Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Konstytucja Iii Maja
     
ludibrium
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 3
Nr użytkownika: 72.077

Michal Lisowski
 
 
post 27/03/2011, 9:37 Quote Post

Chciałbym Państwu przedstawić kolejny opracowany przeze mnie artykuł, tym razem o trzeciej, po amerykańskiej konstytucji na świecie.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć fakt, dla którego piszę ten artykuł. Rzeczywistym powodem jest uświadomienie społeczeństwu, iż konstytucja wcale nie oznaczała zalążka demokracji lecz przeciwnie, była akcentem monarchii dziedzicznej. Myślę, ze po przeczytaniu tego tekstu czytelnik będzie świadomy i odporny na medialny chaos, wywołany niedalekimi obchodami 3 maja.


Konstytucja III maja została uchwalona 3 maja 1791 jako ustawa, nadająca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była nie drugą, jak się oficjalnie przyjęło, lecz trzecią konstytucją na świecie. Głównym postanowieniem tegoż dokumentu było zniesienie przywileju „liberum veto”. Niestety przyjęcie tejże konstytucji sprowokowało sąsiadów, którzy dokonali rozbiorów. Powstał również polski związek magnatów tworzących „konfederacje targowicką”, którzy przyczynili się do jej obalenia. W jakich okolicznościach doszło do uchwalenia ustawy regulacyjnej? Sąsiedzi Polscy będący zaangażowani w wojnę z Imperium Osmańskim oraz konflikty wewnętrzne byli zbyt zajęci by podejmować działania na terenie Polski.

Sejm Czteroletni obradujący w latach 1788–1792 wyłonił 7 września 1789 Deputację do Formy Rządu, kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, do jej zadań należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. 17 grudnia 1789 do sejmu wniesiono tekst marszałka nadwornego litewskiego Ignacego Potockiego pt. Zasady do formy rządu. Artykuł ten tchnął cząstkę rządów republikańskich, zakładał podporządkowanie rządu sejmowi, a sejmu sejmikom, przy zachowaniu wybieralności wszystkich urzędników państwowych, od Króla począwszy. W czerwcu i lipcu 1790 Ignacy Potocki opracował liczący 658 artykułów Projekt do formy rządów, złożony do sejmu 2 sierpnia 1790, który stanowił szersze wyłożenie jego koncepcji republikańskich. Projekt ten, spotkał się ze sprzeciwem Stanisława Augusta ze względu na duże ograniczenie monarchy. Od roku 1790 sejm przyjął formę sejmu skonfederowanego. W wyniku podniesienia bezpieczeństwa kraju dzięki zawiązaniu 29 marca 1790 roku sojuszu zaczepno-odpornego zPrusami(jak się potem okazało, pozornego bezpieczeństwa), król Stanisław August zaczął sprzyjać Stronnictwu Patriotycznemu. 4 grudnia 1790 Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia sejmowi. Władca podyktował główne założenia nowej ustawy zasadniczej swojemu sekretarzowi Scipione Piattoliemu, który na ich podstawie naszkicował kolejne dwie wersje przyszłej konstytucji. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym Potockim, król podyktował swojemu współpracownikowi Aleksandrowi Linowskiemu projekt zatytułowany Reforma konstytucji, który z kolei konsultowany ze Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim legł u podstaw następnego projektu Prawa konstytucyjne, opatrzonego datą 25 marca 1791. Tekst ten sporządzony przez Hugona Kołłątaja był już bardzo zbliżony do ostatecznej redakcji konstytucji 3 maja. Kołłątaj był też ostatecznym redaktorem tekstu Ustawy Zasadniczej[6]. Wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem między innymiStanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica oraz osobistego sekretarza króla Scipione Piattoliego. Po tych długotrwałych modernizacjach ostatecznego wyglądu konstytucji nastał czas na uchwalenie tego dzieła 5 maja, jednak w obawie przed Stronnictwem Moskiewskim oraz pozostałymi przeciwnikami konstytucji, zwolennicy zdecydowali się przesunąć termin jej przyjęcia o dwa dni wstecz. Skorzystali również z faktu, że główni opozycjoniści nie powrócili jeszcze z przerwy świątecznej. Warto przypomnieć, że konstytucja została wprowadzona nielegalnie, w warunkach zamachu stanu. Część z przeciwników, którzy pomimo wszystkiego przybyli zostali aresztowani przez marszałka na rogatkach.


Konstytucja została przyjęta tego samego dnia przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem. Główne postanowienia tego dokumentu zostały zawarte w 11 artykułach. Zakładała trójpodział władzy, na władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (pozostawiając Króla u władzy wykonawczej!), dopuszczała do praw politycznych tylko i wyłącznie ludzi, związanych z państwem tzn. posiadających jakiś majątek i jakąś ziemie. Nie dopuszczała do głosu gołoty nie posiadającej ziemi (i czasem majątku również). Według mnie największym plusem tej konstytucji było to, że zakładała ona jedynie 5 ministerstw, mianowicie: ministra policji, ministra spraw wewnętrznych, ministra spraw zagranicznych, ministra wojny oraz ministra skarbu. By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej konstytucja zniosła Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego. W konsekwencji konstytucja oraz akt Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów kładły kres istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim tworząc oficjalnie Rzeczpospolitą Polską.Wprowadzało to również monarchię dziedziczną, wówczas Królem był Stanisław August Poniatowski a jego następcą miał zostać Fryderyk August I z dynastii Wettynów. Głównym mottem oraz częstym błędem popełnianym przez nieznajomość faktów historycznych jest sprawa związana z definicją „narodu”. Dawniej naród oznaczał zamożną część społeczeństwa sprawującą władzę. Konstytucja zakładała, że władza należy do narodu, czyli do bogaczy, związani jakoś z państwem. Religią państwową stał się wówczas katolicyzm, pomimo to panowała dość powszechna tolerancja religijna i narodowościowa, z tego względu, że nie znano wtedy pojęcia ksenofobii. Konstytucja obejmowała okres roku czasu, została wówczas obalona przez armie rosyjską wspólnie z Targowiczanami. Rosja uporawszy się ze Szwedami i Turcją, mogła skoncentrować się na sprawach Polski, tym bardziej, że staliśmy się niejako niezależni. Dodatkowy czynnik wywołujący atak na nasz kraj był spowodowany tym, że Polacy utrzymywali kontakty z francuskim rewolucyjnym Zgromadzeniem Narodowym. Oficjalnie propaganda Targowiczanów głosiła, że Caryca Katarzyna musi stanąć w obronie wolności w Polsce.24 lipca 1792 król Stanisław August Poniatowski odstąpił od reformatorów i przyłączył się do konfederacji targowickiej. Rok później nastąpił II rozbiór Polski.


Konstytucja III maja była przykładem reform, jakie należało poczynić by uratować rozchwiane państwo. Całość postanowień skupiała się na silnej jednostce, w tym wypadku Króla, dlatego właśnie zdecydowano się przywrócić Polsce monarchię dziedziczną. Miało to gwarantować zakończenie rozdawnictwa przywilejów, obietnic i majętności na rzecz szlachty w zamian za poparcie podczas wolnej elekcji. Nie rozumiem niektórych ludzi, którzy uparcie twierdzą, że Konstytucja III Maja jest świętem demokracji. Jest to nieprawda. „Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Dynastja przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorom 'de lumbis' z płci męskiej tron Polski przeznaczamy”, cytat ten zakłada, że wprowadzono wówczas monarchię dziedziną! W tym wypadku miała rządzić dynastia Wettynów. Warto też wiedzieć, że pierwsza polska konstytucja gwarantowała każdemu mieszczaninowi płacenie równych podatków. Nie było żadnych ulg, zwolnień i machlojek, czyli, że rzeczywiście wszyscy byli traktowani przez władze tak samo. Była równość wobec prawa. Ponadto w przeciwieństwie do dzisiejszych dupokratycznych krajów, własność prywatna oznaczała tam naprawdę własność prywatną, której nie mógł zabrać nawet Król! Dzisiaj w wypadku wojny, stanu kryzysowego lub działań terrorystycznych własność prywatna bezpośrednio przechodzi pod zarząd państwa. Ale co ja będę pisał o własności prywatnej skoro ostatnia faszystowska ustawa w Polsce zabrania palić papierosów w prywatnych barach. Mamy jasną deklaracje ze strony państwa, że własność prywatna jest wtedy gdy trzeba za nią zapłacić podatek. Innym bardzo dobrym dekretem była postawa sądu. Nikt nie miał prawa kwestionować ich wyroków, nawet król.Nie było też czegoś takiego jak rada ministrów podejmująca decyzje większością głosów; wszystkie decyzje podejmowane miały być przez odpowiedzialnego ministra i kontrasygnowane przez króla. I wreszcie ministrowie mieli być rozliczani za swoje decyzje; za popełnione błędy mieli zaś odpowiadać z osób i majątków swoich. Był porządek.Tu sprawa ostatnia: zarówno "patrioci majowi" jaki i "patrioci targowiccy" liczyli na zawarty w 1790 pakt z Prusami, który powinien był związać Rosji ręce. Tymczasem Prusy zawarły go najprawdopodobniej tylko po to, by pchnąć Polaków do śmiałych działań przeciwko Rosji - by potem, w zamian za kolejny kawał ziem polskich, postanowień paktu nie wypełnić. Podsumowując, celem tego artykułu było uświadomić otumanionych do reszty przez demokratyczną wolę ludu (która usilnie próbuje wmówić, że konstytucja III maja jest zalążkiem demokracji), że wtedy nie było demokracji, była monarchia dziedziczna, która gwarantowała spokój. Niestety zmiany przyszły za późno, masoneria działała dobrze, zarzuty mam do ich ufności wobec kolegów z zachodu. Można było to rozegrać inaczej. Zachęcam do refleksji zanim znowu zaśpiewacie:
„Wiwat Maj, piękny Maj!
Wiwat wielki Kołłątaj!"

Autor: M.Lisowski - http://ludibrium.salon24.pl
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Skrzetuski
 

Generalny Inspektor Jazdy Polskiej
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.694
Nr użytkownika: 58.568

Jakub Witczak
Zawód: Prawnik
 
 
post 27/03/2011, 11:19 Quote Post

Witam!

QUOTE
Od roku 1790 sejm przyjął formę sejmu skonfederowanego.


Konfederację zawiązano w 1788, w 1790 tylko ją przedłużono.


QUOTE
jego następcą miał zostać Fryderyk August I z dynastii Wettynów


Wtedy to był Fryderyk August III.

QUOTE
Tu sprawa ostatnia: zarówno "patrioci majowi" jaki i "patrioci targowiccy" liczyli na zawarty w 1790 pakt z Prusami, który powinien był związać Rosji ręce.


Targowiczanie liczyli na Prusaków?

QUOTE
Stronnictwem Moskiewskim


Jeśli malkontentów nazywasz stronnictwem moskiewskim, to dlaczego Potocki i spółka to stronnictwo patriotyczne, a nie pruskie? smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

 
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej