Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
276 Strony < 1 2 3 4 5 > »  
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Badania aDNA w Europie i na świecie
     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 30/04/2016, 21:09 Quote Post

QUOTE
Czy skandynawska ludność z I1 mieszała się z posiadaczami I2, czy raczej tworzyli osobne grupy?


Nie wiem ale możliwe, że osobne - bo próbka I1 jest z Gotlandii.

Natomiast w próbkach ze Szwecji śródlądowej było tylko I2a i I2c.

Właściwie to próbka I1 jest Wyspy Karlsö, u wybrzeży Gotlandii.
 
User is offline  PMMini Profile Post #31

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 30/04/2016, 21:45 Quote Post

A wiesz może jak wyglądała sytuacja po przybyciu R1a i później R1b? Czy te grupy się mieszały, czy tworzyły jakieś kasty? Oczywiście po powstaniu Germanów wszyscy się zmieszali, ale co było przed?
 
User is offline  PMMini Profile Post #32

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 30/04/2016, 22:38 Quote Post

Teraz co nieco z wczorajszego (właściwie to już po północy było, więc dzisiaj) wykładu J. Krause:

Grafika niżej to porównanie genetyczne różnych populacji sprzed ok. 8000 lat metodą PCA, czyli analizy głównych składowych (oś X i oś Y) - mapka w prawym górnym rogu pokazuje wiek i miejsca odnalezienia poszczególnych próbek. Po lewej stronie wykresu widać populacje łowców-zbieraczy, o których pisałem wcześniej - każdy romb to jedna osoba, widać że różne osoby z podobnej genetycznie populacji lądują blisko siebie (mimo, że pod względem geograficznym dzielą je często setki czy tysiące kilometrów).

"Western Euro H.-G." to zachodni łowce-zbieracze
"Scandinavian H.-G." to ci łowcy-zbieracze szwedzcy
"Eastern Euro H.-G." to łowcy znad Wołgi oraz z Karelii
"Eneolithic Samara" to próbki z kultury chwałyńskiej

"Anatolia Neolithic" to rolnicy z zach. i środkowej Anatolii

Strzałka na mapie pokazuje, że rolnicy przybyli na zachodnie krańce Anatolii ze wschodu, z głębi tej krainy. Już na zachodzie Anatolii wymieszali się nieco (ok. 10-15%) z tamtejszymi łowcami, którzy byli genetycznie tacy jak łowcy zachodnioeuropejscy.

Szare i pozbawione opisu kropki, to populacje współczesne. Europejczycy to są te kropki znajdujące się pomiędzy rombami oznaczającymi mezolitycznych łowców i trójkątami oznaczającymi neolitycznych rolników. Natomiast kropki plasujące się na wykresie na prawo i do góry od "Anatolia Neolithic", to różne populacje nieeuropejskie (Bliski Wschód, itd., itp.).

user posted image

Przechodzimy do kolejnej grafiki - tym razem widzimy co się dzieje w okresie 8000-7000 lat temu.

Rolnicy z Anatolii migrują do Europy, główna droga migracji prowadzi wzdłuż Dunaju (były też inne - np. z tego co pamiętam niektórzy rolnicy przemieszczali się na zachód łodziami wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego -, ale mapa ich nie pokazuje).

Istotny jest fakt, że na wykresie analizy gł. składowych wczesno-neolityczni rolnicy z Europy ("Early Neolithic") plasują się prawie w tym samym rejonie, co ich przodkowie z Anatolii. Są tylko nieznacznie przesunięci na tym wykresie w stronę "Western Hunter-Gatherers", co oznacza, że od momentu wejścia do Europy tylko nieznacznie wymieszali się (w sensie biologicznym) z łowcami.

Nie oznacza to, że wyparli albo wybili łowców, bo chodzi o wymieszanie genetyczne, a nie przestrzenne (mogli np. żyć blisko siebie, ale nie wchodzić ze sobą jeszcze w związki małżeńskie).

user posted image

Przechodzimy do kolejnej mapy - od 7000 do 5000 lat temu następuje dalsza ekspansja rolników (niebieskie strzałki - nie pokazują one wszystkich kierunków ekspansji, tyle te skąd pochodziły próbki DNA). Tym razem jednak tempo kolonizacji nowych terenów jest wolniejsze (najlepsze ziemie pod uprawę zajęto już wcześniej, teraz imigranci wchodzą w mniej przyjazne obszary i strefy klimatyczne).

U potomków tamtej fali kolonistów z wczesnego neolitu żyjących w środkowym i w późnym neolicie ("Middle Neolithic" i "Chalcolithic Iberia") widać już znaczne przesunięcie na wykresie PCA znaczne przesunięcie w stronę zachodnich łowców-zbieraczy - oznacza to, że asymilacja łowców i wchodzenie z nimi w związku małżeńskie było już w tym okresie dużo częstsze, przynajmniej na peryferiach zasięgu kolonizacji rolniczej, tam gdzie stykały się populacje rdzenne z nowymi:

user posted image

Migracje wczesnego i środkowego neolitu pokazuje ta mapka. W tym samym czasie łowcy-zbieracze w Rosji szli na zachód:

user posted image

Tutaj widzimy dalszy ciąg migracji środkowego neolitu. Ciemnoniebieskie strzałki pokazują migracje zachodnich łowców:

Trwa dalej mieszanie się łowców (tam gdzie przetrwali - na zachodnich i północnych rubieżach) z rolnikami (brązowe strzałki):

Wschodni łowcy-zbieracze na stepach czarnomorsko-kaspijskich mieszają się z inną populacją (nie ma pewności, skąd przybyła):

user posted image

Ta mieszanka daje początek populacjom stepu epoki miedzi / wczesnej epoki brązu ("Bronze Age steppe"):

Przypominają one wschodnich łowców i kulturę chwałyńską ("Eneolithic Samara"), ale widać przesunięcie na wykresie w prawo i do góry:

Czyli prawdopodobnie jeszcze jacyś ludzie dopłynęli na step i wymieszali się z ludnością kultury chwałyńskiej lub jej podobną:

user posted image

Wreszcie przechodzimy do okresu ok. 5000 - 3000 lat temu:

Tutaj dopiero tworzą się - w wyniku imigracji nowej ludności ze stepu oraz jej mieszania z miejscowymi - populacje przypominające pod względem genetycznym współczesnych Europejczyków (z wyjątkiem Sardyńczyków, którzy są prawie że "nienaruszonym reliktem" środkowego neolitu) - czyli np. "Late Neolithic / Bronze Age" oraz "Srubnaya". Stepowcy migrują też na wschód, a nawet mają miejsce migracje na zachód, a później z powrotem na wschód po wymieszaniu się z miejscowymi (tak prawdopodobnie było z populacją "Sintashta / Andronovo", która oprócz pochodzenia stepowego, miała też domieszkę neolityczną, europejską lub bardzo podobną):

user posted image

Mężczyźni z haplogrupą R1a pochowani w kurhanach kultury ceramiki sznurowej (Corded Ware) - rozciągającej się od Skandynawii po Wołgę - pod względem genetycznym byli w ok. 70% identyczni jak ich przodkowie ze stepu. Oczywiście oni należeli do elity, natomiast podporządkowane przez najeźdźców ze stepu miejscowe populacje mogły nadal genetycznie się różnić (tak jak to było początkowo z rolnikami i łowcami, którym pełne wymieszanie się i zatarcie różnic genetycznych między sobą zajęło w niektórych rejonach nawet do 3000 lat).

Żadna ze współczesnych populacji Europy nie jest aż w 70% pochodzenia stepowego, czyli mężczyźni z kurhanów Corded Ware nie zachowali "czystości krwi".

Na zachodzie kontynentu w tym samym czasie co Corded Ware (CWC), istniała kultura pucharów dzwonowatych (KPDz) - Bell Beaker. Ludność tej kultury również wykazywała domieszkę stepową, ale mniejszą niż w przypadku CWC. Ponadto była ona zdominowana przez haplogrupę męską R1b (a nie R1a jak w CWC). Nie jest jeszcze jasne pochodzenie gałęzi R1b charakterystycznej dla KPdDz - tego skąd i kiedy przybyła, skąd się rozprzestrzeniała (czy z Iberii na północny-wschód, czy wręcz przeciwnie - z południowego-wschodu na zachód).

Prawdopodobnie - wg. pracy Rasmussen i in. 2015 - imigranci ze stepu przynieśli ze sobą do Europy pałeczkę dżumy (Yersinia Pestis), na którą posiadali zapewne większą odporność niż miejscowi. Pierwszą ofiarą pandemii ze stepu padła chyba neolityczna kultura trypolska z jej olbrzymimi osadami (takimi jak Taljanki, Majdanieckoje, Cziczierkozowka czy Dobrowody):

http://rcin.org.pl/iae/Content/34704/WA308...A-GIGANTY_I.pdf

Następne padły pod ciosami zarazków oraz wojowników indoeuropejskich kolejne kultury "Starej Europy".

user posted image

^^ Był to niezwykle niebezpieczny szczep, gdyż zaraza szerzyła się najpewniej drogą kropelkową, a nie przez pchły (w przeciwieństwie do średniowiecznej czarnej śmierci) - można sobie wyobrazić, jakie spustoszenie siała w "mega-miastach" kultury trypolskiej i innych dużych osadach:

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/...51022124532.htm

QUOTE
(...) Consequently, the plague that stalked populations for much of the Bronze Age must have been pneumonic, which directly affects the respiratory system and causes desperate, hacking coughing fits just before death. Breathing around infected people leads to inhalation of the bacteria, the crux of its human-to-human transmission.

Study co-author Dr Marta Mirazón-Lahr, from Cambridge's Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies (LCHES), points out that a study earlier this year from Willerslev's Copenhagen group showed the Bronze Age to be a highly active migratory period, which could have led to the spread of pneumonic plague.

"The Bronze Age was a period of major metal weapon production, and it is thought increased warfare, which is compatible with emerging evidence of large population movements at the time. If pneumonic plague was carried as part of these migrations, it would have had devastating effects on small groups they encountered (...) Well-documented cases have shown the pneumonic plague's chain of infection can go from a single hunter or herder to ravaging an entire community in two to three days." (...)


Miejsca i daty wykrycia prehistorycznej pandemii (początek zarazy wydatowano na ok. 5800 lat temu):

user posted image

user posted image

^^ Kto wie, może ta sama pandemia doprowadziła też do wyludnienia się miast Cywilizacji Doliny Indusu.

Ten post był edytowany przez Domen: 30/04/2016, 23:02
 
User is offline  PMMini Profile Post #33

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 30/04/2016, 22:47 Quote Post

QUOTE
A wiesz może jak wyglądała sytuacja po przybyciu R1a i później R1b? Czy te grupy się mieszały


Ekspansję demograficzną dwóch najczęściej dziś występujących w Europie haplogrup męskich - R1b-L11 oraz R1a-M417 - można powiązać z dwiema kulturami epoki miedzi i wczesnej epoki brązu - kulturą pucharów dzwonowatych (KPDz) na zachodzie kontynentu (zwłaszcza w pasie wzdłuż Atlantyku) i kulturą ceramiki sznurowej (KCSz) w części północno-środkowej i północno-wschodniej. Do tej pory praktycznie wszystkie zbadane próbki kopalnego DNA z kultury pucharów dzwonowatych okazały się być R1b, a praktycznie wszystkie z kultury ceramiki sznurowej okazały się być R1a. Więc korelacja jest bardzo silna.

Obszary tych kultur zazębiły się jednak w środkowej Europie (na terenie obecnych Niemiec).

Tak więc na obszarze dzisiejszych Niemiec (plus okolic, np. Danii) mogło dojść do wymieszania się ludności obu tych kultur.

Poza tym nawet przed wymieszaniem się mogła istnieć jakaś niewielka mniejszość R1a-M417 w KPDz i analogiczna mniejszość R1b w KCSz. Tyle, że ewentualna mniejszość R1b-M269 w KCSz to raczej było "wschodnie R1b", czyli klady (gałęzie) inne niż R1b-L11.

Wysoka dziś frekwencja występowania R1b-L11 (inna nazwa to L151) wzdłuż wybrzeży Atlantyku jest wynikiem silnego "efektu założyciela".

Chociaż tutaj trzeba jeszcze oddzielić - w ramach L151 - R1b-P312 od R1b-U106. Te dwie linie mogły migrować innymi drogami.

Ten post był edytowany przez Domen: 1/05/2016, 9:39
 
User is offline  PMMini Profile Post #34

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 1/05/2016, 7:02 Quote Post

Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodziło mi o sytuację w Skandynawii po przybyciu R1a i R1b. Czy tworzyli oni tam kasty, od kiedy można przypuszczać zatarcie się odrębności i mieszanie się składników (R1a, R1b, I), które później dadzą początek Germanom?
 
User is offline  PMMini Profile Post #35

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 1/05/2016, 9:01 Quote Post

Co do zachodnioeuropejskiej gałęzi R1b - autorzy pracy "Punctuated bursts in human male demography..." piszą, że chociaż jej ekspansja demograficzna zaczęła się prawdopodobnie dopiero ok. 6000 lat temu, to nie ma dowodów na jej pochodzenie ze stepów Rosji:

QUOTE
in Western Europe, related lineages within R1b-L11 expanded ~4.8–5.9 kya (Supplementary Fig. 14e), most markedly around 4.8 and 5.5 kya. The earlier of these times, 5.5 kya, is associated with the origin of the Bronze Age Yamnaya culture. The Yamnaya have been linked by aDNA evidence to a massive migration from the Eurasian Steppe, which may have replaced much of the previous European population24,25; however, the six Yamnaya with informative genotypes did not bear lineages descending from or ancestral to R1b-L11, so a Y-chromosome connection has not been established. The later time, 4.8 kya, coincides with the origins of the Corded Ware (Battle Axe) culture in Eastern Europe and the Bell–Beaker culture in Western Europe26.


Czyli autorzy datują ekspansję demograficzną R1b-L11 (inna nazwa to R1b-L151, a jego klad ojcowski to R1b-L51 - inna nazwa R1b-M412) w Europie Zachodniej na okres 5900-4800 lat temu.

Warto w tym miejscu dodać, że próbka ATP3 z eneolitycznego stanowiska Sierra de Atapuerca (jaskinia El Portalon na przełęczy między dorzeczami rzek Douro i Ebro) w Hiszpanii jest datowana właśnie na okres ~5.3–5.5 kya (konkretnie na 5312-5466 lat temu). Datowanie więc wpasowuje się idealnie w "widełki" czasu ekspansji demograficznej R1b-L11.

ATP3 - choć jest to próbka niskiej jakości - to najpewniej właśnie R1b-M269 i mógł to być klad R1b-L11.

Tutaj wyjaśnienie, dlaczego R1b-M269 (zapewne właśnie klad R1b-L11) to najbardziej prawdopodobna opcja dla ATP3:

QUOTE("Megalophias z Anthrogeniki")
We can say R1b-M269 is more likely [for ATP3 individual] than the others because the others have contradictory calls - in most cases lots of contradictory calls.

E1b1b1a1-L547+, but E1b1b1a-PF2108-, E1b1b-PF1689-, E1b1-P180-, E-PF1561- (besides it is F+)
I2a2a1b2a2-something-Y16447+ (not old enough anyway according to Y-Full), but I-CTS1006-, IJ-F1450, IJ-Y1943-
J2a1b-S18476+, but J2a-M410-, J2-PF4926-, J-PF4562-, and the 2 IJ-
O3a2c1c1-F1835+, but NO-F415-, NO-M2335-
Q1b-Y1109+, but Q1b-Y1254- (to be fair this might not be equivalent)
Q1a2b2a2-Y1618+, but Q1a2-Y750-
R2(a?)-Y3545+, but R2(a?)-Y3385-, Y3402-, FGC22606-, Y4689-, FGC12636-
R1b1a2-PF6518+, R1b1a-Y97+ (albeit this one is likely spurious), R1-M748+, K-PF5501+, GHIJK-M3773 , F-Y1811+, F-PF2756+.

If it is actually R1b-M269 then it has 6 contradictory calls scattered randomly through a very large number of called SNPs (and these could even be genuine private SNPs for all we know), and a neat unbroken sequence of positive SNPs.
If it was another one then there are more contradictory calls, including negative SNPs upstream in their own lineages, and the R ones just happen to form an unbroken sequence.
So M269 *is* more likely than any of the others, due to that crazy little thing called math.

It could still be just a fluke, or more plausibly contamination (though from what Ted Kandell was saying the R1 SNP sounds genuine). I wouldn't take it as solid proof of early Iberian M269. But I certainly wouldn't bet against finding more either.


Co ciekawe autosomalne DNA mężczyzny ATP3 rzeczywiście wskazuje, że część spośród jego przodków przybyła ze wschodu, a konkretnie z południowego-wschodu. Maciamo z Eupedii sugeruje, że mógł on być potomkiem późnoneolitycznej ekspansji Nie-Indoeuropejskich pasterzy bydła ze wschodniej Anatolii bezpośrednio do Europy (bez "zahaczenia" po drodze o stepy czarnomorskie, a więc bez wejścia w skład wspólnoty PIE):

QUOTE("Maciamo z Eupedii")
ATP3 (3516–3362 BCE) stands out from other samples thanks to its high Northern Middle Eastern ancestry (31.97%) against 0% for ATP20, 11% for ATP17 and between 0% and 8% for other samples. What Genetiker calls Northern Middle Eastern is what we typically referred on this forum as Caucaso-Gedrosian admixture - the same as in the "Armenian-like admixture" in Yamna samples.

With its 32% of Caucaso-Gedrosian, 14% of Northern European ancestry, 6% of European Hunter-Gatherer and 3.8% of Veddoid, it does indeed look as if ATP3 has a bit over half of Steppe ancestry, but with a higher proportion of northern Middle Eastern and Veddoid than Yamna samples. In other words it could be descended to the pre-Indo-European Anatolian R1b-M269, the group of cattle herders that would cross the Caucasus and settle in the Pontic-Caspian Steppe. So could it be an offshoot of cattle herders that directly migrated from Anatolia to Iberia during the Neolithic period.


^ Odpowiedzi na problem ekspansji R1b w Europie zachodniej dostarczą próbki DNA z najstarszej, iberyjskiej, części kultury pucharów dzwonowatych. Jeśli w iberyjskich próbkach KPDz nie będzie R1b, to znaczy, że R1b stanowili wschodni element inwazyjny, który podbił ludność kultury KPDz. Jeśli natomiast w iberyjskich próbkach będzie R1b, to znaczy, że ludność R1b stanowiła integralną część KPDz od samego początku istnienia tej kultury.

Ten post był edytowany przez Domen: 1/05/2016, 9:45
 
User is offline  PMMini Profile Post #36

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 1/05/2016, 9:30 Quote Post

QUOTE("Yngvi")
od kiedy można przypuszczać zatarcie się odrębności i mieszanie się składników (R1a, R1b, I), które później dadzą początek Germanom?


Prawdopodobnie co najmniej od "Nordic Bronze Age" (kultura nordyjska epoki brązu) a może już od "Battle Axe" (KCSz).

Chyba, że Germanów wywodzisz dopiero z kultury jastorfskiej epoki żelaza, a kultura nordyjska to byli Nie-Germanie?

Jest jeszcze ta grupa Harpstedt-Nienburger.

Ten post był edytowany przez Domen: 1/05/2016, 9:32
 
User is offline  PMMini Profile Post #37

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 1/05/2016, 10:22 Quote Post

Ja wywodzę Germanów tylko od rzeczy które są "nordic". Cała reszta to tylko zgermanizowana ludność (w większości). No chyba że mamy dowody na to, że np. Frankowie, Sasi itp. przybyli z kolebki Germanów i stanowią większość w swych plemionach. Może mi się tylko wydaje, ale Germanie np. z Holandii, większości Niemiec itp. to głównie potomkowie zgermanizowanej ludności.

Ten post był edytowany przez Yngvi: 1/05/2016, 11:09
 
User is offline  PMMini Profile Post #38

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 1/05/2016, 17:15 Quote Post

Przyszła mi do głowy taka myśl, że może pierwotni Germanie pochodzą w pewnej proporcji od Celtów. Germanie powstali z mieszanki R1b-U106, R1a-Z284, R1a-L664, I1 i I2. Jak wiadomo, na Jutlandii byli Cymbrowie, którzy mogą być Celtami. Jak to się ma do pochodzenia Germanów od Celtów (w pewnej proporcji)? A no tak, że R1b-U106 (biorące udział w etnogenezie Germanów) to Celtowie (Proto-Celtowie, zwał jak zwał), więc mówili językiem celtyckim, mieli celtyckie imiona itp.
Po prostu część U106 stworzyła odrębną grupę na Jutlandii (z której powstali celtyccy Cymbrowie), a część zmieszała się z Z284, L664, I1 i I2 dając początek Germanom i zatracając swoje celtyckie dziedzictwo, a więc pierwotni Germanie (w pewnej proporcji) są potomkami ludności celtyckiej. To tylko luźna myśl, może ktoś się z nią zgodzi i uzupełni, a ktoś skrytykuje i wskaże błędy.
 
User is offline  PMMini Profile Post #39

     
WojciechS
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 212
Nr użytkownika: 84.297

Zawód: student
 
 
post 1/05/2016, 17:50 Quote Post

QUOTE(Yngvi @ 1/05/2016, 10:22)
Ja wywodzę Germanów tylko od rzeczy które są "nordic".
*


Co to są te rzeczy, które są “nordic”? Mógłbyś podać jakąś literaturę naukową.

Ten post był edytowany przez WojciechS: 1/05/2016, 17:50
 
User is offline  PMMini Profile Post #40

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 2/05/2016, 7:48 Quote Post

Ech, chodzi o kulturę nordyjską. Obejmuje ona kolebkę Germanów, więc z niej wywodzę Germanów, bo skąd mam wywodzić, z kultury tagarskiej?
 
User is offline  PMMini Profile Post #41

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 2/05/2016, 17:02 Quote Post

Ukazała się "Historia genetyczna Europy epoki lodowcowej":

abstract : http://www.nature.com/nature/journal/vaop/...ature17993.html
figures and tables : http://www.nature.com/nature/journal/vaop/...re17993_ft.html
supplementary info : http://www.nature.com/nature/journal/vaop/...ure17993-s1.pdf

Davidski: http://eurogenes.blogspot.be/2016/05/the-g...age-europe.html

Jest próbka haplogrupy R1b z górnopaleolitycznej Italii (14,000 lat temu):

QUOTE
Villabruna (Sovramonte – Belluno, Italy)
The burial of Riparo Villabruna was discovered in 1988 by A. Broglio in the small
rockshelter named Riparo Villabruna A in the Veneto Dolomites. It contains a partial
skeleton with lower limbs severed at the distal femoral shafts associated with burial goods of
the Epigravettian culture50. The date quoted here comes from the skull51, whereas the genetic
analysis is of a left femur. This individual bears the earlier known example of treatment of
dental caries52.

• Villabruna at 14,180-13,780 cal BP (KIA-27004: 12,140±7014C)51
(direct date, using collagen ultrafiltration)


[...]

We were surprised to assign Villabruna to R1b1 (Table S4.2). When we restrict to damaged sequences, we still assign it to R1b

[...]

Based on analysis of statistic like D(X, Y; Villabruna Cluster, Mbuti), we find that
BerryAuBac, Bichon, Bockstein, Chaudardes1, Falkenstein, Ranchot88, Rochedane, and
Villabruna all show a high degree of allele sharing with Mesolithic Western Europeans
including Loschbour and LaBrana1, which are sometimes also called “Western Hunter
Gatherers”4 (Table S5.6). We view all these samples as closely related, along with
Hungarian.KO1 which clusters with them despite being from an Early Neolithic context6.


QUOTE
Nice! Definitely M343, likely L278.
And in Italy!!


Haplogrupy Y-DNA:

* Kostenki 14: C1b

* Goyet C1a

* Cioclivna 1 "CT"

* Kostenki 12 : CT

* Vestonice 13: CT

* Vestonice 15: BT

* Pavlov 1: I*

* vestonice 16: C1a2

* Paglicci 133: I*

* HohleFels49: I*

* Goyet Q2: I*

* Burkhardtshohle: I*

* Villabruna: R1b1

* Rochedane: I*

* Falkenstein: I*

* CuiryLesChaudardes1: I*

* Berry Au Bac I*

Ten post był edytowany przez Domen: 2/05/2016, 17:02
 
User is offline  PMMini Profile Post #42

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 2/05/2016, 17:06 Quote Post

Najstarsza próbka R1b - z Italii około 14,000 lat temu:

Najstarsza próbka I - też z Italii ale 34,000 lat temu:

QUOTE
Fact of the matter is; that the oldest R1b1 found to date is not from Eastern Europe but from a full fledge WHG who appears to be the very first WHG in Europe. Thus it seems that the entrance of R1b1 into Europe from the east obviously is dated back to this input of Caucasian-like population dating back to 14000 ybp.BTW very first Haplogroup I in Europe also dated back to 31-34 kya from Italy of all places. So it seems the entrance of Hg I in Europe is Gravettian.


Pierwsi R1b wkroczyli do Europy co najmniej 14,000 lat temu, ale skąd?

Otóż okazuje się, że z Bliskiego Wschodu (jak wskazuje DNA autosomalne).

Czyli mamy migrację z łowców-zbieraczy z Bliskiego Wschodu do Italii...


Ten post był edytowany przez Domen: 2/05/2016, 17:09
 
User is offline  PMMini Profile Post #43

     
Yngvi
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 546
Nr użytkownika: 99.077

 
 
post 2/05/2016, 17:15 Quote Post

QUOTE(Domen @ 2/05/2016, 18:06)
Pierwsi R1b wkroczyli do Europy co najmniej 14,000 lat temu, ale skąd?

Otóż okazuje się, że z Bliskiego Wschodu (jak wskazuje DNA autosomalne).

Czyli mamy migrację z łowców-zbieraczy z Bliskiego Wschodu do Italii
*


Czy od tych R1b sprzed 14 000 lat pochodzą wszystkie dzisiejsze linie R1b w Europie, czy były jeszcze jakieś inne fale?
 
User is offline  PMMini Profile Post #44

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.222
Nr użytkownika: 14.456

 
 
post 2/05/2016, 17:24 Quote Post

Nie mam zielonego pojęcia.

Może być tak, że pochodzą od nich linie w Europie, albo że wymarli a spoza Europy przyszli nowi R1b.

Ale jeśli pochodzą od tych łowców sprzed 14,000 lat linie w Europie, to te poza Europą w większości też.

BTW - tutaj jest link do pobrania artykułu:

"The genetic history of Ice Age Europe" (2016)

Ten post był edytowany przez Domen: 2/05/2016, 17:25
 
User is offline  PMMini Profile Post #45

276 Strony < 1 2 3 4 5 > »  
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2021 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej