Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
5 Strony « < 3 4 5 
Closed TopicStart new topicStart Poll

> Zbrodnia bez kary, Trzydziesta rocznica stanu wojennego
     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.183
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 18/12/2011, 20:12 Quote Post

QUOTE
problem polegał na tym, że była opozycją która nie chciała żadnych zmian gospodarczych mających na celu racjonalizację gospodarki. Proponuję przeczytanie porozumień sierpniowych i ich następców w Jastrzębia i chyba Szczecina. Zwłaszcza w kwestiach gospodarczych.


Przeczytałem i narzuciły mi się pewne cytaty.
Punkt 6 z 21 postulatów: "Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b)umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform."

I cytat z wiki o Porozumieniach Sierpniowych: "W kwestii gospodarczej władze zobowiązały się do opublikowania podstawowych założeń reformy i umożliwienia nad nią publicznej dyskusji. Reforma miała opierać się na zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w zarządzaniu."

Oczywiście można sobie dyskutować nad wykonaniem tych postulatów ale nie zmienia to faktu, że jakieś nt. gospodarki były.Ten post był edytowany przez wysoki: 18/12/2011, 20:15
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #61

     
Marek Zak
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.880
Nr użytkownika: 72.286

Marek Zak
Stopień akademicki: mgr
Zawód: Korpomiś & Pisarz
 
 
post 18/12/2011, 21:18 Quote Post

QUOTE
I cytat z wiki o Porozumieniach Sierpniowych: "W kwestii gospodarczej władze zobowiązały się do opublikowania podstawowych założeń reformy i umożliwienia nad nią publicznej dyskusji. Reforma miała opierać się na zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w zarządzaniu."

Oczywiście można sobie dyskutować nad wykonaniem tych postulatów ale nie zmienia to faktu, że jakieś nt. gospodarki były.
/


Sytuacja była delikatna z różnych wzgledów:
- nie można było odrzucić socjalizmu - posądzenie o to sprowokowałoby oskarżenie o ,,kontrrewolucję a to w prostej drodze do interwencji wojska PRL, bądź UW.
- Nie mozna było mówic o ,,socjaliźmie z ludzka twarzą" jak w CZS, bo jak wyżej, czyli jak najmniej polityki,
- trzeba było powtarzać ,,Socjalizm tak, ale reformy", czyli samorządność przedsiębiorstw, rady pracownicze, PZPR w fabrykach - czywiscie.
- Solidarność była związkiem zawodowym, i jak każdy żądał czegoś dla pracowników. Związkowość Solidarności wytrącała PZPR argument o ,,kontrrewolucji" jednakze wtłaczała dyskusję gospodarczą nie na te tory, co trzeba, czyli wolny rynek, a jedynie na inny model dystrybucji - cos podobnego jak X.56 , czyli mniej na prezemysł ciężki, wiecej na mieszkania i dobra konsumpcyjne.
- ze związkowej pułapki ,,Solidarnośc" nie wyzwoliła sie naprawde nigdy. To, że poparła (z wahaniem) plan Balcerowicza, to dla mnie cud.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #62

     
Balto
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.946
Nr użytkownika: 73.530

Zawód: BANITA
 
 
post 18/12/2011, 22:47 Quote Post

Względem dyskutantów i tej tzw. reformy: za stroną http://historia.org.pl/index.php/publikacj...h-z-1980-r.html [sąsiedzi ale...]

"6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.
7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).
8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.
9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.
10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.
11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13 Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.
14 Obniżenie wieku emerytalnego - dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.
15 Zrównanie rent i emerytur starego portfela.
17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.
18 Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.
20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.
21. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy"

Komentarz: proszę te hasła przedstawić dowolnemu ekonomiście mającemu w miarę równo pod sufitem, bez zaznaczania że chodzi o postulaty sierpniowe dołożyć ówczesną średnią płacę, powiedzieć że był kryzys gospodarczy i spytać się co myśli o tym jako o reformach. Oczywiście po wybuchu głuchego śmiechu na dzień dobry...

"- w Szczecinie : 14 na ok. 30 [pomijając postulaty ogólne w stylu: lepsze zaopatrzenie...]
1. Wyjaśniono, że będzie wprowadzona stopniowa podwyżka płac wszystkich grup pracowniczych, a przede wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia innych elementów płac lub grupy zaszeregowania.
W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw podniesienie uposażenia o jedną kategorię osobistego zaszeregowania.
2. Uzgodniono, że do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie określony poziom tzw. minimum socjalnego i podany do publicznej wiadomości. Po analizie możliwości budżetowych Państwa od dnia l stycznia 1981 roku zostaną podniesione do odpowiedniej wartości najniższe renty i emerytury.
3 Uzgodniono, że w terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona analiza możliwości Państwa i określona wysokość miesięcznego zasiłku przysługującego kobiecie będącej na trzyletnim urlopie macierzyńskim. W terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku Rząd wystąpi do Sejmu z projektem odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie art. 186 Kodeksu Pracy.
4. Uzgodniono zrównanie zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych do poziomu pracowników Wojska i Milicji. Zrównanie powinno nastąpić w trzech równych ratach rocznych. Pierwsza rata 1 stycznia 1981 roku.
5. Uzgodniono za niezbędną dalszą poprawę lecznictwa w Polsce, a w szczególności zaopatrzenia w leki i ujednolicenia opłat za leki dla ubezpieczonych. Utrzymać w mocy dotychczasową nieodpłatność za leki dla rencistów, emerytów, kolejarzy i Wojska.
6. Przyjęto za konieczność zahamowanie wzrostu cen towarów powszechnego użytku poprzez wzmożoną kontrolę sektora państwowego i prywatnego, a w szczególności zaprzestania tzw. "cichej podwyżki cen".
7. Ustalono zasadę, że dystrybucja art. żywnościowych w sklepach wewnętrznych przedsiębiorstw i instytucji będzie oparta na takich samych warunkach.
8. Ustalono, że zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludności w mięso do dnia 31 grudnia 1980 roku. Równocześnie w tym samym terminie zostanie przedstawiony program poprawy zaopatrzenia ludności w mięso z uwzględnieniem ewentualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego.
9. Uzgodniono, że w sklepach "Peweksu" nie będzie prowadzona sprzedaż deficytowych artykułów powszechnego użytku produkcji krajowej.
10. Uzgodniono, że zostaną podjęte niezbędne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i powodów jej powstania. Odpowiednie wnioski w tym zakresie zostaną podane do wiadomości publicznej, a w przyszłości reakcja na powstałe nieprawidłowości będzie szybka i skuteczna.
11. Uzgodniono opracowanie i przedstawienie do dnia 31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu realizacji programu wprowadzenia wszystkich wolnych płatnych sobót lub innego sposobu regulacji skróconego czasu pracy.
12. Ustalono, że zostanie przedstawiony przez Rząd program rozwiązania kwestii mieszkaniowej z zagwarantowaniem, aby okres oczekiwania nie trwał dłużej niż pięć lat.
Uzgodniono, że od 1 stycznia 1981 roku zostanie zwiększona wysokość diet. W sprawie tej propozycje przedstawione zostaną przez Rząd do 30 września 1980 roku.
13. Uzgodniono, że władze państwowe opracują w terminie do 31 grudnia 1980 roku zmodyfikowaną Kartę Stoczniowca uwzględniającą również rozwiązania socjalne i wynikające z Karty Stoczniowca dotyczące pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na terenie Stoczni.
14. W czasie trwania strajku można uruchomić pracownikom załóg strajkujących zaliczki w wysokości 40% stawki płac wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. Po przystąpieniu do pracy pracownicy otrzymają 100% zarobku wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania za czas strajku[9].

"- w Gdańsku: [...]
W kwestiach zaś ściśle dotyczących cen i plac:
1. Ustala się uruchomienie pracownikom załóg strajkujących za okres strajku zaliczki w wysokości 40% wynagrodzenia, a po przystąpieniu do pracy pracownicy otrzymują wyrównanie do 100% wynagrodzenia obliczanego tak jak za okres, urlopu wypoczynkowego, na zasadzie 8-godzinnego dnia pracy. MKS zwraca się do zrzeszonych w nim załóg, aby po zakończeniu strajku, współdziałając z dyrekcjami przedsiębiorstw, zakładów pracy i instytucji, podjęły działania dla zwiększenia wydajności pracy, oszczędności materiałów i energii oraz obowiązkowości na każdym stanowisku pracy.
2. W sprawie punktu ósmego, który brzmi: Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen ustalono:
Wprowadzane będą stopniowe podwyżki płac wszystkich grup pracowniczych, a przede wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki są i będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia innych elementów płac lub grupy zaszeregowania. W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw - podniesienie uposażenia odpowiadającego wysokości jednej kategorii osobistego zaszeregowania. Zakończenie wprowadzania aktualnie omawianych podwyżek płac nastąpi do końca września br. zgodnie z porozumieniami branżowymi.
3. Rząd po dokonaniu analizy wszystkich branż przedstawi do 31. X. 1980 roku w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi program wzrostu płac od 1. I. 1981 roku dla najniżej zarabiających, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych
4. W sprawie punktu dziewiątego, który brzmi: Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza ustalono:
5. Przyjęto za konieczność zahamowanie wzrostu cen towarów powszechnego użytku poprzez wzmożoną kontrolę sektora uspołecznionego i prywatnego, w szczególności zaprzestania tzw. cichej podwyżki cen. Zgodnie z decyzja rządu będą prowadzone badania nad kształtowaniem kosztów utrzymania. Będą one również prowadzone przez związki zawodowe oraz instytucje naukowe. Rząd opracuje do końca roku 1980 zasady rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania, które zostaną poddane pod publiczną dyskusję, a po uzgodnieniu, zostaną wprowadzone w życie. Zasady te powinny uwzględniać problem minimum socjalnego.
6. W sprawie punktów: dziesiątego, który brzmi: Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki, jedenastego, który brzmi: Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym, trzynastego, który brzmi: Wprowadzić na mięso i przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). ustalono:
Ustalono, że zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludności w mięso do 31. 12. 1980 roku w wyniku m. in. zwiększenia opłacalności produkcji rolnej, ograniczenie do niezbędnego minimum eksportu mięsa i dodatkowego importu mięsa. Równocześnie w tym samym terminie przedstawiony zostanie program poprawy zaopatrzenia ludności w mięso z uwzględnieniem ewentualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego.
Uzgodniono, że w sklepach Pewexu nie będzie prowadzona sprzedaż deficytowych towarów powszechnego użytku produkcji krajowej. O podjętych decyzjach i działaniach w przedmiocie zaopatrzenia rynku społeczeństwo zostanie poinformowane do końca roku.
MKS wnosi o likwidację sklepów komercyjnych, uporządkowanie i ujednolicenie cen mięsa i wyrobów mięsnych na średnim poziomie.
7. Komisja Rządowa oświadcza, że podwyższanie najniższych emerytur i rent będzie następowało corocznie odpowiednio do możliwości ekonomicznych kraju, oraz z uwzględnieniem podwyżek najniższych płac. Rząd przedstawi program realizacji w terminie do dnia 31. XII. 1980 roku. Rząd przygotuje propozycje aby najniższe renty i emerytury podwyższyć do tzw. minimum socjalnego, określonego na podstawie badań odpowiednich instytutów, udostępnionych opinii publicznej i poddanych kontroli związków zawodowych. MKS podkreśla niezwykłą pilność tej sprawy i podtrzymuje postulat zrównania emerytur i rent starego i nowego portfela oraz uwzględnienia wzrostu kosztów utrzymania.
8. W sprawie punktu szesnastego, który brzmi: Poprawić warunki pracy Służby Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym ustalono:
Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększenie mocy wykonawczych na inwestycje Służby Zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki drogą dodatkowego importu surowców, podwyżki płac wszystkich pracowników Służby Zdrowia (zmiana siatki płac pielęgniarek) oraz pilne przygotowanie programów rządowego i resortowego dla poprawienia stanu zdrowia społeczeństwa. Inne kierunki działania w tym zakresie zawarte są w załączniku...” Poniżej załącznik do pkt. 16.
1. Wprowadzić w życie Kartę praw pracownika Służby Zdrowia.
2. Zapewnić w sprzedaży odpowiednią ilość bawełnianej odzieży ochronnej.
3. Za odzież roboczą wypłacać ekwiwalent z puli kosztów rzeczowych.
4. Zabezpieczyć fundusz płac w sposób umożliwiający przyznanie odpowiednich dodatków wszystkim wyróżniającym się, w pracy — zgodnie z obowiązującymi teoretycznie możliwościami.
5. Ustalić wzrastające dodatki za wysługę lat po kolejnych 25 i 30 latach pracy.
6. Ustalić dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, wprowadzić dodatek za pracę zmianową dla pracowników niemedycznych.
7. Przywrócić dodatek za pracę z chorymi zakaźnie lub zakaźnym materiałem biologicznym, podnieść płace za dyżury nocne pielęgniarskie.
8. Uznać schorzenia kręgosłupa za chorobę zawodową stomatologów.
9. Przydzielać opał dobrej jakości dla szpitali i żłobków.
10. Wyrównać dodatki za wysługę lat dla pielęgniarek nie mających pełnego średniego wykształcenia do poziomu pielęgniarek dyplomowanych.
11. Wprowadzić dla wszystkich pracowników fachowych siedmiogodzinny dzień pracy.
12. Wprowadzić wolne soboty bez odpracowywania.
13. Dyżury niedzielne i świąteczne opłacać ze zwyżką 100%.
14. Bezpłatne leki dla pracowników Służby Zdrowia.
15. Umożliwić częściowy zwrot pożyczki mieszkaniowej z funduszu socjalnego.
16. Zwiększyć limit mieszkań dla pracowników Służby Zdrowia.
17. Samotnym pielęgniarkom umożliwić przydział mieszkań.
18. Fundusz nagród zamienić na trzynastą pensję.
19. Po 20 latach pracy w Służbie Zdrowia zapewnić urlop sześciotygodniowy oraz umożliwić otrzymanie płatnego rocznego urlopu na poprawę zdrowia jak nauczyciele.
20. Zapewnić płatne urlopy doktoryzującym się w wymiarze 4 tygodni, a specjalizującym się - 2 tygodni.
21. Zapewnić pełne prawo do dnia wolnego po dyżurach lekarskich.
22. 5-godzinny czas pracy dla pracowników żłobków (jak w przedszkolach) oraz bezpłatne wyżywienie.
23. Wprowadzić przydziały samochodów dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i zasadę limitu kilometrów lub ryczałtu na przejazdy służbowe.
24. Pielęgniarki z wyższym wykształceniem uznać i opłacać jak inny personel z wyższym wykształceniem.
25. Powołać wyspecjalizowane ekipy remontowe w ZOZ-ach, aby uchronić obiekty Służby Zdrowia przed dalszą dekapitalizacją.
26. Podnieść normy na leki na l leczonego w szpitalu z l 138 zł do 2 700 zł, bo taki jest rzeczywisty koszt leczenia oraz stawki na żywienie.
27. Ustalić talony żywnościowe dla chorych obłożnie.
28. Zwiększyć liczebność taboru sanitarnego dwukrotnie - bo taka jest realna potrzeba już dziś.[...]
30. Równolegle z oddawaniem do użytku nowych osiedli mieszkaniowych oddawać mieszkańcom do użytku przychodnie, apteki i żłobki.
[...]
W terminie do 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, analiza możliwości gospodarki narodowej i określony czasokres i wysokość miesięcznego zasiłku dla kobiet korzystających z urlopu, aktualnie bezpłatnego, na wychowanie dziecka. MKS postuluje aby w przeprowadzonej analizie uwzględnić wprowadzenie tego zasiłku w wysokości pełnego wynagrodzenia, w pierwszym roku po urodzeniu dziecka oraz 50 proc. w drugim roku, w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie. Postulat ten powinien być zrealizowany stopniowo poczynając od pierwszego półroczu 1981 roku.
W sprawie punktu dziewiętnastego, który brzmi: Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie ustalono:
Zostanie przedstawiony do 31 grudnia 1980 roku przez władze wojewódzkie program poprawy sytuacji mieszkaniowej mający na celu skrócenie okresu oczekiwania na mieszkanie. Program ten będzie poddany szerokiej dyskusji społeczeństwa województwa oraz skonsultowany z właściwymi organizacjami (TUP, SARP, NOT i in.). Program winien również uwzględnić wykorzystanie istniejących fabryk domów oraz dalszy rozwój bazy produkcyjnej budownictwa. Takie same działania zostaną podjęte w całym kraju.
W sprawie punktu dwudziestego, który brzmi: Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę ustalono:
Uzgodniono, że od 1. 01. 1981 roku zostanie zwiększona wysokość diet i dodatku za rozłąkę. W sprawie tej propozycje zostaną przedstawione przez rząd do dnia 31 października 1980 roku.
[...]
- oraz Jastrzębie - Zdrój:
ustalono podnoszenie zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania z rozpoczęciem realizacji w IV kw. br.
- uzgodniono realizację postulatu wypłat wszystkich premii, zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem premiowania,
- ustalono wprowadzić jednolite świadczenia rodzinne dla wszystkich ludzi pracy w PRL posiadających rodziny. Chodzi o podwyżkę wyrównującą do wysokości pobieranych w wojsku i milicji,
- uzgodniono, że zostanie wyznaczony pułap płac maksymalnych i minimalnych z terminem realizacji od l stycznia 1981 roku,
- przyjęto zasadę bezwzględnego przestrzegania dyscypliny wypłacania wszelkich dodatków związanych z warunkami pracy oraz przyznania dodatków na odpowiednich stanowiskach z tytułu szkodliwości pracy w zakładach przeróbczych z terminem realizacji od 1.10.1980 roku (z wyrównaniem za miesiąc wrzesień),
- przyjęto, aby dodatek stabilizacyjny wypłacany dla pracowników nowoprzyjętych był przedłużony na taki okres i w takiej wysokości, aby wyrównać go przez wzrost Karty Górnika. Równocześnie przyjmuje się do realizacja postulat zwiększenia procentu wymiaru Karty Górnika dla pracowników o stażu pracy od 15 lat wzwyż, w terminie realizacji do 31.12.1981 roku,
- ustalono zasadę, że za dni strajku dla pracowników w nim uczestniczących zapłatą będzie dniówka wg osobistego zaszeregowania i nie utracenie wszelkich przywilejów,
- ustalono, że wprowadza się wszystkie wolne soboty i niedziele, począwszy od l stycznia 1981 roku. Przyjmuje się zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dniach ustawowo wolnych, począwszy od 1.09.1980 roku,
- ustalono zniesienie 4-brygadowego systemu pracy w kopalniach Jastrzębie, ZMP i 1 Maja z terminem realizacji do 15.09.1980 roku, w pozostałych kopalniach według uznania załóg z terminem realizacji do 1.10.1980 roku,
- Komisja Rządowa przyjęła do wiadomości postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, dotyczące skróceniu wieku emerytalnego dla pracowników dołowych w górnictwie do 50 lut l obniżeniu wieku o 5 lut dla pozostałych pracowników, równocześnie wprowadzenia zasady udzielania pełnej emerytury pracownikom dołowym, którzy przepracowali 25 lat na dole, niezależnie od wieku emerytalnego. Postulaty zostaną przedłożone Sejmowi PRL.
- ustalono zwiększenie kontroli Związków Zawodowych nad pracą służby zdrowia oraz uzależnić przyznanie wszelkich nagród dla zakładowej służby zdrowia od opinii Związków Zawodowych.
- ustalono, że pracownicy górnictwa mieszkający w domach górnika i w kwaterach prywatnych otrzymają odpowiedni dodatek za rozłąkę, Minister Górnictwa przedłoży w tej sprawne odpowiednie propozycje do dnia 31.XII.1980 roku i sposób ich realizacji,
- ustalono, że zabrania się od zaraz oddelegowywania do wszelkich prac poza zakładem pracy pracowników będących na etatach danego zakładu pracy,
- ustalono uniezależnienie przywilejów w formie 14-pensji i dodatkowej Karty Górnika od ustalonych, urlopów okolicznościowych, absencji powypadkowej, okresu rehabilitacji oraz absencji chorobowej wynikającej z choroby zawodowej,
- ustalono, że dla pracowników o stażu pracy dłuższym niż dwa lata, przy jednorazowej dłuższej absencji chorobowej, sprawy te będą załatwiane indywidualnie na wniosek Związków Zawodowych,
- wysunięto postulat do Związków Zawodowych, aby okres absencji chorobowej, od której uzależniona jest wypłata 14-pensji, zwiększyć z obowiązujących obecnie 6 dni do ilości dni przysługującego urlopu dla danego pracownika, jak również rozważyć możliwość wypłacania 14-pensji w okresach miesięcznych, uzgodniono, że zatrudnienie w godzinach nadliczbowych może być tylko na zasadzie dobrowolności przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia za tę pracę, a w przypadku polecenia i nie. podjęcia pracy nie można z tego .tytułu wyciągać żadnych sankcji karnych i dyscyplinarnych. Obowiązek wykonania pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy tylko ratowania życia ludzkiego lub mienia zakładu,
- ustalono, że zapewni się pracownikom dozoru ośmiogodzinny dzień pracy, w którym winny zmieścić się wszystkie jego obowiązki. Wyjątek stanowiła pracownicy od kierownika robót wzwyż, bez utraty dodatku funkcyjnego,
- ustalono, że sprzedaż mięsa i jego przetworów będzie się odbywała tylko w sklepach ogólnej sieci handlowej. Równocześnie należy poprawić radykalnie zaopatrzenie i powiększyć asortyment wyrobów mięsnych i ich jakość,
- przyjęto zasadę, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w resorcie górnictwa otrzymają deputat węglowy, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, wysokość deputatu zostanie zróżnicowana w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i opinii Związków Zawodowych..."

Komentarz: proponuję przestawić ogólny zarys sytuacji gospodarczej kraju i to co proponował rząd i to co wyszło z porozumień sierpnionych oraz przewidywane konsekwencje tychże działań. Zobaczymy jak zostaną skomentowane działania władz i "S".

"S" miała możliwość działania i miała możliwość wzięcia odpowiedzialności za kraj, musiała zgodzić się na proponowane przez rząd działania, wymusić na związkowcach spokój społeczny oraz dogadać się z władzą w kwestii n.p. odpowiedzialności pracowników, ograniczenia pewnych inwestycji, zmiany innych. Ale to znacznie trudniejsze niż krzyczenie my chcemy więcej.
To wszystko co wrzuciłem powyżej prowadziło prostą drogą do S.W. My chcemy więcej, a potem jeszcze więcej i niech władza spróbuje podskoczyć to my na Warszawę marszem gwiaździstym...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #63

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.183
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 18/12/2011, 23:28 Quote Post

QUOTE
Komentarz: proszę te hasła przedstawić dowolnemu ekonomiście mającemu w miarę równo pod sufitem, bez zaznaczania że chodzi o postulaty sierpniowe dołożyć ówczesną średnią płacę, powiedzieć że był kryzys gospodarczy i spytać się co myśli o tym jako o reformach. Oczywiście po wybuchu głuchego śmiechu na dzień dobry...


Przecież to są postulaty związku zawodowego a nie partii rządzącej. Gdy środowisko "Solidarności" przejęło władzę jakoś tych postulatów nie zrealizowało zdając sobie sprawę z ich racjonalności.
Pracownicy przedstawili swoje żądania a resztą, no cóż, mieli się zająć ówcześni rządzący (których nikt do rządzenia i odpowiedzialności za gospodarkę nie zmuszał).

QUOTE
"S" miała możliwość działania i miała możliwość wzięcia odpowiedzialności za kraj, musiała zgodzić się na proponowane przez rząd działania, wymusić na związkowcach spokój społeczny oraz dogadać się z władzą w kwestii n.p. odpowiedzialności pracowników, ograniczenia pewnych inwestycji, zmiany innych. Ale to znacznie trudniejsze niż krzyczenie my chcemy więcej.


"S" możliwość "wzięcia odpowiedzialności za kraj" uzyskałaby, gdyby partia dopuściła by ją do faktycznych rządów. W 1980 porozumienia ustaliły powstanie wolnych związków zawodowych i zniesienie cenzury a nie jakikolwiek udział we władzy dla "S". Nie stała się ona partią koalicyjną, nie dostała żadnej teki ministerialnej. Dlatego propozycje reform gospodarczych były bardzo ogólne i ograniczały się do żądania wspólnej nad nimi dyskusji:
"W sprawie punktu szóstego, który brzmi: Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b)umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform ustalono:
Uważamy za konieczne wydatne przyspieszenie prac nad reformą gospodarczą. Władze określą i opublikują w ciągu najbliższych miesięcy podstawowe założenia tej reformy. Należy umożliwić szerokie uczestnictwo w publicznej dyskusji nad reformą. Związki zawodowe powinny uczestniczyć szczególnie w pracach nad ustawami o socjalistycznych organizacjach gospodarczych i o samorządzie robotniczym. Reforma gospodarcza powinna opierać się na zasadniczo zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i rzeczywistym uczestniczeniu samorządu robotniczego w zarządzaniu. Odpowiednie postanowienia powinny gwarantować pełnienie funkcji przez związki zawodowe określone w punkcie pierwszym porozumienia.
Jedynie świadome spraw i mające dobre rozpoznanie w rzeczywistości społeczeństwo może być inicjatorem i realizatorem programu porządkowania naszej gospodarki. Rząd rozszerzy w sposób zasadniczy zakres informacji społeczno-ekonomicznej dostępnej społeczeństwu, związkom zawodowym oraz organizacjom gospodarczym i społecznym.
MKS postuluje ponadto:
- stworzenie trwałych perspektyw dla rozwoju chłopskiego gospodarstwa rodzinnego - podstawy polskiego rolnictwa,
- zrównanie sektorów rolnictwa w dostępie do wszystkich środków produkcji, włącznie z ziemią,
- stworzenie warunków dla odrodzeniu samorządu wiejskiego."Ten post był edytowany przez wysoki: 18/12/2011, 23:29
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #64

     
secesjonista
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.565
Nr użytkownika: 42.378

Marek
Stopień akademicki: Plebejusz
Zawód: advocatus diaboli
 
 
post 19/12/2011, 9:37 Quote Post

QUOTE(Balto @ 16/12/2011, 20:41)
(...)
Co ciekawe to bodajże w '87 r. po raz pierwszy przeprowadzono najdziwniejsze referendum na świcie gdzie nawet nie głosujący mieli głos. Poparcie było potężne, ale frekwencja poniżej 50% zaowocowała zaniechaniem zmian.
(...)
*Frekwencja wyniosła grubo powyżej 50%, bo - 67,3%.
To tyle jeśli chodzi o fakty.
 
User is offline  PMMini Profile Post #65

     
Balto
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.946
Nr użytkownika: 73.530

Zawód: BANITA
 
 
post 19/12/2011, 12:17 Quote Post

secesjonista: fakt, ale z racji że nie wszyscy poparli zmiany, to ich poparcie w ogóle społeczeństwa wynosiło mniej niż 50 procent [frekwencja x poparcie w plebiscycie]. Oznaczało to, że nie głosujący mieli głos.
wysoki: problemem nie jest to, że mówił o reformach tylko to, że postulaty wykluczały się naprawdę. Albo - albo. Albo kilka ogólników dotyczących reform - wtedy pełna zgoda z działaniami władz, albo - postulaty ekonomiczne i wówczas stoi się po stronie przeciwnej niż rząd. Dalsze działania po sierpniu pokazały, po której stronie stoi "S". To że "S" nie była gotowa do jakiejkolwiek współpracy w r. '81, to i w '89 r., nie wiedziała co znaczy władza i problemy gospodarcze. Różnica była taka, że o ile w '81 r. było bardzo dużo do uratowania w '89 - nie było w zasadzie innego rozwiązania niż zrobić totalną rewolucję, polegającą na urealnieniu cen - śliczna nazwa dla podwyżek płac, dla zmiany kursy dolara - co automatycznie działoby się w '80 r., obniżki płac realnych - co stałoby się w '80 r. i tak dalej...

Ten post był edytowany przez Balto: 19/12/2011, 12:38
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #66

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.183
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 19/12/2011, 23:37 Quote Post

QUOTE
Dalsze działania po sierpniu pokazały, po której stronie stoi "S". To że "S" nie była gotowa do jakiejkolwiek współpracy w r. '81,


A PZPR oczywiście był do tej współpracy gotowy, niestety "Solidarność" nie chciała mu dać tej szansy?

QUOTE
postulaty wykluczały się naprawdę. Albo - albo. Albo kilka ogólników dotyczących reform - wtedy pełna zgoda z działaniami władz, albo - postulaty ekonomiczne i wówczas stoi się po stronie przeciwnej niż rząd.


"Solidarność" była związkiem zawodowym i dbała o interesy swoich członków. Stąd koncentracja na rzeczach, które ich najbardziej interesowały. I stąd bardzo szczegółowe żądania. Propozycje reform były bardzo ogólnikowe, ponieważ na ten temat niewiele wiedziano. Dlatego żądano najpierw pełnej informacji. Potem projektu rządowego (ostatecznie to on był odpowiedzialny za doprowadzenie do tej sytuacji): "Uważamy za konieczne wydatne przyspieszenie prac nad reformą gospodarczą. Władze określą i opublikują w ciągu najbliższych miesięcy podstawowe założenia tej reformy." Potem miała nastąpić dyskusja "wszystkich grup społecznych", spośród których: "Związki zawodowe powinny uczestniczyć szczególnie w pracach nad ustawami o socjalistycznych organizacjach gospodarczych i o samorządzie robotniczym". Czyli ponownie nad tym, na czym się najbardziej znają i co ich najbardziej interesuje.
Nikt wtedy raczej nie marzył, że PZPR dopuści kogoś do udziału w faktycznej władzy. Związek zawodowy (podkreślam jeszcze raz, związek a nie partia) "Solidarność" chciał zadbać, aby konieczne reformy nie zostały przeprowadzone tylko i wyłącznie kosztem zwykłych obywateli.
Oczywiste jest, że strajki na pewno w reformach nie pomagały. Ale dawały nadzieję na jakieś zmiany. Mamy dziś przykład Korei Północnej. Tam rząd od lat przeprowadza nie zakłócane strajkami reformy. Wyniki, no cóż, dalej nie jest to najlepsza gospodarka świata rolleyes.gif .

 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #67

     
Kynikos
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.235
Nr użytkownika: 74.159

 
 
post 20/12/2011, 12:12 Quote Post

QUOTE(wysoki @ 19/12/2011, 23:37)
Mamy dziś przykład Korei Północnej. Tam rząd od lat przeprowadza nie zakłócane strajkami reformy.


Och, dziś pewnie parę osób będzie na tym forum w żałobie po śmierci swojego idola. Ale właśnie - masz słuszność, władza jest jak pies: trzeba ją przytresować, czasem krzyknąć, huknąć, bo inaczej się rozbestwi, wymknie spod kontroli i zacznie gryźć tego, kto ją żywi.
 
User is offline  PMMini Profile Post #68

     
Balto
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.946
Nr użytkownika: 73.530

Zawód: BANITA
 
 
post 20/12/2011, 12:42 Quote Post

K: "S" w r. '80 tym i '81 tym żywiła ta zła wyśmiewana władza, której tyle osób nie lubi i lubić nie chce.
w: wiem, związki zawodowe są od tego by żądać. Są także od tego by wysłuchać dyrektora finansowego zakładów, prezydenta miasta czy jeszcze wyżej - ministra finansów. Ba, ma to wysłuchać zwłaszcza jeżeli idzie o wpływ ich żądań i realizacji na ekonomię kraju, fabryki czy miasta.
Dla "S" liczyło się wówczas tu i teraz a co potem s... pies.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #69

     
Kynikos
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.235
Nr użytkownika: 74.159

 
 
post 20/12/2011, 13:19 Quote Post

QUOTE(Balto @ 20/12/2011, 12:42)
żywiła ta zła wyśmiewana władza


Nie ma ustroju, w którym żywi władza. Zawsze to lud żywi władzę. Chociaż ojciec opowiada o partyjniaku, który w swoim ogródku hodował świnie, ale to raczej nie oznacza, że Partia żywiła lud smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #70

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.183
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 20/12/2011, 15:51 Quote Post

QUOTE(Balto @ 20/12/2011, 13:42)
w: wiem, związki zawodowe są od tego by żądać. Są także od tego by wysłuchać dyrektora finansowego zakładów, prezydenta miasta czy jeszcze wyżej - ministra finansów. Ba, ma to wysłuchać zwłaszcza jeżeli idzie o wpływ ich żądań i realizacji na ekonomię kraju, fabryki czy miasta.
Dla "S" liczyło się wówczas tu i teraz a co potem s... pies.
*No wiesz Balto, "Solidarność" żądała właśnie informacji o tej sytuacji oraz możliwości o niej dyskusji. Przy udziale rządu i powiedzmy społeczeństwa (w tym zakładam także jakichś fachowców). Rozumiem, że chciała z rządem współpracować (bo i z kim, kto w 1980 roku zakładał upadek komunizmu?). A dyskusja to wymiana poglądów obu stron, nie stwierdzenie typu "tak ma być i basta!". Przy czym rząd i tak miał głos decydujący, proszono tylko aby włączyć w proces społeczeństwo, którego kosztem miano te reformy przeprowadzać.
Przykład najbardziej skrajny - sprawa emerytur. Protokół ustaleń MKS z komisją rządową:
"W sprawie punktu czternastego, który brzmi: Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat a dla mężczyzn do lat 55 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i l 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek ustalono:
Komisja Rządowa uważa postulat obecnie za niemożliwy do spełnienia w aktualnej sytuacji gospodarczej i demograficznej kraju. Sprawa może być poddana pod dyskusję w przyszłości.
MKS postuluje zbadanie do 31 grudnia 1980 roku tej sprawy i uwzględnienie możliwości wcześniejszego o 5 lat przechodzenia na emeryturę pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych (30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, w przypadku pracy szczególnie uciążliwej przez co najmniej 15 lat). Powinno to następować wyłącznie na wniosek pracownika."
Żądanie - odpowiedź rządu - prośba o rozważenie sprawy - i tyle o tej sprawie. Przy czym wybrańcy (czytaj mundurówka) mieli warunki emerytalne jeszcze lepsze.

 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #71

     
Balto
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.946
Nr użytkownika: 73.530

Zawód: BANITA
 
 
post 20/12/2011, 22:00 Quote Post

w: "S" i poziom jej wiedzy i zasad ekonomii do dziś nie przeskoczył swym skomplikowaniem haseł w guście 100 milionów dla każdego. Wiek emerytalny 50 / 55 zrujnuje każdy nawet najbogatszy kraj a co dopiero PRL. Inne postulaty - mówię głównie o drastycznym nominalnym wzroście płac, o obniżeniu poziomu produkcji i czasu pracy przy nie zmienionych poziomach cen - było aż nadto by dorżnąć PRL.
Jaruzelski obejmując władzę chyba w marcu '81 r. prosił o trzy miesiące spokoju, wytężonej pracy. Dokładnie było to chyba 100 dni. I dostał wielką figę z makiem. Jemu było to potrzebne do opanowania sytuacji w kraju i pokazania, że bajzel się skończył. Rząd ZSRR bowiem już od zimy '80 - '81 zaczął zmieniać przydziały. Kluczem był spokój - tego nie miał. O tym "S" wiedziała. Nawet Rakowski to pisze, ale z racji tego czym był związek - następowała ucieczka do przodu - radykalizowanie się, co przy zapaści gospodarczej oznaczało także poważne niepokoje polityczne. A to już było za wiele.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #72

     
Marek Zak
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.880
Nr użytkownika: 72.286

Marek Zak
Stopień akademicki: mgr
Zawód: Korpomiś & Pisarz
 
 
post 21/12/2011, 8:07 Quote Post

QUOTE
[=balto]
w: "S" i poziom jej wiedzy i zasad ekonomii do dziś nie przeskoczył swym skomplikowaniem haseł w guście 100 milionów dla każdego. Wiek emerytalny 50 / 55 zrujnuje każdy nawet najbogatszy kraj a co dopiero PRL. Inne postulaty - mówię głównie o drastycznym nominalnym wzroście płac, o obniżeniu poziomu produkcji i czasu pracy przy nie zmienionych poziomach cen - było aż nadto by dorżnąć PRL.
/


To był uboczny efekt związkowości i masowości protestu. Zwiazkowość ,,nieantysocjalistyczna" była jedyną możliwą do zaakceptowania bez oskarżeń o antyrewolucyjność.


/Jaruzelski obejmując władzę chyba w marcu '81 r. prosił o trzy miesiące spokoju, wytężonej pracy. Dokładnie było to chyba 100 dni. I dostał wielką figę z makiem. Jemu było to potrzebne do opanowania sytuacji w kraju i pokazania, że bajzel się skończył. Rząd ZSRR bowiem już od zimy '80 - '81 zaczął zmieniać przydziały. Kluczem był spokój - tego nie miał. O tym "S" wiedziała. Nawet Rakowski to pisze, ale z racji tego czym był związek - następowała ucieczka do przodu - radykalizowanie się, co przy zapaści gospodarczej oznaczało także poważne niepokoje polityczne. A to już było za wiele.
/[QUOTE]

Tak było, ale pamiętaj także o ciągłych prowokacjach, typu pobicie Rulewskiego. W PZPR było wielu chcących konfrontacji.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #73

     
Balto
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.946
Nr użytkownika: 73.530

Zawód: BANITA
 
 
post 21/12/2011, 22:12 Quote Post

M.Ż.: z "S" nie jest tak łatwo. Zejście do pozycji czy roli opozycji pragmatycznej wymagało przeciwstawienia się masówce członkowskiej, oraz co dużo ważniejsze wzięcie odpowiedzialności za kraj, na to zaś władze "S" długo, bardzo długo nie były gotowe. Lepiej krytykować niż wymyślać. Tak naprawdę ludzie którzy byli u władzy w r. '80 czy '81 należeli do najbardziej świadomych i pragmatycznych w aparacie i doskonale wiedzieli co trzeba zrobić, nawet w ramach tzw. socjalizmu.
Pobicia, czy zabójstwa wynikały b. często z wewnętrznej walki w MSW, a tu trzeba przypomnieć, że Kiszczak był spoza tego towarzystwa i przez wielu nie był zbyt lubiany. Poza tym takie nakręcanie przez "S" części tragicznych wydarzeń było na rękę betonowi. Przecież nic prostszego - doprowadzić do chaosu - pokazać że "S" to groźna siła, rząd obecny nie panuje a wiadomo że ZSRR nie zgodzi się na to by mu ktoś pod bokiem kole pióra...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #74

     
Kynikos
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.235
Nr użytkownika: 74.159

 
 
post 22/12/2011, 14:44 Quote Post

QUOTE(Balto @ 21/12/2011, 22:12)
Tak naprawdę ludzie którzy byli u władzy w r. '80 czy '81 należeli do najbardziej świadomych i pragmatycznych w aparacie i doskonale wiedzieli co trzeba zrobić, nawet w ramach tzw. socjalizmu.


Ludzie ówczesnej władzy są w logicznej pułapce:

Mogą powiedzieć, że w kraju była bida z nydzą, bo musieli słuchać rozkazów sowietów, ale wtedy przyznają, że byli marionetkami sowietów, czyli - ukarać ich.

Albo mogą powiedzieć, że działali dla dobra własnego kraju, a nie sowietów, ale w takim razie nic nie usprawiedliwia utrzymywania złego ustroju gospodarczego, czyli - ukarać ich.

Szach-mat, każde tłumaczenie zawiązuje im pętle na szyi smile.gif

EDIT: Na temat stanu wojennego, gen. Jaruzelskiego, Solidarności, lat 80-ych etc., etc. mamy już multum wątków. Tam zatem proszę się udać by debatować nad tymi zagadnieniami. Nie widzę sensu mnożyć bytów ponad potrzebę. Ponieważ dyskusja o samym artykule zagubiła się gdzieś w gąszczach offtopów mniej więcej w okolicach początku trzeciej strony - zamykam.

Ten post był edytowany przez makron: 22/12/2011, 21:30
 
User is offline  PMMini Profile Post #75

5 Strony « < 3 4 5 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Closed TopicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej