Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

historycy.org _ Historia Polski ogólnie _ Górnictwo w Polsce - początki

Napisany przez: Mścisław100 14/05/2019, 18:08

Poniżej dwa cytaty, które pokazują, że początki górnictwa węgla w Polsce można wiązać z terenami Śląska, a ściślej jego dolnej częśći w okolicach Wałbrzycha i (lub) Nowej Rudy. Niestety w żadnym fragmencie nie ma podanych źródeł. Czy ktoś mógłby je podać? Po drugie w dwóch cytatach podane są różne daty. 1336 r. oraz 1434 r. I czy rzecz dotyczy węgla kamiennego czy brunatnego? Prawdopodobnie kamiennego, ponieważ w okolicach Wałbrzycha taki właśnie wydobywano...?

1 - "GLEBY Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona". - Praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Kabały

"...Górnictwo węgla kamiennego stanowi w Polsce jedną z podstawowych gałęzi przemysłu wydobywczego i całej gospodarki. Złoża węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym (zlikwidowanym w 2002 r.), zlokalizowane są w obszarze niecki śródsudeckiej, w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy. Niecka zbudowana jest z osadów dolnego i górnego karbonu, permu, triasu oraz górnej kredy. Eksploatację węgla kamiennego rozpoczęto tu w średniowieczu. Pierwsze wzmianki na temat górnictwa węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy pochodzą z roku 1434...".

http://www.org.up.wroc.pl/igosr/PTG29/monografia.pdf


2 - "Polskie górnictwo: od czasów przedhistorycznych do lat 70. XX w.". - Kazimierz Nowak


"Historia początków rozwoju górnictwa węglowego w Polsce:
Na podstawie starych kronik można przypuszczać, że węgiel na terenach Polski był już znany w X w., lecz nie umiano z niego korzystać.
Najstarsze wzmianki o górnictwie węglowym na Dolnym Śląsku spotyka się już w 1336 r. za czasów Bolka II, księcia świdnickiego. Znacznie późniejsze wzmianki z 1659 r. mówią o występowaniu węgli kopalnych pod Tęczynem niedaleko Krakowa. Tam też, jak potwierdziły badania historyczne, powstała najdawniejsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Węgiel jednak wtedy nie miał dużego znaczenia, gdyż pobliskie lasy dostarczały taniego i łatwo dostępnego materiału opałowego. Na skalę przemysłową rozpoczęto eksploatację węgla kamiennego dopiero w drugiej połowie XVIII w., a mianowicie na Dolnym Śląsku w 1743 r., na Górnym Śląsku w 1748 r., kiedy powstały pierwsze kopalnie w okolicach Rudy i Murcek. Na ten sam okres przypada rozwój górnictwa węglowego w okręgu dąbrowskim i krakowskim (Będzin 1785 r., Jaworzno 1892 r.). Przemysł ten, dzięki ogromnemu bogactwu naszych pokładów węgla, rozwijał się nadzwyczaj szybko, zwłaszcza że wraz z nim rozwijałd się hutnictwo i przemysł metalurgiczny".

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9713

Napisany przez: minimax 14/05/2019, 22:47

"Andreae Cellarii Descriptio Polonae" 1659

Napisany przez: krzewiciel 3/06/2019, 8:19

Trochę szczegółów z naszego podwórka:
http://extra.info.pl/index.php/2017/12/04/250-lecie-kopalni-w-szczakowej-pierwsza-polska-kopalnia-wegla-kamiennego/
https://tysol.pl/a2789-s2-Jaworzno-%E2%80%93-gornicze-miasto-z-tradycjami

I nieco cytat z innej strony:
W 1766 roku rozpoczęto wydobycie w sztolniach we wsi Szczakowa!

– Pomimo, iż w niedalekich Murckach kopalnia powstała 26 lat wcześniej, to ziemie te od setek lat nie należały do państwa polskiego. Wydobycie w tamtym rejonie rozpoczęto z inicjatywy Prus – podkreśla Maria Leś-Runicka, autorka opracowania „Szczakowa kolebka polskiego górnictwa węglowego”. Niestety, kopalnia zakończyła działalność już we wrześniu 1767 r.
Wprawdzie warunki do wydobycia były dobre – ze względu na położenie można było głębić sztolnie, nie brakowało też siły roboczej, a złoża były rozległe i bogatsze, niż w kopalniach w Saksonii, brakowało jednak odbiorców węgla. Nie pomyślano o odbiorcach przemysłowych, a miejscowa ludność paliła drewnem, bo zastosowanie węgla wymagałoby przebudowy pieca.

Wydobycie ruszyło po przerwie w styczniu 1790 r. i po około sześciu miesiącach znów zostało wstrzymane. Jako powód powtórnego upadku kopalni historycy podają opieszałość urzędników królewskich.


© Historycy.org - historia to nasza pasja (http://www.historycy.org)