Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
Zdarzenia kalendarza
Urodził się Ulrich Zwingli (Publiczne wydarzenie)
piotpal
Data wydarzenia: 1 Styczeń 2006 kończy się 13/11/2025, 23:59 (Powtarzające się wydarzenie)

Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.255
Dołączył: 16/07/2005, 11:44
Zwingli Ulrich - Szwajcar, urodził się 1 stycznia 1484 roku w Wildhaus w opactwie Sankt Gallen koło Togenburga. Był młodszym dzieckiem z bogatej rodziny rolniczej w związku z tym przeznaczony został przez rodziców do stanu duchownego. Studiował w Bazylei oraz w Wiedniu, właśnie tam poznano się na jego nieprzeciętnym umyśle dzięki któremu szybko awansował w hierarchii studenckiej, a w 1504 roku 20-letni Ulrich przyjął święcenia kapłańskie. W wieku 22 lat (1506 roku) został proboszczem w Glarus, swój awans zawdzięczał zarówno protekcji biskupa w Sitten - Mateusza Schinnera, późniejszego kardynała, jak również sporej sumce pieniędzy, którą wyłożył za przyznanie owego probostwa. W 1513 roku zostaje jałmużnikiem i wraz z najemnikami ze Szwajcarii walczył we Włoszech. Nie mamy pewności na ile jest to możliwe, ale zapewne przynajmniej widział bitwę pod Marignano. W 1516 roku wrócił do Szwajcarii. W latach 1516 - 1518 przebywał w Ensiedelen - miejscu katolickiego kultu i pielgrzymek. Wówczas to zetknął się z praktykami kościelnymi i miał okazję pogłębić znajomość Biblii. W owym czasie będąc jeszcze pod silnym wrażeniem wojen włoskich, zwalczał kondotierską służbę Szwajcarów, uważał ją bowiem za szkodliwą, niemoralną i poniżającą dla obywateli kantonów szwajcarskich. Szczyt jego ataków na służbę zaciężną przypadł na rok 1518, gdy został przeniesiony do Zurychu jako kaznodzieja tamtejszego kościoła. Propaganda, która posługiwał się Zwingli przeciwko służbie najemnej przyniosła efekt w postaci zakazu na 25 lat zawierania sojuszy oraz wynajmowania wojska wydanego przez Radę Związku Szawjcarskiego. Pod wpływem wystąpień Marcina Lutra również Zwingli postanowił zmienić na lepsze kościół katolicki w Szwajcarii. W sierpniu 1522 roku wydał 67 tez nowego wyznania pod nazwą "Apologeticus Architees". W listopadzie zaś wydał "Eine kurze christenliche Ynleitung", która to broszurka obejmowała najważniejsze zasady nowej wiary. W 1523 roku wystąpił z kościoła katolickiego.
Podkreślić należy jedną dość istotną rzecz, otóż Zwingli był o wiele lepiej wykształcony od Marcina Lutra, a jego reforma była zdecydowanie bardziej radykalna. Otóż w Zurychu w 1524 uznał, że należy traktować Pismo Święte jako jedyne źródło wiary (podobnie jak pozostali reformatorzy), ale zarazem nalegał, a później to zrobił, iż usunięto wszelkie sakramenty, skasował msze, ołtarze, ozdoby w kościołach oraz obrazy. Nabożeństwo według niego miało się odbywać w formie czytania Pisma Świętego, oraz przyjmowania komunii pod obiema postaciami. Także postulował wprowadzenie języka narodowego do liturgii oraz sekularyzację majątków zakonnych, których bogactwa miały być przeznaczone na pomoc biednym i rozwój szkolnictwa. Największych zwolenników znalazł w Bazylei, Bernie i Zurychu, w dużej mierze dzięki wsparciu jakiego udzielili mu Johan Hauszgen oraz Berdhold Haller. W tym czasie poślubił swoją konkubinę Annę Reinhard. Ciekawa jest to, że Zwingla poparły kantony miejskie, natomiast leśne (gdzie przeważali pasterze i górale) zdecydowanie opowiadały się za religią katolicką, a nawet sprzymierzyły się z Austrią. W tym wypadku doszło do zjazdu wszelkiej maści reformatorów w Marburgu, na którym podjęto uchwałę, że szwajcarscy reformatorzy będą współpracować z Marcinem Lutrem. Sytuacja okazała się bardzo niewygodna dla Zwingla, tym bardziej, że i cesarz odrzucił wszelkie propozycje reformy Kościoła. W niedługim czasie doprowadziło to do wojny kantonów katolickich z protestanckimi, nie tylko na tle religijnym, ale także ekonomicznym. W 1529 roku Zwingli zaatakował katolickie kantony, które szybko zawarły pokój w Kappel. Jesienią 1530 roku przeszli katolicy do akcji zaczepnych, które przyniosły im sukcesy. W 1531 roku 11 listopada doszło d bitwy pod Kappa, gdzie raniono Zwingla, a następnie dobito. Ciało reformatora poćwiartowano i spalono. W listopadzie zawarto porozumienie pomiędzy katolikami i protestantami o równości religii. Po śmierci wydano jego książkę "Christianae fidei brevis et clara expositio". [Pisarz Polny]
 
Copyright © 2003 - 2021 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej