Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
Zdarzenia kalendarza
Powstała Bizonia (Publiczne wydarzenie)
piotpal
Data wydarzenia: 1 Styczeń 2006 kończy się 1/11/2025, 23:59 (Powtarzające się wydarzenie)

Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.255
Dołączył: 16/07/2005, 11:44
* 1 stycznia 1947 roku weszło w życie porozumienie brytyjsko-amerykańskie z 2 grudnia 1946 roku mówiące o połączeniu brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech w jedną strefę, noszącą od tej pory nazwę Bizonia. Inicjatywie tej sprzeciwiał się ZSRR, jednak była ona zgodna z ogłoszoną później, doktryną pomocy amerykańskiej udzielanej krajom zagrożonym komunizmem. Miał to być wstęp do utworzenia niezależnych organów zachodnioniemieckich, takich jak rząd, któremu jednak również sprzeciwiał się ZSRR. Ogłoszona na konferencji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w Londynie jesienią 1947 roku koncepcja ZSRR zakładała powstanie jednolitych Niemiec pozostających jednak pod kontrolą Wielkiej Czwórki. 5 czerwca 1947 roku na uniwersytecie Harvarda ówczesny Sekretarz Stanu USA George Marshall sformuował doktrynę pomocy dla zniszczonej wojną Europy o nazwie European Recovery Program (Europejski Program Odbudowy - nazywany zwykle planem Marshalla). Plan obejmował swym działaniem także Zachodnie Niemcy, co ostatecznie pogrzebało Radziecki projekt powstania jednolitych Niemiec.
 
Copyright © 2003 - 2021 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej