Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Traktaty ograniczające zbrojenia sil powietrznych
     
Daweo
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 767
Nr użytkownika: 77.396

 
 
post 9/04/2018, 7:50 Quote Post

Czytając o samolocie Hawker Henley trafiłem na ciekawe stwierdzenie odnośnie Fairey Battle:
QUOTE
[Fairey] Battle was actually built to an earlier specification (P27/32) based on that of the Wellington twin-engined bomber! In the early 1930s there was a real chance that the international disarmament conference would put a limit on the weight and size of bombers. The Battle was designed to meet the likely limits of such a treaty, so that the RAF would still have a bomber force if the new Wellington, Whitley and Hampden designs were outlawed.

czyli:
Fairey Battle został zbudowany aby spełnić wcześniejszą specyfikację (P27/32) bazująca na dwusilnikowym bombowcu Wellington! Na początku lat 30-ch XX wieku istniała realna szansza na międzynarodową konferencję rozbrojeniową, która nałoży limity na masę i rozmiar bombowców. Battle został zaprojektowany aby zmieścić się w prawdopodobne limity, aby RAF miał siły bombowe na wypadek zakazania bombowców Wellington, Whitley i Hampden
Domyślam się, że takie ograniczenia miały być powietrznym odpowiednikiem Waszyngtońskiego traktatu morskiego (1922). Czy wiadomo coś więcej o ograniczeniach, które miałyby zostać nałożone na siły lotnicze:
- jakie państwa miały brać udział?
- jakie kryteria miały zostać przyjęte do ograniczeń - w przypadku traktatu morskiego były to wyporność i kaliber dział, a w tym?
- jeżeli traktat wszedłby w życie jaki miałby wpływ na rozwój samolotów?
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Speedy
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.385
Nr użytkownika: 3.192

 
 
post 9/04/2018, 9:02 Quote Post

Niestety nie znam szczegółów, potrafię tylko powiedzieć że chodzi zapewne o Światową Konferencję Rozbrojeniową w Genewie trwającą w latach 1932-1934. Były wówczas takie koncepcje, jak w cytowanym przez ciebie fragmencie: zakaz bombardowania strategicznego, podporządkowanie narodowych flotylli bombowców strategicznych kontroli międzynarodowej (Ligi Narodów) i był jakiś podkomitet co opracował szczegółowe kryteria techniczne co do tych bombowców, które są strategiczne a które nie. Niestety nie wiem co konkretnie opracował.

Tu można sobie poczytać o konferencji:
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/WorldWar2/disarm.htm
https://www.globalsecurity.org/military/wor...ontrol-1932.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Disarmament_Conference

Na niemieckiej wiki jest chyba jeszcze trochę więcej.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
ChochlikTW
 

W trakcie uczłowieczania
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.873
Nr użytkownika: 98.976

Stopień akademicki: magister
 
 
post 9/04/2018, 16:01 Quote Post

Postaram się trochę pomóc.

W magazynie Lotnictwo nr. 2-3/2011 ukazała się pierwsza część monografii Wellingtona i trochę jest o tych wymaganiach, co do samolotów.
Na ograniczenie masy bombowców nalegała głównie Wlk. Brytania, a oponowała Francja. Do redukcji nie doszło, ale według autorów - M. Fiszera i J. Gruszczyńskiego zaproponowane zmiany miały wpływ na projekt nowego bombowca, bo Brytania "wspaniałomyślnie" nie chciała łamać ograniczeń, które sama proponowała.

Zgodnie ze specyfikacją B9/32 masa dwusilnikowego średniego bombowca miała wynosić 6300 funtów (2857kg), co miało być wynikiem rozmów prowadzonych w Genewie. Inne wytyczne nowego bombowca to:
- rozpiętość = 70 stóp (21,35m), co wynikało z wielkości hangaru
- wszystkie elementy siłowe stanowiące strukturę płatowca miały być wykonane z metalu
- zasięg 1115 km na 4500-5000m przy 335 litrach rezerwy
- dodatkowe zbiorniki paliwa miały powiększyć zasięg do 2010 km
- długość starty od 20 do max 550 metrów
- prędkość przelotowa ok. 305km/h
- pułap operacyjny nie mniejszy niż 6700 metrów
- 4 osoby załogi

Edit.
CODE
Na niemieckiej wiki jest chyba jeszcze trochę więcej.

Trochę jest, a bardziej ślad czego szukać dalej. wink.gif

Niemiecka wersja artykułu wspomina o planie brytyjskiego premiera - R. MacDonald:

Część II: „Rozbrojenie” składała się z trzech rozdziałów mówiących na temat zbrojeń lądowych, morskich i powietrznych. Przewidywała redukcję lądowych sił zbrojnych: ZSRR do 500 tys. żołnierzy, Francji, Włoch i Polski do 200 tys., Rumunii do 150 tys., Hiszpanii do 120 tys., Czechosłowacji, Jugosławii do 100 tys. Równocześnie stan liczebny Reichswehry miał być podniesiony ze 100 do 200 tys. osób. Dla Wielkiej Brytanii liczb nie podano. Okres służby wojskowej przewidywano maksymalnie na 8-12 miesięcy. Zakładano możliwość posiadania artylerii o kalibrze do 105 mm i czołgów o dopuszczalnej masie 16 t. W zakresie zbrojeń morskich projekt utrzymywał postanowienia traktatów waszyngtońskiego i londyńskiego. Zobowiązywał Francję i Włochy do ratyfikacji układu londyńskiego z 1930 r. w momencie podpisania konwencji. Miało to doprowadzić do parytetu floty obu państw. Niemcy otrzymałyby prawo budowy i posiadania łodzi podwodnych.
W zakresie zbrojeń powietrznych przewidywano wprowadzenie zakazu bombardowań(z wyjątkiem kolonii). Proponowano powołanie Stałej Komisji Rozbrojeniowej, której zadaniem byłoby zbadanie możliwości całkowitego zniesienia lotnictwa wojskowego i morskiego, kontroli lotnictwa cywilnego (w celu uniemożliwienia jego adaptowania dla potrzeb wojska). Nie przewidywano posiadania przez Niemcy lotnictwa wojskowego. Ustalono natomiast parytet lotniczy dla wielkich mocarstw - po 500 samolotów + 25% rezerwy; dla Hiszpanii, Polski i Czechosłowacji - 200 samolotów; dla Holandii, Belgii i Rumunii - 150 samolotów.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwme...Lapa143_161.pdf.

Ten post był edytowany przez ChochlikTW: 9/04/2018, 18:37
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

     
Daweo
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 767
Nr użytkownika: 77.396

 
 
post 10/04/2018, 10:55 Quote Post

Trochę informacji jest w tym pdf
Odnośnie bombardowania
QUOTE
great  majority  of  powers  favoured  the  abolition  of  both bombing aircraft and of aerial bombardment, but the British persistently requested that exemption should be made for ‘police bombing,’

czyli większość potęg popierała zniesienie zarówno samolotów bomardujących jak i bombardowań powietrznych, ale Brytyjczycy nalegali na zrobienie wyjątku dla "police bombing"
Zapewne chodzi tu o właśnie o to "z wyjątkiem kolonii".
Dalej Ramsay MacDonald (reprezentujący Wielką Brytanią):
QUOTE
The Delegation ought  to  emphasise  the  fact  that  we  had not  waited  for  the  Disarmament  Conference to begin disarming, and to describe the situation which had been reached as a result of our efforts.

czyli Delegacja powinna podkreślać fakt, że nie czekaliśmy na rozpoczęcie rozbrojeń przez Konferencję Rozbrojeniową i opisać sytuację już osiągniętą w wyniku naszych działań.
Prezydent Hoover zaproponował całkowity zakaz bombardowania i użycia czołgów.
Francuzi wnioskowali aby
QUOTE
demands for disarmament should be met through the transfer of military resources to the League of Nations for the enforcement of the Covenant

czyli rozbrojenie powinno być osiągnięte przez przekazanie zasobów wojskowych Lidze Narodów aby wyegzekwować zobowiązania
z czego jednak zrezygnowali, a zamiast tego oczekiwali
QUOTE
replacing  permanent  national forces with organically international forces, each state keeping only a militia at its disposal. As  with  the  mutual  assistance  pact,  this  would  apply  only  to  continental European  countries.  The  national  militias  were  not  to  be  allowed  any  ‘offensive’ weapons,  but  such  weapons  would  be  retained  for  the  use  of  the  international  armed forces  in  the  country  of  origin  under  the  control  of  an  international  commission.

zastąpienia stałych narodowych sił organicznie międzynarodowymi siłami, każde z państw miałoby do dyspozycji jedynie milicję.(...)To ograniczenie odnosiłoby się tylko do państw kontynentalnej Europy. Narodowe milicji nie mogłyby posiadać żadnych "ofensywnych" broni, ale taka broń zostałaby zachowana do użycia przez międzynarodowe siły zbrojne w państwie jej pochodzenia pod kontrolą międzynarodowej komisji.
Finalnie i z tego zrezygnowali, tworząc propozycję która przewidywała zniszczenie takiej broni.

Pomysł z siłami międzynarodowymi to w sumie ciekawy pomysł jak nie mieć, ale mieć albo jak mieć, ale nie mieć.

Ramsay MacDonald twierdził, że Wielka Brytania podjęła kroki zmierzające do rozbrojenia przed konferencją, ale czy były wśród nich działania podjęte wobec lotnictwa nie wiem.

Podsumowując, wychodzi na to że każdy miał swoją wizję i osiągnięcie kompromisu okazało się niemożliwe. Skoro nie było zgody nawet co do ogólnych ograniczeń, trudno spodziewać się jednogłośnie zaakceptowanych ograniczeń technicznych. Przypuszczam, że nawet gdyby takie ograniczenia wprowadzono to skończyłoby się łamaniem ich wprost (jak w przypadku przekraczania dopuszczalnej wyporności przez nowe okręty) lub obchodzeniem ich (przykładowo: to nie "tank", to "combat car").

Ten post był edytowany przez Daweo: 10/04/2018, 10:56
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

 
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej