Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 

Forum Tematy Odpowiedzi Ostatni post
No New Posts Księstwo Warszawskie
Księstwo Warszawskie powstało w roku 1807 na mocy traktatu w Tylży. Było wyrażeniem narodowych aspiracji Polaków, walczących u boku Napoleona, który nadał nowemu państwu konstytucję. Jako sojusznik napoleońskiej Francji bierze udział armia księstwa w kampanii przeciw Rosji (1812), która kończy się klęską, a w ślad za nią okupacją terenu państwa, którego byt kończy decyzja Kongresu Wiedeńskiego w 1815.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
88 1.379 Last Post 25/10/2018, 13:02
W: Legiony z perspektywy czasu
Przez: Mazin82
No New Posts Królestwo Kongresowe
Królestwo Kongresowe (Polskie) powstało w wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego 1815 roku na części terenów byłego Księstwa Warszawskiego. Królem państwa miał być car rosyjski, zaś w jego imieniu władzę sprawował namiestnik, którą to rolę pełnił aż do 1826 roku generał Józef Zajączek. Łamanie nadanej przez cara konstytucji przez władze Królestwa prowadzi do wybuchu powstania listopadowego w roku 1830.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
55 855 Last Post 1/10/2018, 10:21
W: Wyjaśnienie skrótu uzytego ...
Przez: Sarissoforoj
No New Posts Powstanie listopadowe
Wydarzenia Nocy Listopadowej wywołane przez sprzysiężenie ze Szkoły Podchorążych Piechoty pod wodzą Piotra Wysockiego stają się zarzewiem powstania, które szybko obejmuje ziemie Królestwa Polskiego. Pomimo kilku efektownych zwycięstw powstańców, niezgoda i chwiejna polityka przywódców ruchu prowadzi do klęski powstania, którego koniec staje się początkiem tzw. Wielkiej Emigracji.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
132 4.155 Last Post Dzisiaj, 02:16
W: Powstanie Listopadowe - czy...
Przez: Wosiński
No New Posts Zabór rosyjski od 1832
Klęska Powstania Listopadowego powoduje liczne represje wobec ludności Królestwa Polskiego. Wraz z wydaniem w 1832 Statutu Organicznego następuje włączenie królestwa bezpośrednio w skład ziem rosyjskich, likwidacja organów państwowych i przechrzszczenie nazwy terytorium na Kraj Przywiślany.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
74 497 Last Post 9/06/2018, 17:55
W: Rewolucja 1905 roku w Krole...
Przez: Fuser
No New Posts Powstanie styczniowe
Zryw roku 1863 naznaczony był wielką dysproporcją sił pomiędzy wojskami rosyjskimi a polskimi. Ogniska walk były rozproszone, sama wojna przybrała formę partyzanckiej. Próbom przyciągnięcia na stronę powstańców chłopów położył kres carski dekret o uwłaszczeniu z roku 1864. Rosjanie natychmiast po zakończeniu walk rozpoczęli wzmożone represje wobec ludności terenów objętych powstaniem.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
105 1.085 Last Post 14/07/2018, 14:09
W: Powstanie Styczniowe W Łomży
Przez: Pro Patria Poland Team
No New Posts Zabór pruski
Ziemie, które znalazły się pod władaniem Prus, stały się z biegiem czasu obiektem silnej akcji germanizacyjnej, z drugiej strony będąc najszybciej rozwijającym się gospodarczo rejonem byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wraz z końcem wieku XIX, polityka antypolska znajduje swoje ujście w powstaniu takich instytucji jak Ansiedlungskommission (1886) oraz Hakata (1894).
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
46 208 Last Post 9/10/2018, 18:07
W: Wybory do Reichstagu na Gór...
Przez: Domen
No New Posts Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846
Wolne Miasto Kraków, zwane też Rzeczpospolitą Krakowską, powstało w roku 1815 w wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego jako "miasto wolne, niepodległe i ściśle neutralne pod opieką trzech mocarstw". W roku 1818 uchwalona została konstytucja, gwarantująca użycie języka polskiego w sądach i urzędach. Po wybuchu powstania krakowskiego w 1846 państewko to zostało zlikwidowane i wcielone do Austrii.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
8 63 Last Post 25/06/2012, 6:22
W: Szarża Krakusów na Rosjan w...
Przez: Pietrow
No New Posts Galicja i Śląsk Cieszyński
Galicja i Śląsk Cieszyński pozostawały pod zaborem austriackim, od 1846 w jego skład weszło też zlikwidowane Wolne Miasto Kraków. W roku 1848 dokonano uwłaszczenia chłopów. Szczególnie zacofane gospodarczo tereny Galicji (nędza galicyjska) otrzymały w 1867 autonomię, zyskując jednocześnie zwiększone kompetencje Sejmu Krajowego Galicyjskiego.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
36 516 Last Post 28/03/2018, 11:14
W: Jakub Szela
Przez: carantuhill
No New Posts Życie polityczne na emigracji
Życie polityczne i konspiracja nie były domeną wyłącznie ziem pod zaborami. Ożywione dysputy i programy polityczne powstawały na emigracji, która zyskała szczególnie na znaczeniu po powstaniu listopadowym (tzw. Wielka Emigracja). Daleko od granic zniewolonego państwa powstawały nowe spiski oraz programy odzyskania pełnej niepodległości dla ziem polskich.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
26 243 Last Post 2/02/2018, 9:53
W: Wielka Emigracja
Przez: Baszybuzuk
No New Posts Polacy i sprawa polska podczas I wojny światowej
I wojna światowa stała się okazją dla narodu polskiego by zaakcentować swoje aspiracje narodowe. Wszyscy trzej zaborcy w poszukiwaniu rekruta skłonni byli do dalekich ustępstw i deklaracji. Polacy walcząc po różnych stronach frontu, mieli na celu jednak wspólną sprawę - odzyskać niepodległość, co też wraz z końcem światowego konfliktu udało się uzyskać.
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
65 626 Last Post 25/08/2018, 5:54
W: Ostatni zapomniany interrex
Przez: Arheim
No New Posts Polska w niewoli ogólnie
Wątki przekrojowe i nie pasujące do pozostałych działów forum "Polska w niewoli".
Forum prowadzone przez: Rothar, Sarissoforoj
176 2.077 Last Post 7/12/2018, 21:37
W: Zabory a postęp i modernizacja
Przez: Domen
 
Copyright © 2003 - 2018 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej