Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 

Forum Tematy Odpowiedzi Ostatni post
No New Posts Narodziny i ekspansja USA
Drobny spór 13 kolonii angielskich o podatki doprowadził do powstania pierwszego z prawdziwego zdarzenia niepodległego państwa w Ameryce Północnej. Ogłoszenie w 1787 roku Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nie zapobiegło utrwalania się podziału państwa na uprzemysłowioną Północ i rolnicze oparte na niewolnictwie Południe. Nie przeszkodziło to w jego ekspansji terytorialnej na zachód, w wyniku której kosztem terytoriów licznych plemion indiańskich powstało jedno z największych państw Świata.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
121 2.089 Last Post 25/09/2019, 21:41
W: Emigracja do Stanów Zjedocz...
Przez: Adiko
No New Posts Rewolucja francuska
Zamach stanu będący wynikiem niezadowolenia społeczeństwa francuskiego z rozwarstwienia społecznego, szczególnie z uprzywilejowanej roli szlachty i duchowieństwa, zakończył okres feudalny w Europie Zachodniej, a doprowadził do powstania nowego kapitalistycznego systemu produkcji. Jej efektem jest również Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela zrównująca w prawach wszystkie stany. Okres terroru, dyktatur wojennych oraz liczne wojny z sąsiadami niezadowolonymi z takiego obrotu sprawy doprowadziły do upadu jej rządów ale nie upadku jej idei.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
79 1.300 Last Post 11/09/2019, 13:02
W: Reakcja na ściecie Ludwika ...
Przez: Kresowy
No New Posts Europa napoleońska i wojny rewolucyjne
Napoleon był jednym z największych dowódców wojskowych w historii, mężem stanu i prawodawcą (Kodeks Napoleona). Choć dla wielu osób jest on także protoplastą współczesnego tyrana wojny i agresora.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
302 7.239 Last Post 30/07/2019, 19:55
W: Służba zdrowia armii epoki ...
Przez: Sarissoforoj
No New Posts Apogeum imperiów - podboje kolonialne
Burzliwy rozwój kapitalistycznego sytemu produkcji w pierwszej połowie XIX w, a związany z tym rozwój techniki, przyspieszyły odkrycia geograficzne wewnątrz Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Za odkryciami poszła ekspansja na te terytoria najbogatszych państw Starego Kontynentu. Przodująca w tym zakresie Wielka Brytania dokonując podboju nowych terytoriów - kolonii, stała się „Imperium nad którym nie zachodzi Słońce”. Ale również Francja i zjednoczone Niemcy nie pozostawały w tym zakresie w tyle. Intensywna eksploatacja kolonii stała się nowym źródłem ich bogactwa, ale również zaczęła potęgować powstawanie konfliktów między nimi.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
80 1.162 Last Post 16/09/2019, 14:17
W: Dunskie placowki w Afryce
Przez: Heksagram
No New Posts Zjednoczenie Włoch oraz Niemiec
Przez wiele wieków tereny obecnych Włoch i Niemiec, w wyniku rozdrobnienia feudalnego były miejscem, o które toczyły się walki głównych potęg europejskich. Rozwój przemysłu, wzrost świadomości narodowej oraz tacy ludzie jak Bismarck i Garibaldi, spowodowały powstanie na mapie Europy nowych liczących się potęg Niemiec i Włoch.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
49 690 Last Post 21/06/2019, 12:07
W: Mniejszośc francuska w Alza...
Przez: emigrant
No New Posts Kwestia wschodnia
Coraz bardziej widoczny upadek wielkości Imperium Osmańskiego w XIXw doprowadził do walk o schedę po nim. Terenem tych walk stały się Bałkany. W wyniku licznych wojen powstały tam niepodległe państwa takie jak Serbia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Czarnogóra, Albania. Na tym obszarze krzyżowały się sprzeczne interesy Rosji, Austro - Węgier i Wielkiej Brytanii. Będą one jedną z przyczyn wybuchu wielkiej wojny w Europie.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
39 451 Last Post 26/07/2019, 19:40
W: Wojna włosko - turecka 1911...
Przez: Kresowy
No New Posts Ameryka Łacińska a niepodległość
W wyniku upadku znaczenia politycznego starych potęg kolonialnych Portugalii i Hiszpanii w efekcie wojen napoleońskich, odżyły tendencje niepodległościowe w Ameryce Środkowej i Południowej. Nie bez znaczenia był tu przykład Stanów Zjednoczonych. Wielki marsz wyzwoleńczy Simona Bolivara doprowadził w ciągu nie całych 20 lat do uzyskania niepodległości przez liczne kolonie hiszpańskie w Ameryce Łacińskiej.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
29 339 Last Post 2/04/2019, 13:52
W: Antonio Lopez De Santa Anna
Przez: wysoki
No New Posts Amerykańska wojna secesyjna
Gospodarka stanów południowych była uzależniona od pracy przymusowej i na niej opierała swoje funkcjonowanie. Stany północne swe bogactwo zawdzięczały silnemu uprzemysłowieniu i pracy najemnej licznie przybywających emigrantów. Ta rozbieżność interesów doprowadziła do konfliktu. Konfliktu jak to bywa w wojnach domowych, bardzo krwawego, a który w pamięci społeczeństwa odciśnie swe piętno na wiele lat.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
175 7.487 Last Post 6/10/2019, 14:19
W: Nowości wydawnicze
Przez: wysoki
No New Posts Skandynawia w XIX w.
W 1805 roku Szwecja dołączyła do III koalicji antyfrancuskiej. Działania wojenne szwedzka armia prowadziła na terytorium Pomorza, ale nie odniosła żadnych sukcesów. W 1808 roku, w skutek lekkomyślnej polityki króla Gustawa IV Adolfa Szwecja zerwała rozejm z Francją oraz wplątała się w wojnę z Danią i Rosją. Konsekwencją tego była utrata Finlandii na rzecz Rosji.
Forum prowadzone przez: Ciołek, Sarissoforoj
10 212 Last Post 6/03/2019, 12:29
W: Napoleon a Dania
Przez: Callan
No New Posts XIX wiek ogólnie
Wszystko co nie dotyczy poprzednich działów.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
255 3.375 Last Post Dzisiaj, 00:38
W: Słabość Turcji
Przez: Alexander Malinowski 3
No New Posts Przemiany społeczno-gospodarcze w XIX w.
Ważne procesy i przemiany cywilizacyjne: Wiek rewolucji przemysłowej, Belle epoque w kulturze i wynalazkach, powstawanie pierwszych państw narodowych, rozwój ruchu robotniczego i rewolucjonizmu. Narodziny nowych ideologii: nacjonalizm, szowinizm, panslawizm, pangermanizm, panhellenizm, syjonizm.
Forum prowadzone przez: Sarissoforoj, Ciołek
88 770 Last Post 11/08/2019, 13:44
W: Grodzenie pól w Anglii
Przez: jkobus
 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej