Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
20 Strony « < 10 11 12 13 14 > »  
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> 1646: rokosz. Plany Władysława IV odkryte,
     
orkan
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 5.676
Nr użytkownika: 58.347

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 20/04/2018, 3:37 Quote Post

Ja zaproponowałem tylko jeden podatek generalny bezpośredni - pogłówne generalne a to dlatego aby klechy coś płaciły. A klechy miały w nim najwyzsze stawki.
Wyższe stawki mieli oblepieni urzędami magnaci - od każdego urzędu musieli by płacić stawki.

Jesli chodzi o podatki posredni i cło to nie ma sensu o nicg mówić w innej postaci niz generalne gdyż w innym przpadku i dochody znacznie obniżą sytuacje na słupa.

Jesli więc mamy pierwszy rok rokoszu to wystarczy aby szlachta przyjeła konstytucje o finansach stałych gdzie stałymi dochodami są:

Skarb pospolity:
poddymne - nie płacone przez szlachte i duchownych a przez mieszcan i chłopów ( w sumie na wsi był to podatek gruntowy)
pogłówne żydowskie - (z ustalonym przez sejm wyższym ryczałtem)
pogłówne tatarskie
pogłówne ormiańskie
akcyza - na razie płacona tylko w miastach podczas targów i jarmarków
szelężne - w koronie płacone tylko w miastach a na Litwie generalne
donatywa kupiecka - płacona przez kupców krajowych i zagranicznych na granicy
skład winny - płacony w cłach małopolskich jako dodatkowy podatek od win węgierskich (płacą tylko kupcy)
cło generalne- wraz ze zniesieniem ceł wewnętrznych i niesłusznych myt i mniejszymi stawkami dla szlachciurów.
hiberna - odbieramy ją komisji wojskowej i oddajemy w administrację komisji skarbu.(jedyna danina płacona przez kociół)
kwarta artyleryjska - z dóbr królewskich na artylerie i uzbrojenie piechoty
podatek stemplowy - podatek od papieru stemplowego czyli każdego na którym są załatwiane sprawy urzędowe i sądowe. Np wniosek o nadanie jakiegoś urzędu.
podatek od urzędów - jednorazowy podatek od przyjętych przez szlachciura urzędów. Stawki określi sejm w zależności od rangi urzędu. Im wyższy tym wyzsza opłata. Najwyżej opodatkowany będzie urząd interexa. wink.gif

Ponadto kwarta na obronę potoczną zamieniona na wystawienie i utrzymanie 1 zołnierza Piechoty Łanowej z 10 łanów dóbr królewskich. Ponadto obowiązkiem tym obciążamy łany duchowne.

Skarby Ziemskie i Wojewódzkie
czopowe generalne
pługowe
młynowe
targowe
pogłówne od osób nie nobilitowanych

Skarb Nadworny:
dochody z dóbr stołowych
monopol solny z uwzględnieniem kontygentu taniej soli dla szlachciórów.
monopol pocztowy - trzy poczty królewskie: pruska, koronna i litewska
palowe - opłata w portach królewskich (2/90 od wartosci ładunku)
cumowe - opłata za przeładunek statek-statek w portach królewksich
udział króla w cłach generalnych (1/3 dochodu)
sumy gdańskie - opłata Gdańska za dzierżawienie Helu i innych stołowych dóbr pod Gdańskiem.

Do ogarnięcia tego wsyzstkie sam stary aparat podskarbich złozony z kilku sekretarzy i kancelistów nie wystarczy więc potrzeba zorganizować nowożytną administtrację. Więc w ramach obu komisji skarbu nalezy zorganizować:
Kancelarię Komisji Skarbu - organ pomocniczy względem samej komisji
Główna Izba Skarbowa - organ zajmujacy się rejestrem posrednich dochodów skarbowych (cło, akcyza, szelężne), kontrolą prowincji skarbowych.
Izby Prowincji Skarbowych - w koronie 8 na Liwtie 4. Organ terenowy Komisji Skarbu dla prowadzenia administracji ceł i akcyzy. Podlegać mu będzie równiez egzacja szlężnego. Na czele z superintendentem skarbowym podlegac mu beda intendenci ceł, akcyzy i szeleznego, rewizorzy generalni i kontraregestranci skarbowi. Podstawową jednostką organizacyjną będzie komora mogąca obejmowac swoja administracją przykomorski. W wyznaczonych miastach granicznych beda to komory celne i przykomorki celne a wmiastach akcyzowych komory akcyzowe a w mniejszych miastach akcyzowych przykormoki. Na czele tych komór stać będzie pisarz komory któremy podlegac będę rewizorzy komór, substytuci. Połączenie administracji celnej z akcyzową i szeleżna da istotne oszczędnosci kadrowe i finansowe.
Tam gdzie zabraknie kadry tej administracji zwłaszcza w okresie poczatkowym komisja będzie mogła wydzierżawić cło lub podatek na czas okreslony do czasu utworzenia tam jednostki organizacyjnej administracji skarbowej. Ponadto administracja skarbowa na granicach zbiera w ramach szelężnego - szelężne graniczne, donatywe kupiecka i skład winny. Komory, trybunały i urzedy grodzkie zajmuja się równiez sprzedażą papieru stemplowego. Częścia administracji celnej jest straż skarbowa patrolująca szlaki przemytnicze oraz obstawiająca granicę akcyzowa w miastach.

Izba Pogłównego i podymnego. - a więc dochody bezpośrednie. Rejestr wszystkich trzech pogłównych od mniejszości etnicznych w czasie uchwalenia pogłównego generalnego rejstr jego i kontrola sciagalnosci. Administrowanie podatku od urzędów. Rejestr i kontrola spływu z województw i ziem podatku podymnego.

Izba domen królewskich - obracanie bylych chlebowych starostw i tenut w emfiteuzę. Ściąganie kwarty artyleryjskiej, hiberny. Kontrola wywiazywania się przez starostów królewszczyzn z wystawienia Piechoty Łanowej. Jej administracj będzie stopniowo rozbudowywana co umożliwi zmniejszenie obszaru poszczególnych ekonomii(starostw) do mniejszych domen i zwiększenia liczby dzierżawców.

Izba Obrachunkowa - kontrola dochodów i wydatków skarbowych

Główna Kasa Skarbowa - do niej będą spływac środki z prowincji i województw

Oczywiście budowa tej administracji potrwa ale w porównaniu do administracji podskarbiego to byłby juz postęp same zalążki tych urzedów.

Ten post był edytowany przez orkan: 20/04/2018, 3:40
 
User is offline  PMMini Profile Post #166

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 6:28 Quote Post

Za dużo naraz, za szybko, a przede wszystkim: jakim cudem od razu w pierwszym roku i bez żadnych błędów? W Anglii dyskusja o tym czy i w jakiej formie powołać Bank Anglii trwała lat 10, a samo jego formowanie też zajęło ze 2 lata. System podatkowy (z budżetem uchwalanym corocznie przez Izbę Gmin) to się ukonstytuował w formie jako - tako ostatecznej jakieś 15 lat po Chwalebnej Rewolucji. A my od razu wiemy co robić, bez namysłu obieramy jedyny słuszny kurs i ze spiżową konsekwencją go realizujemy, tak?

Zrozummy się wreszcie: wcale nie twierdzę, że nie będzie administracji podatkowej i reform. Ale ZAWSZE, WSZĘDZIE i w każdym kraju polityka polega głównie na dyskutowaniu, czasem w nieskończoność, popełnianiu błędów i rozpaczliwym poszukiwaniu ratunku przed ich katastrofalnymi niekiedy skutkami. Konsekwentnie naprzód poruszają się tylko roboty, nie ludzie.

Sejm pacyfikacyjny, po zwycięstwie rokoszu (jeśli Władysław IV abdykował, jest to zarazem Sejm konwokacyjny) zajmie się tylko najpilniejszymi kwestiami ustrojowymi i jedynie te rozstrzygnie. Są to, w kolejności:
1) Konstytucja o porządku sejmowania. Król też jest "izbą" parlamentu i w pierwszej kolejności trzeba go pozbawić możliwości obstrukcji. Przy okazji regulując stosowanie liberum veto i powołując stały organ Sejmu, działający pomiędzy dorocznymi sejmami ordynaryjnymi: Radę Nieustającą z 12 posłów i 12 senatorów świeckich. Uwaga! Rada w tej postaci to prowizorka. Ale nie oczekujcie rozwiązań docelowych w pierwszym roku rewolucji!
2) Konstytucja o rządzie Rzeczypospolitej. Trzeba odebrać królowi kontrolę nad władzą wykonawczą i rozdawnictwo urzędów, bo tylko to zabezpieczy naród przed dalszymi nadużyciami ze strony dworu. Rozwiązaniem jest powołanie "komisji rządowych", wybieranych przez Sejm i nadzorujących poszczególne resorty: wojny, skarbu, interesów cudzoziemskich, dobrego porządku, sprawiedliwości. Czy komisje będą wspólne, Obojga Narodów, czy oddzielne, koronne i litewskie - zależy personalnie od Janusza Radziwiłła. Koroniarze zawsze w takich sprawach ustępowali Litwinom, choć sami pewnie woleliby organy wspólne. Radziwiłł ma trudny wybór. Jeśli podtrzyma rozdzielność władz Korony i Litwy, łatwiej mu będzie zamienić Wielkie Księstwo w udzielny, prywatny folwark. Ale za to trudniej: torpedować ewentualnie niekorzystne dla niego działania wspólników z Korony. No i: cała antyradziwiłłowska opozycja na Litwie, właśnie ze strachu przed Radziwiłłem, jak raz wyjątkowo, będzie gardłować za "zacieśnieniem Unii". Co wybierze? Nie wiem. Radźcie! Rozdzielność to dla Radziwiłła strategia ostrożna, zachowawcza. Połączenie - ryzykancka i ambitna. Był ryzykantem i był ambitny. Ale czy aż tak..? Cokolwiek się w tej sprawie zdecyduje - to też prowizorka.
3) Konstytucja o królewszczyznach. Ich rozdawnictwo to podstawowe narzędzie korupcji w rękach króla. Trzeba z tym skończyć. Przy okazji zwiększając liczbę dzierżawców (im więcej, tym lepiej, bo "równiej", a cnotą republiki jest równość...) i dochody. Wśród szlachty popularna jest idea rządu żyjącego z majątku, a nie z podatków. Tu więc najpierw będzie szukała pieniędzy.
4) Konstytucja o pospolitym ruszeniu. Szlachta wie, że dotychczasowa organizacja tej formacji jest anachroniczna. Zarazem absolutnie nie chce zdawać się wyłącznie na armię zawodową. Nawet nie z obawy przed ambitnymi generałami (choć to też). Głównie dlatego, że "nadstawiać pierś za ojczyznę" to rzecz szlachecka, to uzasadnia pozycję tej klasy. Zaproponowałem już powołanie "gotowej milicji" w powiatach. Jakieś inne pomysły?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #167

     
Mixxer5
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.179
Nr użytkownika: 77.688

 
 
post 20/04/2018, 7:37 Quote Post

Dlaczego zaczynaliśmy od PoDu mówiącego, że mała i średnia szlachta przeprowadza rewolucję, a teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że magnaci decydują co robimy a co nie? Uważam, że w początkowym okresie nikt magnatów o zdanie nie będzie pytał- reformy zostaną przeprowadzone takie jak sobie ogół szlachty zażyczy, a nie pod dictum pana Radziwiłła albo Wiśniowieckiego. Oczywiście z czasem magnaci odzyskają swoje wpływy, ale czemu mieliby samodzielnie decydować o wszystkim, skoro nawet otl nie zawsze im się udawało?

Z resztą wymienionych rzeczy się zgadzam- i postuluję abyśmy nie prowadzili jałowych dyskusji o zasadności wprowadzania danych praw i instytucji, ale po prostu wątek prowadzili i sprawdzali różne możliwości. Skoro mamy w RON demokrację, to możemy po kolei przedyskutować wszystkie pomysły zarówno z zachodu jak i wschodu (spośród tych, które miały wśród szlachty swoich zwolenników)- co wcale nie oznacza, że muszą one zostać wprowadzone!
 
User is offline  PMMini Profile Post #168

     
losiu41
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.008
Nr użytkownika: 99.422

Lukasz Stanisz
Stopień akademicki: magister
Zawód: muzyk
 
 
post 20/04/2018, 8:10 Quote Post

Ale tu nie chodzi o to, że magnaci będą o wszystkim decydować, bo to są pomysły szlachty. Bardziej staną się twarzami "Rewolucji Panów Braci". Przecież wszyscy są równi(teoretycznie) i po prostu przyjmujemy, że wymieniona czwórka najlepiej się nadaje na charyzmatycznych liderów zmian. Oni po prostu płyną z prądem, a nie pod prąd. Po prostu orientują się, że lepiej pozwolić dać się nieść rzece rewolucji na jej czele, niż tonąć razem z przegranym królem.
Co do zmian na początek zgadzam się z jkobusem, że przez pierwszy rok, dwa, trzy nikt nie będzie się zajmował sprawami pieniężnymi, bo najpierw trzeba ułożyć nowy ustrój. Pomysłu orkana trzeba odłożyć co najmniej do roku 1650.
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #169

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 8:34 Quote Post

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że na fali rewolucji pojawi się jakaś "nowa twarz". Kłopot w tym - że nie mamy bladego pojęcia, kto to może być (już awans Leszczyńskiego do "Bandy Czworga" jest dużym dla niego osiągnięciem...).

Edit: po namyśle - wydaje mi się, że Władysław IV jednak abdykuje i wyjedzie do Opola. Co za dużo, to niezdrowo. A po takiej porażce - czego on się właściwie ma spodziewać w Rzeczypospolitej..? Tak samo - bracia królewscy nie wystartują w elekcji. Wazowie przegrali polski tron i nie ma on już dla nich znaczenia. Chyba, żeby szlachta "poszła do Canossy", przeprosiła i pokornie cofnęła wszystko co uchwala... A to chyba nie jest prawdopodobne, prawda..?

Zachodzi sytuacja jak OTL w konstytucji marcowej: kierując się względami personalnymi, tak okrojono kompetencje prezydenta, że główni gracze olali tę posadę, wystawiając figurantów...

Ale będzie śmiech, jak synek Władysława IV w tym Opolu nie zachoruje i wieku męskiego dożyje..!Ten post był edytowany przez jkobus: 20/04/2018, 8:40
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #170

     
Mixxer5
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.179
Nr użytkownika: 77.688

 
 
post 20/04/2018, 9:04 Quote Post

QUOTE(losiu41 @ 20/04/2018, 8:10)
Ale tu nie chodzi o to, że magnaci będą o wszystkim decydować, bo to są pomysły szlachty. Bardziej staną się twarzami "Rewolucji Panów Braci". Przecież wszyscy są równi(teoretycznie) i po prostu przyjmujemy, że wymieniona czwórka najlepiej się nadaje na charyzmatycznych liderów zmian. Oni po prostu płyną z prądem, a nie pod prąd. Po prostu orientują się, że lepiej pozwolić dać się nieść rzece rewolucji na jej czele, niż tonąć razem z przegranym królem.
Co do zmian na początek zgadzam się z jkobusem, że przez pierwszy rok, dwa, trzy nikt nie będzie się zajmował sprawami pieniężnymi, bo najpierw trzeba ułożyć nowy ustrój. Pomysłu orkana trzeba odłożyć co najmniej do roku 1650.
*Owszem, są- ale poszczególni magnaci są umoczeni razem z królem. Skoro mówimy o rewolucji oddolnej, to początkowo nie powinni mieć aż takiego pola do manewru. Np. wymieniony wcześniej Radziwiłł- nie w jego gestii powinno leżeć zacieśnienie unii.

QUOTE(jkobus @ 20/04/2018, 8:34)
Istnieje spore prawdopodobieństwo, że na fali rewolucji pojawi się jakaś "nowa twarz". Kłopot w tym - że nie mamy bladego pojęcia, kto to może być (już awans Leszczyńskiego do "Bandy Czworga" jest dużym dla niego osiągnięciem...).

Edit: po namyśle - wydaje mi się, że Władysław IV jednak abdykuje i wyjedzie do Opola. Co za dużo, to niezdrowo. A po takiej porażce - czego on się właściwie ma spodziewać w Rzeczypospolitej..? Tak samo - bracia królewscy nie wystartują w elekcji. Wazowie przegrali polski tron i nie ma on już dla nich znaczenia. Chyba, żeby szlachta "poszła do Canossy", przeprosiła i pokornie cofnęła wszystko co uchwala... A to chyba nie jest prawdopodobne, prawda..?

Zachodzi sytuacja jak OTL w konstytucji marcowej: kierując się względami personalnymi, tak okrojono kompetencje prezydenta, że główni gracze olali tę posadę, wystawiając figurantów...

Ale będzie śmiech, jak synek Władysława IV w tym Opolu nie zachoruje i wieku męskiego dożyje..!
*Wymieniłem kilka nazwisk- niemniej, skoro uznajemy (?), że dominacja małej i średniej szlachty jest tylko chwilowa, to nie bardzo jest potrzeba kombinować i szukać- ot, "rząd jedności narodowej" przeprowadzi najpoważniejsze reformy ustrojowe, po czym na tyle straci na znaczeniu, że będzie robił za tło dla "wielkiej czwórki" (mogą być wymienieni, nie oponuję). Ale jeśli PoD polega na spuszczeniu takiej bomby politycznej, to początkowo magnateria powinna być całkowicie wyłączona z zabawy- po prostu nie zdąży jakoś sensownie zareagować, przemiany następują niemal spontanicznie, a przecież żaden magnat zupełnie sam ich nie zablokuje- szlachta zaś nie daje się zastraszyć ani przekupić i niektóre postulaty (jak zacieśnienie unii) przechodzą "na fali" społecznego niezadowolenia.

Jeśli WIV faktycznie abdykuje, to trzeba znaleźć jakiegoś nowego władcę- co szybko uzmysłowi szlachcie, że nikt znaczący się za nieznaczącym tytułem uganiał nie będzie (tym bardziej, że wiąże on w pewnym stopniu ręce nowemu królowi). Nie wyobrażam sobie jednak całkowitego pozbycia monarchii- primo: nawet w obliczu takich rewelacji to jest ruch zdecydowanie zbyt radykalny dla naszej szlachty. Secundo- w Europie to się nikomu zbytnio nie spodoba. W końcu ile jest republik w Europie? A już w ogóle takich rozmiarów...
 
User is offline  PMMini Profile Post #171

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 9:10 Quote Post

Oczywiście że nie. Za kilkanaście lat, to się mogą nawet pojawić spore sentymenty pro-monarchiczne (zwykle ludzie dobrze wspominają młodość...) - co będzie próbował wykorzystać ewentualnie żywy w zmienionej rzeczywistości syn Władysława IV. A tymczasem - trudno i darmo: ponieważ Radziwiłł nie zgodzi się na Wiśniowieckiego (mimo, że się lubią...), a Leszczyński na Lubomirskiego (i odwrotnie) - to przyjdzie importować jakieś nic nie znaczące książątko z Rzeszy...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #172

     
losiu41
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.008
Nr użytkownika: 99.422

Lukasz Stanisz
Stopień akademicki: magister
Zawód: muzyk
 
 
post 20/04/2018, 10:29 Quote Post

A może Piast legnicki?
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #173

     
Mixxer5
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.179
Nr użytkownika: 77.688

 
 
post 20/04/2018, 10:34 Quote Post

QUOTE(losiu41 @ 20/04/2018, 10:29)
A może Piast legnicki?
*O, właśnie. Miałem ten sam pomysł, tylko zapomniałem o nim napisać. Skoro i tak mamy brać kogoś nieznaczącego, to Piast jest strzałem w dziesiątkę- nikomu nie wadzi, starożytna polska dynastia, idealnie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #174

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 10:50 Quote Post

Niech i tak będzie. Biedak awansuje towarzysko. I tyle w zasadzie można o nim powiedzieć...

Czy mam rozumieć, że Koledzy jesteście jednak za "zacieśnieniem Unii"? A jakie pomysły na reformę pospolitego ruszenia, poza "milicją gotową"?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #175

     
Mixxer5
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.179
Nr użytkownika: 77.688

 
 
post 20/04/2018, 11:31 Quote Post

Ja optuję za zwiększeniem nakładów na wojsko stałe i jego rozbudowę jeśli chodzi o militaria, a pospolite ruszenie- chwilowo- zostawiłbym w spokoju.

I zacieśnienie unii na tak.
 
User is offline  PMMini Profile Post #176

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 11:34 Quote Post

Nie ma znaczenia, za czym Ty optujesz. Szlachta dopiero co rozgoniła w cztery wiatry nielegalne zaciągi króla - i co, teraz sama będzie fundowała więcej zawodowego wojska? To się logicznie nie spina!

Z tym "zacieśnieniem Unii" to też nie jest takie proste. Jeśli Litwini boją się tyranii Radziwiłła, to pójdą na "komisje obojga narodów". Ale jeśli idą niejako samopas, bo Radziwiłł nie ma nad nimi żadnej kontroli (jak to proponujesz) - to postąpią zgoła przeciwnie: bo, skoro Radziwiłła się nie boją - to dlaczego mieliby się pozbywać swojej odrębności i na dodatek - zmniejszać liczbę urzędów do obsadzenia..?

Edit: w opinii szlachty żadna wojna nam szybko nie grozi - przecież plany niesławnej pamięci eks-króla zostały właśnie pogrzebane. Że on już zdążył puścić w ruch swoją prowokację, to się panowie bracia przekonają za rok. W każdym razie NIE MA MOWY o jakimkolwiek wzmacnianiu armii zawodowej - teraz. Za to jest pilna, ideologiczna, konstytucyjna wręcz potrzeba - reformy pospolitego ruszenia. To jest jedyna sprawa wojskowa, która będzie interesowała Sejm przez cały rok 1647.

Ten post był edytowany przez jkobus: 20/04/2018, 11:39
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #177

     
Mixxer5
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.179
Nr użytkownika: 77.688

 
 
post 20/04/2018, 12:01 Quote Post

Wojska kwarciane są za małe, ile one liczą? 4 tysiące? Proponuję ich rozbudowę do tego stopnia, żeby wystarczały na spełnianie założonych celów. Dalsza rozbudowa armii przyjdzie z czasem, pewnie jakieś dodatkowe regimenty podczas powstania Chmielnickiego powstaną, żeby zrównoważyć siły magnatów. No i przecież to nie tak, że zawodowe wojsko jest uznawane przez szlachtę za złe, tylko sposób jego formowania- przez króla i po kryjomu.

A czy Litwini znajdują się pod butem Radziwiłła z dnia na dzień? Przecież jego hegemonia na Litwie to nie jest jakaś niespodzianka- skoro chwilowo mają więcej swobody, to mogą ją wykorzystać i optować za zacieśnieniem unii. Mogą też nie skorzystać z okazji i uznać, że Radziwiłł to już przeżytek i jego wpływy nie wrócą.

Ale jeśli upieramy się przy reformie pospolitego ruszenia, to przyznaję, że nie mam żadnej koncepcji. Jakie propozycje były wysuwane otl?
 
User is offline  PMMini Profile Post #178

     
jkobus
 

IX ranga
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 6.963
Nr użytkownika: 65.292

Jacek Kobus
Stopień akademicki: mgr
Zawód: rolnik
 
 
post 20/04/2018, 12:12 Quote Post

Pomysł pana Fredry, który wykorzystano w wątku "mątewskim" został opublikowany w 1670, więc tutaj - odpada. Na razie p. Fredro jest tylko szeregowym posłem. Może trafić do Komisji Wojny Obojga Narodów, albo nawet i do Rady Nieustającej - ale wcale nie jest powiedziane, że wymyśli dokładnie to samo, co OTL wymyślił. No i na pewno - nie zrobi tego o 20 lat szybciej!

Co mi przychodzi do głowy tak na szybko - to rozważenie wprowadzenia obowiązku służby wojskowej dla szlachty. Można by to połączyć z jakąś aukcją wojska (które tak, czy inaczej, już nie będzie "wojskiem kwarcianym", bo samo pojęcie kwarty, w związku z reformą zarządu królewszczyznami - idzie do lamusa). Chodzi o to, żeby nowa armia była szlachecka do szpiku kości oraz narodowa w treści i formie.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #179

     
Tromp
 

Młody wilk (morski)-gryzie!
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 17.669
Nr użytkownika: 55.658

Bart³omiej Kucharski
Stopień akademicki: Bêdzie po studiach
Zawód: Admiraal
 
 
post 20/04/2018, 12:21 Quote Post

10-30 synow szlacheckich z kazdego wojewodztwa co roku na Ukraine i laczyc rocznikami po 100 lub 200 ludzi w choragwie. Pierwszy rocznik sie tylko szkoli i uczy, nastepne (2 lub 3, w sumie 3-4 lata) takze walcza w obronie Kresow. Po powrocie z nauki i kariera wojskowa, i administracja czekaja.

W oryginale podobne pomysly pojawialy sie co kilka lat od stulecia, wiec imo sama propozycja jest naturalna.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #180

20 Strony « < 10 11 12 13 14 > »  
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej