Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Closed TopicStart new topicStart Poll

> Regulamin Sankcji Na Forum Historycy.org
     
Qltura
 

Ja�nie Absolutnie O�wiecony
*****
Grupa: Administrator
Postów: 688
Nr użytkownika: 2

 
 
post 21/02/2007, 10:07 Quote Post

SANKCJE NA FORUM HISTORYCY.ORG

Część ogólna

Art. 1
1) Środki służące porządkowi na Forum dzielą się na
a) środki zabezpieczające
b ) środki karne
2) Powyższe środki mają one chronić porządek na Forum, wpływać na spokój dyskusji oraz zwiększać poziom merytoryczności wypowiedzi użytkowników.
3) Podstawą do ich wymierzania są Regulaminy Forum oraz zasady forumowej etykiety ocenianej zgodnie z doświadczeniem i uznaniem moderatorów.

Art. 2
1) Środki zabezpieczające służą uświadomieniu użytkownikowi naruszeń Regulaminów i forumowej etykiety. Ich głównym przeznaczeniem jest poprawa sposobu postowania przez użytkownika i dostosowanie jego stylu dyskusji do zasad przyjętych na Forum.
2) Środki zabezpieczające tworzą –
a) ostrzeżenie
b ) kontrola postów
3) Ostrzeżenie jest podstawą do zastosowania innych środków.

Art. 3
1) Środki karne mają na celu trwałe wyeliminowanie uporczywych naruszeń Regulaminów i forumowej etykiety. Mają także służyć usuwaniu kont użytkowników drastycznie naruszających Regulaminy i forumową etykietę.
2) Środki karne tworzą –
a) wyłącznie możliwości pisania postów
b ) zawieszenie konta użytkownika – czasowe lub całkowite

Art. 4
1) Moderatorzy stosują środki zabezpieczające i karne wg postanowień Regulaminów Forum, na podstawie własnego uznania i doświadczenia, kierując się dobrem forum, okolicznościami danej sprawy oraz konsekwencjami swojej decyzji dla konkretnego użytkownika.
2) Moderatorzy podlegają Administracji i Regulaminom Forum.
3) Z mocy powyższego prawa wszelkie posty i tematy odnoszące się krytycznie do działań moderatorów, podważające ich kompetencje i decyzje, oraz podżegające do tego, będą karane środkami przewidzianymi w Regulaminie, stosownie do stopnia zawinienia.
4) Z przestrzegania Regulaminu Sankcji zwolniona jest Administracja.
5) Z postanowień Regulaminu Sankcji wyjęte są boty.

Środki zabezpieczające

Art. 5
1) Ostrzeżenie – jego celem jest uświadomienie użytkownikowi drobnych naruszeń regulaminu i zasad przyjętych przez moderatorów. Ostrzeżenie w szczególności przyznawane jest za -
- rażące i trwałe niestosowanie zasad ortografii i gramatyki
- stosowanie argumentów ad personam
- wszczynanie i podtrzymywanie zbędnych polemik
- uporczywe pisanie jednozdaniowych lub jednosłowowych postów
- stosowanie wulgaryzmów
- prowokowanie innych użytkowników
- zbędne off-topic’owanie oraz powtórne tworzenie usuniętych postów i tematów
- tworzenie i popieranie tematów i postów w oczywisty sposób nieprawdziwych lub nieweryfikowalnych
- uporczywe i świadome umieszczanie wątków w złych działach oraz umieszczanie tego samego wątku w kilku działach
- nieuzasadnione pisanie wiadomość po wiadomości
- tworzenie quasi-historii (wątków fantastyczno-historycznych) w działach do tego nieprzewidzianych
- używanie przesadnego formatowania tekstu (barwa, wielkość), pisanie wielkimi literami całej treści
- tworzenie tematów bez wprowadzenia merytorycznego (o zerowej wartości), w tym tworzenie postów będących tylko i wyłącznie skopiowaniem artykułu prasowego lub internetowego, bądź jedynie linku do niego
- permanentne tworzenie dublujących się tematów oraz postów
- używanie tego samego avatara co Administracja lub moderator
- używanie drugiego konta w celu uniknięcia nadzoru
- wzywanie do łamania regulaminu
- podawanie linków do stron pornograficznych, z materiałami pirackimi lub wirusami
- publiczne wytykanie łamania regulaminu użytkownikowi przez innego użytkownika
- dyskredytowanie dyskutanta z powodu jego wieku, miejsca zamieszkania, płci lub innych niemerytorycznych przyczyn
- nawoływanie do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej
- obraza uczuć religijnych lub bezwyznaniowości
- szerzenie zbrodniczych ideologii, negowanie zbrodni nazizmu lub komunizmu
- w innych, nieprzewidzianych w tym Regulaminie przypadkach, moderator przyznaje ostrzeżenie, lecz po konsultacji z innym moderatorem lub Gronem Moderatorskim

2) Ostrzeżenie daje moderator odpowiedniego subforum.
3) Na prośbę użytkownika musi on przedstawić pełne uzasadnienie przyznanego ostrzeżenia.
4) Po stwierdzeniu widocznej poprawy moderator cofa ostrzeżenie.
5) Ostrzeżenie powinien wycofać ten moderator, który je nałożył. Inny moderator może to uczynić o ile zauważył poprawę a także minęło minimum 30 dni od nałożenia ostrzeżenia.
6) 5 ostrzeżeń u użytkownika oznacza całkowite zawieszenie konta.
7) Jedyną możliwością odwołania się od ostrzeżenia jest wniosek do Administracji.

Art. 6
1) Kontrola postów – służy weryfikacji jakości pisanych postów. Ma poprawić sposób wypowiedzi ostrzeżonych użytkowników.
2) Przyznawana jest na okres czasu uznany przez moderatora lub bezterminowo stosownie do stopnia naruszenia Regulaminu i zasad Forum.
3) Kontrola postów może zostać wyłączona po stwierdzeniu poprawy jakości postów pisanych przez użytkownika.
4) Na prośbę użytkownika moderator musi przedstawić pełne uzasadnienie kontroli postów.
5) Jedyną możliwością odwołania się od kontroli postów jest wniosek do Administracji.

Środki karne

Art. 7
Środki karne są karą za drastyczne lub wielokrotne naruszenie Regulaminów lub etykiety forum. Są wymierzane łącznie z ostrzeżeniem.

Art. 8
1) Wyłączenie możliwości postowania – użytkownik nie może pisać postów ani w żaden inny sposób uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych na Forum. Wyłączenie możliwości pisania postów jest nadawane na określony okres czasu, stosownie do stopnia zawinienia oraz celu jaki ma ono osiągnąć w przypadku danego użytkownika.
2) Wyłączenie możliwości postowania w szczególnych przypadkach może zostać nadane bezterminowo.
3) Ponowne postowanie powinien umożliwić moderator, który je wyłączył. Inny moderator może to uczynić o ile minęło 60 dni od wyłączenia możliwości postowania oraz przed umożliwieniem postowania zawiadomił moderatora, który je nałożył.
4) Na prośbę użytkownika moderator musi przedstawić pełne uzasadnienie wyłączenia możliwości postowania.
5) Jedyną możliwością odwołania się od wyłączenia możliwości postowania jest wniosek do Administracji.

Art. 9
1) Zawieszenie konta – jest najwyższą karą dla użytkowników naruszających nagminnie i drastycznie Regulaminy i zasady etykiety Forum.
2) Zawieszenie konta skutkuje brakiem możliwości wejścia na Forum – a tym samym uczestniczenia w dyskusjach oraz ich przeglądania.
3) Zawieszenie konta może być zastosowane na pewien okres czasu lub bezterminowo.
4) Na prośbę użytkownika moderator musi przedstawić pełne uzasadnienie czasowego zawieszenie konta. Nie stosuje się tego punktu w przypadku bezterminowego zawieszenia konta.
5) Jedyną możliwością odwołania się od czasowego zawieszenie konta jest wniosek do Administracji. Nie stosuje się tego punktu w przypadku bezterminowego zawieszenia konta.

Dyrektywy wymierzania środków karnych i zabezpieczających

Art. 10
1) Moderatorzy przyznają środki zabezpieczające i karne zgodnie ze swoim uznaniem i celem jakiemu mają służyć.
2) Środki karne i zabezpieczające można łączyć ze sobą w zależności od stopnia zawinienia oraz funkcji jaką w danym przypadku mają wykonać.
3) Zastosowanie środków zabezpieczających i karnych może poprzedzać wystosowanie upomnienia do użytkownika, którego zachowanie wzbudza podejrzenie powstania przypadku zagrożonego ostrzeżeniem (zgodnie z art. 5 pkt. 1)
4) Moderatorzy mają pełne prawo do ingerencji w treść postów użytkowników, celem usunięcia wulgaryzmów, poprawy ortografii lub stylistyki, oraz innych działań mających podnieść poziom merytoryczności i jakości wypowiedzi.

Art. 11
1) Po nadaniu 3 ostrzeżeń moderator przyznaje czasowe zawieszenie konta nie mniej niz 7 dni.
2) Przy nadaniu 4 ostrzeżenia moderator przyznaje czasowe zawieszenie konta nie mniej niz 14 dni.
3) Przy nadaniu 5 ostrzeżenia moderator przyznaje całkowite, bezterminowe zawieszenie konta.

Art. 12
1) Jeśli użytkownik po raz drugi w ciągu 6 miesięcy dostaje ostrzeżenie z tego samego powodu, moderator musi wymierzyć je w podwójnej ilości.
2) Jeśli użytkownik dostaje ostrzeżenie nie później niż 30 dni od cofnięcia poprzedniego, moderator musi je wymierzyć w podwójnej ilości.
3) Jeśli użytkownik dostaje ostrzeżenie w ciągu 30 dni od otrzymania wcześniejszego, moderator musi je wymierzyć w podwójnej ilości.
4) W powyższych przypadkach moderator może zastosować również inne środki zabezpieczające i karne.

Art. 13
Przy odejmowaniu ostrzeżenia moderator kieruje się efektami poprawy oraz prognozą co do dalszego przestrzegania Regulaminów forum i zasad etykiety.

Art. 14
1) Moderator, gdy pośpiech nie jest wymagany, powinien (choć nie musi) poddać ocenie Gronu Moderatorów, przypadek zagrożony zawieszeniem konta czasowym lub bezterminowym. Ocena Grona Moderatorskiego może (ale nie musi) wpłynąć na decyzję o zawieszeniu konta.
2) Grono moderatorskie może nadzwyczajnie złagodzić karę czasowego lub bezterminowego zawieszenia konta.
3) Uprawnienie z pkt. 2 nie przysługuje pojedynczemu moderatorowi.

Postanowienia końcowe

Art. 15
1) Regulamin ten wchodzi w życie po przeprowadzeniu konsultacji moderatorskich. Warunkiem koniecznym do wejścia w życie regulaminu jest zgoda Administracji.
2) Regulamin z chwilą wejścia w życie obejmuje wszystkich użytkowników i moderatorów.
3) Wszelkie potencjalne nieścisłości i konflikty norm między Regulaminem Forum a Regulaminem Sankcji rozpatruje Administracja.
4) Wykładnię postanowień Regulaminu Sankcji przeprowadza Administracja i moderatorzy.

Art. 16
Moderatorzy i Administracja tworzą listę użytkowników, których konta są całkowicie lub czasowo zawieszone.

Art. 17
1) Wszelkich zmian w Regulaminie Samkcji ma prawo dokonywać tylko Administracja oraz moderatorzy.
2) Użytkownicy mają prawo zgłaszać do moderatorów swoje uwagi co do postanowień Regulaminu Sankcji. Ich wnioski będą rozpatrywane przez moderatorów i Administrację.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.683
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 1/12/2013, 21:50 Quote Post

Z dniem dzisiejszym zostają zmienione następujące punkty Regulaminu Sankcji:
Artykuł 5, punkt 7
QUOTE
Jedyną możliwością odwołania się od ostrzeżenia jest wniosek do Administracji.

zostaje zmieniony na:
Jedyną możliwością odwołania się od ostrzeżenia jest wniosek do Supermoderatora. Tylko w przypadku odwoływania się od ostrzeżenia nadanego przez Supermoderatora jako moderatora danego działu przysługuje wniosek do Administracji.

Artykuł 6, punkt nr 5
QUOTE
Jedyną możliwością odwołania się od kontroli postów jest wniosek do Administracji.

zostaje zmieniony na:
Jedyną możliwością odwołania się od kontroli postów jest wniosek do Supermoderatora. Tylko w przypadku odwoływania się od kontroli postów nałożonej przez Supermoderatora jako moderatora danego działu przysługuje wniosek do Administracji.

Artykuł 8, punkt nr 5
QUOTE
Jedyną możliwością odwołania się od wyłączenia możliwości postowania jest wniosek do Administracji.

zostaje zmieniony na:
Jedyną możliwością odwołania się od wyłączenia możliwości postowania jest wniosek do Supermoderatora. Tylko w przypadku odwoływania się od wyłączenia możliwości postowania nałożonej przez Supermoderatora jako moderatora danego działu przysługuje wniosek do Administracji.


Artykuł 9, punkt 5
QUOTE
Jedyną możliwością odwołania się od czasowego zawieszenie konta jest wniosek do Administracji. Nie stosuje się tego punktu w przypadku bezterminowego zawieszenia konta.

zostaje zmieniony na:
Jedyną możliwością odwołania się od czasowego zawieszenia konta jest wniosek do Supermoderatora. Tylko w przypadku odwoływania się od czasowego zawieszenia konta nałożonego przez Supermoderatora jako moderatora danego działu przysługuje wniosek do Administracji. Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku bezterminowego zawieszenia konta.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
wysoki
 

X ranga
**********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 17.683
Nr użytkownika: 72.513

Rafal Mazur
Stopień akademicki: magazynier
 
 
post 30/01/2016, 15:38 Quote Post

Z dniem dzisiejszym zapis o karaniu za
QUOTE
- nagminne i nieuzasadnione stosowanie wulgaryzmów


zostaje zmieniony na:
- stosowanie wulgaryzmów (patrz: http://www.historycy.org/index.php?showtop...0&#entry1515632 )
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Closed TopicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej