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 6
Nr użytkownika: 70.947

 
 
post 26/04/2015, 10:23 Quote Post

Przepraszam, żę odkopuję temat ale nie ma żadnych nowych informacji na ten temat? Jakaś literatura cokolwiek?
 
User is offline  PMMini Profile Post #15

2 Strony  1 2 > 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2018 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej