Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 

Forum Tematy Odpowiedzi Ostatni post
No New Posts RON za pierwszych królów elekcyjnych
Pierwsze lata istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów to okres ustrojowego chaosu, walki stronnictw i niepokojów religijnych. Pierwszy król elekcyjny - Henryk Walezy - uciekł po półrocznym panowaniu do swojej ojczyzny. Społeczeństwo szlacheckie przetrwało jednak próbę dojrzałości politycznej i po zmaganiach z Habsburgami na kolejnego władcę wybrało Stefana Batorego – króla niemalowanego.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
60 1.342 Last Post Wczoraj, 14:29
W: Elekcja 1573 r.
Przez: Jurajski_Rycerz
No New Posts Epoka Wazów i Sobieskiego
Elekcja Zygmunta III Wazy otwiera epokę panowania w Rzeczpospolitej, mimo elekcyjności tronu, dynastii Wazów. Jest to okres największego rozrostu terytorialnego państwa, prosperity gospodarki, oraz chwały oręża polsko-litewskiego. Na gmachu Rzeczpospolitej dokonują się jednak rysy – liberum veto, rokosze, wyniszczające wojny – które zadecydują o jej późniejszym upadku. Czas świetności Rzeczpospolitej zamyka panowanie zwycięzcy spod Chocimia i Wiednia – Jana III Sobieskiego.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
266 7.901 Last Post Dzisiaj, 21:10
W: Czy Zygmunt III rzeczywiści...
Przez: Prawy Książę Sarmacji
No New Posts Okres saski
Unia personalna między Polską a Saksonią rokowała wielkie nadzieje. Stało się jednak inaczej. Dla Wettinów Rzeczpospolita stała się jedynie odskocznią do wielkich planów – jak w przypadku Augusta II – lub koniecznym obowiązkiem i miejscem schronienia – jak dla Augusta III. Kraj rozdzierały brutalne walki stronnictw, panoszyły się obce wojska, chłop i mieszczanin biedniał, a szlachcic jadł i pił i popuszczał pasa. W ciemnościach upadku jaśnieją postacie nielicznych, jak choćby ks. Konarskiego
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
64 1.633 Last Post 22/08/2021, 0:29
W: Znaczenie międzynarodowe un...
Przez: Prawy Książę Sarmacji
No New Posts Stosunki polsko-turecko-tatarskie
W roku 1620 pod Cecorą rozpoczyna się pierwsza otwarta konfrontacja dwóch potęg – Rzeczpospolitej i Turcji. Zmagania trwają aż do pokoju karłowickiego w 1699 roku i obfitują w takie wydarzenia jak odsiecz Wiednia, obrona Kamieńca Podolskiego i pokój buczacki, bitwy pod Chocimiem. Tatarzy w ciągu dwóch wieków kilkaset razy najeżdżali w łupieskich celach południowe ziemie Rzeczpospolitej. Walka z nimi to nieustanny problem kresowych żołnierzy i wodzów – Sobieskiego, Koniecpolskiego czy Chmieleckiego.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
46 1.081 Last Post 10/08/2020, 22:40
W: Jak Polacy postrzegali Osma...
Przez: Chlodwig_I
No New Posts Stosunki polsko-rosyjskie
Wojny między Polską a Rosją mają długą tradycję. Ich największe nasilenie przypada właśnie na okres I Rzeczpospolitej. Różniło nas wiele – wiara, typ społeczeństwa, kultura, a łączyło – chęć posiadania naszych kresów oraz pragnienie dominacji w tej części Europy. W początkowym okresie istnienia państwa polsko-litewskiego górowaliśmy politycznie i militarnie nad wschodnim sąsiadem, by od początku XVIII ulegać jego przewadze i w konsekwencji poddać się rozbiorom.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
43 1.124 Last Post 5/10/2021, 18:53
W: Dlaczego Rosja nie przyznał...
Przez: Prawy Książę Sarmacji
No New Posts Stosunki polsko-szwedzkie
Obranie Zygmunta III Wazy miało zapoczątkować unię personalną oraz zgodną współpracę między Rzeczpospolitą a Szwecją. Zrzucenie z tronu Zygmunta III przez szwedzkich poddanych rozpoczęło niemal nieustający konflikt między dwoma potęgami Bałtyku. Wojny ze Szwecja to walki w Estonii i Inflantach, na Pomorzu Gdańskim, podczas wyniszczającego „potopu” oraz „wielkiej wojny północnej”. Bitwy i kampanie w czasie tych konfliktów przyniosły wielką sławę Chodkiewiczowi, Koniecpolskiemu czy Czarnieckiemu, ale spowodowały też upadek gospodarczy wielu ziem i warstw społecznych Rzeczpospolitej.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
40 873 Last Post 21/06/2021, 16:57
W: 1655 r. - armia szwedzka w ...
Przez: Kadrinazi
No New Posts Kwestia kozacka
Kozacy to specyficzny typ organizacji militarno-społecznej zamieszkujący obszary wschodniej i południowej Ukrainy – „za porohami” Dniepru czyli Zadnieprzu. Kozacy często skład wojsk Rzeczpospolitej podczas wielu kampanii. Sami w celach łupieskich wyprawiali się na Krym i wybrzeża Turcji, prowokując tym samym najazdy tureckie czy tatarskie lub odpowiadając zbrojnie na nie. Bunty kozackie przeciw „Lachom” rozpoczęły się już w 1591, by regularnie zaprzątać uwagę władz i wojsk Rzeczpospolitej, zaś największy z nich – powstanie Chmielnickiego – trwale wpłynęło na kształt Ukrainy i świadomość jej mieszkańców.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
114 3.275 Last Post 14/09/2021, 12:32
W: Bitwa nad Żółtymi Wodami - ...
Przez: Riker74
No New Posts Schyłek RON
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczyna najbardziej tragiczny okres istnienia Rzeczpospolitej. Okres wielkich wysiłków o przetrwanie państwa i wielkich zdrad, zbrodniczych rozbiorów i dramatycznych prób utrzymania niepodległości. U końca swojego istnienia Rzeczpospolita wydała Konstytucję 3 Maja – owoc polskiej myśli oświeceniowej. Dorobek kontrowersyjnych postaci tego czasu – króla Stanisława, Pułaskiego, Kościuszki – pomógł utrzymać świadomość narodową już za czasów niewoli.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
186 3.680 Last Post 6/09/2021, 17:22
W: Wyżsi dowódcy rosyjscy i pr...
Przez: Rian
No New Posts Życie intelektualne
Wielonarodowe społeczeństwo Rzeczpospolitej stworzyło oryginalny typ kultury, przesiąkniętej zwłaszcza w pierwszym okresie istnienia państwa polsko-litewskiego ideami demokratyzmu, tolerancji oraz szczerego patriotyzmu. Ideologia sarmatyzmu, przejawiająca się w literaturze, architekturze czy nawet kulinariach legła u podstaw współczesnej kultury polskiej, z której czerpiemy i my sami.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
41 447 Last Post 18/03/2021, 21:45
W: Staropolska rubaszność
Przez: tellchar
No New Posts Sztuka wojenna
Wojskowość Rzeczpospolitej imponowała jej wrogom, zaś husaria – nasz wojenny wynalazek - budziła postrach na teatrach wszelkich wojen. Polski i litewski oręż zapewnił sobie nieśmiertelną chwałę na polach Kircholmu, Kłuszyna, Chocimia, Beresteczka, Wiednia. Wyczyny polskich i litewskich wielkich dowódców stały się wzorem do naśladowania dla wielu obcych wodzów i żołnierzy, a ich taktyka i strategia przedmiotem studiów wojskowych.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
420 14.756 Last Post 4/10/2021, 18:11
W: Chocim - 1621 - Video
Przez: Telesforus
No New Posts Społ. i gosp. w RON
Społeczeństwo Rzeczpospolitej to fenomen na skalę europejską – około 10% całej jej ludności to szlachta, wyróżniająca się szerokimi prawami politycznymi i obywatelskimi. Poza herbowymi można wyróżnić całe rzesze chłopstwa, którego los, względnie dobry, od czasów „potopu” znacznie pogarsza się. Zdecydowaną mniejszość stanowiło mieszczaństwo, upośledzone ekonomicznie przez silniejszą politycznie i gospodarczo szlachtę. Fundament gospodarki Rzeczpospolitej to rolnictwo – na rolnictwie opierała się jej potęga i od upadku rolnictwa zaczął się jej kryzys.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
124 1.889 Last Post 12/05/2021, 21:45
W: Wielkość folwarków i magnac...
Przez: dammy
No New Posts Rzeczpospolita Obojga Narodów ogólnie
Jest to miejsce na dyskusje ogólne, wykraczające chronologicznie lub merytorycznie poza tematy zawarte w powyższych działach.
Forum prowadzone przez: Rothar, indigo
319 9.205 Last Post 14/10/2021, 6:59
W: Zabytki I RP na filmach z d...
Przez: bartoha
 
Copyright © 2003 - 2021 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej