Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
> Niemcy: 1806 - ginie pruska rodzina królewska
     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 7.305
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 9/05/2010, 19:45 Quote Post

Wydzielone z tematu "Królestwo Kongresowe, Kongres Wiedeński inaczej" -Ramond.

Mam zupełnie inny pomysł. Właściwie, to miałem go dawno i opisałem tutaj

[Takie teksty jak wydzielony nie będą tolerowane -Ramond] streszczam:
- latem 1806 roku w trakcie panicznej ucieczki z Berlina do Królewca przypadkiem ginie pruska rodzina królewska. Po Prusach nie zostaje literalnie nic. Nul. Zero. Pustka.
- wojna między Napoleonem a Aleksandrem toczy się, jak się toczyła - z tym, że Aleksander jest w sumie skłonniejszy do kompromisu, bo właściwie o co tu się bić, skoro z sojusznika nic się już nie ostało?
- panowie spotykają się w Tylży. Bez i tak zbędnego towarzystwa króla Prus.
- powstaje pytanie, jak podzielić to, co po Prusach zostało?
- Napoleona interesują terytoria na zachód od Łaby, bo te przyłącza do królestwa Westfalii swojego brata Hieronima.
- Aleksander dostaje wszystko na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej: tworzy z tego Królestwo Polskie, którego zostaje monarchą. Z konstytucją wzorowaną na 3-majowej (na mniejszym i w sumie bardziej zwartym etnicznie i cywilizacyjnie terytorium, miałoby to sens). Na początku to królestwo wygląda trochę dziwnie, z austriacką granicą tuż pod Warszawą, stąd szybko zaczynają się negocjacje w stylu "Śląsk za Galicję". Mam nadzieję, że nie zakończą się żadnym rozstrzygnięciem przed rokiem 1809, kiedy to sprawa rozwiązuje się sama: do KP zostaje przyłączone wszystko z wyjątkiem obwodu tarnopolskiego (powiedzmy!).

Myślę że takie KP wygląda o wiele lepiej niż wytworzone z WKW, prawda? Mamy wszystko to, co mamy teraz, plus północną część Prus Wschodnich z Królewcem i Kłajpedą, plus Litwę po Niemen, plus wschodnią Galicję. Może i Śląsk Cieszyński i Spisz i Orawę, jeśli komuś przyjdzie do głowy upomnieć się o takie drobiazgi w 1809. Tudzież Łużyce i Pomorze Przednie po pognaniu Bonapartego w knieje...

Fakt: sojusz Anglii, Francji i Austrii przeciw Rosji w takim kształcie jest pewien. Nie wiem nawet, czy Aleksander by w takiej sytuacji w 1815 nie zdecydował się czynnie wystąpić po stronie Napoleona po jego powrocie z Elby, bo to była jakaś szansa na uniknięcie o wiele trudniejszej wojny za kilka miesięcy!

Widzę, że nikt się tym pomysłem nie zainteresował. Uważam, że jest o wiele logiczniejszy, niż "inny przebieg kongresu wiedeńskiego" postulowany w wątku, z którego mój post został wydzielony. Na kongresie wiedeńskim Aleksander walczył jak lew o Królestwo Polskie w granicach Księstwa Warszawskiego (no, pewnie bez Gdańska, który bezdyskusyjnie przypadłby Prusom). Prusy, których to głównie dotyczyło, zgadzały się - pod warunkiem, że nabytki terytorialne w Niemczech zrekompensują im brak Wielkopolski. W praktyce sprawa rozbiła się o brak zgody Austrii, Anglii i Francji na całkowitą aneksję Saksonii przez Prusy. Aleksander musiał ustąpić. Trudno sobie wyobrazić okoliczności, w których wynik obrad kongresu mógłby być inny.

Natomiast jeśli idzie o wynik negocjacji w Tylży (czy w jakim innym miejscu, gdyby Francuzi aż do Niemna dochodzić nie musieli!), to istnieje tu o wiele więcej "stopni swobody". Zasadniczo, jak czytałem u Zamoyskiego, Napoleon był skłonny do likwidacji Prus także i w realu - a tylko Aleksander się na to stanowczo nie zgodził, motywowany lojalnością wobec pruskiej rodziny królewskiej (zwłaszcza wobec królowej...). Tak samo brak zgody Aleksandra był powodem, dla którego odtworzone przez Napoleona i od niego zależne państwo polskie nie otrzymało miana "Królestwa Polskiego", tylko stało się "Wielkim Księstwem Warszawskim" - Aleksander nie tylko był tu wierny wcześniejszym traktatom z pozostałymi dwoma zaborcami, ale i bronił swojego własnego prawa do podniesienia sprawy polskiej w dogodnym dla siebie momencie. Co uczynił 7 lat później.

Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jak pisałem w podlinkowanym tekście, mogło się całkiem łatwo zdarzyć, że królowa pruska nie byłaby aż tak urodziwa jak była i aż tak wielkiej lojalności w Aleksandrze by nie wzbudziła. Koniec końców 2 lata wcześniej Aleksander rozpatrywał "plan puławski" (czyli "Mordplan gegen Preussen") i gdyby nie wiadome spotkanie nad grobem Fryderyka Wielkiego, to mógł go zrealizować. Do Prus jako Prus nie był zatem emocjonalnie przywiązany! Przy tym zagłada pruskiej rodziny królewskiej, choć w sumie mało prawdopodobna, nie jest przecież niemożliwa: Konopnicka racji bynajmniej nie miała, że "najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy". W sumie zatem, gdyby zabrakło pruskiej rodziny królewskiej, albo też nie zdołała ona (w osobie królowej) wzbudzić ciepłych i rycerskich uczuć w carze Aleksandrze, rozbiór Prus był rozwiązaniem logicznym - a z punktu widzenia interesów Rosji, oczywiście korzystnym. Przystępując do blokady kontynentalnej Aleksander i tak zrywał z Wielką Brytanią, więc jej sprzeciw wobec przesunięcia rosyjskiej strefy wpływów aż nad Odrę i Nysę Łużycką nie miał i tak żadnego znaczenia. Zdaniem Austrii można się było przejmować jeszcze mniej. Aleksander zresztą robił co mógł, żeby Franciszka I od szybkiej nowej wojny z Napoleonem odwieźć - i dlatego m.in. przyjechał do Erfurtu w 1808 zademonstrować swoją sojuszniczą lojalność wobec Napoleona, mimo silnej opozycji przeciw takiemu postępowaniu m.in. ze strony jego wpływowej siostry Katarzyny Pawłownej. Przy tym, ani Austrii, ani Franciszka I nie lubił, co mogłoby mieć znaczenie dla przyszłych wydarzeń, w roku 1809.

Gdyby pruska rodzina królewska zginęła w 1806 roku, powstałoby pytanie, czy jakiś sens miałaby kontynuacja wojny z Napoleonem? Być może zatem, nie doszłoby do rosyjskiej ofensywy, czyli do Iławy i do Frydlandu. To by wzmocniło pozycję negocjacyjną Aleksandra, który stałby naprzeciw Napoleona z nietkniętą i gotową do działania armią. Tym szybciej zatem, Napoleon oddałby mu całą wschodnią część Prus. Być może zresztą - niezależnie od ewentualnej możliwości objęcia tronu przez któregoś z dalszych krewnych, co w zaistniałej sytuacji byłoby dość trudne - część przynajmniej z ciągle jeszcze aktywnych oddziałów pruskich, tj. przede wszystkim załogi twierdz w Kołobrzegu, Gdańsku i Grudziądzu, z własnej inicjatywy wystąpiłaby z uznaniem Aleksandra jako nowego władcy. Byłaby do dla nich jedyna realna alternatywy wobec kapitulacji przed Napoleonem. Jednakowoż, wchodząc w układ sojusznicy z Bonapartem, Aleksander miałby trudność z ogłoszeniem się "królem Prus" - a gdyby nawet tak zrobił, to jakieś 70% mieszkańców tego "nowopruskiego" państwa stanowiliby i tak Polacy. Sądzę jednak, że ogłosiłby się po prostu "królem Polski", być może z dodatkiem tradycyjnego przecież tytułu "księcia Prus" i nie dzieliłby nowo pozyskanych nabytków na części wedle zasady etnicznej czy historycznej, bo ewentualne "kadłubowe Prusy", miałyby kształt jeszcze dziwniejszy niż "Królestwo Polskie" tymczasem bez Galicji i Lodomerii. Tym samym Gneisenau miałby wielkie szanse na buławę marszałka Polski, a Clausewitz mógłby zostać w przyszłości szefem sztabu Wojska Polskiego! Nie ulega bowiem wątpliwości, że sporą część kadry administracyjnej i dowódczej nowego Królestwa Polskiego stanowiliby urzędnicy i oficerowie pruscy, którzy woleliby w taki sposób służyć Aleksandrowi, niż znaleźć się pod panowaniem Napoleona lub któregoś z jego namiestników...

W 1809 roku Austria oczywiście zostałaby pokonana. Przewaga Napoleona sprzymierzonego z Aleksandrem była zbyt przygniatająca na jakikolwiek inny wynik - rachuby na powszechne antynapoleońskie powstanie w Niemczech, jak wiemy, nie sprawdziły się. Czy Austria zaatakowałaby mimo wszystko, gdyby to Aleksander był królem Polski? Można mniemać, że w tym przypadku skuteczność działań Aleksandra obliczonych na odsunięcia w czasie austriackiego wystąpienia (do momentu, kiedy on sam też będzie gotowy do walnej wojny z Napoleonem), mogłaby być większa... W sumie jednak, jeśli ktoś chciał wierzyć w powstanie w Niemczech i wykrwawienie się Napoleona w Hiszpanii, to czy dałby się powstrzymać przed atakiem? Trudno powiedzieć.

Gdyby jednak doszło do wojny 1809 roku, to powstaje pytanie: co z masą spadkową po Austrii? Jest oczywiste, że Aleksander dostaje całą Galicję i Lodomerię i ewentualne drobiazgi w stylu Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy (jeśli tylko ktokolwiek będzie pamiętał, żeby się o to upomnieć!) - do dowolnego podziału między KP a Rosję, wedle jego własnej decyzji. Napoleon pewnie weźmie Dalmację tak, jak to rzeczywiście zrobił - i, zdaje się, Tyrol dla Bawarii? Jednak, czemu nie pójść krok dalej? Austria w tym scenariuszu, wzięta we francusko - rosyjskie kleszcze leży i ani zipnie. Można dokonać jej rozbioru. Węgry dla Rosji - może, dla ostrożności nie bezpośrednio dla Aleksandra, ale dla Konstantego? Czechy i Austria dla Napoleona.

Rosja dostaje od Napoleona zielone światło na Bałkanach. Czy do 1812 roku zdąży zdobyć Cieśniny i narzucić temu, co pozostanie po Turcji taki pokój, który da jej Cesarstwo Greckie, Bułgarię, Serbię i Armenię? Czy Wielka Brytania patrząc na to wszystko wytrwa w swojej antyfrancuskiej postawie i nie sprzymierzy się - z obrzydzeniem - jednak z Napoleonem, żeby powstrzymać Rosję na Bałkanach?

Czy wojna francusko - rosyjska jest nieunikniona? Rodzina cara nigdy nie zgodzi się na wydanie Anny Pawłowny zamąż za Napoleona. A jeśli jego teściem zostaniem Franciszek I tak, jak to było w realu, wojna o Węgry wydaje się wcześniej czy później pewna. Tym bardziej, że przecież przestrzeganie blokady kontynentalnej bynajmniej nie leży w gospodarczym interesie Rosji, ani KP...

Jeśli do wojny dojdzie - i będzie to wojna o Węgry przede wszystkim - to jaki może być jej wynik? Rosja będzie o wiele silniejsza, ale to właśnie może dać Napoleonowi okazję do walnej bitwy, której w realu nie miał...

Co PT forowicze sądzą?

Ten post był edytowany przez jkobus: 16/05/2010, 14:14
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1


> Posts in this topic
jkobus   Niemcy: 1806 - ginie pruska rodzina królewska   9/05/2010, 19:45
jkobus   To sobie sam odpowiem. 1. W roku 1807 powstaje ko...   30/05/2010, 17:17
Czarny Smok   Nie widzę wogóle związku, między śmiercią pruskiej...   30/05/2010, 23:15
jkobus   Związek między losami pruskiej rodziny królewskiej...   31/05/2010, 6:11
balum   Napoleon osadził by na tronie Prus swego brata. Ks...   31/05/2010, 7:29
jkobus   Gdyby Napoleon osadził na tronie Prus swojego brat...   31/05/2010, 7:50
balum   Aleksander juz nie miał kim walczyć. pokój był mu...   31/05/2010, 8:40
jkobus   Finlandię to musiał sobie dopiero sam zdobyć, więc...   31/05/2010, 9:13
balum   Bez akceptacji Napoleona tej wojny by nie było. A...   31/05/2010, 11:40
jkobus   Napoleon popychał wręcz Aleksandra w stronę Cieśni...   31/05/2010, 12:09
Czarny Smok   Jeśli Prusy przestałyby istnieć, to może trafiłyby...   31/05/2010, 13:03
jkobus   Napoleon w realu odstąpił od pomysłu całkowitej li...   31/05/2010, 13:42
jkobus   Nie udało mi się znaleźć informacji, jaki może być...   1/06/2010, 15:31
jkobus   Dzięki! Po prostu będę wklejał mniejsze grafik...   1/06/2010, 18:56
Ramond   A to wszystko zależy od rozdzielczości ekranu i u...   1/06/2010, 19:12
Svetonius21   Zastanawia mnie pewna kwestia odnośnie tej alterna...   1/11/2011, 13:07
jkobus   Ojoj, ależ się Koledze na archeologię zebrało...   1/11/2011, 14:06
Svetonius21   Wątek zamarł na długo zanim pojawiłem się na forum...   1/11/2011, 16:55
Anasurimbor   Jak dla mnie scenariusz jest mocno naciągany.Napol...   1/11/2011, 17:19
jkobus   Zgadzam się, że ciąg dalszy, poza samym tylko wyjś...   1/11/2011, 17:23
Anasurimbor   Tylko że w realu była jeszcze wojna w Hiszpanii po...   1/11/2011, 17:29
jkobus   "Klęski" to przesada - grunt, że utknęła...   1/11/2011, 17:35
Anasurimbor   To że Aleksander ściskał się w Tylży z Napoleonem ...   1/11/2011, 18:01
jkobus   Napoleon w OTL sprzedawał Polaków kilka razy - fak...   1/11/2011, 18:43
Anasurimbor   Jak dla mnie te 100 tysięcy to też nie jest dużo w...   1/11/2011, 19:08
jkobus   Sasi i w tej ATL nie mają powodu do niezadowoleni...   1/11/2011, 19:27
Anasurimbor   Przeważać będą głosy zadowolenia z wojny przeciwko...   1/11/2011, 19:50
jkobus   W 1809 Aleksander na pewno nie będzie jeszcze goto...   1/11/2011, 20:00
Anasurimbor   Dlaczego?Przecież w realu był gotów do wojny u bo...   2/11/2011, 17:52
jkobus   Idzie właśnie o skalę: czymś zupełnie innym było w...   2/11/2011, 18:06
Anasurimbor   Car na "zimną wojnę" może sobie pozwolić...   2/11/2011, 18:38
jkobus   Wymagałoby to jednak od cara odwagi. I nie sądzę, ...   2/11/2011, 19:05
Anasurimbor   Cóż nie wątpię iż car istotnie uszczęśliwiony ogro...   2/11/2011, 19:38
jkobus   To tylko z punktu widzenia Warszawy Łaba leży ...   2/11/2011, 19:49
Anasurimbor   Właśnie tylko że w realu między Łabą a Niemnem zna...   3/11/2011, 17:35
jkobus   No cóż: tego Napoleon nie będzie żałował - bo zabr...   3/11/2011, 17:46
Anasurimbor   Będzie żałował kiedy wojska polskie cara polskiego...   3/11/2011, 17:56
jkobus   Dopóki Aleksander w sposób bezczelny i otwarty nie...   3/11/2011, 18:47
Anasurimbor   Cóż Napoleon w razie wojny z Rosją może próbować n...   5/11/2011, 8:32
DAN24   Przeczytałem cały temat i napiszę moje rozważania:...   6/11/2011, 13:28
jkobus   Znasz jakiś przykład utworzenia "strefy zmili...   6/11/2011, 14:15
Anasurimbor   DAN24 Państwo buforowe istnieje tutaj a jest nim P...   6/11/2011, 14:18
DAN24   Jaki bufor skoro wojska carskie stoją nad Odrą. F...   6/11/2011, 18:21
jkobus   To w sumie nie ma większego znaczenia. Na wypadek ...   6/11/2011, 18:28
Anasurimbor   Sądzę że nawet bez francuskich gwarancji car będzi...   6/11/2011, 19:00
jkobus   W OTL Aleksandrowi nie udało się skusić większej l...   8/11/2011, 16:50
Anasurimbor   Ale zauważ co dał w realu Polakom Napoleon czyli K...   8/11/2011, 18:56
jkobus   Miłość nie rządzi się rachunkiem zysków i strat. C...   8/11/2011, 19:17
Anasurimbor   Za zniweczenie dzieła rozbiorów i przywrócenia na ...   8/11/2011, 19:23
DAN24   Dlatego uważam, że scenariusz, który przytoczyłe...   8/11/2011, 19:55
jkobus   DAN24: to, co proponujesz, nie jest nieprawdopodob...   8/11/2011, 21:57
DAN24   Moim zdaniem Polacy stanęliby przeciwko tej stroni...   8/11/2011, 22:49
jkobus   Myślę, że przeceniasz znaczenie Polaków dla Napole...   9/11/2011, 6:49
DAN24   Oczywiście, jeśli Napoleon chciałby ruszyć na Mosk...   9/11/2011, 17:38
jkobus   Wyjaśnij, dlaczego Polaków miałoby w jakikolwiek s...   9/11/2011, 17:55
Anasurimbor   Blokada kontynentalna służyła tylko i wyłącznie in...   9/11/2011, 18:23
DAN24   Dlatego, że nie podcina się gałęzi na której się s...   9/11/2011, 18:28
jkobus   Blokada powodowała że wszyscy w Polsce: chłopi i s...   9/11/2011, 18:59
DAN24   Tylko, że Napoleon właśnie po to wyrzuci armię car...   9/11/2011, 21:43
Anasurimbor   Aleksander może zapowiedzieć iż do czasu aż istnie...   10/11/2011, 17:56
DAN24   Tylko, żeby Polacy to łyknęli to car musi znaleźć ...   10/11/2011, 19:17
Ramond   Wskrzeszenie Królestwa Polskiego to nie jest żade...   10/11/2011, 19:23
DAN24   Królestwo Polskie to wskrzesił Napoleon pokonując...   10/11/2011, 19:39
jkobus   Ekhem... jacy "Polacy pozostaną w domach...   10/11/2011, 19:46
DAN24   Tylko, że w Polsce rządzi nie tylko car, ale także...   10/11/2011, 19:52
jkobus   "Chronić ludność cywilną..?" Może jak H...   10/11/2011, 20:30
DAN24   W realu przekraczając Niemen zapowiadał, że to bę...   10/11/2011, 21:30
jkobus   Napoleon w 1812 roku bynajmniej nie obiecywał przy...   10/11/2011, 21:42
DAN24   Przekonałeś mnie, że Polacy poparliby cara, ale na...   10/11/2011, 22:47
jkobus   Och, naturalnie że kampania potoczy się inaczej...   11/11/2011, 7:42
Anasurimbor   Nie ma innej możliwości niż utrata przez Austrię ...   11/11/2011, 11:00
jkobus   Galicja rozumie się sama przez się. Spisz..? Ewent...   11/11/2011, 17:24
Anasurimbor   Spisz jest możliwy do osiągnięcia tym bardziej że ...   11/11/2011, 21:19
Ossee   Co do Turcji to wojna z nią jest mało istotna i ni...   12/11/2011, 1:48
Anasurimbor   Zakładając iż wojna potoczy się tak jak w realu i ...   12/11/2011, 7:07
jkobus   W OTL wojska rosyjskie stanęły po raz pierwszy nad...   12/11/2011, 7:27
Anasurimbor   W tej chwili nie ma nawet co debatować o głównych ...   12/11/2011, 12:14
jkobus   Też tak sądzę. Tym niemniej - Aleksander nawet i w...   12/11/2011, 14:53
Anasurimbor   Obawa o swoją władzę i przede wszystkim życie takż...   12/11/2011, 19:15
DAN24   Chciałem reanimować ten temat, bo zastanawia mnie ...   19/11/2011, 0:05
jkobus   Kolega chyba nie zrozumiał tego tematu wcale..? Pr...   20/11/2011, 7:58
Anasurimbor   Dla Aleksandra zachowanie Prus ale z Bonapartym na...   20/11/2011, 9:09
DAN24   Ja nie mam zamiaru negować tego co tu zostało już ...   20/11/2011, 16:00
jkobus   Kolega miał w sumie ciekawy pomysł: Bonaparte mógł...   20/11/2011, 18:29
Anasurimbor   Zaiste tak jak w realu ks.Poniatowski nie był skor...   22/11/2011, 17:31
jkobus   W sumie, jak się nad tym zastanawiam, to mam wraże...   14/12/2011, 7:44
Anasurimbor   Prusacy powinni dochować wierności carowi gdyż ten...   18/12/2011, 8:26
jkobus   No cóż: bez kwasów się nie obejdzie! Skądinąd ...   18/12/2011, 8:55
Anasurimbor   Cóż zgadzamy się co do tego iż dopóki zagrożenie n...   26/12/2011, 11:08
DAN24   Co do Prusaków w administracji to przecież w realu...   26/12/2011, 19:41
Svetonius21   Istniała oczywiście katolicka linia Hohenzollern-S...   26/12/2011, 20:18
jkobus   DAN24: tłumaczenie jak tłumaczenie - nie tylko w P...   27/12/2011, 7:07
Anasurimbor   Przejęcie tronu pruskiego przez boczną linię Hohen...   29/12/2011, 9:30
jkobus   1. Napoleon będzie robił co w jego mocy, aby ...   29/12/2011, 10:10
Anasurimbor   Póki Napoleon trzęsie Europą Aleksander nie pomarz...   31/12/2011, 8:41
jkobus   E, nie sądzę żeby cały "ruch polski" prz...   31/12/2011, 12:50
Anasurimbor   Twierdze będą się bronić,ale jak długo?Sam pisałeś...   2/01/2012, 20:11
jkobus   No czy ja wiem? Skoro stareńki Zamość bronił się o...   2/01/2012, 21:29
Anasurimbor   W sumie np.taki Gdańsk powinien się spokojnie obro...   3/01/2012, 19:20
Julus Maximus   A gdyby Wielka Armia ruszyłaby inną drogą? Np. prz...   28/01/2012, 22:38
2 Strony  1 2 >

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej