Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
1106 Strony « < 1069 1070 1071 1072 1073 > »  
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> 1666: królewska victoria pod Mątwami, Watek bardzo kompleksowy
     
orkan
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 5.935
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 16/01/2020, 7:09 Quote Post

1727 DALSZE DZIEJE GÓRNICTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO DO 1727

Lata 80 - te przyniosły okres modernizacji i rozbudowie hut żelaza we władaniu Kondeuszyw ksi. Powstały wielkie piece Jaroszowicach, Paprocanach i Starej Kuźni oraz drugie kuźnice w nich oraz po 2-3 fryszarki. Dla uporządkowania pozyskiwania drewna powołano Nadleśnictwo Pszczyńskie z leśnictwami do zarządzania rewirami leśnymi. Oszacowano drzewostan. Podjęto planową gospodarkę łowiecka i leśną. Produkcja żelaza wzrosła do 900 t surówki. Przerabiano je na żelazo kute i żelazo sztabowe w ilości około 700 t. Jednocześnie w pałacu książęcym rozpoczęto próby wykorzystania węgla kamiennego z kopalni Murcki do ogrzewania budynku. Wydobyto metodą odkrywkową 60 t tego surowca rocznie. Kopalnie żelaza w Mikre i Rudzie przeszły do kopania rudy pod ziemią (4-12 metrów). W lasach pszczyńskich powstały mielerze do wyrobu węgla drzewnego niezbędnego do wytopu surówki. Do sarządzania dobrami pszczyńskimi utworzono Kamerę Pszczyńską

Lata 80-te dla państwa Bytomia to okres dalszego spadku wydobycia ołowiu i srebra. Nie umiano sobie poradzić z woda gruntową także wydobycie było minimalne. Rozwijano za to górnictwo i hutnictwo żelaza. W Halembie, Brzozowicach, Boruszowicach, Przełajcach i Kołchowicach wielkie piece o wyskości 24 stóp o wydajnosci 300 ton surówki każdy. Dawało to 1500 ton surówki przerabianej na żelazo w sztabach i żelazo kute. Powstały fabryki narzędzi rolniczych , drutu i i gwoździ. Kopalnie żelaza z Miasteczka pod Tarnowskimi Górami, Rudnych Piekar, Suchej Góry, Stolarzowic, Reprt, Małych Zyglin i Tarnowskich Góry przeszly do podziemnego kopania rudy żelaza (2-12 metrów w dół).. W lasach bytomskich powstało nadleśnictwo z leśnictwami. Lasy podzielono na rewiry i oszacowano drzewostan. Powstało kilkadziesią mielerzy do produkcji węgla drzewnego.

W innych prywatnych i duchownych dobrach nadal stosowano dymarki lub rowy łukowe do wyatpania surówki.

Giza Geselschaft kopał galman na hałdach kopalń ołowiu w pasie Tarnowskich Gór i Bytomia i sprzedawał go do RON i Szwecji jako skłądnik produkcji mosiadzu.

Lata 90 te to dalszy rozwój hutnictwa żelaznego na górnym Śląsku. Zapotrzebowanie na sztaby żelaza w Polsce było znaczne. Budowano nowe twierdze i okręty wojenne. One potrzebowały dział i żelaznych materiałów budowlanych i narzędzi. Dlatego dla zaspokojenia tego popytu Kondeusze dalej inwestowali w hutnictwo swoich dóbr pszczyńskich i bytomskich. W każdej hucie powstał drugi wielki piec i drugie kuźnice. Zwiększono liczbę fryszarek. Wydajność hut wzrosła do 1800 ton surówki w dobrach pszczyńskich i 3000 t w dobrach bytomskich. Również pozostali posiadacze hut za przykładem Kondeuszy rozpoczęli modernizacje swoich hut i przeszli na proces wielkopiecowy i odświeżanie surówki w fryszarkach. Powstały w tej dekadzie wielkie piece w Bodzanowicach, Bobrku, Zielisławicach, Potempach, Roszmierku, Czakanowie, Szałszu, Czerwionce Zalesie, Łabędach, Koszęcinach, Szumiradzie, Brynku, Kośmiderach, Rudzie, Pławniowicach, Kuczowie i w Mitkach. Razem 18 wielkich pieców o wydajności od 150 do 300 ton rocznie. Razem osiągnęły przed wojną wydajność 4000 t surówki.

Po wojnie rozpoczął się rozwój hutnictwa nadwornego w dobrach państwowych. Wybudowano dwie pierwsze nowe huty : Huta Kluczborska w Zagwidźie i Huta Mała Panew w Ozimku. Obie wyposażone w wielki piec 2-3 fryszarki i kuźnie. Pierwsza produkowała amunicje artyleryjską i drut. Druga posiadała rurownie wyrabiając lufy karabinów oraz fabrykę gwoździ. Razem w 1700 roku wydajność górnośląskich hut osiągnęła 10400 t surówki. Pierwsza dekada XVIII wieku przyniosła śląskim hutom produkcje żelaza dla wojska i rolnictwa. Już nie ekspediowano sztab żelaznych do Huty Królewskiej a odlewano działa na miejscu. Wyrabiano też amunicję artyleryjską. Ograniczone wydobycie ołowiu przyniosło sztaby olowiane dla amunicji strzeleckiej. W związku z przejściem w dobrach stołowych na chińskie (holenderskie) pługi zanotowano wzmożoną produkcję tego asortymentu.

Towarzystwo Gizy rozpoczęło w majątku Pielgrzymowskiego w Bobrku wydobywanie galmanu ze względu na kończenie się jego zasobów na kopalnianych hałdach.

Po raz kolejny sascy eksperci nie dali rady odwodnić kopalni w Olkuszu i Tarnowskich Górach.

Druga połowa pierwszej dekady XVIII wieku i pierwsza połowa drugiej dekady XVIII wieku przyniosły zastój w rozwoju górnictwa i Hutnictwa. W związku z kryzysem związanym z zarazą i spadkiem urodzajów sprzedaż wyrobów metalowych dla rolnictwa i inwestycje militarne państwa spadły. Pieców nie wygaszano ale produkcja spadła o połowe do około 5000 t surówki.

Bum nastąpił po 1715 gdzie popyt wymusił na budowę nowych wielkich pieców i odlewni. Pracowało już 60 wielkich pieców w tym 24 u kondeuszy. Produkcja wzrosła do 17000 ton surówki rocznie. To pustoszyło lasy których nie nadążano odtwarzać. Cena węgla drzewnego zaczeła wzrastać.

Towarzystwo Gizy otworzyło kolejne kopalnie galmanu w
- Szarleju
- Radzionków
- Piekary Wielkie
- Rudne Piekarach
Zatrudniało łącznie 80 górników 4 nadmistrzów, 32 hruszaków, 44 pomocników i hasplarzy.

Sprowadzona z Anglii przez Króla pompa Newcomena do Olkusza o mocy 5 KM nie dała rady obnizyć lustra wody i przeniesioną ją do Wieliczki.
Pompa zainstalowana w Bobrku w kopalni galmanu i żelaza umożliwiła górnikom kopać głębiej poniżej 60 łatrów pod ziemią.

Do opalania maszyn uzyto węgla z kopalni Murcki.

W 1718 w Tarnowskich Górach i Olkuszu przebywał Maksymylina Hell ktory dokonał pomiarów i przygotował memoriał. Jego prace przerwały napięcia na lini RON /Habsburdzy. Do prac wrócił po wojnie ale do RON wysłał swojego ucznia Samuela Mikovini.
W 1719 zamówiono 13 dodatkowych pomp Newcomena z czego 4 trafiły w 1723 na Śląsk do Tanowskich Gór.

Nowe pompy przyczyniły się do rozwju górnośląskiego górnictwa węgla kamiennego wzbudzając popyt na niego. Oprócz Murcek otworzono w dobrach pszczyńskich kopalnie dolnych w Rudzie i Łaziskach Dolnych. Węgiel zaczął docierać do Warszawy gdzie król zainstalował jedną z pomp Newcomena w wodociągach pałacu Ujazdowskiego.

W latach 20tych kryzys energetyczny zaczyna doskwierać gospodarce coraz więcej. Spożycie węgla drzewnego i drewna opałowego przez nadwiślańskie miasta i miasta portowe korony było znaczne. Następowało znaczne oddalenie od źródle paliwa. Szczególnie Warszawa i Gdańsk stanęły przed widmem braku opału. Chcac temu zaradzić król kazał przerobić piece w swoich nadwiślańskich siedzibach (Wawel, Niepołmnice, Sandomierz. Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock. Wlocławek, Toruń, Malbork, Gdańsk i Elblagu) na piece przystosowane do opalania weglem. Za przykładem Króla stopniowo poszła reszta kadry urzędniczej i establiszmentu. W ślad za nimi inne grupy w miarę gdy węgiel stawał się dostępny. Na Dolnym Śląsku w oparciu o lokalne zasoby węgla mieszkańcy pogórza Sudeckiego od XVI wieku używają węgla jako opału i paliwa. Stopniowo więc zwiększano wydobycie węgla który zastępował drewno w oparciu o nowe kopalnie..

Po powrocie Mikoviniego do kraju Wyzszy Urząd Górniczy rozpoczął prace nad obniżeniem lustra wody w kopalniach ołowiu I SREBRA pasa Tarnowskie Góry -olkusz.

Eksperymentalnie w Hucie Paprockiej wybudowano wielki piec na mieszane naboje złożone z rudy żelaza oraz węgla drzewnego i koksu oraz linię do produkcji z węgla koksu. Próby w toku. Do prac zaangażowano alchemików z Królewskiej Akademii Nauk. Był to efekt szpiegostwa przemysłowego przeprowadzonego przez WUG( Wyższy Urząd Górniczy) w Hucie pana Abrahama Derby. Zresztą sam Derby nie krył swojego wynalazku i go nie opatentował. Problemem była cena uzyskanej tak surówki pomimo, że jego syn udoskonalił metodę i używał wyłącznie koksu w wsadzie. Dopiero skokowy wzrost ceny węgla drzewnego wymusił na hutnikach zmianę składu wsadu na koks który stał się tańszy od węgla drzewnego w połowie XVIII wieku.

Ze względu na duże spożycie i eksport drewna u nas ten problem kryzysu energetycznego może nastąpić w latach 30-tych XVIII wieku.

Ten post był edytowany przez orkan: 16/01/2020, 23:45
 
User is offline  PMMini Profile Post #16051

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 7:48 Quote Post

WARSZAWA 15 II 1727 PAŁAC KRÓLEWSKI GABINET KRÓLA
L IIK, Poniatowski
- Tak więc WKMość Anglia stanowczo wpłynęła na Holandię a oba te państwa na cesarstwo. Wobec ich zdecydowanego stanowiska że w wojnie opowiedzą się po stronie Sojuszu Północnego cesarz zrewidował swoje plany i wycofał się z popierania pretensji Madrytu o Gibraltar oraz planów wojny w Italii. Ponadto rozwiązał Kompanie Ostendzką. Ale w zamian otrzyma potwierdzenie swoich praw w Italii.
- To skomplikuje kwestie italskie bo potwierdza jego zwierzchność nad Sieną, Modena ,Parmą i Massą. Utrudni to unifikację w Wielkim Księstwie Toskanii
- Owszem ale musiał też potwierdzić prawa Wiktora Henryka do tego państwa.
- Jednak dalej pozostanie problem odrębności prawnych w Sienie i kwestia spadku po de Este
- Tak
- Cóż pozostanie czekać na kolejny błąd cesarza
 
User is offline  PMMini Profile Post #16052

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 8:14 Quote Post

WARSZAWA 2 III 1727 PAŁAC KRÓLEWSKI
L IIK, Ludwik Henryk
- Wreszcie jesteś synu , długa to była podróż...
[ powitania ]
- Długa tato bo się zakochałem
- Ooo!
- W drodze odwiedzałem państwa heskie i na dworze w Rotherburgu spotkałem ją. Karolina córka tamtejszego landgrafa. Sądzę że uczucie jest odwzajemnione
- A nawet jak nie jest to rodzice ją zmuszą aby udawała
- Zawsze tato widzisz kwestię interesów? Sam przecież również się kochałeś
- Ludwiku jeżeli będziesz pewny uczuć swoich i Karoliny to zgodnie z obietnicą masz moją zgodę, ale prawdą jest że strzała Amora trafia gdzie popadnie.
- Ja wiem że nie jesteś zachwycony moja wybranką ale jak ją poznasz to sam się przekonasz. Jesienią odnowienie UW odbędzie się w Warszawie i wtedy się pojawi wraz z rodzicami.
- No i będzie problem bo jest luteranką
- Rewokuje się, nie jest gorliwą protestantką
-Aha rolleyes.gif król spojrzał na lekko zarumienionego syna
- No cóż z chęcią ją poznam....
- A wracając do interesów. Przekażę ci dobra po matce ale warto abyś odwiedził Pszczynę. Ponadto jestem ciekawy jak zainwestujesz fundusze z Francji
- Z inwestycjami się wstrzymam . Muszę poznać dobrze dobra po matce oraz możliwości Bursy Gdańskiej i wtedy zadecyduję
- Rozsądnie smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #16053

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 8:29 Quote Post

SEJM ORDYNARYJNY 1727 SESJA WIOSENNA
Sejm wyraził zgodę na mediację Rzeczpospolitej w konflikcie angielsko -hiszpańskim
Król poinformował sejm o przekazaniu swojemu synowi Ludwikowi Henrykowi dóbr po jego matce Ludwice Karolinie Radziwiłł
Ludwik Henryk potwiedził zobowiązania Ordynacji Birżańskiej wobec Rzeczpospolitej

Ten post był edytowany przez Duncan1306: 16/01/2020, 8:39
 
User is offline  PMMini Profile Post #16054

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 8:39 Quote Post

STATYSTA SARMACKI DONOSI 1727
WOJNA HISZPAŃSKO-ANGIELSKA O GIBRALTAR
Wojska hiszpańskie księcia de las Torres bezskutecznie oblegały twierdzę Gibraltar, której z pomocą nadpłynęła flota admirała Wagera z 20 okrętami liniowymi
Podobno flota angielska wysłana na morze Karaibskie poniosła znaczne straty w wyniku epidemii żółtej febry . Zmarli na pewno jej dowódca, admirał Hosier i jego zastępca, kontradmirał St. Lo o czym pisały angielskie gazety
Dzięki pośrednictwu Francji i Rzeczpospolitej zawarto traktat pokojowy przywracający status quo ante bellum

Ten post był edytowany przez Duncan1306: 16/01/2020, 9:35
 
User is offline  PMMini Profile Post #16055

     
Wilczyca24823
 

IX ranga
*********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 7.949
Nr użytkownika: 98.909

Ewa Mach
Zawód: opiekun
 
 
post 16/01/2020, 13:42 Quote Post

QUOTE
Po powrocie Mikoviniego do kraju Wyzszy Urząd Górniczy rozpoczął prace nad obniżeniem lustra wody w kopalniach ołowiu I SREBRA pasa Tarnowskie Góry -olkusz.


Rozumiem, że chodzi o rok 1726, kiedy Mikovini skończył studia katograficzne w Wiedniu?

QUOTE
Dzięki pośrednictwu Francji i Rzeczpospolitej zawarto traktat pokojowy przywracający status quo ante bellum


Jak ten traktat wpłynie na stosunki na linii Madryt - Wiedeń?
 
User is offline  PMMini Profile Post #16056

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 17:28 Quote Post

QUOTE(Wilczyca24823 @ 16/01/2020, 14:42)
...
QUOTE
Dzięki pośrednictwu Francji i Rzeczpospolitej zawarto traktat pokojowy przywracający status quo ante bellum

Jak ten traktat wpłynie na stosunki na linii Madryt - Wiedeń?
*


Wiedeń pierwszy zerwał sojusz zgadzając się na warunki MM a po tej wolcie nieprędko dwór w Madrycie zaufa cesarzowi
 
User is offline  PMMini Profile Post #16057

     
Wilczyca24823
 

IX ranga
*********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 7.949
Nr użytkownika: 98.909

Ewa Mach
Zawód: opiekun
 
 
post 16/01/2020, 20:45 Quote Post

Jednak tytuły habsburskie będą kusić...
 
User is offline  PMMini Profile Post #16058

     
losiu41
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.141
Nr użytkownika: 99.422

Lukasz Stanisz
Stopień akademicki: magister
Zawód: muzyk
 
 
post 16/01/2020, 21:14 Quote Post

Podsumowując. Wiedeń jest w ciemnej dziurze.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #16059

     
Draken
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 320
Nr użytkownika: 103.940

 
 
post 16/01/2020, 21:57 Quote Post

I można wrócić do planów krojenia tortu, teraz nawet Madryt na czwartego się dołączy.
 
User is offline  PMMini Profile Post #16060

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 16/01/2020, 22:12 Quote Post

LAUDY SEJMOWE KC
1 W listopadzie odbędzie się w Warszawie zjazd państw sygnatariuszy Układu Warszawskiego
2 KC proponuje sejmowi wysłanie wielkiego poselstwa do Hiszpanii Poselstwo ma zadanie unormować kwestie sporne w stosunkach polsko-hiszpańskich. Jako wielkiego posła proponuje aktualnego prezydenta Trybunału Głównego Koronnego kanonika krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego który już przebywał w Hiszpanii i zna doskonale język hiszpański.

Ten post był edytowany przez Duncan1306: 16/01/2020, 22:21
 
User is offline  PMMini Profile Post #16061

     
Wilczyca24823
 

IX ranga
*********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 7.949
Nr użytkownika: 98.909

Ewa Mach
Zawód: opiekun
 
 
post 16/01/2020, 22:58 Quote Post

QUOTE(Draken @ 16/01/2020, 21:57)
I można wrócić do planów krojenia tortu, teraz nawet Madryt na czwartego się dołączy.
*
O ile dobrze kojarzę, cesarz chyba podtrzymuje ofertę matrymonialną. Więc Madryt nie ma powodu nic kroić. Ogólnie to mnie dziwi, że wojnę o Gibraltar zaczęto przed przejęciem Wiednia.
 
User is offline  PMMini Profile Post #16062

     
orkan
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 5.935
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 16/01/2020, 23:33 Quote Post

CODE
Rozumiem, że chodzi o rok 1726, kiedy Mikovini skończył studia katograficzne w Wiedniu?


Tak
 
User is offline  PMMini Profile Post #16063

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 19/01/2020, 11:34 Quote Post

WARSZAWA 20 X 1727 PAŁAC KRÓLEWSKI GABINET KRÓLA
L IIK - siedzi za stołem i czyta papiery. do gabinetu wchodzą Ludwik Henryk, młoda śliczna kobieta i siwowłosa dość surowo odziana
Witaj tato
Majestatis
Fytam waszom Krulefskom Moszcz
- Witajcie Chcę porozmawiać sam na sam z Karoliną
Ludwik Henryk - Zaczekam w swoich pokojach
Her Koenige nie mogę zostawić mojej podopiecznej sam na sam z dorosłym mężczyzną
- Możecie bo od tej rozmowy zależy czy wasza podopieczna będzie oficjalnie narzeczoną mojego syna więc Mme White Glizda, s'il vous plaît, s'il vous plaît wink.gif
- Młoda dziewczyna próbuje stłumić śmiech a stara dama z oburzona miną wychodzi
- Cóż młoda dama skoro znasz francuski przejdziemy na ten język. Jak rozumiem mój syn wobec planowanego przez rodziców małżeństwa ze starym frankfurckim bankierem wydał się arturiańskim rycerzem ratującym dziewice z opresji
-Prawdę mówiąc aroganckim i wyniosłym księciem który zażądał gościny w najlepszych pokojach, miejsca dla swoich ludzi a jeżeli o koszty odesłał do intendenta. Ojciec ofiarowal swoje komnaty a ja powiedziałam że przecież jest pokój gościnny
- I co dalej?
-Ojciec kazał mi przeprosić księcia a ja odmówiłam więc odesłał do łóżka bez kolacji, Ja w nocy zszedłam do kuchni pałacowej i tam zastałam Lu...
...
- Masz moją aprobatę, problem jest tylko z Twoją rodziną. Marzy im się udzielne księstwo , bogactwo, marszałkowstwo dla twojego brata itd. A ja aczkolwiek przedstawię im hojna ofertę nie zamierzam się na to zgadzać
- A co najbogatszy człowiek Europy uważa za hojną ofertę ?
- Wykupie ich długi czyli co najmniej sto tysięcy talarów, pokryję koszty wyprawy ślubnej dla wszystkich czyli drugie co najmniej sto tysięcy na stroje, wyznaczę 12 000 talarów rocznej pensji płatnej, jeżeli pozostaną w swoich dobrach a brat zostanie kapitanem w Gwardii i gdy będzie dobrym oficerem będzie awansowany
- Chcę czasem widywać rodziców.
- Dobrze raz na 3 lata pokrycie kosztów ich podróży do Rzeczpospolitej a dla Ciebie kupię wiano na Śląsku
- To nie to o czym marzyli ale o wiele więcej niż mieliśmy. Ja chcę przede wszystkim być z Lu.
- To się teraz pożegnamy i weź z podręcznej biblioteki księgi o których ci mówiłem...
...
L IIK , Ludwik Henryk
- I co tato ?
- Masz szczęście. Ma dobry charakter, jest rozumna i tobą oczarowana. Na Śląsku Oppersdorfowie sprzedają swoje dobra raciborskie z pretensjami do tytułu książecego. Część miasta i 11 wsi oraz tereny na których są rudy żelazne, glinka dla Twojej manufaktury pszczyńskiej i może coś więcej. Można je będzie kupić dla Karoliny. Księżna raciborska brzmi lepiej w uszach szlachty niż hrabianka Hesji . Z konwersją na katolicyzm nie będzie problemu co zmniejszy opory przed tym małżeństwem, ale i tak wszyscy będą mówili o mezaliansie
- Tym się nie przejmuję
- Dobrze chcę abyś był szczęśliwy syny. Bogaty już jesteś, a wpływy polityczne można zapewnić nie tylko przez małżeństwo.

Ten post był edytowany przez Duncan1306: 19/01/2020, 12:07
 
User is offline  PMMini Profile Post #16064

     
Duncan1306
 

Milutki tygrysek lewakożerca
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 4.755
Nr użytkownika: 97.206

Wlodzimierz Sodula
Zawód: amator historii
 
 
post 19/01/2020, 11:58 Quote Post

Z LISTU LUDWIKA KOSMY DO L IIK
- Kochany Ojcze zakochałem się i to ze wzajemnością . Moją wybranka jest najcudowniejsza istota pod słońcem Konstancja Thoekely. Piękna , miła i pogodna. Mam nadzieję że tą miłością nie zrujnuje jakiś Twoich planów matrymonialnych i uzyskam Twoją zgodę na małżeństwo...

Z LISTU L IIK DO LUDWIKA KOSMY
...
Co do Twojego małżeństwa nie mówię nie, ale i nie powiem tak. Zapraszam Ciebie na wiosnę do Warszawy a zaproszenie wyśle też do hrabiostwa Thoekely z córką. Będziesz miał ciekawe towarzystwo bo Twój najstarszy braciszek też jest zakochany, a jego wybranka przebywa z rodziną już w Warszawie. I będą tam siedzieć do wiosny co mnie nie cieszy bo chociaż Karolina jest ładna i inteligentna to jej rodzinka nie budzi mojego zachwytu .
 
User is offline  PMMini Profile Post #16065

1106 Strony « < 1069 1070 1071 1072 1073 > »  
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej