Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
6 Strony « < 4 5 6 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Dualizm gospodarczy
     
dammy
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 465
Nr użytkownika: 99.933

Adam Marks
Zawód: wiele zawodow
 
 
post 11/03/2018, 15:27 Quote Post

QUOTE(Pan Jarosław @ 9/03/2018, 16:55)
No to przypominamy cytat z Topolskiego:

Zygmunt I w 1513 roku zrzekł się praw do sądzenia chłopów z dóbr szlacheckich,
w 1520−1521 roku sejm — w myśl postulatów szlacheckich — ustalił pańszczyznę
tygodniową (minimum 1 dzień w tygodniu z gospodarstwa chłopskiego na rzecz folwarku),
co w porównaniu z poprzednim określeniem pańszczyzny w stosunku rocznym (kilka do
kilkunastu dni w roku) było zmianą zasadniczą


Mamy zatem skokowy wzrost obciążeń pańszczyźnianych. To wtedy (jak nie wcześniej), nie za Batorego
rozpoczął się określony trend. I to jest tutaj istotne.


Nieprawda. Jednodniowa pańszczyzna była powszechna już wcześniej. Akty prawne z 1518 roku i 1520 roku pozwalały po prostu szlachcie łatwiej egzekwować pańszczyznę od chłopów.

QUOTE
Piszesz non-stop, tylko że o inflacji XVI wiecznej, wplatając to cytat z Topolskiego, który pisał o inflacji wcześniejszej. Zaś ta szesnastowieczna ze swej istoty nie mogła spowodować większych zmian w
kwestii pańszczyzny, gdyż jak sam stwierdziłeś podaż pieniądza była zdecydowanie mniejsza niż na Zachodzie, a zatem i jej wpływ w zakresie cen musiał być mniejszy. Napływ kruszcu musiałby spowodować
rozpowszechnienie gospodarki opartej na pieniądzu, nie zaś na odwrót.


Ano nie. Inflacja do Polski docierała znacznie później wraz z niemieckim pieniądzem. Szlachta będąca importerem luksusowych dóbr oraz np: broni palnej musiała płacić coraz wyższe stawki mając coraz gorszy pieniądz. Podaż pieniądza jest tu o tyle istotna gdyż polskie(a) mennice(a) wybijały mało monet i do Polski trafiało sporo gorszej niemieckiej waluty, której importerzy nie chcieli. I której wartość
permanentnie spadała. Do tego doszedł odpływ "lepszego" polskiego pieniądza. Szczyt tego nastąpił w latach 1575-1620 i który został złagodzony reformą monetarną Stefana Batorego.

QUOTE
No to jeszcze raz, dla lepszego utrwalenia:

w 1520−1521 roku sejm — w myśl postulatów szlacheckich — ustalił pańszczyznę
tygodniową (minimum 1 dzień w tygodniu z gospodarstwa chłopskiego na rzecz folwarku),
co w porównaniu z poprzednim określeniem pańszczyzny w stosunku rocznym (kilka do
kilkunastu dni w roku) było zmianą zasadniczą


No to dla lepszego utrwalenia. Jeszcze przed 1520 roku pańszczyzna powszechnie wynosiła 1-2 dni w tygodniu. W poł. XVI zazwyczaj nie więcej niż 2 dni, pod koniec XVI od 2 do 4 dni w tygodniu. Liczymy. W XV ok 15 dni rocznie. Na pocz. XVI 1-2 dni z 49 roboczych tygodni w RON czyli zwiększyła się od 34 do 83 dni. Do poł. utrzymała się bądź zwiększyła o ok. 49 dni (z wyjątkiem dóbr kościelnych), a w drugiej poł. mamy dalszy wzrost od 0 do 98 dni. Mówimy o przeciętnym folwarku, których ilość Jezierski szacuje na 15% do 33% w Koronie w stosunku do wszystkich gospodarstw.

"W jaki sposób należy postępować z poddanymi ? Niektórzy bowiem, z powodu własnej chciwości, obarczają poddanych swoich wielkimi ciężarami i pracami. Tu nawoływano do braci szlachty, aby z całą łagodnością i sprawiedliwością postępowała wobec swych podanych, gdyż są naszymi braćmi i wspólnego mają ze wszystkimi królami i szlachtą w niebie ojca - Pana Boga. Obiecali więc panowie i szlachta zgodnie z postanowieniami królestwa [ juxta statutum regni ] postępować we wszystkim ze swymi poddanymi, aby z łana dwa dni na tydzień pracowali panu, z połowy zaś z łana jeden dzień." Uchwałą synodu kalwińskiego w Iwaniskach z 1558 roku.
J. Tazbir, Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku, Wrocław 1953, s. 73
http://cpx.republika.pl/zrodla.htm

"Na poddane przełożeni mają mieć baczenie, iżby po nich i urzędnikach ich poddani miłości krześcijańskiej i ludzkości powinnej doznawali. Robotami nieznosnymi niechaj obciążeni nie będą, ale też podczas odpoczynieniem a wyfolgowaniem potrzebnym niech się cieszą. Praca a robota od nich dwa albo najwięcej trzy dni w tydzień niechaj wyciągana będzie. Czynsze i insze podatki sprawiedliwie niechaj bez obciążenia wybierane będą. I owszem tak niechaj się panowie przeciwko poddanym swoim zachowują, jakich by sobie panów, kiedy byli na ich miejscu tych bliźnich swoich, życzyli." str. 73-74 tamże
To uchwała synodu w Wodzisławiu z lat 70-tych XVI wieku. Czyli widzimy stopniowy wzrost pańszczyzny. I jeszcze uchwała sejmowa:

"Ustawa włóczna z 1557 r. przewidywała, że 7 włók chłopskich ma zapewnić obrobienie jednej włóki folwarcznej. Pańszczyznę ustalała na dwa dni w tygodniu przez 49 tygodni w roku." str. 45
"Historia gospodarcza Polski" Andrzej Jezierski
https://books.google.pl/books?id=_75stIZO7W...epage&q&f=false

QUOTE
Jasne jest, że chodzi ci o inflację w czasach nowożytnych. Tymczasem nie wiem, czy Topolski w kontekście pańszczyzny w ogóle o niej wspomniał. (Swoją drogą, sens zdania "poddaństwo pozwoliło na podnoszenie obciążeń pańszczyźnianych, ale się do nich nie przyczyniło" nieco mi umyka; jeżeli pozwalało na podnoszenie obciążeń, to jak najbardziej się do tego procesu przyczyniało).


Bo Topolski w kontekście inflacji XV wiecznej pisał o rozpowszechnieniu się folwarków pańszczyźnianych, a ja pisałem w kontekście wzrostu obciążeń pańszczyźnianych. Znów mam Ci mój post przypomnieć?

CODE
Wtedy pańszczyzna stała się dominującą powinnością chłopa wobec pana. Pisząc "rozpowszechnienie pańszczyzny" miałem na myśli wypieranie renty jako głównego źródła dochodu szlachty z chłopa gdyż renta i pańszczyzna współgrały ze sobą w niemal całej Europie nawet tam gdzie poddaństwa nie było.


A wystarczyło przeczytać ze zrozumieniem. Poddaństwo pozwoliło na wzrost obciążeń pańszczyźnianych w skali niedostępnej dla gospodarek opartych na wolnych chłopach. Tylko przykłady RON z II poł. XVIII wieku, Czech z XVI czy średniowiecznych Francji czy Aragonii (chodzi o tzw. Starą Aragonię) pokazują, że mimo poddaństwa wymiar pańszczyzny może się zmniejszać, albo pańszczyzna może być wypierana przez czynsz. Więc nie jest to zależność prosta.

QUOTE
Powoływałeś się na Topolskiego w kontekście wpływu podaży pieniądza na powstanie dualizmu:

CODE
Pisaliśmy o inflacji w kontekście podaży pieniądza. Poczekaj do poniedziałku, a dam Ci stosowny cytat z Topolskiego gdyż sam sobie tego nie wymyśliłem


Tylko to była odp. na post usera marc20:
QUOTE
CODE
A moje wrażenie jest takie,że argumenty powoli stają się niedorzeczne,tzn. za dualizm gospodarczy - jeśli zgadzamy się co do jego istnienia, ma odpowiadać inflacja (?),która w jakiś dziwny sposób miała działać odwrotnie na wschodzie i na zachodzie Europy.


"Otóż w ostatnich wiekach średniowiecza w całej niemal Europie postępowało obniżanie się dochodów szlachty, a wzrastanie-korzystających z kontaktem z rynkiem-dochodów mieszczaństwa i chłopów. Przyczyną tego był przede wszystkim spadek realnej wartości chłopskich czynszów, a równocześnie wzrost potrzeb i wymagań kształtującego się renesansowego stylu życia."


To była moja odp. na post interlokutora. Natomiast o podaży niepotrzebnie napisałem. Tylko nie o to w tej wymianie zdań chodziło. Głównym tematem była inflacja.

QUOTE
Poza tym Jezierski, na którego wcześniej się powoływałeś, również wspiera moją tezę, wiążąc rozwój gospodarki pańszczyźnianej z rozwojem wtórnego poddaństwa:


Ja również tak uważam. Nie będę po raz dziesiąty swoich postów kopiował. Inflacja była katalizatorem, które wzmocnił skutki zachodzących procesów.

QUOTE
po bliższej inspekcji okazuje się wręcz, że ją podważają. To jakaś nowa szkoła retoryki, powoływać się na poparcie określonych tez na autorów, którzy twierdzą zupełnie co innego?


Po bliższej inspekcji widać, że ich tezy nie wykluczają tego co napisałem. Natomiast nowomowę retoryczną Ty uprawiasz. Napisałeś:

CODE
nie wynika że wymiar pańszczyzny skoczył dopiero wtedy. "w końcu" to nie to samo co "od końca". Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę co pisze Jezierski o wzroście wymiaru pańszczyzny do średnio 3 dni z łana w połowie stulecia, to okazuje się, że w ciągu drugiej poł XVI w. jej wymiar w zasadzie się nie zwiększył.


Jezierski nie użył słowa "średnio". To kłamstwo z Twojej strony. Widzisz różnicę między do 3 dni, a średnio do 3 dni? Trzydniowa pańszczyzna to głównie dobra kościelne. Na początku tego postu masz odpowiednie cytaty, że dominowała 2-dniowa.

"Sejm w 1520 roku ustalił minimum pańszczyzny kmiecej sprzężajnej na jeden dzień tygodniowo z jednego łana w poł. wzrosła ona do 3 dni tygodniowo."
str. 44 tamże

QUOTE
Nie jest bynajmniej tak, że muszę odnosić się do wszystkiego co napiszą moi przedmówcy. W kwestii związku poddaństwa z rozwojem pańszczyzny Jezierski zresztą zdaje się wspierać to co napisałem, więc raczej nie widzę powodu, abym miał specjalnie tarzać się w prochu.

Ponieważ obecnie jestem w trakcie oczekiwania na likwidację mojego konta na tym forum, dalszych komentarzy w tym temacie (raczej) z mojej strony nie będzie.


To się nazywa ucieczka od odpowiedzi.
"W roku 1820 dzierżawca Gottesmann wniósł skargę do mandatariusza w Tyńcu, że 22 osoby z Rzozowa nie chcą odrabiać pańszczyzny. W odpowiedzi na to mandatariusz wysłał urzędnika z asystą wojskową, celem zmuszenia opornych do odrobienia zaległej pańszczyzny i pobrania po 3 zł od osoby."

"Kiedy pańszczyźniane dni zaczęto podnosić, poddani buntowali się i odrabiać nie chcieli. Wtedy dzierżawca wniósł zażalenie do dominium w Tyńcu i chłopi byli wzywani celem wyjaśnienia tej sprawy. Jeżeli się nie zgłoszą do dominium, wójt gromady będzie obowiązany na postronku ich do Tyńca doprowadzić. W 1826 roku dzierżawca Rzozowa Andrzej Stoczkiewicz wniósł skargę, że poddani znów pańszczyzny odrabiać nie chcą. Chłopi w tym czasie prosili o zmianę dni pańszczyźnianych. Pańszczyznę zniósł w 1848 roku rząd austriacki, uwłaszczając chłopów."
http://rzozow.pl/zrodla-dziejowe-malopolsk...warszawa-1886r/

"W II połowie XVI wieku nastąpił wzrost wymiaru pańszczyzny – 2 dni z łanu w tygodniu.systematyczny spadek wartości pieniądza powodował spadek realnej wartości czynszów, których wysokość została określona w dokumentach lokacyjnych z XIII – XIV wieku. Aby wyrównać swoje straty szlachcic powinien podnieść wysokość czynszów, jednak z powodu braku pieniądza u chłopa na płacenie coraz wyższych czynszów,szlachta decydowała się rozszerzyć areał użytkowy ziemi i przymusić chłopa do pracy w swoim gospodarstwie, przy jednoczesnym zwiększaniu jego powinności."
http://ahead.edu.pl/gospodarka-folwarczno-...polsce/#more-43

To by było na tyle z tezą Pana Jarosława o bezpośrednich powiązaniach poddaństwa i pańszczyzny. Dodam, że poddaństwo zostało zniesione w Państwie Habsburgów za czasów cesarza Józefa czyli jakieś 40 lat wcześniej. Czyli pitu pitu.

A teraz jeszcze o rzekomo XV wiecznych korzeniach folwarku pańszczyźnianego w Polsce:
"W celu założenia osady na prawie niemieckim należało uzyskać od księcia zezwolenie lokacyjne razem z immunitetem, który umożliwiał panu nadawanie przyszłym, osadnikom szczególnych uprawnień. Po uzyskaniu zezwolenia lokacyjnego właściciel porozumiewał się z zasadźcą (organizatorem osady), któremu
wydawał dokument lokacyjny. Po upływie wolnizny osadnik był zobowiązany do składania feudałowi czynszu w pieniądzu i w naturze. Nie był on taki sam na terenie całego kraju. Oprócz czynszu osadnicy byli zobowiązani do innych świadczeń na rzecz pana, np. przed świętami, musieli obdarowywać feudała podarkami w postaci bydła, drobiu, miodu lub nabiału. Poza czynszem pieniężnym i w naturze osadnicy byli zobowiązani do pańszczyzny na rzecz pana. Każdy osadnik musiał pracować kilka dni rocznie na obszarze ziemi, który został przez pana wyłączony spod osadnictwa. Ten wyłączony teren, na którym pan prowadził własną gospodarkę, nazywał się folwarkiem i miał głównie na celu zaspokojenie potrzeb własnych dworu
pana feudalnego."

Bartłomiej Kwiatkowski "Folwarki Lubelszczyzny Historia rozwoju i zabudowy" str. 17
http://bc.pollub.pl/Content/1378/folwarki.pdf

Rzecz dotyczy XIV wieku. Czyli 100 lat przed wprowadzeniem poddaństwa. Kwestią pierwszorzędną w tej dyskusji nie jest od kiedy pańszczyzna istniała tylko kiedy całkowicie zdominowała czynsz.

Ten post był edytowany przez dammy: 11/03/2018, 16:04
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #76

     
dammy
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 465
Nr użytkownika: 99.933

Adam Marks
Zawód: wiele zawodow
 
 
post 11/03/2018, 15:32 Quote Post

Dubel do kasacji

Ten post był edytowany przez dammy: 11/03/2018, 15:33
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #77

     
Pan Jarosław
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 210
Nr użytkownika: 99.675

 
 
post 11/03/2018, 17:08 Quote Post

CODE
Jednodniowa pańszczyzna była powszechna już wcześniej.


Topolski twierdzi inaczej. Źródełka poprosimy.

CODE
Jeszcze przed 1520 roku pańszczyzna powszechnie wynosiła 1-2 dni w tygodniu.


Źródełka poprosimy

CODE
W poł. XVI zazwyczaj nie więcej niż 2 dni,


Źródełka poprosimy

Ustawa włóczna dotyczyła WKL, zaś uchwały synodu kalwińskiego dotyczyły kalwinów, nie całości kraju ani ogółu posiadaczy folwarków

CODE
Bo Topolski w kontekście inflacji XV wiecznej pisał o rozpowszechnieniu się folwarków pańszczyźnianych, a ja pisałem w kontekście wzrostu obciążeń pańszczyźnianych.


Pisząc o (rzekomym) wpływie inflacji na upowszechnienie się pańszczyzny dopiero w końcówce XVI w. powoływałeś się na autora, który nie pisał o inflacji xvi-wiecznej, tylko xv-wiecnej, i który jak sam twierdzisz, nie pisał o wzroście obciążeń, tylko o czym innym... aha.

Notabene co innego, jeśli nie upowszechnienie pańszczyzny, oznaczało rozpowszechnienie się folwarków pańszczyźnianych? Który to już samobój w tej dyskusji z twojej strony?

CODE
Natomiast o podaży niepotrzebnie napisałem. Tylko nie o to w tej wymianie zdań chodziło. Głównym tematem była inflacja


Która nie miała nic wspólnego z podażą pieniądza. Aha.

CODE
Ja również tak uważam.


A, czyli zgadzasz się z tezą o związku poddaństwa z pańszczyzną i jednocześnie nie zgadzasz się z moją tezą o związku poddaństwa z pańszczyzną. OK.

CODE
Po bliższej inspekcji widać, że ich tezy nie wykluczają tego co napisałem


Dla każdego umiejącego czytać ze zrozumieniem widać, że wykluczają

CODE
Jezierski nie użył słowa "średnio". To kłamstwo z Twojej strony.


Nigdzie nie napisałem, ze używa, więc kłamstwa nie było.

CODE
Trzydniowa pańszczyzna to głównie dobra kościelne.


Gdzie Jezierski tak pisze?

"Sejm w 1520 roku ustalił minimum pańszczyzny kmiecej sprzężajnej na jeden dzień tygodniowo z jednego łana w poł. wzrosła ona do 3 dni tygodniowo

Jakoś nie widzę sformułowania "w dobrach kościelnych".

CODE
Na początku tego postu masz odpowiednie cytaty, że dominowała 2-dniowa.


Z tych cytatów bynajmniej nie wynika, ze dominowała.

dammy:

To by było na tyle z tezą Pana Jarosława o bezpośrednich powiązaniach poddaństwa i pańszczyzny

również dammy:

Poddaństwo pozwoliło na wzrost obciążeń pańszczyźnianych w skali niedostępnej dla gospodarek opartych na wolnych chłopach.

autor na którego powołuje się dammy: (Kwiatkowski)

Zwiększenie wymiaru pańszczyzny groziło szlachcie niebezpieczeństwem
nasilenia zjawiska „wychodu” chłopa ze wsi, dlatego już od drugiej połowy
XV wieku dążyła do pozbawienia chłopa prawa wychodu


Chłop musiał płacić panu czynsze (rentę pieniężną) nadal się utrzymujące,
ale tracące na znaczeniu na rzecz rosnącej pańszczyzny (renta odrobkowa)
(to w kontekście XV i pierwszej połowy XVI wieku)

CODE
"W II połowie XVI wieku nastąpił wzrost wymiaru pańszczyzny – 2 dni z łanu w tygodniu.systematyczny spadek wartości pieniądza powodował spadek realnej wartości czynszów, których wysokość została określona w dokumentach lokacyjnych z XIII – XIV wieku. Aby wyrównać swoje straty szlachcic powinien podnieść wysokość czynszów, jednak z powodu braku pieniądza u chłopa na płacenie coraz wyższych czynszów,szlachta decydowała się rozszerzyć areał użytkowy ziemi i przymusić chłopa do pracy w swoim gospodarstwie, przy jednoczesnym zwiększaniu jego powinności


1. Jakaś strona internetowa to nie jest jakiekolwiek źródło
2. Nawet ta strona podaje zupełnie co innego, niż próbujesz udowodnić:

Do pracy w folwarkach potrzebna była siła robocza, którą stanowili chłopi. W XV wieku doszło do zmiany charakteru renty feudalnej. Zamiast naturalno – czynszowej (danina i czynsz), zaczęła przeważać odrobkowa (pańszczyzna).

To ma być poważna dyskusja...

CODE
A teraz jeszcze o rzekomo XV wiecznych korzeniach folwarku pańszczyźnianego w Polsce


Tylko że właśnie na XV w. jest datowany początek upowszechniania się gospodarki folwarcno-pańszczyźnianej. Nigdzie przy tym nie twierdziłem, że w średniowieczu pańszczyzny nie znano, więc z kim usiłujesz tu dyskutować właściwie...?


CODE
Kwestią pierwszorzędną w tej dyskusji nie jest od kiedy pańszczyzna istniała tylko kiedy całkowicie zdominowała czynsz.


Kwestią pierwszorzędną jest tu pojawienie się i rozwój pewnych trendów. Teza, iż dopiero pod koniec XVI wieku pańszczyzna zdominowała czynsz nadal czeka na udowodnienie.

Ten post był edytowany przez Pan Jarosław: 11/03/2018, 18:28
 
User is offline  PMMini Profile Post #78

     
dammy
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 465
Nr użytkownika: 99.933

Adam Marks
Zawód: wiele zawodow
 
 
post 15/03/2018, 14:24 Quote Post

QUOTE(Pan Jarosław @ 11/03/2018, 18:08)
Topolski twierdzi inaczej. Źródełka poprosimy.


Proszę udowodnić gdzie Topolski twierdzi inaczej. Przypomnij sobie (jeśli go znasz, a pewnie nie znasz) statut księcia Janusza I z 1421 roku o przymusowej pańszczyźnie 1 dzień w tygodniu.

"Oblicza się, że w XV w. pańszczyzna jednodniowa była już szeroko rozpowszechniona, jednakże nakładano też i robocizny dwu- a nawet trzydniowe. Do połowy XVI w. przeciętna pańszczyzna w dobrach duchownych wzrosła do dwóch dni w tygodniu."
Przeglad_Historyczny-r1956-t47-n4-s617-655
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przegla...n4-s617-655.pdf

QUOTE
CODE
W poł. XVI zazwyczaj nie więcej niż 2 dni,

Źródełka poprosimy

Ustawa włóczna dotyczyła WKL, zaś uchwały synodu kalwińskiego dotyczyły kalwinów, nie całości kraju ani ogółu posiadaczy folwarków


No i? Część tych terenów jak najbardziej weszła w skład Korony po 1569 roku, a WKL należała do RON. Z braku argumentów nic lepszego nie wymyśliłeś? Uchwały synodów kalwińskich to jedno.
"Do połowy XVI w. przeciętna pańszczyzna w dobrach duchownych wzrosła do dwóch dni w tygodniu. W końcu tego wieku pań­szczyzna czterodniowa była już regułą, a zdarzały się też wsie, w których kmiecie pracowali cały tydzień. W tym samym czasie w dobrach królewskich obowiązywała najczęściej robocizna dwudniowa, ale i tu wahania były bardzo znaczne 74. St. Kutrzeba uważał, że w dobrach duchownych i szlacheckich już w początkach XVI w. istniała pańszczyzna 1—2 dni tygodniowo, pod koniec zaś panowania Zygmunta Augusta w królewszczyznach istnieje powszechnie pańszczyzna 2 dni tygodniowo z łana lub 1 dzień tygodniowo z półłanka. Wnioski te oparł przede wszystkim na pracach I. T. Baranowskiego. "
"Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500 – 1580" Andrzej Wyczański str. 93 To drugie.

QUOTE
Pisząc o (rzekomym) wpływie inflacji na upowszechnienie się pańszczyzny dopiero w końcówce XVI w. powoływałeś się na autora, który nie pisał o inflacji xvi-wiecznej, tylko xv-wiecnej, i który jak sam twierdzisz, nie pisał o wzroście obciążeń, tylko o czym innym... aha.

Notabene co innego, jeśli nie upowszechnienie pańszczyzny, oznaczało rozpowszechnienie się folwarków pańszczyźnianych? Który to już samobój w tej dyskusji z twojej strony?


To co napisałeś to czysty trolling. Znowu wkopiuję swój tekst. Już po raz enty. Obawiam się, że samobóje to twoja specjalność. Wystarczy, że stwierdziłeś bezpośrednią zależność poddaństwa i pańszczyzny kiedy podałem ci multum dowodów na brak takowej zależności. A ty co zrobiłeś? Schowałeś głowę w piasek nie komentując moich postów wrzucając bez sensu cytat z Topolskiego, który wyrwany z kontekstu zupełnie nic nie wniósł.

CODE
Wtedy pańszczyzna stała się dominującą powinnością chłopa wobec pana. Pisząc "rozpowszechnienie pańszczyzny" miałem na myśli wypieranie renty jako głównego źródła dochodu szlachty z chłopa gdyż renta i pańszczyzna współgrały ze sobą w niemal całej Europie nawet tam gdzie poddaństwa nie było.


QUOTE
CODE
Natomiast o podaży niepotrzebnie napisałem. Tylko nie o to w tej wymianie zdań chodziło. Głównym tematem była inflacja


Która nie miała nic wspólnego z podażą pieniądza. Aha.


Znowu, albo brak zrozumienia albo trolling. Myślę, że to pierwsze. Zrozum, że była to odpowiedź na post usera marc20:
CODE
A moje wrażenie jest takie,że argumenty powoli stają się niedorzeczne,tzn. za dualizm gospodarczy - jeśli zgadzamy się co do jego istnienia, ma odpowiadać inflacja (?),która w jakiś dziwny sposób miała działać odwrotnie na wschodzie i na zachodzie Europy.


który nie sprecyzował o którą mu chodzi. Przecież faktu istnienia inflacji w XV wieku nigdzie nie kwestionowałem. Ja z nim rozmawiałem, a nie z tobą. Z podaży się wycofałem nie dlatego, że zmieniłem zdanie, ale dlatego, że Topolski o niej nie pisał (i to był właśnie twój zarzut, że go wspomniałem). Przeczytaj to z dziesięć razy to może zrozumiesz. chociaż wątpie.

QUOTE
A, czyli zgadzasz się z tezą o związku poddaństwa z pańszczyzną i jednocześnie nie zgadzasz się z moją tezą o związku poddaństwa z pańszczyzną. OK.


Sorry, ale twoja teza jest debilna i nie zasłaniaj się Topolskim wyjętym z kontekstu. Co gorsza nie chcesz sie bezpośrednio odnieść do moich przykładów. W postach nr

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7261&st=60 post nr 74
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7261&st=75 post nr 76

pokazałem ci dziury w niej, a w poprzenim poście wyjaśniłem o co chodzi:
CODE
A wystarczyło przeczytać ze zrozumieniem. Poddaństwo pozwoliło na wzrost obciążeń pańszczyźnianych w skali niedostępnej dla gospodarek opartych na wolnych chłopach. Tylko przykłady RON z II poł. XVIII wieku, Czech z XVI czy średniowiecznych Francji czy Aragonii (chodzi o tzw. Starą Aragonię) pokazują, że mimo poddaństwa wymiar pańszczyzny może się zmniejszać, albo pańszczyzna może być wypierana przez czynsz. Więc nie jest to zależność prosta.


Do skutku. Jak nie zrozumiesz (a pewnie nie zrozumiesz) to trudno.

Mój post:
CODE
Jezierski nie użył słowa "średnio". To kłamstwo z Twojej strony.

Twoja odp.:

QUOTE
CODE
Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę co pisze Jezierski o wzroście wymiaru pańszczyzny do średnio 3 dni z łana w połowie stulecia, to okazuje się, że w ciągu drugiej poł XVI w. jej wymiar w zasadzie się nie zwiększył.

Nigdzie nie napisałem, ze używa, więc kłamstwa nie było.


Nie rżnij głupa Panie Jarosławie.

QUOTE
Trzydniowa pańszczyzna to głównie dobra kościelne.

CODE
Gdzie Jezierski tak pisze?


Nie wiem czy Jezierski napisał. Nie sprawdzałem.
"I tak jeśli chodzi o dobra arcybiskupstwa gnieźnieńskiego St. Orsini-Rosenberg ustalił już dla początków XVI w. przewagę pańszczyzny tygodniowej, określając ją początkowo (lata 1501—1510) na ok. 1 dnia, w późniejszym okresie (do 1550) na 2 do 3 dni tygodniowo." str. 93 tamże

QUOTE
CODE
Kwestią pierwszorzędną w tej dyskusji nie jest od kiedy pańszczyzna istniała tylko kiedy całkowicie zdominowała czynsz.


Kwestią pierwszorzędną jest tu pojawienie się i rozwój pewnych trendów. Teza, iż dopiero pod koniec XVI wieku pańszczyzna zdominowała czynsz nadal czeka na udowodnienie.


Chodziło mi o dyskusję związaną z folwarkiem pańszczyźnianym i pańszczyzną, a nie ogólnie z dualizmem gospodarczym. Przeczytaj z dziesięć razy to może zrozumiesz. Już fakt, że muszę ciągle kopiować swoje posty byś zrozumiał albo przestał trollować pokazuje, że dyskusja jest niepoważna.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #79

     
Pan Jarosław
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 210
Nr użytkownika: 99.675

 
 
post 15/03/2018, 19:19 Quote Post

CODE
Proszę udowodnić gdzie Topolski twierdzi inaczej.


1. Zdanie niegramatyczne
2. Przytaczałem ten fragment chyba z pięć razy. Poszukaj sobie.

Notabene autor zalinkowanej pracy potwierdza moje tezy. Nihil novi smile.gif smile.gif smile.gif

CODE
No i? Część tych terenów jak najbardziej weszła w skład Korony po 1569 roku, a WKL należała do RON. Z braku argumentów nic lepszego nie wymyśliłeś


Co "no i?" Mam ci tłumaczyć że WKL to nie Korona, ani nie Korona+WKL?

CODE
Sorry, ale twoja teza jest debilna


Sorry, ale prawdopodobnie nie wiesz jaka jest moja teza. Przypomnę ci, żebyś się więcej tutaj nie wygłupiał:

(poddaństwo)Jest świadectwem upowszechniania się pańszczyzny

napisałem mając na myśli własnie to:

Poddaństwo pozwoliło na wzrost obciążeń pańszczyźnianych w skali niedostępnej dla gospodarek opartych na wolnych chłopach.

Zwiększenie wymiaru pańszczyzny groziło szlachcie niebezpieczeństwem
nasilenia zjawiska „wychodu” chłopa ze wsi, dlatego już od drugiej połowy
XV wieku dążyła do pozbawienia chłopa prawa wychodu


w odpowiedzi na to:

Poddaństwo i przywiązanie chłopa do ziemii nie jest automatycznie świadectwem powszechności pańszczyzny.

Musiałbyś, tak na marginesie, podać przykłady, gdzie poddaństwo i przywiązanie do ziemi było, a nie było pańszczyzny, aby udowodnić powyższe. W Rosji, Czechach, Śląsku i Prusach pańszczyzna istniała, mój drogi. Ty tymczasem podałeś przykłady tak jakby odwrotne.

Ło matko, dopiero teraz zauważyłem: faktycznie nie umiesz czytać:

Czyli teza Pana Jarosława o tym, że pańszczyzna jest świadectwem poddaństwa idzie w niebyt

Wyrazy współczucia.

PS. Ziemi przez jedno i się pisze.

I co w ogóle za definicja upowszechnienia pańszczyzny, "upowszechnienie = dominacja nad czynszem". Upowszechnienie to upowszechnienie. Wystarczy, aby na danym obszarze obowiązek pańszczyźniany występował, i dotyczył ogółu (czy przynajmniej większości) danej ludności, niezależnie od jego wymiaru, aby można było mówić o jego, well, upowszechnieniu. To czy świadczenia pańszczyźniane nad czymś dominowały, czy nie dominowały, to zupełnie osobna bajka.


W Polsce ograniczanie wolności osobistej chłopa w związku z pańszczyzną jest zbyt ewidentne, by strugać wariata, mój drogi.


CODE
To co napisałeś to czysty trolling.


Nie, ja po prostu lepiej od ciebie rozumiem to, co sam piszesz.

CODE
I tak jeśli chodzi o dobra arcybiskupstwa gnieźnieńskiego St. Orsini-Rosenberg ustalił już dla początków XVI w. przewagę pańszczyzny tygodniowej, określając ją początkowo (lata 1501—1510) na ok. 1 dnia, w późniejszym okresie (do 1550) na 2 do 3 dni tygodniowo


I ten cytat ma świadczyć o tym, że poza dobrami kościelnymi wymiar pańszczyzny nie wynosił 3 dni? Korepetycji z logiki potrzebujesz niczym kania dżdżu.

CODE
Chodziło mi o dyskusję związaną z folwarkiem pańszczyźnianym i pańszczyzną, a nie ogólnie z dualizmem gospodarczym.


Najpierw przypomnę, że inflację nie uznaliśmy za bezpośrednią przyczynę (trochę inaczej zaakcentował to Napoleon7), a za katalizator pewnych zmian prowadzących do dualizmu.

I jeszcze się pulta, że to ja czegoś nie zrozumiałem. Sam przytacza, niby ze mną polemizując, prace potwierdzające, co ja piszę (i żadna z nich nie podaje, iż wzrost cen przyczynił się do upowszechnienia pańszczyzny w sposób, jaki postuluje user dammy), a mnie oskarża o trolling. To jest niesmaczne sad.gif

Ten post był edytowany przez Pan Jarosław: 15/03/2018, 19:32
 
User is offline  PMMini Profile Post #80

6 Strony « < 4 5 6 
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej