Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Medalion celtycki
     
adas28
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Nr użytkownika: 80.250

Zawód: uczeñ
 
 
post 26/11/2012, 22:18 Quote Post

Witam wszystkich przedstawiam zdjęcia przedmiotu najprawdopodobniej jest to medalion celtycki przypominający triskel mogę być w błędzie proszę o zidentyfikowanie przedmiotu pochodzenie wiek i ile może być warty z góry dziękuje pozdrawiam link do zdjęcia

http://www.freeimagehosting.net/z9r67

http://www.freeimagehosting.net/vw6b4

Ten post był edytowany przez adas28: 26/11/2012, 22:21
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
łukasz K
 

I ranga
*
Grupa: Użytkownik
Postów: 36
Nr użytkownika: 66.820

 
 
post 10/12/2012, 11:40 Quote Post

Sadzac po technice wykonania sugerowałbym raczej wczesne średniowiecze. Celtowie nie mieli monopolu na wiatraczek o trzech ramionach. Czy triskel czy trykwert znaki te są dość popularne i używane przez całą pogańska Europę
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
lancelot
 

Żelazna pięść
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 12.480
Nr użytkownika: 36.860

bogumil chruszczewski
Stopień akademicki: rebajlo
Zawód: Podstarza³y wilk
 
 
post 10/12/2012, 11:49 Quote Post

Wygrzebałeś go gdzieś? Jeśli tak, wypadało by raczej oddać do muzeum a nie pytać o wartość (czarno) rynkową...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

     
Filimer
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 528
Nr użytkownika: 15.410

Stopień akademicki: (jeszcze) magistrant
Zawód: archeolog
 
 
post 22/12/2012, 19:31 Quote Post

Nie do muzeum, zgodnie z ustawą do konserwatora lub wójta czy tez burmistrza:
cytat z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (wszyscy tu dyskutujący powinni przynajmniej znać treść tej ustawy):

Art. 33.
1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż
jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych
środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz
niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż
w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.
3. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2,
wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany dokonać oględzin znalezionego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz, w razie potrzeby, zorganizować
badania archeologiczne.
4. O znalezieniu przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, na polskich obszarach morskich
należy niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego.
Art. 34.
1. Osobom, które odkryły bądź przypadkowo znalazły zabytek archeologiczny,
przysługuje nagroda, jeżeli dopełniły one obowiązków określonych odpowiednio
w art. 32 ust. 1 lub w art. 33 ust. 1.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób zajmujących się zawodowo badaniami archeologicznymi
lub zatrudnionych w grupach zorganizowanych w celu prowadzenia
takich badań.
3. Warunki i tryb przyznawania nagród określi, w drodze rozporządzenia, minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ustalając rodzaje
nagród, źródła ich finansowania i wysokość nagród pieniężnych.
Art. 35.
1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi
albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność
Skarbu Państwa.
2. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi,
pozyskane w wyniku poszukiwań, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 12.
3. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo
znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych bądź poszukiwań,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12, określa wojewódzki konserwator
zabytków, przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce
organizacyjnej, za jej zgodą.
4. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej jednostce organizacyjnej
może nastąpić w przypadku, gdy jednostka ta zapewni:
1) ich trwałe przechowanie;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich;
3) udostępnianie tych zabytków w celach naukowych.
5. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o cofnięciu oddania w
depozyt zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna
nie zapewnia warunków, o których mowa w ust. 4.
6. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będące w depozycie tego
muzeum, mogą być przekazane na jego własność na podstawie decyzji wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

Ten post był edytowany przez Filimer: 22/12/2012, 19:32
 
User is offline  PMMini Profile Post #4

     
Dziadek Jacek
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.162
Nr użytkownika: 53.918

 
 
post 22/12/2012, 21:18 Quote Post

Do najbliższego muzeum też możesz oddać. Oni powinni wiedzieć co z tym zrobić.
(Na wszelki wypadek weź pokwitowanie - będziesz miał dowód, że postąpiłeś uczciwie a ten, któremu przekażesz nie będzie mógł go przywłaszczyć)
 
User is offline  PMMini Profile Post #5

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej