Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Oficjalny (pelny) tytuł carycy Katarzyny II
     
Krzys6e
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 2
Nr użytkownika: 96.400

Krzysztof Nieweglowski
Zawód: Uczen
 
 
post 5/02/2015, 19:21 Quote Post

Witam!

Ostatnio usłyszałem tytuły carycy Katarzyny II po rosyjsku, ale nie zanotowałem ich, czego teraz żałuję. Moglibyście mi je napisać po polsku wraz z tłumaczeniem na rosyjski (najlepiej z wymową fonetyczną)?

Pozdrawiam!
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
Aleksiej Basmanow
 

I ranga
*
Grupa: Użytkownik
Postów: 23
Nr użytkownika: 95.883

Stopień akademicki: Licencjat.
Zawód: Student.
 
 
post 5/02/2015, 21:16 Quote Post

Божиею милостию мы, пресветлейший и
державнейший великий государь и великий
князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и
Белыя России самодержец:
Московский, Киевский, Владимерский, Новгородский,
царь Казанский, царь Астраханский и царь
Сибирский, государь Псковский, великий князь
Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятцкий,
Болгарский и иных, государь и великий князь
Новагорода Низовские земли, Черниговский,
Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский,
Удорский, Обдорский, Кондийский и всея северные
страны повелитель, и государь Иверския земли,
Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские
земли, Черкасских и Горских князей и иных многих
государств и земель Восточных и Западных и
Северных Отчичь и Дедичь и наследник и
государь и обладатель


Tutaj masz tytulaturę Piotra I myślę, że do czasów Katarzyny się wiele nie zmieniło. Cały tytuł Katarzyny po polsku masz na polskiej wiki.
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

     
AAN
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 218
Nr użytkownika: 65.180

Andrzej Nikitin
Zawód: urzednik federalny
 
 
post 24/04/2015, 14:04 Quote Post

Natknąłem się w sieci na stronę gdzie jest pełny tytuł Katarzyny II Wielkiej po polsku:

Z łaski Bożej imperatorowa i samowładczyni Wszystkich Rusi, Moskwy, Kijowa, Nowogrodu i Włodzimierza, caryca Kazania, Astrachania, Syberii i Chersonezu Taurydzkiego, pani Pskowa, wielka księżna Smoleńska, Litwy, Wołynia i Podola, księżna Estonii, Inflant, Kurlandii, Semigalii, Żmudzi, Karelii, Tweru, Jugorska, Permu, Wiatki, Bułgarii, pani i wielka księżna Niżnego Nowogrodu, Czernihowa, Riazania, Połocka, Rostowa, Jarosławia, Biełozierska, Udoru, Obdorska, Kondy, Witebska, Mścisławia, etc. etc. hegemonka wszystkich krajów Północy, pani kraju Iberii, carów Kartli i Gruzji, kraju Kabardy, książąt Czerkiesów i górali, etc. etc.

Oto tu u blogera rosyjskiego stayTRUE O tytule imperatorskim(po rosyjsku) można znaleźć pełny tytuł carycy Katarzyny II po rosyjsku jak ten tytuł brzmiał w ustawodawstwie rosyjskim do przyłączenia Kurlandii i Semigalii ale po przyłączeniu Kryma. Nawiasem mówiąć tam są tytuły wszystkich cesarzy rosyjskich.

Божiею поспешествующею милостiю Мы Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссiйская: Московская, Кiевская, Владимiрская, Новгородская, Царица Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Царица Херсониса Таврическаго, Государыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иныхъ; Государыня, и Великая Княгиня Новагорода Низовскiя земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондiйская, Витебская, Мстиславская, и всея северныя страны Повелительница, и Государыня Иверскiя земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей и Кабардинскiя земли, Черкаскихъ и Горскихъ Князей, и иныхъ наследная Государыня и Обладательница.

Oto rosyjska wymowa – akcent jest wyodrębniany dużą literą:

bOżyjeju pospiEszestwujuśeju mIłostiju my jekatierIna wtorAja, impieratrIca i samodiErżyca wsierossIjskaja: moskOwskaja, kijewskaja, władImierskaja, nowgorOdskaja, carIca kazAnskaja, astrahAnskaja, sibIrskaja, carIca hiersonIsa tawrIćeskogo, gosudAryńa pskOwskaja i wielIkaja kńagIńa smolEnskaja, kńagIńa estlAndskaja, liflAndskaja, koriElskaja, twierskAja, jugOrskaja, piErmskaja, wiAtskaja, bołgArskaja i inyh; gosudAryńa, i wielIkaja kńagIńa nowagOroda nIzowskija ziemlI, ćernIgowskaja, riazAnskaja, pOłockaja, rostOwskaja, jarosłAwskaja, biełooziOrskaja, udOrskaja, obdOrskaja, kondIjskaja, wItiebskaja, mstisławskaja, i wsiejA siEwiernyja strAny powielItielnica, i gosudAryńa iwiErskija ziemlI, kartalInskih i gruzInskih cariEj i kabardInskija ziemlI, ćerkAskih i gOrskih kńaziE, i inyh naslEdnaja gosudAryńa i obładAtielnica.

QUOTE(Aleksiej Basmanow @ 6/02/2015, 2:16)
...
Tutaj masz tytulaturę Piotra I myślę, że do czasów Katarzyny się wiele nie zmieniło...
*Jak można widzieć, tytuł cara Rosyjskiego od czasów Piotra I Wielkiego zmienił się, ponieważ granice Imperium Rosyjskiego rozszerzyli się w ciągu 70 lat. W tytule pojawili się zachodniorosyjskie ziemie, nadbałtyckie tereny i Noworosja.

Ten post był edytowany przez AAN: 25/04/2015, 8:02
 
User is offline  PMMini Profile Post #3

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej