Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 

Forum Tematy Odpowiedzi Ostatni post
No New Posts Odkrycia geograficzne
Jedną z dat otwierających Nowożytność jest data odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492). Choć nie pierwsze, stanowi ono symbol epoki eksploracji, w czasie której świat się dla Europejczyków poszerzył o bajeczne dotąd krainy - odkrycie drogi do Indii, penetracja Ameryk, cyrkumnawigacja Świata i inne, na zawsze pozostaną kojarzone z nazwiskami Kryzsztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy, Jamesa Cooka i wielu mniej znanych, mniej sławnych, a również zasłużonych odkrywców.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
41 870 Last Post 18/11/2016, 22:55
W: Co się stało z Indianami na...
Przez: Domen
No New Posts Reformacja i kontrreformacja
Nowożytność była epoką wzmożonego tworzenia i przepływu prądów umysłowych, również w sferze religijnej. Dążenie do odnowy w Kościele Katolickim spowodowało wystąpienia Marcina Lutra czy Jana Kalwina z jednej, a Soboru trydenckiego z drugiej strony, które rozdarły Europę w serii wojen religijnych i prześladowań. W tej epoce również zauważamy postępujące podporządkowanie religii polityce.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
50 755 Last Post 24/01/2017, 1:58
W: Protestanci w Krakowie
Przez: Marek Atyliusz Regulus
No New Posts Imperium osmańskie
Nowożytność obserwowała wzrost, stagnację i powolny upadek pańśtwa, stworzonego na styku Europy i Azji przez Turków Osmańskich. Otwiera je jedna z dat przyjmowanych za początek Nowożytności - zdobycie Konstantynopola przez Turków w roku 1453. Apogeum tryumfu Osmanów stanowiło panowanie sułtana Sulejmana Wspaniałego. Później było już tylko gorzej, choć Turcy wciąż stanowili siłę, z którą należało się liczyc.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
56 464 Last Post 6/02/2017, 20:20
W: Podbój Grecji
Przez: szapur II
No New Posts Imperium hiszpańskie i portugalskie
Państwa położone na Płw. Iberyjskim znajdowały się w najlepszym położeniu, by skorzystać na odkryciach geograficznych - i zrobiły to, tworząc imperia kolonialne. W traktacie z Tordesillas (1496) cały świat został podzielony między strefy wpływów Hiszpanii i Portugalii. O Hiszpanii za panowania Karola I mówiono, że to imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. I oba te imperia, znalazły się w wieku XVI w rękach Habsburgów hiszpańskich, z których w XVIII wieku nie pozostał już nikt.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
42 334 Last Post 8/03/2017, 1:09
W: Rośliny uprawne zakazane pr...
Przez: marc20
No New Posts Wielka Brytania XV-XVIII w.
W tym okresie Wyspy Brytyjskie obserwują rywalizację Angielsko-Szkocką, później unię personalną tych państw, a na końcu połączenie w tworze zwanym Wielką Brytanią. Wyspy brytyjskie stały się również sceną dla postępującej reformacji, konfliktu między monarchą a parlamentem, który skończył się obaleniem, a następnie restauracją monarchii oraz spór o sukcesję, którego ciche echa pobrzmiewają do dziś.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
85 1.085 Last Post 23/01/2017, 19:40
W: Cromwell
Przez: Marek Atyliusz Regulus
No New Posts Republika holenderska
W okresie tym, Zjednoczone Prowincje Niderlandów toczą zwycięską, 80-letnią wojnę o wyzwolenie spod panowania Hiszpanii i awansują do grona znaczących państw kolonialnych.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
15 110 Last Post 27/01/2017, 17:17
W: Armia Holenderska W Koloniach
Przez: Mateuszek55
No New Posts Francja i Ludwik XIV
W epoce nowożytnej, Francja przeżywa ciągnący się konflikt z Habsburgami i wojny wewnętrzne, angażuje się w działalność kolonizacyjną, a pod rządami kardynała Richelieu i panowaniem Ludwika XIV staje na szczytach potęgi. W tej epoce położone zostały również podwaliny pod późniejszą Rewolucję burżuazyjną.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
67 708 Last Post 22/04/2017, 2:00
W: Człowiek w żelaznej masce
Przez: KLAssurbanipal
No New Posts Ekspansja Rosji
U progu Nowożytności nie było jeszcze Rosji, a jedynie Wielkie Księstwo Moskiewskie. Dzięki swemu położeniu i działaniom swych władców, którzy w końcu uzyskali tytuł cesarza, "Trzeci Rzym" rozpoczął zbieranie ziem ruskich i kolonizację Syberii, dzięki czemu jest dziś największym państwem świata.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
78 1.283 Last Post 13/03/2017, 15:33
W: Abram Hannibal
Przez: Filip August
No New Posts Ekspansja kolonialna w XVII i XVIII w.
Odkrycia geograficzne otwarły drogę dla ekspansji kolonialnej. Każde liczące się mocarstwo powinno wzięło w niej udział. Skolonizowano obie Ameryki, pobrzeża Afryki i Indii oraz niezliczone wyspy. O kolonie rywalizowano i toczono wojny.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
29 370 Last Post 23/01/2017, 14:03
W: Jamestown: polscy fachowcy ...
Przez: Marek Atyliusz Regulus
No New Posts Skandynawia nowożytna
W 1523 Gustaw I Waza doprowadził do usamodzielnia się Szwecji pod władzą dynastii Wazów. Przyjęcie luteranizmu. W latach 1592-1599 Szwecja była złączona unią personalną z Rzeczpospolitą. W 1645 Szwecja włączyła do swojego terytorium całą Estonię. Od 1561, a zwłaszcza w XVII w., od panowania Gustawa II Adolfa - walka o dominację w rejonie Morza Bałtyckiego.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
29 426 Last Post 8/01/2017, 12:30
W: Axel Oxenstierna
Przez: Aureus
No New Posts Wojny nowożytne
Te konflikty obejmują najazdy konkwistadorów jak i powstanie na Ukrainie, po walki o niepodległość USA.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
272 7.816 Last Post 10/04/2017, 22:05
W: Ewolucja ręcznej broni palnej
Przez: obodrzyta
No New Posts Społ. i gosp. nowożytności
Społeczeństwo i gospodarka czasów nowożytnych
Forum prowadzone przez: Net_Skater, Ramond
98 670 Last Post 13/01/2017, 12:42
W: Status chlopstwa na zachodz...
Przez: jkobus
No New Posts Nowożytność ogólnie
Wszystko co nie pasuje do pozostałych sekcji, a dotyczy tego okresu.
Forum prowadzone przez: Ramond, Net_Skater
195 2.047 Last Post 10/04/2017, 16:03
W: Bron palna a warunki atmosf...
Przez: Santa
 
Copyright © 2003 - 2017 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej