Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Krytyka „Historii pewnej ruiny. , Pamiętniki 1839-1871"
     
Rulez620
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 402
Nr użytkownika: 66.691

Stopień akademicki: student
Zawód: student
 
 
post 5/10/2012, 17:19 Quote Post

Na pamiętniki Józefa Lubomirskiego składa się „ Historia pewnej ruiny” oraz fragmenty „Wspomnienia o Komunie Paryskiej”. Wspomnienia te obejmują lata 1839- 1871.
Pierwodruk tekstu oryginalnego „Historii pewnej ruiny” ukazał się w języku francuskim, jako: „Memoires 1839 – 1869. Histoire g une ruine” w 1911 roku. Daty podane w tytule są niestety błędne, bowiem kończą się one na śmierci dziadka pamiętnikarza Józefa w lipcu 1970 roku. Natomiast pierwsze wydanie „Wspomnień o Komunie Paryskiej” ukazał się w „Le Correspondant” z 1872 roku, w Polsce z kolei w anonimowym przekładzie w „ Dzienniku Poznańskim” z 1872 roku. Pierwsze polskie wydanie pamiętników Lubomirskiego to rok 1975. Wydane przez oficynę „Czytelnik”. Z francuskiego przełożone przez Tadeusza Everta. Natomiast inicjatorem tegoż wydania, a także wstępu i opracowania został znany eseista, edytor i wydawca Juliusz Wiktor Gomulicki.
Autorem pamiętnika jest Józef Lubomirski, żyjący w latach 1839- 1911, potomek Marcelego i Jadwigi Jabłonowskiej. Wywodził się, więc autor z bogatej rodziny magnackiej tak po stronie ojca jak i matki. Jego rodzina należała dokładnie do dubieńskiej linii Lubomirskich. Ojciec, jak i dziadek Józefa, którym autor poświęcił wiele miejsca w swoich wspomnieniach znani są z hulaszczego trybu życia, natomiast matka bardzo wcześnie dotknięta kalectwem, miała niebagatelny, tak jak męska część najbliższej rodziny, miała niebagatelny wpływ na losy młodego Lubomirskiego. Pamiętniki jego doprowadzone są do 31 roku życia, nie wiadomo, co z dalszymi częściami, jednak w tekście kilkakrotnie wspomina o ich kontynuacji, jednak prawdopodobnie takowe nigdy nie ujrzały światła dziennego.
Wiadomo, że młody Lubomirski odziedziczył po ojcu lekkomyślność i rozrzutność, od dziadka odziedziczył oportunizm. Z lektury można wywnioskować, że został przez matkę odrzucony i pozbawiony miłości macierzyńskiej. Wychowywany we wczesnej młodości przez Francuzów praktycznie nie poznał polskiej narodowej kultury, o czym niejednokrotnie mamy okazję zauważyć podczas lektury. W latach 1850- 1858 został oddany przez matkę do prestiżowego Korpusu Paziów Mikołaja I. Była to najlepsza akademia carskiej Rosji, w której kształcono przyszłe kadry na najwyższe urzędy wojskowe i cywilne. W tej szkole gdzie wyśmiewano Polaków przyjął edukację, dzięki której stał się zimnym, obojętnym cynikiem, którego nie obchodziła sprawa polska, wielbiącego natomiast samowładztwo carskie. Sam autor w swoich pamiętnikach podkreśla, że nie był przykładnym uczniem, jednak dzięki protekcji cara radził sobie całkiem dobrze. Kolejnym po Korpusie Kadetów przydziałem księcia był Pułk Huzarów Narwińskich imienia Wielkiego Księcia Konstantego, w którym młody Lubomirski służył w latach 1858 – 1860. W okresie tej służby nie odznaczył on się żadnymi szczególnymi osiągnięciami. Należy podkreślić, że w okresie służby zaciągnął on wzorem ojca i dziadka ogromne długi, czego powodem jak sam przyznaje był skąpy żołd przyznany przez swoją matkę wynoszący zaledwie 100 rubli, co jak podkreśla starczało na przeżycie, jednak dla człowieka jego pozycji i tak się prowadzącego to stanowczo za mało. Kolejnym krokiem w jego życiu było już po osiągnięciu pełnoletności odziedziczenie majątku w Dubnie gdzie prowadził rabunkową politykę wyciągania pieniędzy, z czego tylko się dało handlując z Żydami aż do straty majątku w 1866 roku. W dalszych latach Józef mieszkał we Francji, okresowo także w Niemczech, Włoszech. Prowadził tam hulaszczy tryb życia, odznaczający się balami, romansami, skandalami. Zwiedził on kawał Europy. Zadebiutował, jako pisarz na łamach paryskiej gazety „Correspondant” w 1868 roku. Jego pierwszą serią artykułów były „Wspomnienia pazia cara Mikołaja” anegdotyczny o po części pamiętnikarski zbiór opowiadań nawiązujących do swoich wspomnień z okresu pobytu w Korpusie Paziów. Kolejne jego publikacje na to „Wspomnienia o Komunie Paryskiej” opublikowane w tej samej gazecie i trzy tomy reportaży ze swoich podróży po Ziemi Świętej i Afryce. Losy Józefa zawarte do śmieci dziadka to okres wiecznych zabaw, podróży i wydawania pieniędzy. Po krótkim opisie wydarzeń zawartych w pamiętniku, skupię się później natomiast teraz opiszę jego losy, aż do śmierci w 1911 roku. Po śmierci dziadka spędził pewien czas w Paryżu, mimo jego oblężenia przez Prusaków i terroru Komuny Paryskiej, aby nadzorować spadek, na który bardzo liczył, ze względu na podobno legendarne bogactwo dziadka. Jednak na przekór Józefowi po otwarciu testamentu okazało się, że niedawno zmarły nie dysponuje praktycznie żadnym kapitałem. W wyniku problemów finansowych rozpoczął już na szerszą skalę pracę literata. Do najbardziej znanych z jego utworów należy „Szlachta i czynownicy” z 1875 r. Pisywał też liczne artykuły i broszury do gazet. W 1877 roku ożenił się z ponad czterdziestoletnią Francoise- Angelique Boyer Troussel des Saussayes. Była ona wdową po wytwórcy wody karmelitańsiej i podarowała mu stałą rentę w wysokości 50 tysięcy franków. Józef mógł teraz przestać martwić się o pieniądze. Czas ich małżeństwa to nieustanne podróże i zabawa. Nie rezygnował on jednak z pisarstwa tworząc powieści i opowiadania oraz prace publicystyczne. W roku 1894 umarła jego matka księżna Jadwiga, a on odziedziczywszy po niej majątek Dermań i natychmiast go sprzedał. W 1901 zmarła jego żona, a już rok później ożenił się z wdową księżną Seweryną Rozalią Lowenthal. Parę lat przed śmiercią zachorował na nogę, którą mu amputowano. Umarł natomiast 16 kwietnia 1911 roku.
Tekst pamiętnika charakteryzuje się ciekawym barwnym stylem, co jest pewnie dużym pokłosiem doświadczeń literackich autora. Opracowanie tekstu stworzone przez Gomulickiego zasługuje na słowa uznania. Opisał on dzieje rodu Lubomirskich od początku jego istnienia, szczególną uwagę poświęcając najbliższej rodzinie pamiętnikarza. Przygotował również zbór komentarzy ze wskazówkami bibliograficznymi w kolejności rozdziałów oraz bardzo obszerny komentarz na temat prawie wszystkich osób miejsc i wydarzeń, które znajdziemy na kartach pamiętnika. Sam pamiętnik powstał z inicjatywy autora należy tu podkreślić, że prawie we wszystkich jego utworach znajdziemy wątki autobiograficzne, prawdopodobnie z chęci rozliczenia się ze wszystkimi pomówieniami na autora.
Jako źródło trudno przyjąć pamiętniki Lubomirskiego. „Historia pewnej ruiny” zaczynają się w dość szczególny sposób, mianowicie cytując autora: „Głęboko sobą pogardzam”, Gomulicki sugeruje, iż ten początek miał na celu uwiarygodnienie jego historii. Wiadomo, bowiem że wielokrotnie autor albo zmienia rzeczywistość albo w ogóle przemilcza niektóre wydarzenia. Z przykład tych pierwszych może posłużyć pobyt Józefa w Korpusie Kadetów, gdzie często wybielał siebie, na przykład wtedy, gdy opisał jak pokłócił się z lekarzem matki, za co został skazany przez cara na 25 batów, a później oficjalnie przez niego przeproszony przed całym frontem Kadetów. Ta sytuacja istotnie miała miejsce jednak wyglądała w ten sposób, że Lubomirski dostał 25 batów za wbijanie szpilek w nogi kalekiej matki i nigdy nie został przeproszony przez cara. Do tej drugiej kategorii, przemilczeń, należy sytuacje, w której przemilczał prawie rok swojego życia po wyrzuceniu go z Korpusu Paziów i przyjęcia do Pułku Huzarów.
Trochę inaczej wygląda sprawa z „Wspomnieniami o Komunie Paryskiej”. Pisane prawie na gorąco, w rok po stłumieniu Komuny odznaczają się, mimo wyraźnych ciągotek autora do rządów autokratycznych, rzeczowym i niepodyktowanym nienawiścią tonem. Co jeszcze bardziej dziwi, w obliczu nagonki na niedoszłą rewolucję. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że w tej relacji znajduje się najlepszy według mnie fragment pamiętnika, mianowicie opis ukochanego miasta autora, skazanego na nieuchronna porażkę. Opis ten nacechowany jest pewna poetyckością w obliczu z nadchodzącej zagłady.
Tak, więc pamiętniki jego nacechowane są dość dużym subiektywizmem autora. Mimo tego czyta się je dość przyjemnie, nieustannie dziwiąc się z mnogości znanych postaci, które w nich występują. Lista jest gigantyczna, tutaj pozwolę sobie wymienić te najistotniejsze, przypominam, że według słów autora zawartych w pamiętniku znał on je osobiście, a nawet z wieloma łączyła go nić przyjaźni. A więc: car Rosyjski Mikołaj I Pawłowicz, król Wiktor Emanuel II, Giuseppe Garibaldi, Aleksandra Dumasa tak ojca jak i syna, Jan Orth, księciem Wilhelmem Mikołajem- synem króla Holandii, Franciszkiem II Burbonem, księcia Napoleona, Rotszylda.
Józef należał do elitarnego towarzystwa dzięki protekcji dziadka, między innymi do Jockey Clubu, obracał się w towarzystwie znanych aktorek kurtyzan, bankierów itp.
Ważnym elementem wspomnień Józefa są jego relacje z najbliższą rodziną. O matce wypowiada się zimno, ale bez nienawiści, pisze o niej, jako kobiecie egoistycznej, ale prawdomównej, pobożnej, wyniosłej, ale również dobroczynnej. O ojcu, który go w dzieciństwie zostawił i uciekł do Francji. Poznał go i jak sam pisze zaprzyjaźnił się a nim w Paryżu opisuje, jako człowieka szlachetnego, natomiast najlepiej wypada opis dziadka, jego imiennika Józefa, którego również poznał dopiero w Paryżu.
Dla wartości pamiętnika jednak, najistotniejszą sprawą jest stosunek Lubomirskiego do Polski. W Paryżu opanowanym przez błękitną Polonię, wyróżniają się jego prorosyjskie upodobania. Sam o sobie mówił, że jest z pochodzenia Polakiem, ale Rosjanom zawdzięcza edukację, fortunę i wszystko, co posiada, podkreślał, że przysiągł wierność carowi dobrowolnie. Spotkała go w związku z tym fala krytyki ze strony Polaków. Lubomirski często polemizował z nimi, nazywając na przykład powstanie z 1863 roku idiotycznym i zbrodniczym.
O ówczesnym świecie z pamiętników możemy się naprawdę dużo dowiedzieć. Autor ma swoje zdanie na wiele temat, choćby na wojny, wystawy światowe, czy Żydów. Razi jednak lekkomyślność młodego księcia, rozrzutność, a nawet głupota w niektórych sytuacjach. W kilku przypadkach wydaje on się osobą całkowicie pozbawioną zasad moralnych. Drugiej jednak strony stara się na przykład zmienić stosunek do Żydów, którzy notabene stanowili 2/3 mieszkańców Dubna.
Pamiętnik ten, mimo, że nie do końca wiarygodny, obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Autor na swej drodze spotykał liczną procesje znanych postaci. Mimo ciężkiego charakteru z licznymi z nich szczerze się zaprzyjaźnił. Brał udział w wielu historycznych wydarzeniach. Wartość pamiętnika dla mnie osobiście jest bez cenna, mimo, że bardzo trzeba uważać podczas jego lektury, aby nie wplątać się w imaginacje Józefa. Smuci natomiast fakt, że pamiętnik osoby, która myślała trochę inaczej i nie wpisywała się w ogólnie przyjęta tendencje walki z zaborcą, jest tak zapomniany.

dostępny również na: http://empiresilesia.c0.pl/
Dostałem za ten artykuł 5 na zajęciach z Historii Polski XIX wieku
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej