Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
493 Strony « < 491 492 493 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Królewska victoria pod Mątwami
     
orkan
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.374
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 15/12/2017, 13:34 Quote Post

Przyjęliśmy założenie ze ci z Wołynia uznają że będą mieli łatwiej w przebijaniu się do urzędów w Janowie Młodopolskim niż przez Krakówek. smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #7381

     
orkan
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.374
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 15/12/2017, 13:36 Quote Post

1689 LAUD SEJMOWY. HETMANICJA

Konstytucja ma uporządkować sprawy rang hetmańskich i ich kolejności oraz sprawy starszeństwa oraz ustalić etat hetmanów w Wojsku Koronnym i Wojsku Litewskim.

1. Ustala się następującą tabele rang hetmańskich w wojskach:

Hetman Wielki (HWK/HWL) - za wybitne osiągnięcia na polu walki może być mianowany hetman polny.
Hetman Polny (HPK/HPL) - Naczeny Inspektor Wojsk, w czasie wojny dowódca partii
Hetman (jazdy, piechoty, artylerii) (HK, HL) - Inspektor rodzaju wojsk, w czasie wojny dowódca partii,
Porucznik Hetmana (PHK/PHL) - dowódca Partii, szef urzędu wojskowego
Namiestnik Hetmana (NHK/NHL)- subaltern dowódcy Partii, w czasie wojny dowódca dywizji


2. Ranga: Hetman Rzeczypospolitej zostaje zlikwidowana. Jednak jego posiadaczowi nadal mu przysługuje wraz z gratyfikacjami.

3. Dotychczasowi posiadacze Rangi Hetmana Wielkiego posiadają ją dożywotnio chyba ze popełnią czyn niehonorowy.

4. Ustala się etat Hetmanlicji :

a) administracja centralana

sekretarz stanu ds wojskowych hetman polny/hetman
W koronie i Litwie ustala się poniższe naczelne stanowiska hetmańskie:
Naczelny Inspektor Wojskowy/naczelny dowódca wojsk - hetman polny/hetman, subaltern hetman/porucznik hetmana i podlegają mu:
Naczelny Pisarz Wojskowy - porucznik hetmana subaltern namiestnik hetmana
Naczelny Strażnik Wojskowy - porucznik hetmana subaltern namiestnik hetmana
Naczelny Oboźny Wojskowy - porucznik hetmana subaltern namiestnik hetmana
Naczelny Pomocnik Wojskowy - namiestnik hetmana

Naczelny Inspektor Jazdy - hetman, subaltern porucznik hetmana, pomocnicy 2 namiestnicy hetmana
Naczelny Inspektor Piechoty hetman, subaltern porucznik hetmana, pomocnicy 2 namiestnicy hetmana
Naczelny Inspektor Artylerii hetman artylerii , reszta bez stopni wojskowych.

(od autora Hetman polny jako sekretarz, 2 hetmanów polnych (po 1 w litwie i w koronie, ), 8 hetmanów (po 4) , 10 poruczników hetmana ( po 5), 16 namiestników hetmana (po 8)

cool.gif administracja terenowa na terenach pod kontrolą wojskową
I. Naczelny Komisariat Obszaru Wosjkowego "Młodopolska" - hetman subaltern porucznik hetmana
Komisariat Połtawa - namiestnik hetmana
Komisariat Hadziacz - namiestnik hetmana
Komisariat Kudak - namiestnik hetmana
Komisariat Ludwików - namiestnik hetmana
Komisariat Janów Młodopolski. - namiestnik hetmana

c) administracja terenowa na pozostałych terenach:
Partia Wielkopolska - porucznik hetmana,
5 inspektoratów wojskowych - 5 namiestników hetmana (każde Starostwo Generalne ma swój inspektorat wojskowy odpowiednik francuskiego gubernatorstwa (zarządu) wojskowego)
Partia Małopolska - porucznik hetmana,
2 inspektoraty wojskowe - 2 namiestników hetmana
Partia Podolska - porucznik hetmana,
3 inspektoraty wojskowe - 3 namiestników hetmana
Partia Smoleńska - porucznik hetmana,
4 inspektoraty wojskowe - 4 namiestników hetmana
Partia Wileńska - porucznik hetmana,
4 inspektoraty wojskowe - 4 namiestników hetmana

razem w terenie 1 hetman, 6 poruczników hetmana, 18 hetmanów.

Podsumowanie dla całego RON: 3 hetmanów polnych, 9 hetmanów, 16 poruczników hetmana, 34 namiestników hetmana razem: 62 hetmanów.

5. Ustala się następujące wynagrodzenie dla hetmanów

Namiestnik Hetmana - 20 stawek husarza (300 zł) razem 6000 zł
Porucznik Hetmana - 30 stawek husarza (300 zł) razem 9000 zł
Hetman - 40 stawek husarza (300 zł) 12000 zł
Hetman Polny - 50 stawek husarza (300 zł) 15000 zł
Hetman Wielki - 60 stawek husarza (300 zł) 18000 zł.

Dodatki funkcyjne:
Sekretarz ds wojskowych 10000
Komisarz Kolegium Wojskowego 5000 zł
Naczelny Inspektor Wojsk - 8000 zł
jego subaltern - 6000 zł
Naczelne Urzedy Wojskowe - 5000 zł
ich subalterni - 3000 zł
Naczelni Inspektorowie Rodzajów wojsk - 5000 zł
ich subalterni -3000 zł
Naczelny Pomocnik Wojskowy - 4000 zł


Naczelny Komisarz Obszaru Wojskowego - 10000 zł
jego subaltern - 8000 zł
komisarze wojskowi na Obszarze Wojskowym - 5000 zł

komendant partii - 6000 zł
inspektor wojskowy - 3000 zł

(od autora Koszt Hetmanatu bez wynagrodzenia za patronaty jednostek łaczny koszt hetmanalicji 885000 zł w tym korona 522000).Od autora: Tabela porównawcza:

RON, Habsburgowie, Anglia, Francja
Namiestnik hetmana, generał wachmistrz polowy, generał major, marszałek obozu
Porucznik hetmana, porucznik feldmarszałka, porucznik generała, porucznik generała
Hetman, generał kawalerii/feldzugmagister, generał jazdy/piechoty, marszałek Francji
Hetman polny, feldmarszałek, kapitan generał, marszałek generał
Hetman wielki, porucznik generała, generalissimus, generał (król)
 
User is offline  PMMini Profile Post #7382

     
orkan
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.374
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 15/12/2017, 14:17 Quote Post

1689 KOMPUT 1 MAJA

PROPOZYCJE KOLEGIUM WOJSKOWEGO.

Uwagi ogólne

W czasie wojny z Osmanami zwrócono uwagę na trudności z wyszkoleniem weteranów i rekrutów. Weterani musieli odbyć szkolenie, aby przypomnieć sobie stare nawyki lub nauczyć się posługiwania nowa bronią skałkową. Do tego musieli sobie przypomnieć musztrę i manewrowania proporcami i batalionami. Również w jeździe nowi ochotnicy i starzy weterani wymagali wyszkolenia. Dlatego też Hetman Rzeczypospolitej Jan Sobieski zasugerował na Kolegium Wojskowym organizacje kompanii i chorągwi depotowych wzorem Francji, gdzie każdy regiment miał swój depot czyli zakład, gdzie przyjmował i szkolił nowych rekrutów. Zwrócił też uwagę na fakt chorób nie bojowych w trakcie kampanii i utraty człowieka ale także bagnetu i szabli. Proponuje za tym z nadwyżek weteranów lub osób po kontrakcie utworzyć w czasie wojny grupy nadliczbowych żołnierzy przy kompaniach i chorągwiach, którzy by objeli broń i konia po chorym koledze.

Co do komputu pokojowego proponuje:

Piechotę wałową wchłonąć do piechoty liniowej. Odtąd piechota miała by dwa wzory regimentów: stare i zasłużone regimenty miały po 24 kompanii muszkieterskich, 4 kompanie depotowe i 4 grenadierskie. Reszta miała po 12 kompanii muszkieterskich, 2 depotowe i 2 kompanie grenadierskie. W czasie wojny stary regiment formował 4 bataliony liniowe, batalion grenadierski i 2 bataliony wałowe. Reszta regimentów formowała by na czas wojny dwa bataliony liniowe, batalion wałowy i wespół z innym regimentem pieszym kombinowany batalion grenadierów.

W czasie pokoju w starych regimentach stan etatowy mają 8 kompanii muszkieterskich. 4 kompanie depotowe szkolą tylko jeden proporzec - 40 ludzi. (szkolenie trwa 2 lata), Przy czym w jednym roku 2 kompanie garnizonowe przyjmują 80 ludzi a w następnym kolejne 2 również 80 ludzi. Rekrutowani będą osoby wolne lub poddane z dóbr królewskich i miast królewskich.

Kompania grenadierów w czasie pokoju liczy połowę grenadierów na czas wojny. Rekrutuje tylko weteranów lub osoby o odpowiednim wzroście po odbyciu kontraktu w kompaniach muszkieterskich. Kontrakt trwa 8 lat przy czym pierwsze 2 lata to szkolenie w kompanii depotowej. Regiment stary liczy 4 kompanie grenadierów.

Dwie kompanie czynne złożone są ze stanu zmiennego składającego z weteranów lub osób które odbyły kontrakt w pułku. Weterani lub osoby po kontrakcie zobowiązani są do jednomiesięcznego szkolenia raz na 9 miesięcy przez okres 9 lat. W miarę możliwości w miesiącach sierpień wrzesień do służby powoływani będą nie kmiecie. Szkolenie ma podtrzymać nawyki w pojone podczas służby.
Pozostałe16 kompanii muszkieterskich są skadrowane a w czasie wojny zasilą je weterani i osoby po kontrakcie ze stanu zmiennego.

W regimentach zwykłych będą 4 kompanie czynne , 2 kompanie depotowe szkolące po proporcu oraz 8 kompanii skadrowanych. Do tego 2 kompanie grenadierów z połową grenadierów w czasie pokoju.

W celu powoływania weteranów i osób po kontrakcie każdy z nich zostanie poddany ewidencji przez komisariaty wojskow,e a przy zmianie miejsca pobytu weteran i były żołnierz zobowiązani będą poinformować sołtysa gromady, burmistrza miasta a ci komisariat. W nowym miejscu pobytu powinien zgłosić swoją osobę do miejscowego sołtysa lub burmistrza miasta a ci do komisariatu.

Łącznie w koronie obowiązkiem szkolenia w piechocie będą objęci 43200 a na Litwie 20400.
Rocznie piechota w Koronie będzie potrzebowała 2880 nowych rekrutów a Litwa 1360 rekrutów.

W celu zwiększenia liczby piechoty na Litwie Korona przekazała 4 zwykłe regimenty piesze (po 14 kompanii) wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem. W zamian Litwa przyśle kolonistów - zdemobilizowanych weteranów do zasiedlenia Młodopolski.


W jeździe koronnej zredukowano liczbę pułków jazdy z 42 do 32 a na Litwie z 24 na 16 pułki (rozwiązano 4 pułki konne, 2 lekkonne i 2 dragonii). Jednak wzrosła ich gotowości bojowa gdyż ich stan ewidencyjny sięgnął 80% stanu etatowego. Każdy z pułków otrzymał dziewiątą chorągiew depotową.

Nadwyżki kombatantów (90000 w Koronie i 30000) skierowano do akcji kolonizacyjnej. Pozwoli to na zasiedlenie 360000 łanów i pozwoli utworzyć 4000 gromad które utworzą 445 domeny wchodzących w skład 60 komendantur wojskowych podległych 5 komisariatom wojskowym. Te będą podlegać Naczelnemu komisarzowi Obszaru Wojskowego "Młodopolska". Do szkolenia tych ludzi Dobra Stołowe wytypowało 1500 mennonitów (500 rodzin w 25 gromadach 20250 Polaków (weteranów lub drugich synów weteranów wraz z rodzinami) w 420 gromadach wyćwiczonych w przez Olendrów (w tym Menonitów) w pracach melioracyjnych i nowoczesnym rolnictwie. Otrzymają oni do dyspozycji 40050 łanow Pozwoli nam to zasiedlić 6760845 ha z 14 mln ha gruntów ornych (15,5 mln ha urzytków rolnych) na obszarze administracji wojskowej.

Każda wojskowa lub olenderska gromada zajmuje 90 łanów i przeznaczona jest dla 30 rodzin czyli 30 dymów. Domena ma wiec 300 dymów a komendantury średnio 2100 dymów. W komisariacie będzie zatem 30000 dymów. Razem ok 150000 dymów

Do obsiania pól należało by dostarczyć 158600 łasztów zbóż jarych i 158600 łasztów zbóż ozimych. Kukurydza też by się przyjeła.. Na wybudowanie 150000 Langhausów czyli budynków gospodarczo mieszkalnych potrzeba by było 1000000 łasztów drewna. czyli ok 150000 drzew 10 metrowych. (licząc 20 m3 na chałupe)) Powinno się dostarczyć 300000 wołów i 150000 centarów żelaza na narzędzia rolnicze (wykonac 150000 pługów, 150000 bron, 300000 kos, 300000 sierpów, 300000 kompletów metalowych części do uprzęży.

Korona:

3 pułki husarskie (6 skwadronów, 27 chorągwi)
9 pułków pancernych (18 skwadronów i 81 chorągwi)
10 pułków dragonów (20 skwadronów 90 chorągwi)
10 pułków lekkich (20 skwadronów 90 chorągwi)


7 regimentów pieszych 28 kompanii (24 kompani muszkieterskich i 4 kompanie depotowe)
22 regimenty piesze 14 kompanii (12 kompani muszkieterskich i 2 kompanie depotowe)
80 kompanii grenadierów

razem 54379 ludzi

z czego:
4 baony piesze (16 kompanii) i 4 skwadrony lekkie (16 chorągwi) w Mołdawi
20 baonów pieszych (80 kompanii), 16 skwadronów lekkich i 12 skwadronów pancernych (112 chorągwi) w Wyższym Komisariacie "Młodopolska"

Litwa
1 pułk husarski (2 skwadrony, 9 chorągwi)
3 pułki petyhorskie (6 skwadronów, 27 choragwi)
2 pułki pancerne (4 skwadrony, 18 chorągwi)
4 pułki dragonów (8 skwadrony, 36 chorągwi)
6 pułków lekkich (12 skwadrony, 54 chorągwi)

3 regimenty piesze 28 kompanii (24 muszkieterskie, 4 depotowe)
12 regimentów pieszych 14 kompani (12 muszkietesrkie, 2 depotowe)
34 kompanie grenadierów.

z czego : 4 baony piesze 8 skwadronów dragonów obsadza zamki w Rosji.

Razem 27435

Ten post był edytowany przez orkan: 15/12/2017, 16:33
 
User is offline  PMMini Profile Post #7383

     
czlowiekdemolka
 

II ranga
**
Grupa: Użytkownik
Postów: 79
Nr użytkownika: 102.393

Mariusz T
Zawód: kierownik
 
 
post 16/12/2017, 15:54 Quote Post

80 tysi w stanie pokoju? No nie wiem czy przy obecnych długach dałoby rade
 
User is offline  PMMini Profile Post #7384

     
losiu41
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.490
Nr użytkownika: 99.422

Lukasz Stanisz
Stopień akademicki: magister
Zawód: muzyk
 
 
post 16/12/2017, 16:19 Quote Post

Chyba nie mamy wyjścia. Jakoś tego bloba trzeba w kupie utrzymać, a Habsburgowie, Rosja czekają na osłabienie.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #7385

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.250
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/12/2017, 16:32 Quote Post

WIEŚCI Z ROSJI
Duma bojarska wobec praktycznie bankructwa państwa rosyjskiego przekazała na pół roku ster finansów w ręce Borysa Aleksiejewicza Golicyna.
Ten doprowadził do ugody z THzR. Towarzystwo przestanie wpłacać 250 tyś rubli rocznie do skarbu carskiego ale w ciągu 2 lat spłaci kontrybucje jakie Rosja winna jest RON i Szwecji i zrezygnuje z odszkodowań. Otrzyma natomiast z powrotem wszystkie posiadane wcześniej nieruchomości
Następnie ugodził się z TO spłacając zobowiązania futrami i precjozjami ze skarbca carskiego
Ograniczył liczbę prikazów a w pozostałych zwolnił połowę diaków i poddiaczych
Służbę wojskową bojarów zamienił na ekwiwalent pieniężny regulując z tego dochodu zobowiązania wobec wojska.
Po czym oddał władzę i powrócił do alkoholu nie zapominając o dziewkach wszetecznych

PS wystarczy jeżeli dochody powrócą do poziomu z 1686 aby można było odtworzyć rezerwę budżetową i utrzymywać 80- tysięczną armię.

Ten post był edytowany przez Duncan1306: 16/12/2017, 16:49
 
User is offline  PMMini Profile Post #7386

     
orkan
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.374
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post Dzisiaj, 03:28 Quote Post

1689 WSPÓLNE POSIEDZENIE KOLEGIUM DOBREGO PORZĄDKU, KOLEGIUM SKARBU I KOLEGIUM WOJSKOWEGO I BANKU RZECZYPOSPOLITEJ W SPRAWIE KOLONIZACJI MŁODOPOLSKI.


* Starowolski Pobudka
** A.M. Fredro Ekonomika Wojenna
Zanim przejdę do tematu poruszę literaturę ówczesna. Wielu znanych autorów postulowało kolonizację i powtórną kolonizacje. Mało tego padły propozycje ludzkiego traktowania chłopów. By zbytnio ich nie eksploatować ekomincznie gdyż dodatkowo byli podatnikami. Powyżej przykłady w/w literatury. O takich oczywistych rzeczach jak zastąpienie gospodarki kanonistycznej gospodarka merkantylistyczną oraz gospodarki naturalistycznej gospodarką opartą kredytach z niskim oprocentowaniem (tautologicznie byli przeciw ale praktycznie byli za tylko że o niskich stawkach) nie musze mowić.SIEDZIBA STAROSTWA GENERALNEGO. WARSZAWA. ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ.


Mości Panowie nie możemy popełnić błędów z pierwszej kolonizacji. Jak to się skończyło wszyscy wiemy. Przede wszystkim chłopów nie można zapędzić w poddaństwo po 20 latach i w pańszczyznę. Folwarki tak, ale nie puszczane w arendę bo to prowadzi tylko do wyzysku i degrengolady majątku. Folwarki tak ale parobkowe. A bój toczymy o przyszłego żołnierza i podatnika. Po za tym to ma być nowoczesne rolnictwo oparte na wzorcach flandryjskich. Prowenty z gospodarstw powinny wystarczyć dla gospodarza jak i dla skarbu. Działania muszą być prowadzone wieloaspektowo. od budowy kanałów łączących z reszta kraju, przez melioracjo po zorganizowaną formę rekrutacji kolonistów i kolonizowania - rozpoczął marszałek wielki. - Panie Janie proszę powiedzieć co wojsko już zrobiło na tym terenie.

- Mości panowie w czasie kiedy wojowaliśmy z Turczynem Inżynieria Królewska przeprowadziła pomiary geodezyjne byłego Hetmanatu oraz podziału gruntów ornych. Lasy zostają w Dyrekcji Lasów i Łowów. Inżynierowie obliczyli że ten teren może mieć 950000 łanów gruntów ornych i 270000 łanów terenów rolniczych. Przygotowali mapy. Są w trakcie dzielenia działek 3 łanowych będących podstawą późniejszych dzierżaw. Żołnierze otrzymają w emfiteuzę jedną taka działkę, oficerowie młodsi 3 działki, oficerowie starsi 6 działek, namiestnik hetmana 10 działek, porucznik hetmana 15 działek. hetman 20 działek, hetman wielki 30 działek i hetman Rzeczypospolitej 45 działek. Proponujemy:

Nadwyżki kombatantów którzy zostaną zdemobilizowani wynoszą 120000 ludzi (90000 w Koronie i 30000) skierowano do akcji kolonizacyjnej. Pozwoli to na zasiedlenie 360000 łanów i pozwoli utworzyć 4000 gromad które utworzą 445 domeny i parafie wchodzących w skład 60 komendantur wojskowych podległych 5 komisariatom wojskowym. Te będą podlegać Naczelnemu komisarzowi Obszaru Wojskowego "Młodopolska". Do szkolenia tych ludzi Dobra Stołowe wytypowało 1500 mennonitów (500 rodzin w 25 gromadach 20250 Polaków (weteranów lub drugich synów weteranów wraz z rodzinami) w 420 gromadach wyćwiczonych w przez Olendrów (w tym Menonitów) w pracach melioracyjnych i nowoczesnym rolnictwie. Otrzymają oni do dyspozycji 40050 łanow Pozwoli nam to zasiedlić 6760845 ha z 14 mln ha gruntów ornych (15,5 mln ha urzytków rolnych) na obszarze administracji wojskowej.
Rzemieślników i duchownych dostarczy wojsko rozwiązanych jednostek wojskowych. W dalszym czasie


Każda wojskowa lub olenderska gromada zajmuje 90 łanów i przeznaczona jest dla 30 rodzin czyli 30 dymów. Domena ma wiec 300 dymów a komendantury średnio 2100 dymów. W komisariacie będzie zatem 30000 dymów. Razem ok 150000 dymów

Do obsiania pól należało by dostarczyć 158600 łasztów zbóż jarych i 158600 łasztów zbóż ozimych. Kukurydza też by się przyjeła.. Na wybudowanie 150000 Langhausów czyli budynków gospodarczo mieszkalnych potrzeba by było 1000000 łasztów drewna. czyli ok 150000 drzew 10 metrowych. (licząc 20 m3 na chałupe) Powinno się dostarczyć 300000 wołów i 150000 centarów żelaza na narzędzia rolnicze (wykonac 150000 pługów, 150000 bron, 300000 kos, 300000 sierpów, 300000 kompletów metalowych części do uprzęży.

- Kto to sfinansuje? - zapytał się przerażony marszałek wielki.

- Tu muszę wtrącić, że my! - wszedł w dyskusje Constantin Ferber Starosta Generalny Banku Rzeczypospolitej. - Jesteśmy dogadani z poszczególnymi kapitułami Kościoła Katolickiego, że będą łącznie rocznie wpłacać do banku 3 mln zł z własnych przychodów. Chyba spodobała im się po 2 latach wypłacana na czas renta zwrotna w wysokości 7% od wniesionych kapitałów wiec będą dalej wpłacać. Ze względu na spodziewany rozmiar wpłat jesteśmy skłonni ograniczyć nasz apetyt do 1%. W efekcie uzyskamy bardzo tani kredyt 8 od 100 gdzie banki Żydowskie pobierały 20 od 100. Jeśli Kolegium Skarbu się zgodzi to obciążymy hipotekę konkretnej działki w celu zabezpieczenia zwrotu kapitału i odsetek. Przy czym zainteresowany nie zobaczy pieniędzy na oczy. Formalnie kredyt za nie go weźmie Skarb - właściciel działki - który wyda mu zamówione rzeczy związane z produkcją rolną. Przy czym skala kredytu będzie uzależniona od tego ile jest wstanie Komisariat Wojskowy i Kolegium Skarbu dostarczyć własnych zasobów bez wykorzystania tego kredytu. Sądzę że drewno i ziarno są wstanie dostarczyć. Natomiast inwentarz, narzędzia i niektóre wyposażenie trzeba będzie zakupić w gotowiźnie. Jako że Kolegium Skarbu będzie dokonywał masowych zakupów u producenta i masowo je transportował możemy znacząco obniżyć ceny. Ze względu na zakaz eksportu konii w Turcji pociągi kolonizatorów oparł bym na wołach. W ramach przyspieszenia akcji kredytowej mogę przeznaczyć ok 20 mln zł z rezerwy mego Banku na tą operację. Zostanie ona wyrównana przez kościół w następnych latach. Dlatego też jestem skłonny odstąpić przez trzy lata od pobierania odsetek (pełny cykl trójpolówki). Kolegium Skarbu przekaże zakupione w ten sposób środki produkcji podpisując z zainteresowanym umowę na ich użycie i skontroluje czy nie zostały one sprzedane i zatracone. Po spłacie tego kredytu Kolegium Skarbowemu zainteresowany staje się właścicielem tych rzeczy. Spłata odsetek nastąpi po 10 latach od trzyletniej karencji a kapitału po 13 latach od czasu wolnizny. Zapewne część kolonizatorów nie będzie potrzebowała takiego wsparcia więc będzie posiadała własne środki produkcji. Najpierw więc Kolegium Skarbu powinien oszacować potrzeby kolonizatorów. Kredyt może obejmować warsztaty rzemieślnicze. Zabezpieczeniem będzie nieruchomości na której warsztat będzie posadowiony. Za nie spłacanie kredytu przez zainteresowanego Kolegium Skarbu może poprzez odpowiednią komendanturę wojskową pozbawić niesolidnego partnera wolności i utraty dzierżawy.

- Potrzebujemy co najmniej roku aby oszacować potrzeby, także te środki będą potrzebne częściowo w tym roku a częściowo w przyszłym -stwierdził Morstzyn. - A co ze zbytem ich produkcji?

- Woły tradycyjnie na Śląsk przez Poznań, a zboże do naszych magazynów w Młodopolsce. - stwierdził Marcin Zamojski z Komisariatu Wojskowego - Będą nam część zboża oddawać cośmy im pożyczyli, a część zboża sprzedawac po cenach urzędowych. I tak do czasu powstania rynków zbożowych nad Morzem Czarnym.

- Tym zajmą się miasta Królewiec i Gdańsk oraz Towarzystwo Akcyjne przeznaczone do handlu z Lewantem. - stwierdził morstym

- Dochodzi też kwestia skolonizowania Podola, Bracławia i Wołynia. - dodał Sobieski - Szacujemy tam 470000 łanów pustek. Tu powiniśmy uczynić tak samo jak w Młodopolsce, dokonać parcelacji na 3 łanowe gospodarstwa i oddawać w emfiteuzę szlachcie do 10 gospodarstw trzy łanowych kmieciom pojedynczo. Aby, nam nowe latyfundia nie przybyły ograniczmy szlachcicom szlachcic będzie mógł objąć maksymalnie 30 gospodarstw. Mogą na nich ustanowić folwark parobczany. Pierwszeństwo do objęcia ziemi będą mieli tam kmiecie którzy udowodnią że żyli tam co najmniej 10 lat. Reszta kmieci i zarodników będą stanowili źródło dalszej kolonizacji w tamtym rejonie.


- To nie spodoba sie Sejmowi -Stwierdził Marszałek - To Szlachta powinna miec pierwszeństwo w nabywaniu folwarków w dzierżawę.

- To przypomnimy rok 1648 i jak to się wszystko tragicznie skończyło dla Najjaśniejszej. Ale masz pan rację. Trzeba to zrobić po Salomonowemu. Ziemia kmieca która ma 1/4 lub 1/2 łana na gospodarstwo konsolidujemy w 3 łanową. A ziemie folwarczną w 30 łanowe kompleksy pod folwark parobczany. Gdy ziemi dla kmieci zabraknie skierujemy ich w inne pustki w dobrach królewskich w tym regionie , a jak tej ziemi zabraknie a będą chętni to zaoferujemy im ziemię w Młodopolsce.

- Czy będzie przez sejm przepychać konstytucje o kontyngentach kolonizatorów z poszczególnych ziem? - zapytał marszałek.

- Na razie nie ma takiej potrzeby.- stwierdził Sobieski - Na razie mamy dosyć potencjalnych kolonizatorów. A znając zamiłowanie naszych chłopów do zbiegostwa chętni się sami znajda zwłaszcza tam jak mówił nasz Imć Pan Starowolski gdzie pan traktował chłopów nie jak ludzi. Ja się nie mam czego obawiać. Choć mieszkam blisko to chłop jest oczynszowany i ma ze mną spisana umowę u rejenta.

- A co z Wielkopolską - zapytał Marszałek - Tam też będzie podobna parcelacja?

- Tak, a nadmiar kmieci otrzyma propozycję przenosin, gdzie indziej i wsparcia króla na starcie. -odparł Sobieski - No to sprawę kolonizacji mamy omówione. Z ramienia wojska problemem zajmie się Komisariat Wojskowy a z ramienia Skarbu powołany w konstytucji kolonizacyjnej Urząd Kolonizacyjny w Naczelnej Izbie Domen Królewskich.

* kwestia kolonizowania Dóbr Książecych zajmowały się całe Niemcy po hekatombie wojny 30 letniej w duchu kameralistycznym . W Prusach od dzierżawy dóbr stołowych odsunięto szlachtę która mało się przykładała do ich kierowaniem. podzielono więc dobra na dzierżawy generalne które obejmowali bogaci mieszczanie mający kapitał na ich udoskonalanie. W efekcie dochody Króla Prus wzrosły o 300%.

** U nas jednym ze stymulatorów poprawy wydajności rolnictwa będzie system podatkowy który szczegółowo omówimy w roku 1690;

Ten post był edytowany przez orkan: Dzisiaj, 03:36
 
User is offline  PMMini Profile Post #7387

     
orkan
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.374
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post Dzisiaj, 03:55 Quote Post

1689 KWIECIEŃ. PIERWSZY REJS DO CHIN

Gdańsk Nadbrzeże THZ na wyspie Ostrów.

THZ wraz ze Gdańskim Społeczeństwem Geograficznym oraz Królewską Akademią Nauk przygotował kolejną wyprawę geograficzną. Tym razem do Chin. Razem z naukowcami udadzą się inżynierowie z Morskiej Tajnej Izby Planów z Królewskiej Marynarki. Cała wyprawa zostanie załadowana na dwa indiańce którym będzie towarzyszyły 4 normalne indiańce fregaty Orzeł i Sęp oraz korwety Orkan i Piorun. Indiańce do Chin nosiły nazwy Kupiec Gdański i Kupiec Królewiecki. Pozostałe Kupiec Lipawski, Kupiec Windawski, Kupiec Elbląski i Kupiec Kłajpedzki.

Na Kupcu Gdańskim i Kupcu Królewieckim załadowano futra dla Chin.

Zadaniem Inżynierów Morskich będzie sporządzenie map nawigacyjnych podczas rejsu.

Podczas Rejsu konwój zawinie do Dannenborga i Kalkuty. Następnie okręty i dwa wyznaczone statki popłyną do Chin. Z powrotem okręty zbadają południowe wybrzeże Mozambiku pod utworzenie stacji etapowej dla statków THZ w drodze do Chin.

Do przeprowadzenia wyprawy z Indii do Chin zatrudniono holenderskiego Pilota.

 
User is offline  PMMini Profile Post #7388

493 Strony « < 491 492 493 
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej