Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Bracia Polscy, Historia, czołowe postacie, dzieła
     
ChSLOsprey
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 7
Nr użytkownika: 101.329

 
 
post 22/05/2017, 12:55 Quote Post

Witam.
Interesowałaby mnie cała powszechnie dostępna literatura dotycząca braci polskich, włącznie z dziełami jakie po sobie pozostawili ich czołowi myśliciele.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
szapur II
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 11.373
Nr użytkownika: 63.609

Stopień akademicki: magazynier:)
Zawód: student
 
 
post 22/05/2017, 13:54 Quote Post

Zob. np.:
K. Badecki, Anegdoty arjańskie. Studia Staropolskie, Kraków 1928'
A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa 1962.
L. Chmaj, Bracia Polscy. Ludzie, idee, wpływy, Warszawa 1957.
L. Chmaj [red.], Studia nad arianizmem, Warszawa 1959.
J. Dürr-Durski, Arianie polscy w świetle własnej poezji, Warszawa 1948.
Z. Gołaszewski, Bracia polscy, Toruń 2004.
T. Grabowski, Literatura ariańska w Polsce, Kraków 1908.
J. Kamieniecki, Szymon Budny. Zapomniana postać polskiej reformacji, Wrocław 2002.
A. Kawecka-Gryczowa, J. Tazbir, Arianie polscy. Racjonalizm – tolerancja – promieniowanie, Warszawa 1958.
S. Kot, Ideologja polityczna i społeczna Braci Polskich zwanych arjanami, Warszawa 1932
S. Morawski, Arianie polscy, Lwów 1906.
J. Tazbir, Arianie i katolicy, Warszawa 1971.

To tylko przykładowe pozycje. Arianie maja olbrzymią bibliografię, szereg monografii i prac przyczynkowych, szczególnie trzeba zwrócić uwagę na zawartość czasopism "Reformacja w Polsce" i "Odrodzenie i reformacja" w Polsce". Jeszcze wypadałoby wśród wybitnych historyków arianizmu polskiego wymienić choćby Wacława Urbana.
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

     
Dan23
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.083
Nr użytkownika: 5.531

 
 
post 22/05/2017, 19:05 Quote Post

1. Bruckner A., Różnowiercy polscy, PIW, Warszawa 1962.
2. Chmaj L., Bracia Polscy – ludzie, idee, wpływy, PWN, Warszawa 1957.
3. Chmaj L., Studia nad arianizmem, PWN, Warszawa 1958.
4. Durr-Durski J., Arianie polscy w świetle własnej poezji, PZWS, Warszawa 1948.
5. Girkowski J.A., Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1984.
6. Kawecka-Gryczowa A., Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, Ossolineum 1975.
7. Kot S., Ideologja polityczna i społeczna Braci Polskich zwanych Arjanami, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1932.
8. Kosman M., Protestanci i kontreformacja. Z dziejów Rzeczypospolitej XVI – XVII wieku, PAN, Warszawa 1978.
9. Kosman M., Protestanci w Polsce ( do połowy XX wieku), PAN, Kraków 1980.
10. Korolko M., Klejnot swobodnego sumienia, PAX, Warszawa 1974.
11. Leksykon religjoznawczy, (praca zbiorowa), 1988.
12. Misiurek J., Chrystologia Braci Polskich. Okres przedsocyniański, KUL, Lublin 1983.
13. Na przełomie tysiącleci (praca zbiorowa) Znaki Czasu, Warszawa 1966.
14. Pelc J., Zbigniew Morsztyn poeta –arianin, [w:] Odrodzenie i reformacja w Polsce, X, 1965.
15. Ogonowski Z., Arianie Polscy, PWP-N, Warszawa 1952.
16. Szczucki L., Marcin Czechowic (1532-1613). Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego w XVI wieku, PWN, Warszawa 1964.
17. Tazbir J., Arianie i katolicy, Warszawa 1971.
18. Tazbir J., Bracia Polscy na wygnaniu, PWN, Warszawa 1977.
19. Tazbir J., Bracia Polscy w latach „Potopu”, PWN, Warszawa 1959.
20. Tazbir J., Reformacja, kontreformacja, tolerancja, Wrocław 1996.
21. Tazbir J., Reformacja w Polsce, KiW, Warszawa 1993.
22. Tazbir J., Sukcesy polskiej reformacji, KiW, Warszawa 1989.
23. Tokarczyk A., Jan Kalwin, Warszawa 1989.
24. Urban W. Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w, Kraków 1959.
25. Urban W., Epizod reformacyjny, KAW, Kraków 1988.
26. Wilczek P., Erazm Otwinowski.Pisarz ariański, Gnome,Dąbrowa Górnicza 1994.
27. Bartel O., Wkład reformacji w kulturę polską [w:] Półrocznik Teologiczny, rok 9, z. I, 1967.
28. Jarocki R., Zapomniane miasteczko, [w:] „Znaki Czasu”, 1994, nr 4.
29. Wilczek P., U podstaw religijności ariańskiej., [w:] „Ogród”, nr1-4/93.
30. Tazbir J., Losy protestantyzmu w Polsce XVII w. [w:] „Człowiek i światopogląd”, 1986, nr 8.
31. Czasopismo Unitarian Polskich – „Wolna Myśl Religijna”, nr 1-4/98, 1-4/99, 1-2/01
32. Internetowa strona Jednoty Braci Polskich
33. Internetowe wydanie czasopisma pt. Myśl Protestancka

 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

     
Aquarius
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.725
Nr użytkownika: 15.327

A.F.
Stopień akademicki: mgr
 
 
post 22/05/2017, 19:54 Quote Post

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Conten...y_lubelskie.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Roczni...0-t3-s51-62.pdf
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
michalRaj
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 3
Nr użytkownika: 85.965

 
 
post 13/08/2017, 14:28 Quote Post

Przypuszczam, że najlepiej byłoby sięgnąć po jakieś najnowsze obszerniejsze opracowania – powinny zawierać spis źródeł i choćby pobieżne omówienie prac wcześniejszych albo ich spis. A oto co swego czasu udało mi się znaleźć w zasobach bibliotek cyfrowych. Znaczna część to opracowania ogólne o okresie reformacji. Kolejność według roku wydania.

Józef Łukaszewicz - (1853) Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2726
Wincenty Zakrzewski - (1870) Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520-1572
https://polona.pl/item/14627605/8/
Walerian Krasiński - (1903) Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, T. 1
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38648
Henryk Merczyng - (1904) Dawna Polska pod względem kościelnym ewangelickim (mapa)
https://polona.pl/item/53480434/0/
Walerian Krasiński - (1904) Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, T. 2 cz. 1
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38649
Walerian Krasiński - (1905) Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, T. 2 cz. 2
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38650
Aleksander Brückner - (1905) Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie
https://polona.pl/item/49117732/0/
Tadeusz Grabowski - (1908) Literatura aryańska w Polsce 1560-1660
https://archive.org/details/literaturearyask00grab
Henryk Merczyng - (1911) Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagiellonów
https://polona.pl/item/67864677/6/
Henryk Merczyng - (1913) Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra...ontent?id=27367
Stanisław Kot - (1919) Andrzej Frycz Modrzewski. Studjum z dziejów kultury polskiej w. XVI
https://archive.org/details/andrzejfryczmodr00kots
Czasopismo „Reformacja w Polsce” (1921-1939)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/78328
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/3011
Kazimierz Chodynicki - (1922) Reformacja w Polsce
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=25178
Stanisław Zachorowski - (1922) Najstarsze synody arjan polskich. Z rękopisu kołoszwarskiego
https://polona.pl/item/67872185/0/
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/1...3/edition/10468
Aleksander Brückner - (1923) Reformacja w Polsce (nadbitka rozprawki z „Przeglądu Współczesnego")
https://polona.pl/item/67858543/4/
Statut Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Polsce z 1924 roku
https://polona.pl/item/70887770/0/
Edmund Bursche - (1927) Program polskiego uniwersalizmu chrześcijańskiego
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=33316
Kazimierz T. Kolbuszewski - (1928) Przegląd prac z zakresu dziejów reformacji w Polsce
https://polona.pl/item/67862524/2/
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=13338
Karol Badecki, Anegdoty arjańskie w: Praca zbiorowa - (1928) Studja Staropolskie
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=1353
Żanna Kormanowa - (1929) Bracia polscy 1560-1570
http://bc.radom.pl/dlibra/doccontent?id=24824
Edmund Bursche - (1932) Czynniki wyjaśniające bieg reformacji w Polsce
https://polona.pl/item/67858959/2/
Edmund Bursche - (1934) Decydujący zwrot w życiu Jana Łaskiego
https://polona.pl/item/67858613/6/
Magdalena Hawrysz, Ideologia braci polskich a ich język. Zasada „sola Scriptura” w twórczości Marcina Czechowica
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/1...8/1/Hawrysz.pdf

Ten post był edytowany przez michalRaj: 13/08/2017, 14:30
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #5

 
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej