Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

historycy.org _ Sprawa polska na arenie międzynarodowej _ PRL: ustalenie czasu powstania koncepcji

Napisany przez: mata2010 4/06/2018, 9:45

Większość kluczowych dokumentów w dalszym ciągu jest tajna. Dotyczy to w szczególności archiwów rosyjskich i brytyjskich.
Spróbuję więc ze skrawków różnych, licznych relacji "utkać" coś co będzie się zbliżało do o odpowiedzi na postawione pytanie.


Można by postawić bardziej ogólne pytanie: Kiedy zrodziła się generalna koncepcja Demoludów? Kiedy zapadły kluczowe decyzje?
Mnie jednak interesuje nasz kraj. W końcu wiem jak trzydzieści parę milionów rodaków przeżyło te 45 lat. I oni komunę obalili.


Stawiam hipotezę, że sprawa polska była rozpatrywana w kontekście planowania co po wojnie stanie się z Niemcami. Przy czym nie tylko planowania przez Aliantów. Ale również przez samych Niemców.


Pierwszy dokument to wpisy Goebbelsa w dzienniku z początku września 1943. Hitler planował wygłosić przemówienie do narodu i zamierzał je omówić z Goebbelsem. Dla tego ostatniego było to wielkie wyróżnienie, więc poświęcił temu faktowi wiele miejsca w dzienniku. Widocznie - dodatkowo - sam chciał sobie uporządkować obraz rzeczywistości.


Pierwsza rzecz, która warta jest omówienia (w przyszłym kontekście nawiązania do decyzji dotyczących Polski), to koncepcja Hitlera, że Anglicy włączą w przyszłości Sycylię w skład swojego imperium. Również będą liczyć na wchłonięcie Sardynii i Korsyki. To wszystko mogłoby być jakimś krokiem do wycofywania się Anglii z wojny i zadowolenia się dominacją na morzu Śródziemnym. Potem uzupełnię omówienie tego dokumentu i zachęcam Userów do sięgnięcia do tego opracowania:

Joseph Goebbels, Dzienniki, tom 3: 1943-1945, Świat Książki, wybór, przekład, wstęp i przypisy: Eugeniusz Cezary Król, W-wa 2014.

Napisany przez: mata2010 4/06/2018, 10:40

W monografii Davida Irvinga "Wojna Hitlera" (Prima, W-wa, 1999), w rozdziale "Sondowanie Stalina" podane są następujące informacje.

W sierpniu 1943 Ribbentrop ponownie zajął się sondowaniem Rosjan. Najpierw wysłał do Sztokholmu R. Likusa z poleceniem wybadania na jakich warunkach Stalin byłby gotów zawrzeć pokój. Następnie (w połowie sierpnia) nakazał swojemu podwładnemu dr P. Kleistowi ponowne podjęcie kontaktów jakie ten utrzymywał z pewnym bałtyckim biznesmenem niearyjskiego pochodzenia. Edgar Klauss zamieszkały w Szwecji znany był z powiązań z radziecka ambasadą. Klauss twierdził, że 12-ego września przybędzie do Sztokholmu były rosyjski ambasador w Berlinie Władimir Diekanozow i że dyplomata ten liczy na spotkanie z niemieckim negocjatorem. 10-ego września Kleist przybył do Wilczego Szańca (był tam już Goebbels), żeby przekazać te sztokholmskie wieści Ribbentropowi. Hitler nie powiedział "nie" i wraz ze swoim ministrem spraw zagranicznych podszedł do mapy, na której naszkicował pobieżnie ewentualną linię demarkacyjną, której przebieg można by później ustalić z przeciwnikiem. W nocy jednak zmienił zdanie. Ribbentropowi oświadczył, ze musi sprawę gruntownie przemyśleć.

Napisany przez: Danielp 5/06/2018, 21:57

QUOTE(mata2010 @ 4/06/2018, 9:45)
Większość kluczowych dokumentów w dalszym ciągu jest tajna. Dotyczy to w szczególności archiwów rosyjskich i brytyjskich.
Spróbuję więc ze skrawków różnych, licznych relacji "utkać" coś co będzie się zbliżało do o odpowiedzi na postawione pytanie.


Można by postawić bardziej ogólne pytanie: Kiedy zrodziła się generalna koncepcja Demoludów? Kiedy zapadły kluczowe decyzje?
Mnie jednak interesuje nasz kraj. W końcu wiem jak trzydzieści parę milionów rodaków przeżyło te 45 lat. I oni komunę obalili.


*


Jak dla mnie pomiędzy sierpień 42 a kwietniem/ lipcem 1943.

Napisany przez: mata2010 6/06/2018, 9:05

QUOTE(Danielp @ 5/06/2018, 21:57)
QUOTE(mata2010 @ 4/06/2018, 9:45)
Większość kluczowych dokumentów w dalszym ciągu jest tajna. Dotyczy to w szczególności archiwów rosyjskich i brytyjskich.
Spróbuję więc ze skrawków różnych, licznych relacji "utkać" coś co będzie się zbliżało do o odpowiedzi na postawione pytanie.


Można by postawić bardziej ogólne pytanie: Kiedy zrodziła się generalna koncepcja Demoludów? Kiedy zapadły kluczowe decyzje?
Mnie jednak interesuje nasz kraj. W końcu wiem jak trzydzieści parę milionów rodaków przeżyło te 45 lat. I oni komunę obalili.


*


Jak dla mnie pomiędzy sierpień 42 a kwietniem/ lipcem 1943.
*
Postawiłem sobie węższy cel i bardziej realny tzn. bliższy dokumentom i istniejącym realnie zjawiskom.

Dlatego data ok. 12 września 1943 jest ważna. Hitler odmówił prowadzenia rozmów, więc "Stalin i aparat kominternowski" przrzucił sie na kompletnie inną "ścieżkę" myślenia i działania. W tej ścieżce Polska i Polacy będą odgrywać istotną rolę. Najpierw jednak trzeba udowodnić, że rzeczywiście strona sowiecka miała do tego momentu inną koncepcję. Tu znaczenie będzie miała autobiografia pewnego komunisty niemieckiego, który spędził całą wojnę w ZSRS.

Napisany przez: Danielp 6/06/2018, 18:57

QUOTE(mata2010 @ 6/06/2018, 9:05)
QUOTE(Danielp @ 5/06/2018, 21:57)
QUOTE(mata2010 @ 4/06/2018, 9:45)
Większość kluczowych dokumentów w dalszym ciągu jest tajna. Dotyczy to w szczególności archiwów rosyjskich i brytyjskich.
Spróbuję więc ze skrawków różnych, licznych relacji "utkać" coś co będzie się zbliżało do o odpowiedzi na postawione pytanie.


Można by postawić bardziej ogólne pytanie: Kiedy zrodziła się generalna koncepcja Demoludów? Kiedy zapadły kluczowe decyzje?
Mnie jednak interesuje nasz kraj. W końcu wiem jak trzydzieści parę milionów rodaków przeżyło te 45 lat. I oni komunę obalili.


*


Jak dla mnie pomiędzy sierpień 42 a kwietniem/ lipcem 1943.
*
Postawiłem sobie węższy cel i bardziej realny tzn. bliższy dokumentom i istniejącym realnie zjawiskom.

Dlatego data ok. 12 września 1943 jest ważna. Hitler odmówił prowadzenia rozmów, więc "Stalin i aparat kominternowski" przrzucił sie na kompletnie inną "ścieżkę" myślenia i działania. W tej ścieżce Polska i Polacy będą odgrywać istotną rolę. Najpierw jednak trzeba udowodnić, że rzeczywiście strona sowiecka miała do tego momentu inną koncepcję. Tu znaczenie będzie miała autobiografia pewnego komunisty niemieckiego, który spędził całą wojnę w ZSRS.
*


Tyle że dla mnie "ścieżka polska" zaczęła się z formowaniem 1.DP im.T. Kościuszki- formacji WP która nie podlegała rządowi polskiemu.
Przez analogię pisałem o Czechoslowakach i ich batalionie.

Napisany przez: mata2010 7/06/2018, 17:33

QUOTE(Danielp @ 6/06/2018, 18:57)
Tyle że dla mnie "ścieżka polska" zaczęła się z formowaniem 1.DP im.T. Kościuszki- formacji WP która nie podlegała rządowi polskiemu.
Przez analogię pisałem o Czechoslowakach i ich batalionie.
*
Bardzo trafne podejście do tematu! Tak naprawdę ruscy rozpoczęli tą ścieżkę jeszcze przed 22 VI 1941 wyodrębniając grupę Berlinga.

Rosjanie podobną ścieżkę zainicjowali z Niemcami, gdzie w roli głównej wystąpił feldmarszałek Paulus. W sierpniu 1943 nastąpił kryzys opisany przez jego adiutanta pułkownika Adama (Wilhelm Adam, Otto Ruehle, "Trudna decyzja. Z Paulusem pod Stalingradem", II wydanie, Czerwonak, W-wa 2017). Usiłowano założyć Związek Oficerów Niemieckich na terenie ZSRS, co spotkało sie z ostrymi protestami ewentualnych członków tego Związku.

Napisany przez: emigrant 7/06/2018, 23:54

QUOTE(Danielp @ 6/06/2018, 18:57)
Tyle że dla mnie "ścieżka polska" zaczęła się z formowaniem 1.DP im.T. Kościuszki- formacji WP która nie podlegała rządowi polskiemu.
Przez analogię pisałem o Czechoslowakach i ich batalionie.
Znaczy z decyzją co do tego w jakiej formie te jednostki powstaną... Fakt. Mogłoby to być bezpośrednie pogłosie decyzji co do formy "zagospodarowania" zdobyczy w Europie, zwłaszcza środkowej. Zaś na tę decyzję według mnie wpłynęło najbardziej osłabienie ZSRR po ataku Hitlera.

Napisany przez: mata2010 9/06/2018, 8:29

Bardzo ważne dla Polski (choć rozumowanie jest pośrednie) zdarzenia opisane są w we wspomnieniach niemieckiego komunisty Wolfganga Leonharda ("Dzieci rewolucji", Ośrodek KARTA, W-wa 2013).

W kluczowym okresie sierpnia i września 1943 ów Leonhard pracował w redakcji czasopisma FREIES (nie jak późniejsze Neues) Deutchland. Wydawali je niemieccy komuniści pod dyrekcją działaczy: Kominternu i partii bolszewickiej.
Czasopismo było przeznaczone jednak dla znacznie szerszego audytorium niemieckojęzycznego.
We wrześniu miał się ukazać numer, który zawierał dwie zupełnie szokujące informacje:
1. Niemcy organizowani na terenie ZSRS mieli stanowić trzon przyszłego rządu niemieckiego.
2. "Rozejm nakazem chwili" - główny tytuł. Czyli trzeba podjąć rozmowy z Hitlerem dotyczące zawieszenia broni.

Wszystko to układa się w logiczną całość wraz z powyższymi danymi dotyczącymi wydarzeń w Sztokholmie i w środowisku oficerów niemieckich jeńców na terenie ZSRS. Ci ostatni byli traktowani przyzwoicie.

Jednak w ostatniej chwili, po odmowie Hitlera, ów numer Freies Deutchland został zmieniony i powyższe postulaty zostały wycofane. Przypuszczam, że Stalin i inni stratedzy doszli do wniosku, ze z Niemcami organizowanymi przez nich niewiele da się zrobić poza utworzeniem niereprezentatywnego NRD. Trzeba zatem inaczej zabezpieczać się przed przyszłym odrodzeniem się militaryzmu niemieckiego.

Polska w jednej chwili przekształciła się z nędznego przedmiotu rokowań niemiecko-sowieckich, w ważnego sojusznika na wiele dziesięcioleci. Skutek był taki, iż Stalin miał nawet koncepcję federacji polsko-czechosłowackiej. Mówił o niej Jakub Berman w rozmowie z Teresą Torańską w "Onych". Wbrew pozorom obecna granica polsko-czeska (bez Słowacji) jest dłuższa od granicy polsko-niemieckiej. Ta pierwsza oparta jest na historycznie ukształtowanych ustaleniach, a ta druga jest maksymalnie i jak najprościej przesunięta na zachód.

Przyjąwszy takie ustalenia Stalin et consortes mogli uważać sprawę utworzenia przyszłego PRL-u za załatwioną.

Napisany przez: mata2010 11/06/2018, 8:38

Rozpatrzmy taki aspekt dylematu, przed którym stanęli taktycy sowieccy.

Jeśli chodzi o oficerów polskich, to mieli oni do dyspozycji kilkuosobową grupkę berlingowców, z których większość odpłynęła przez morze Kaspijskie wraz z Armia Andersa. Wszystko dość wiernie i w sposób tragiczny dla sowieckich strategów opisane w: Daniel Bargiełowski, "Konterfekt renegata", Oficyna Rytm, W-wa, 2013.

Jeśli chodzi o Niemców, to specyfika była inna. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Ale może się mylę.

Adiutant feldmarszałka Paulusa tak referuje sytuację. W dniach 11 i 12 września zebrało się pod Moskwą ponad stu oficerów w tym kilku generałów. Powstał prosowiecki Związek Oficerów Niemieckich. Współpracował on odtąd z komunistycznym komitetem Wolne Niemcy.

Pułkownik Adam i feldmarszałek Paulus nie wiedzieli, że taktycy sowieccy planowali rozpoczęcie rozmów z Hitlerem w celu wzmocnienia ZON. Jednak przyszła z Wilczego Szańca odpowiedź negatywna.

Skutek zauważony przez Adama był następujący. W elitarnym obozie oficerów niemieckich zorganizowano "sąd skorupkowy" nad generałami, którzy weszli do ZON. Werdykt był taki: Generałowie z ZON z nami się ostatecznie rozstali. Oficerowie spoza ZON mają ich bojkotować gdziekolwiek "podsądnych" spotkają.

Intryga była zrobiona na wielką skalę, ale efekt był żaden. Ani wtedy we wrześniu 1943 ani potem.

Sowieci musieli więc wesprzeć wszystkich Polaków, którzy gotowi byli zaangażować się w budowę PRL-u. Granice PRL-u ustalono przy sprzeciwie współpracujących z Sowietami Niemców.

Napisany przez: Danielp 11/06/2018, 17:56

QUOTE(mata2010 @ 11/06/2018, 8:38)
Sowieci musieli więc wesprzeć wszystkich Polaków, którzy gotowi byli zaangażować się w budowę PRL-u. Granice PRL-u ustalono przy sprzeciwie współpracujących z Sowietami Niemców.
*


Ja chce zwrócić uwagę na inną rzecz. Sowieccy taktycy nie musieli nic ustalać. Była proznia przez duże P.
W sierpniu 1942 ostatni polscy żołnierze legitymizujacy rząd RP opuszczają terytorium ZSRR , w kwietniu 1943 następuje zerwanie stosunków polsko radzieckich. Dodając dwa do dwóch mamy proznie, która wypełniamy. Tj formujemy formacje WP które nie podlegają polskiemu Londynowi, uaktywnia się ZPP. Jako "odwód" wobec ZPP i PPR formujemy sobie CBKP, Na terenie opupowanego kraju działa PPR, której grupę inicjatywna zrzucono w grudniu 1941.
Jednym słowem w ręku mamy sporo kart.
Sprzyja nam los bo "nasze granice Polski" są zbieżne z tymi które " są dobre dla Wielkiej Brytanii"( mój skrót myślowy a pisze o brytyjskim pomyślę na Polskę która przedstawiono Sokorskiemu w kwietniu 1943). Po za tym nie zanosi się aby tereny Polski wyzwalali Alianci Zachodni.
Powoli przeciagamy Benesza torpedujac konfederację polsko-czechosłowacka .

Podsumowując wszelkie atuty mamy po naszej stronie.

Jedyną gorzką pigułka jaka musiała przełknąć Moskwa to rzad na warunkach jaltanskich czyli Polacy z emigracji (Mikolajczyk) w rządzie. Ale i to potrafiło przekuć w sukces [ moje zdanie].

Napisany przez: mata2010 13/06/2018, 0:30

Na razie odpowiem krótko. Zarówno ze wspomnień płk Adama jak i z bardzo rzetelnej autobiografii Wolfganga Leonharda (na które dotychczas się powoływałem), wynika, że duży zespół sowieckich oficerów i działaczy sowieckich i kominternowskich (chociaż formalnie rzecz biorąc w kulminacyjnym momencie września 1943, Komintern formalnie nie istniał) wykonał olbrzymią pracę dotycząca urabiania Niemców znajdujących się na terenie ZSRS. Głównie jeńców.

Było to znacznie większe zaangażowanie niż to, które zostało "zainwestowane" w urabianie "sowieckich Polaków". Zatem ostateczna decyzja by wspierać PRL przyznając temu tworowi znaczne obszary (po)niemieckie na pewno nie była łatwa. Stalin i spory zespół, który musiał się zajmować taktyką organizowania Demoludów początkowo stawiał na "sowieckich Niemców". Słabe efekty zmusiły Stalina i współpracowników do zmiany preferencji. Dlatego od września 1943 Sowieci mogli się określić jako "przyjaciele Polski".

Napisany przez: Danielp 15/06/2018, 13:37

QUOTE(mata2010 @ 13/06/2018, 0:30)
Było to znacznie większe zaangażowanie niż to, które zostało "zainwestowane" w urabianie "sowieckich Polaków". Zatem ostateczna decyzja by wspierać PRL przyznając temu tworowi znaczne obszary (po)niemieckie na pewno nie była łatwa. Stalin i spory zespół, który musiał się zajmować taktyką organizowania Demoludów początkowo stawiał na "sowieckich Niemców". Słabe efekty zmusiły Stalina i współpracowników do zmiany preferencji. Dlatego od września 1943 Sowieci mogli się określić jako "przyjaciele Polski".
*


Nie zgodzę się - decyzja w przypadku Polski była prosta.
Wspieramy bo mamy polityczną próżnię (zerwane stosunki/ brak WP legitymizujacego rząd) albo "chowamy honor do kieszeni" czyli nawiazujemy stosunki "rządem Mikołajczyka".
ZSRR wybrał wspieranie tak od wiosny 1943 (ZPP / formowanie 1.DP/ PPR) - moje zdanie.

Napisany przez: mata2010 17/06/2018, 7:12

QUOTE(Danielp @ 15/06/2018, 13:37)
QUOTE(mata2010 @ 13/06/2018, 0:30)
Było to znacznie większe zaangażowanie niż to, które zostało "zainwestowane" w urabianie "sowieckich Polaków". Zatem ostateczna decyzja by wspierać PRL przyznając temu tworowi znaczne obszary (po)niemieckie na pewno nie była łatwa. Stalin i spory zespół, który musiał się zajmować taktyką organizowania Demoludów początkowo stawiał na "sowieckich Niemców". Słabe efekty zmusiły Stalina i współpracowników do zmiany preferencji. Dlatego od września 1943 Sowieci mogli się określić jako "przyjaciele Polski".
*


Nie zgodzę się - decyzja w przypadku Polski była prosta.
Wspieramy bo mamy polityczną próżnię (zerwane stosunki/ brak WP legitymizujacego rząd) albo "chowamy honor do kieszeni" czyli nawiazujemy stosunki "rządem Mikołajczyka".
ZSRR wybrał wspieranie tak od wiosny 1943 (ZPP / formowanie 1.DP/ PPR) - moje zdanie.
*Oczywiście nie różnimy się co do faktów mających tak duże znaczenie w 1943-cim. Szczególnie po nagłośnieniu tragedii katyńskiej. Przejdźmy jednak na moment do roku 1944-ego.

W manifeście PKWN stoi jak byk:
"Historia i doświadczenia obecnej wojny dowodzą, że przed naporem germańskiego imperializmu ochronić może tylko zbudowanie wielkiej słowiańskiej tamy, której podstawą będzie porozumienie polsko-sowiecko-czechosłowackie".

Czyli Sowieci chcą budować przyszłość przy pomocy "swoich" Polaków, Czechów i Słowaków. A gdzie są "swoi" Niemcy? dry.gif I to w sytuacji gdy manifest PKWN był drukowany w Moskwie podczas zamachu na Hitlera confused1.gif

Widocznie mocodawcy doszli do wniosku, że "swoi" Niemcy niewiele mogą zrobić dla zabezpieczenia interesu sowieckiego. Wydarzenia z września 1943 dowiodły, że rozbicie jedności niemieckiej może być tylko bardzo powierzchowne. Pamiętajmy, że oprócz Stalina i Mołotowa, sporo do powiedzenia miał wtedy Dymitrow (bohater procesu lipskiego z roku 1933), który świetnie rozumiał niemicką specyfikę.

Napisany przez: mata2010 29/06/2018, 7:31

Dopiero naszkicowałem wydarzenia i tendencje stojące wg mnie u zarania PRL-u. Jednak już teraz trzeba postawić ważne pytanie:

Obracamy się w czworokącie popleczników Moskwy: Polacy, Niemcy, Czesi i Słowacy. Stawiam twardą hipotezę, że niemieccy poplecznicy Moskwy i byłego Kominternu stracili we wrześniu 1943 bardzo wiele w oczach swoich mieszkających w Sowietach mocodawców, bo nie potrafili zachwiać wiary i lojalności w stosunku do Hitlera. A sam Hitler nie wykazał wtedy chęci na jakiekolwiek negocjacje z Sowietami. Pytanie jest następujące: CZY POPLECZNIKÓW MOSKWY Z TYCH CZTRERECH KRAJÓW TRZEBA NAZYWAĆ KOLABORANTAMI?

Jest to pytanie niezbyt ostre. Choćby z tego powodu, że nie wszyscy poplecznicy Moskwy byli komunistami. Byłbym wdzięczny jednak za wypowiedzi Userów w tej materii, bo to mi ułatwi dalsze rozważania.

Napisany przez: Danielp 4/07/2018, 7:40

QUOTE(mata2010 @ 29/06/2018, 7:31)
Dopiero naszkicowałem wydarzenia i tendencje stojące wg mnie u zarania PRL-u. Jednak już teraz trzeba postawić ważne pytanie:

Obracamy się w czworokącie popleczników Moskwy: Polacy, Niemcy, Czesi i Słowacy. Stawiam twardą hipotezę, że niemieccy poplecznicy Moskwy i byłego Kominternu stracili we wrześniu 1943 bardzo wiele w oczach swoich mieszkających w Sowietach mocodawców, bo nie potrafili zachwiać wiary i lojalności w stosunku do Hitlera. A sam Hitler nie wykazał wtedy chęci na jakiekolwiek negocjacje z Sowietami. Pytanie jest następujące: CZY POPLECZNIKÓW MOSKWY Z TYCH CZTRERECH KRAJÓW TRZEBA NAZYWAĆ KOLABORANTAMI?

Jest to pytanie niezbyt ostre. Choćby z tego powodu, że nie wszyscy poplecznicy Moskwy byli komunistami. Byłbym wdzięczny jednak za wypowiedzi Userów w tej materii, bo to mi ułatwi dalsze rozważania.
*


dla mnie bardzie pasuje (Polacy) określenie Uzurpatorzy. Dla Czechosłowaków -jeśli ww rozmowy prowadzi ktoś kto uznaje prezydenta/ następuje układ sojuszniczy Czechosłowacja ZSRR to nazwa kolaborant nie pasuje zupełnie.
Niemcy na "siłę" tak.

Napisany przez: mata2010 4/07/2018, 16:29

Dzięki za odpowiedź. Jednym z problemów, który mnie nurtuje jest następujący: Czy Edvard Benes może być w latach 1943, 4 a nawet 5 może być uważany za kolaboranta bądź przesadnie usłużnego pomocnika Moskwy. Podobne wątpliwości mam w stosunku do różnych Słowaków.

Generalnie uważam, że pięciokąt: Sowiety, Niemcy, Polska, Czechy i Słowacja można oderwać w badaniu genealogii Demoludów od innych Demoludów i Jugosławii. Nie mówiąc oczywiście o trzech krajach bałtyckich, które w tej rozgrywce nie miały żadnych szans i były skazane na bezwzględną eksterminację i oderwanie od tradycji tych ludów (rusyfikacja).

Napisany przez: Danielp 4/07/2018, 19:28

QUOTE(mata2010 @ 4/07/2018, 16:29)
Dzięki za odpowiedź. Jednym z problemów, który mnie nurtuje jest następujący: Czy Edvard Benes może być w latach 1943, 4 a nawet 5 może być uważany za kolaboranta bądź przesadnie usłużnego pomocnika Moskwy. Podobne wątpliwości mam w stosunku do różnych Słowaków.


*


Od października 1943 (układ sojuszniczy) tak nazwijmy to pomocnik Moskwy. Moja opinia
Wcześniej mam za mała wiedzę w tym temacie. Jest pewną praca z Neritonu na ten temat ale na razie jest po za moim zasięgiem

Napisany przez: Rats 5/07/2018, 0:07

Koncepcja PRL narodziła się w Wiedniu w 1815.Później koncepcję tę odkurzono w 1920 roku na plebani w Wyszkowie.

Napisany przez: mata2010 5/07/2018, 3:06

Absolutnie nie pomijam różnych tendencji, które prowadziły kiedykolwiek do różnych sojuszy polsko-rosyjskich. Nie pomijam gehenny na Kresach Wschodnich, szczególnie tej (np. Akcji Burza) która odbywała się w momencie wyklarowywania się PRL-u. Nie pomijam możliwej interpretacji, że PRL był państwem okupowanym - szczególnie w latach stalinowskich. Nawet wyjaśnienie tragedii gibraltarskiej gen Sikorskiego nie musi mieć kluczowego znaczenia. LWP mimo, że była armią nowego państwa (a więc była jedną z podstaw powstania PRL-u) też nie musiała być niczym więcej niż pretekstem propagandowym. Formalnie nawet Powstanie Warszawskie mogłoby rzutować na kształt PRL-u.

Te ogólne tendencje i interpretacje nie posuwają nas naprzód przy bardzo szczegółowej kwestii, o której decydowały względy BARDZO SZCZEGÓŁOWE. A skutki tej ad-hoc podjętej decyzji - szczególne granice Polski - mogą być ważne przez stulecia. M.in. chodzi o to, że Stalin (i paru innych działaczy wciągniętych w sprawę PRL-u) w pewnym momencie zwątpił w użyteczność Niemców, którzy byli na terytorium ZSRS. Uznano chwilowo, że Niemcy są nie do złamania (mimo, że tych kolaborantów było więcej niż tych z Polski i Czechosłowacji). A jeśli tak, to trzeba wzmocnić PRL.

Strategia dla Polaków od tego momentu powinna się sprowadzać do zachowania substancji biologicznej. Ale ani Polacy, ani Polskie Państwo Podziemne nie chcieli się poddać tej strategii, tak bardzo charakterystycznej dla Czechów.

Jednym z tych faktów szczegółowych była wizyta Hitlera we wrześniu 1943 na Froncie Wschodnim, gdzie bardzo przełożył się do mowy propagandowej. Pisze o tym pozornie bezsensowym i nieskutecznym wyjeździe jego sekretarka. Hitler miał jednak intuicję, że coś się ważnego dzieje.

Napisany przez: Alexander Malinowski 3 5/07/2018, 8:16

QUOTE(mata2010 @ 4/06/2018, 10:40)
W monografii Davida Irvinga "Wojna Hitlera" (Prima, W-wa, 1999), w rozdziale "Sondowanie Stalina" podane są następujące informacje.

W sierpniu 1943 Ribbentrop ponownie zajął się sondowaniem Rosjan. Najpierw wysłał do Sztokholmu R. Likusa z poleceniem wybadania na jakich warunkach Stalin byłby gotów zawrzeć pokój. Następnie (w połowie sierpnia) nakazał swojemu podwładnemu dr P. Kleistowi ponowne podjęcie kontaktów jakie ten utrzymywał z pewnym bałtyckim biznesmenem niearyjskiego pochodzenia. Edgar Klauss zamieszkały w Szwecji znany był z powiązań z radziecka ambasadą. Klauss twierdził, że 12-ego września przybędzie do Sztokholmu były rosyjski ambasador w Berlinie Władimir Diekanozow i  że dyplomata ten liczy na spotkanie z niemieckim negocjatorem. 10-ego września Kleist przybył do Wilczego Szańca (był tam już Goebbels), żeby przekazać te sztokholmskie wieści Ribbentropowi. Hitler nie powiedział "nie" i wraz ze swoim ministrem spraw zagranicznych podszedł do mapy, na której naszkicował pobieżnie ewentualną linię demarkacyjną, której przebieg można by później ustalić z przeciwnikiem. W nocy jednak zmienił zdanie. Ribbentropowi oświadczył, ze musi sprawę gruntownie przemyśleć.
*Czy wiadomo o jaką linię demarkacyjną chodziło? Co w zasadzie obie strony chciały ugrać?

Napisany przez: mata2010 5/07/2018, 9:06

Nieco później Hitler (ustalę konkretną datę wrześniową) Hitler powiedział Goebbelsowi, że chodzi o linię z traktatu Ribbentrop-Mołotow. Ale prawdopodobnie nawet z tej linii Hitler musiałby nieco ustąpić. Wtedy na początku września nic Goebbelsowi na temat negocjacji nie mówił, mimo że Goebbels był tematem bardzo zainteresowany. Nie jest natomiast jasne czy Stalin chciał negocjować na serio czy tylko wprowadzić zamieszanie w szeregach Niemców. Tych z Niemiec i tych z ZSRS.

Mnie cały czas nurtuje - niby techniczny - problem: jak nazwać owych kolaborantów Stalina. Przede wszystkim z Polski, ale również z Niemiec, Czech i Słowacji.

Jeśli przyjąć konstatację, że nastąpiła sowiecka okupacja tych krajów (oczywiście tylko części Niemiec), to nawet określenie kolaborant jest za słabe. To są po prostu zdrajcy.

Jednak diagnoza: "okupacja" jest kontrowersyjna nawet dla okresu stalinowskiego.

Z kolei określenie "poplecznik" jest za słabe, bo zakłada jakiś rodzaj kontrowersyjnej ale suwerennej decyzji i częściowo suwerenne działanie takiej osoby. "Kolaborant" z kolei ma konotację tylko negatywną, a sprawa nie była jednoznacznie negatywna. Dlatego proponuję na razie używać sformułowania: WYSŁANNICY STALINA.
Sprawa jest o tyle ważna, że Stalin i inni aktywiści polityczno-ideologiczni chcieli działać tylko poprzez owych wysłanników - resztę traktując jako potencjalnych wrogów.

Napisany przez: Danielp 5/07/2018, 16:21

QUOTE(mata2010 @ 5/07/2018, 9:06)
Nieco później Hitler (ustalę konkretną datę wrześniową) Hitler powiedział Goebbelsowi, że chodzi o linię z traktatu Ribbentrop-Mołotow. Ale prawdopodobnie nawet z tej linii Hitler musiałby nieco ustąpić. Wtedy na początku września nic Goebbelsowi na temat negocjacji nie mówił, mimo że Goebbels był tematem bardzo zainteresowany. Nie jest natomiast jasne czy Stalin chciał negocjować na serio czy tylko wprowadzić zamieszanie w szeregach Niemców. Tych z Niemiec i tych z ZSRS.

Mnie cały czas nurtuje - niby techniczny - problem: jak nazwać owych kolaborantów Stalina. Przede wszystkim z Polski, ale również z Niemiec, Czech i Słowacji.

Jeśli przyjąć konstatację, że nastąpiła sowiecka okupacja tych krajów (oczywiście tylko części Niemiec), to nawet określenie kolaborant jest za słabe. To są po prostu zdrajcy.

Jednak diagnoza: "okupacja" jest kontrowersyjna nawet dla okresu stalinowskiego.

Z kolei określenie "poplecznik" jest za słabe, bo zakłada jakiś rodzaj kontrowersyjnej ale suwerennej decyzji i częściowo suwerenne działanie takiej osoby. "Kolaborant" z kolei ma konotację tylko negatywną, a sprawa nie była jednoznacznie negatywna. Dlatego proponuję na razie używać sformułowania: WYSŁANNICY STALINA.
Sprawa jest o tyle ważna, że Stalin i inni aktywiści polityczno-ideologiczni chcieli działać tylko poprzez owych wysłanników - resztę traktując jako potencjalnych wrogów.
*


ok ale skąd prezydent Benesz mógł w październiku 1943 (jako suwerenny prezydent Czechosłowacji podpisał układ sojuszniczy ze Stalinem) przypuszczać ze w 1948 w Czechosłowacji dojdzie o komunistycznego przewrotu ?

Jak dla mnie Polaków, Czechosłowaków czy Niemców nie mozna wrzucac do jednego worka

Napisany przez: mata2010 5/07/2018, 20:42

QUOTE(Danielp @ 5/07/2018, 16:21)
QUOTE(mata2010 @ 5/07/2018, 9:06)
Nieco później Hitler (ustalę konkretną datę wrześniową) Hitler powiedział Goebbelsowi, że chodzi o linię z traktatu Ribbentrop-Mołotow. Ale prawdopodobnie nawet z tej linii Hitler musiałby nieco ustąpić. Wtedy na początku września nic Goebbelsowi na temat negocjacji nie mówił, mimo że Goebbels był tematem bardzo zainteresowany. Nie jest natomiast jasne czy Stalin chciał negocjować na serio czy tylko wprowadzić zamieszanie w szeregach Niemców. Tych z Niemiec i tych z ZSRS.

Mnie cały czas nurtuje - niby techniczny - problem: jak nazwać owych kolaborantów Stalina. Przede wszystkim z Polski, ale również z Niemiec, Czech i Słowacji.

Jeśli przyjąć konstatację, że nastąpiła sowiecka okupacja tych krajów (oczywiście tylko części Niemiec), to nawet określenie kolaborant jest za słabe. To są po prostu zdrajcy.

Jednak diagnoza: "okupacja" jest kontrowersyjna nawet dla okresu stalinowskiego.

Z kolei określenie "poplecznik" jest za słabe, bo zakłada jakiś rodzaj kontrowersyjnej ale suwerennej decyzji i częściowo suwerenne działanie takiej osoby. "Kolaborant" z kolei ma konotację tylko negatywną, a sprawa nie była jednoznacznie negatywna. Dlatego proponuję na razie używać sformułowania: WYSŁANNICY STALINA.
Sprawa jest o tyle ważna, że Stalin i inni aktywiści polityczno-ideologiczni chcieli działać tylko poprzez owych wysłanników - resztę traktując jako potencjalnych wrogów.
*


ok ale skąd prezydent Benesz mógł w październiku 1943 (jako suwerenny prezydent Czechosłowacji podpisał układ sojuszniczy ze Stalinem) przypuszczać ze w 1948 w Czechosłowacji dojdzie o komunistycznego przewrotu ?

Jak dla mnie Polaków, Czechosłowaków czy Niemców nie mozna wrzucac do jednego worka
*
Znów trafiłeś w bardzo ważny punkt Danielu!. Przy okazji wyjdzie na jaw dlaczego tak zależy mi na sprawie czysto technicznej. Otóż dlatego proponuję termin WYSŁANNICY STALINA, że bycie owym wysłannikiem absolutnie nie było dożywotnie ani nie zakładało, że ktoś już wcześniej w sposób strategiczny zakładał przyłączenie sie do kliki Stalina. Owo bycie wysłannikiem Stalina BYŁO CZASOWE. Na ogół kiedyś sie zaczynało i kiedyś sie kończyło! I otóż wydaje mi się, że prezydent Benesz był w latach 1943-5 takim wysłannikiem!

Napisany przez: mata2010 5/07/2018, 22:11

Chciałbym powrócić do książki: Wolfgang Leonard, "Dzieci rewolucji", W-wa 2013, Ośrodek Karta. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem i zbliżonymi, do niego do zapoznania się z tą pozycją!! Posiada ona pewien drobny mankament (jak wszystko na tym świecie...): Część oryginalnego świadectwa autora została przez wydawnictwo ocenzurowana. Miejmy nadzieję, że dotyczy to fragmentów mało istotnych.

Otóż okazuje się, że jednym z istotnych działaczy pracujących w roku 1943-cim "na odcinku niemieckim" w Sowietach, był Ernoe Goere. Po wkroczeniu Sowietów na Węgry stał on się praktycznie drugą osobą w WRL.

Napisany przez: mata2010 6/07/2018, 7:41

O poniższym fakcie już informowałem, ale jest on - moim zdaniem - tak zadziwiający i oddający przypadkowość losu Polski, że warto go powtórzyć. Tym bardziej, że chcę m. in. wykazać, że wszelkie tendencje historyczne i tradycyjne tematy dotyczące losów Polski podczas Drugiej Wojny Światowej, nie odegrały większej roli w procesie ostatecznego tworzenia się koncepcji PRL-u!!

Hitler niewątpliwie był przywódcą bardzo charyzmatycznym, bardzo wykształconym i posiadającym wielkie zdolności intelektualne i strategiczno-taktyczne. Jednak w kluczowym momencie dla przyszłości Niemiec i Polski popełnił on zadziwiający (wręcz trudny do uwierzenia!) błąd.

Na przełomie sierpnia i września 1943 wszyscy stratedzy przywiązywali wielką uwagę do tego co działo się we Włoszech. Nasi Userzy dobrze znają te spektakularne perypetie. I właśnie wtedy Hitler wpadł na przedziwny pomysł, o czym informuje Joseph Goebbels w swoich dziennikach. Goebbels niczemu się nie dziwi, bo wielokrotnie doceniał w przeszłości przedziwne koncepcje swego szefa. Poza tym Goebbels nie miał takiego dostępu do danych wywiadowczych jak Hitler.

Otóż właśnie wtedy gdy Zachodni Alianci opanowali Sycylię wpadł on na pomysł, że teraz akurat Churchill głównie myśli o tym by wycofać się z wojny!!! Zachętą dla Churchilla miała być bliska perspektywa opanowania przez Aliantów Sardynii, Korsyki i być może jeszcze jakichś innych drobnych punktów strategicznych w rejonie morza Śródziemnego. Dla Hitlera opanowanie przez Aliantów tych punktów mogło być wystarczającą zdobyczą wojenną dla Wielkiej Brytanii. Dlatego HITLER POSTANOWIŁ SZUKAĆ ZBLIŻENIA Z WIELKĄ BRYTANIĄ A ODRZUCIŁ "ZALOTY" SOWIECKIE. W tym momencie Stalinowi nie pozostało nic innego jak obiecać swoim polskim poplecznikom wielkie nabytki terytorialne na zachodzie. Załatwiało to przy okazji pretensje o utracone przez Polskę terytoria na wschód od linii Curzona. Równocześnie tworzyło naturalne sprzymierzenie się Polski z Czechami i Słowacją (o czym myślał wtedy również prezydent Benesz) w celu przygotowania się do przyszłych zapędów rewizjonistycznych Niemiec. Nie było to natomiast na rękę niemieckim sługusom Stalina, władcom przyszłej NRD.

Równocześnie owa mrzonka Hitlera dotycząca Sardynii i Korsyki na zawsze już zamknęła wszelką możliwość dogadania się Hitlera ze Stalinem. Początek września 1943 był ostatnią okazją na jakiekolwiek poważne rozmowy dyktatorów. A do rozmów z Churchillem oczywiście też nie doszło.

Napisany przez: Danielp 6/07/2018, 12:47

QUOTE(mata2010 @ 5/07/2018, 20:42)
QUOTE(Danielp @ 5/07/2018, 16:21)
QUOTE(mata2010 @ 5/07/2018, 9:06)
Nieco później Hitler (ustalę konkretną datę wrześniową) Hitler powiedział Goebbelsowi, że chodzi o linię z traktatu Ribbentrop-Mołotow. Ale prawdopodobnie nawet z tej linii Hitler musiałby nieco ustąpić. Wtedy na początku września nic Goebbelsowi na temat negocjacji nie mówił, mimo że Goebbels był tematem bardzo zainteresowany. Nie jest natomiast jasne czy Stalin chciał negocjować na serio czy tylko wprowadzić zamieszanie w szeregach Niemców. Tych z Niemiec i tych z ZSRS.

Mnie cały czas nurtuje - niby techniczny - problem: jak nazwać owych kolaborantów Stalina. Przede wszystkim z Polski, ale również z Niemiec, Czech i Słowacji.

Jeśli przyjąć konstatację, że nastąpiła sowiecka okupacja tych krajów (oczywiście tylko części Niemiec), to nawet określenie kolaborant jest za słabe. To są po prostu zdrajcy.

Jednak diagnoza: "okupacja" jest kontrowersyjna nawet dla okresu stalinowskiego.

Z kolei określenie "poplecznik" jest za słabe, bo zakłada jakiś rodzaj kontrowersyjnej ale suwerennej decyzji i częściowo suwerenne działanie takiej osoby. "Kolaborant" z kolei ma konotację tylko negatywną, a sprawa nie była jednoznacznie negatywna. Dlatego proponuję na razie używać sformułowania: WYSŁANNICY STALINA.
Sprawa jest o tyle ważna, że Stalin i inni aktywiści polityczno-ideologiczni chcieli działać tylko poprzez owych wysłanników - resztę traktując jako potencjalnych wrogów.
*


ok ale skąd prezydent Benesz mógł w październiku 1943 (jako suwerenny prezydent Czechosłowacji podpisał układ sojuszniczy ze Stalinem) przypuszczać ze w 1948 w Czechosłowacji dojdzie o komunistycznego przewrotu ?

Jak dla mnie Polaków, Czechosłowaków czy Niemców nie mozna wrzucac do jednego worka
*
Znów trafiłeś w bardzo ważny punkt Danielu!. Przy okazji wyjdzie na jaw dlaczego tak zależy mi na sprawie czysto technicznej. Otóż dlatego proponuję termin WYSŁANNICY STALINA, że bycie owym wysłannikiem absolutnie nie było dożywotnie ani nie zakładało, że ktoś już wcześniej w sposób strategiczny zakładał przyłączenie sie do kliki Stalina. Owo bycie wysłannikiem Stalina BYŁO CZASOWE. Na ogół kiedyś sie zaczynało i kiedyś sie kończyło! I otóż wydaje mi się, że prezydent Benesz był w latach 1943-5 takim wysłannikiem!
*


Po raz pierwszy sie tutaj z kolega zgodze. smile.gif
Benesz był wysłannikiem w okresie po teherańskim. Paradoksalnie, to od niego jako pierwszy premier Mikołajczyk dowiedział się o stanowisku Stalina na konferencji w Teheranie. Tyle ze uważam ze Benesz miał idea fix doprowadzić do nawiązania zerwanych stosunków Polska ZSRR (moje zdanie).
Rola "wysłannika" skończyła się gdy powstał PKWN/ RzT został uznany przez Czechosłowacje.

Napisany przez: Alexander Malinowski 3 6/07/2018, 13:54

Może zamiast wysłannicy, nazwiemy ich stronnictwem prosowieckim?

Czy słynne przemówienie Stalina mówiace o ślepym posłuszeństwie Niemców, dotyczy właśnie tego września 1943?

Napisany przez: mata2010 6/07/2018, 14:44

QUOTE(Alexander Malinowski 3 @ 6/07/2018, 13:54)
Może zamiast wysłannicy, nazwiemy ich stronnictwem prosowieckim?

Czy słynne przemówienie Stalina mówiace o ślepym posłuszeństwie Niemców, dotyczy właśnie tego września 1943?
*Jakie przemówienie masz na myśli? Co w nim konkretnie zostało powiedziane i na jakim forum było wygłoszone (jeśli znasz tą drugą informację)?

"Stronnictwo prosowieckie" jest fajną propozycją! Ma ona jednak pewną drobną wadę czy przesadną sugestię: Stwarza to wrażenie, że członkowie owego stronnictwa działali w danym kraju lub terytorium (np. w Polsce lub na Słowacji) i doszli do wniosku, że najlepsza lub jedyna realna jest opcja sowiecka. Tymczasem na ogół było nieco inaczej: owi "stronnicy" byli co najmniej zatwierdzani przez Moskwę lub wręcz z Moskwy przysyłani i działali na rozkaz lub wg wytycznych. Nie dotyczy to tylko wybitnych postaci historycznych takich jak prezydent Benesz czy premier Mikołajczyk.

Napisany przez: Alexander Malinowski 3 7/07/2018, 12:04

To może opcja prosowiecka?

Próbowałem wygooglować na szybko, ale to niemożliwe.

Napisany przez: mata2010 22/07/2018, 12:58

Z tematem tym wiąże się stosunek zamachowców (do Polski), którzy zostali zhańbieni i okrutnie eksterminowani po nieudanym zamachu na Hitlera 20 VII 1944. Już sama zbieżność dat zamachu i powstania PRL-u jest znamienna.
Od wielu lat istnieje przekonanie, że dojście owych zamachowców do władzy nic by nie zmieniło z punktu widzenia interesów Polski i PRL-u. Byli oni równie antypolscy co Hitler.

Jakie jest Wasze zdanie. Jest to ważne z punktu widzenia dalszych rozważań, które chciałbym prowadzić w tym wątku.

Napisany przez: emigrant 22/07/2018, 15:43

QUOTE(mata2010 @ 22/07/2018, 12:58)
Z tematem tym wiąże się stosunek zamachowców (do Polski), którzy zostali zhańbieni i okrutnie eksterminowani po nieudanym zamachu na Hitlera 20 VII 1944. Już sama zbieżność dat zamachu i powstania PRL-u jest znamienna.
Znamienna? Na czym ta zależność między tymi sprawami konkretnie polega?
CODE
Od wielu lat istnieje przekonanie, że dojście owych zamachowców do władzy nic by nie zmieniło z punktu widzenia interesów Polski i  PRL-u. Byli oni równie antypolscy co Hitler.
To raz. A dwa (co ważniejsze) Nic by nie zmieniło, bo nadal bezwarunkowa kapitulacja byłaby aktualna. Nawet gdyby alianci zachodni się wahali, to Stalin niczego innego latem 44 roku wobec Niemiec nie przewidywał.Napisany przez: Danielp 23/07/2018, 7:58

QUOTE(mata2010 @ 22/07/2018, 12:58)
Z tematem tym wiąże się stosunek zamachowców (do Polski), którzy zostali zhańbieni i okrutnie eksterminowani po nieudanym zamachu na Hitlera 20 VII 1944. Już sama zbieżność dat zamachu i powstania PRL-u jest znamienna.
Od wielu lat istnieje przekonanie, że dojście owych zamachowców do władzy nic by nie zmieniło z punktu widzenia interesów Polski i  PRL-u. Byli oni równie antypolscy co Hitler.

Jakie jest Wasze zdanie. Jest to ważne z punktu widzenia dalszych rozważań, które chciałbym prowadzić w tym wątku.
*


I jest to tylko zbieżność dat [moje zdanie].

Napisany przez: mata2010 22/09/2018, 8:52

Ogólnie znana jest ogólnikowa opinia Stalina, że niemiecka klasa robotnicza nie sprawdziła się jako czynnik oporu po dojściu Hitlera do władzy aż do końca wojny (zresztą Hitler nie był skrajnie negatywnie nastawiony do niemieckich komunistów, na co jest wiele dokumentów). Wymienimy inne fakty, które świadczą o tym, że mafia Stalina diametralnie zmieniła stosunek do Niemców i do niemieckiej odnogi własnej mafii. Miało to miejsce niedługo po bitwie na łuku Kurskim.

1. Zarówno III tom dzienników Goebbelsa (opracowanie E. C. Król, Świat Książki, 2014) jak i "Wojna Hitlera" Davida Irvinga (Prima 1999) odnotowują ostateczne zerwanie nieoficjalnych kontaktów dyplomatycznych między Hitlerem a Stalinem. Powód był przedziwny (wręcz niewiarygodny), ale takie rzeczy się w historii wielokrotnie zdarzały.
2. Leonhard, "Dzieci rewolucji", Karta 2013 odnotowuje w tym właśnie momencie całkowitą zmianę w propagandzie przeznaczonej dla jeńców niemieckich znajdujących się w szeregu obozach na terenie ZSRS. Dotychczas usiłowano nawiązywać z nimi współpracę na zasadzie, że nie będą musieli wyrzec się przysięgi danej Hitlerowi. W tym momencie mafia Stalina doszła do wniosku, że wobec braku jakiejkolwiek możliwości dogadania się z Hitlerem, powszechna niechęć jeńców niemieckich by wyrzec sie danej mu przysięgi PROWADZI DO NIKĄD.
3. Te bardzo kosztowne i świetnie przygotowane starania zarówno Rosjan jak i niemieckiej odnogi mafii Stalina opisuje W. Adam (z udziałem O Ruehle), "Trudna decyzja, Z Paulusem pod Stalingradem", 2017.
4. W tych rozważaniach dotyczących Niemców musiał z natury rzezy uczestniczyć Beria. Podzielał on pesymizm Stalina w stosunku do Niemców. Dał temu wyraz po śmierci Stalina. Chciał on natychmiast w 1953-cim roku zrezygnować z utrzymywania NRD. Popadł jednak wtedy w niełaskę wiekszości przywódców sowieckich i NRD przetrwało. Niechęć Stalina do NRD (mimo, ze traktowano go tam jak boga) przetrwała. Cytowany wyżej Leonhard opisuje charakterystyczny fakt już z czasów, gdy wrócił do Niemiec. Grabieże Rosjan trwały tam bardzo długo. Zaczęło dochodzic do absurdów w postaci zrywania torów kolejowych. Sprawa oparła sie aż o Stalina, który ją zlekceważył. Twierdził, że Niemcy zasłużyli na swój los.
5. Stalin "hodował" też odnogę polską swojej mafii. Szło mu to "jak po grudzie", ale nie miał innego wyjścia. Świetnie to opisuje Nikołaj Iwanow w niedawno wydanym "Komunizmie po Polsku". Eksperyment ze Związkiem Patriotów Polskich właściwie sie nie udał. Okazało sie, że dywizja Berlinga fatalnie spisała sie pod Lenino (było masę dezercji). Stalin miał też wątpliwości co do KRN-u. Musiał zakładać półniejawne CBKP.

Wniosek nr 1
Pod koniec roku 1943-ego, Stalin doszedł do głębokiego przekonania, że dezercja ludzi, którzy sporo doświadczyli w Sowietach, a nie są obywatelami ZSRS jest łatwiej wytłumaczalna niż bycie wrogiem - do którego owi żołnierze zdezerterowali.

Napisany przez: marek8888 Dzisiaj, 14:33

Co do trudności Stalina ze stworzeniem rodzimej siły to - tym razem już na serio był ona bardzo dobrze świadomy skali truności i specyficznego rodzimego totalnego fantazjowania a co za tym idzie czynników/faktorów X na aż zbyt wielu możliwych płaszczyznach...
Wiedział też jednak dobrze, że to nasza specyfika tak w ogóle i innych ludzi sie tu zwyczajnie nie znajdzie - trzeba więc obrobić-urobić tych co się ma na tyle na ile się da. Ale co było robić - trzeba było przesiewać wśród takich sobie kandydatów z nadzieją, że może się trafi jaka nie tyle perła co ktoś jako tako zdatny... I takie kadry ruszyły budowac nasz nowy ład i nowego sowieckiego człowieka w Polsce... Niestety ta ostatnia idea - zupełnie wypaczona i ośmieszona w zasadzie jest u nas zupełnie ale to zupełnie niezrozumiała na płaszczyźnie o co faktycznie chodziło... ;)Kto wie czy inne kadry nie potrafiłyby postawić nas w awangardzie marszu ku nowemu? wink.gif


© Historycy.org - historia to nasza pasja (http://www.historycy.org)