Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
18 Strony « < 16 17 18 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> MARIUSZ KAMINSKI,
     
Miro P
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 646
Nr użytkownika: 97.341

 
 
post 1/06/2017, 10:56 Quote Post

QUOTE(Darth Stalin @ 1/06/2017, 10:57)
Duda ma najwyraźniej krótką pamięć...:
http://wiadomosci.wp.pl/internet-nie-zapom...28835386738817a
*


"Adrian" pamięć może ma i dobrą, to prezes kazał mu o tym zapomnieć. wink.gif
Trudno, żeby nie pamiętał o tym, skoro na oficjalnej stronie prezydenta RP można przeczytać takie , tam "głupstwa"

Prawo łaski

Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Akt łaski nie zmienia WYROKU sądu i nie podważa WINY skazanego.

Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po WYDANIU WYROKU zaistniały w życiu SKAZANEGO szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. Prezydent stosując prawo łaski rozważa opinie i sugestie pozostałych organów, biorących udział w procedurze ułaskawieniowej, to znaczy stanowiska sądu orzekającego w sprawie, opinie administracji zakładów karnych oraz wnioski Prokuratora Generalnego.


Prośby o ułaskawienie przekazuje się na podstawie art. 565 § 2 K.p.k. Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. (tzw. „tryb pierwszy”) albo w trybie art. 567 § 2 K.p.k. (tzw. „tryb drugi – prezydencki, z urzędu”).

Ten post był edytowany przez Miro P: 1/06/2017, 11:09
 
User is offline  PMMini Profile Post #256

     
erde
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 263
Nr użytkownika: 53.933

Stopień akademicki: BANITA
Zawód:
 
 
post 1/06/2017, 20:06 Quote Post

[quote=Miro P,1/06/2017, 10:56][quote=Darth Stalin,1/06/2017, 10:57]Duda ma najwyraźniej krótką pamięć...:
http://wiadomosci.wp.pl/internet-nie-zapom...28835386738817a
*

[/quote]
"Adrian" pamięć może ma i dobrą, to prezes kazał mu o tym zapomnieć. wink.gif
Trudno, żeby nie pamiętał o tym, skoro na oficjalnej stronie prezydenta RP można przeczytać takie , tam "głupstwa"

Prawo łaski

Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Akt łaski nie zmienia WYROKU sądu i nie podważa WINY skazanego.

Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po WYDANIU WYROKU zaistniały w życiu SKAZANEGO szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. Prezydent stosując prawo łaski rozważa opinie i sugestie pozostałych organów, biorących udział w procedurze ułaskawieniowej, to znaczy stanowiska sądu orzekającego w sprawie, opinie administracji zakładów karnych oraz wnioski Prokuratora Generalnego.


Prośby o ułaskawienie przekazuje się na podstawie art. 565 § 2 K.p.k. Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. (tzw. „tryb pierwszy”) albo w trybie art. 567 § 2 K.p.k. (tzw. „tryb drugi – prezydencki, z urzędu”).
*

[/quote]
A pamięć masz wybiórczą rolleyes.gif [quote]Uważam, że uchwała SN jest całkowicie i absolutnie nietrafna, żeby nie powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia błędna. Ona mnie bardzo zdziwiła, ale uchwała jest już wydana" - powiedział PAP prof. Piotr Kruszyński.

Dodał, że zdecydowana większość komentarzy prawników do Kodeksu postępowania karnego dokonuje rozróżnienia i wskazuje, że "ułaskawienie, to instytucja uregulowana w K.p.k. i dotyczy rzeczywiście prawomocnego orzeczenia". "Innym pojęciem jest jednak prawo łaski, wskazane w art. 139 konstytucji. Prawo łaski jest pojęciem szerszym niż ułaskawienie i może obejmować indywidualne akty abolicyjne" - zaznaczył.[/quote]
Nie zauważyłem w tym zdaniu słowa prawomocnie wink.gif [quote] Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem (...)[/quote][/QUOTE]http://www.rp.pl/Prawo-karne/306019946-Akt-laski---co-Andrzej-Duda-mowil-w-2011-roku.html#ap-1[QUOTE]
Chyba że według forumowych interpretatorów M.Kamiński nie został uznany przez sąd za winnego confused1.gif

Ten post był edytowany przez erde: 1/06/2017, 20:08
 
User is offline  PMMini Profile Post #257

     
Miro P
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 646
Nr użytkownika: 97.341

 
 
post 1/06/2017, 21:26 Quote Post

erde

QUOTE
  Uważam, że uchwała SN jest całkowicie i absolutnie nietrafna, żeby nie powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia błędna. Ona mnie bardzo zdziwiła, ale uchwała jest już wydana" - powiedział PAP prof. Piotr Kruszyński.

Dodał, że zdecydowana większość komentarzy prawników do Kodeksu postępowania karnego dokonuje rozróżnienia i wskazuje, że "ułaskawienie, to instytucja uregulowana w K.p.k. i dotyczy rzeczywiście prawomocnego orzeczenia". "Innym pojęciem jest jednak prawo łaski, wskazane w art. 139 konstytucji. Prawo łaski jest pojęciem szerszym niż ułaskawienie i może obejmować indywidualne akty abolicyjne" - zaznaczył 

Konstytucjonalista prof.Winczorek był odmiennego zdania .Podobnie jak obecnie prof.Chmaj.

A to opinia odmienna od opinii prof. Piotra Kruszyńskiego
Autor Tomasz Ludwik Krawczyk

"Nawet pobieżna analiza skąpej regulacji konstytucyjnej dot. „prawa łaski" pozwala jednak na stwierdzenie, że pogląd o dopuszczalności ułaskawienia osoby skazanej nieprawomocnie (a zatem, w świetle prawa nie skazanej w ogóle) jest równie powszechny, co chybiony.
Art. 139 Konstytucji RP stanowi, że „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu."
Konstytucja nie definiuje więc, czym jest „prawo łaski", a zatem – według ogólnych reguł wykładni – odwołać się trzeba do znaczenia tego terminu w języku naturalnym. W języku potocznym „łaska" oznacza „darowanie lub złagodzenie kary" (Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. W. Doroszewskiego). Zatem „prawo łaski", o którym mówi art. 139 Konstytucji to darowanie komuś negatywnych konsekwencji (sankcji), które wiążą się ze skazaniem za czyn zabroniony (czyli kary i innych skutków bycia karanym).
Tymczasem, z punktu widzenia karalności, czyli zastosowania wobec danej osoby sankcji za przestępstwo, nie ma różnicy pomiędzy kimś przeciwko komuś nie toczy się postępowanie karne, a kimś nieprawomocnie skazanym za przestępstwo. Ba, w aspekcie karalności nie ma nawet różnicy pomiędzy kimś, kto przestępstwo popełnił i takim, który tego nie uczynił.
Osoba nieprawomocnie skazana nie podlega zatem żadnej sankcji, którą można by jej w ramach „prawa łaski" darować lub złagodzić.
Zatem w przypadku osoby, która nie została prawomocnie skazana „prawo łaski" mogłoby działać wyłącznie „na przyszłość" (pro futuro). Nie byłoby jednak wówczas „prawem łaski" (czyli unicestwieniem sankcji za przestępstwo), ale zakazem zastosowania takiej sankcji w przyszłości, a więc immunitetem. Otwarte pozostawałoby pytanie, czy byłby to immunitet formalny, czyli uniemożliwiający skazanie za czyn zabroniony popełniony w określonych okolicznościach, czy też immunitet materialny, czyli uniemożliwiający jej sądzenie i skazanie za dany czyn. Dla niniejszych rozważań jest to jednak bez znaczenia.
Konstytucja nie daje bowiem prezydentowi prawa do przyznawania wybranym osobom żadnych immunitetów, ani formalnych, ani materialnych (choć sama takowe ustanawia), a jedynie uprawnienie do stosowania „prawa łaski".
Ponadto, gdyby uznać, że prezydent dysponuje prawem łaski jeszcze przed skazaniem, to argumentując ad absurdum trzeba również przyjąć, że może on ułaskawić daną osobę przed jej nieprawomocnym skazaniem, przed postawieniem ułaskawionemu zarzutów, a nawet - skoro rzekomo Konstytucja nie wprowadza ograniczeń w stosowaniu prawa łaski - przed popełnieniem czynu zabronionego, którego dotyczy ułaskawienie. To nie byłby już jednak nawet immunitet (materialny), ale bondowska „licencja na zabijanie". Prawa do nadawania takowej Konstytucja nie wymienia jednak wśród prerogatyw Prezydenta.
Warto też zauważyć, że choć Konstytucja nie stanowi wyraźnie, iż ułaskawić można tylko od prawomocnego skazania, to jednak zawiera wskazówkę, iż to właśnie ustawodawca miał na myśli, mówiąc o „prawie łaski". Zdanie drugie art. 139 Konstytucji mówi bowiem o niemożliwości ułaskawienia osoby „skazanej" przez Trybunał Stanu. Gdyby iść torem rozumowania prezydenta Dudy, pozwalającym na ułaskawianie osób nieskazanych, to trzeba by uznać, że Prezydentowi wolno ułaskawić osobę wobec której wszczęto postępowanie przed Trybunałem Stanu, a nie wolno mu ułaskawić osoby przezeń skazanej, co byłoby wnioskiem oczywiście nonsensownym. Raczej zatem ustawodawca konstytucyjny, regulując wyłącznie prawo łaski wobec osoby „skazanej" przez Trybunał Stanu, przyjmował za „oczywistą oczywistość", że osoba która nie jest „skazana" (przez Trybunał Stanu) w ogóle nie może być „ułaskawiona". Wniosek taki, lege non distinguente dotyczy osoby skazanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym, co dodatkowo wzmacnia argumentację wskazującą, że w pojęciu „prawo łaski" nie mieści się uwalnianie od przyszłej odpowiedzialności osób, które nie zostało skazane za dany czyn"


Podobny pogląd przedstawia opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowiekahttp://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/HFPC_opinia-prawna_23112015.pdf


QUOTE
Nie zauważyłem w tym zdaniu słowa prawomocnie    


Ja z kolei nie zauważyłem słowa nieprawomocnie.
Wiem tez, ze Uchwała SN ma moc prawną większą, niż zdanie pewnej liczby prawników, czy Twoje, czy moje
Jak to podkreślił cytowany przez ciebie prof. Kruszyński "Ona mnie bardzo zdziwiła, ale uchwała jest już wydana"
A skoro jest wydana, to każdy szanujący prawo, może się z nią nie zgadzać, ale powinien szanować.

Ten post był edytowany przez Miro P: 1/06/2017, 21:29
 
User is offline  PMMini Profile Post #258

     
Miro P
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 646
Nr użytkownika: 97.341

 
 
post 13/02/2019, 1:04 Quote Post

QUOTE(Alcarcalimo @ 28/10/2016, 8:21)
Biegli wykluczyli możliwość włamania do komputera, tabletu i telefonu komórkowego sędziego Wojciecha Łączewskiego - podały w czwartek Wiadomości TVP, powołując się na portal wpolityce.pl.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Med...,wiadomosc.html
*


Wykluczyli też, zdaje się, co innego, o czym w polityce.pl zapomniało wspomnieć. "Jednak, jak ustalił nieoficjalnie Onet, z opinii biegłego wynika także, że choć nie ma śladów włamania( do komputera sędziego), to nie ma też śladów, by jakiekolwiek dane (choćby słynne zdjęcie) były przesyłane z urządzeń należących do sędziego"

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/p...ie-tsue/whj0t0l

Przy okazji, stawianie Łączkowskiemu zarzutu fałszywych zeznań i zawiadomieniu śledczych o niepopełnionym przestępstwie (włamania do komputera), podczas, gdy sędzia prawdopodobnie takiego zawiadomienia nie złożył, wygląda na zemstę pisowskiej kliki. Sędzia miał powiedzieć tylko, że nie wyklucza takiej możliwości.
 
User is offline  PMMini Profile Post #259

     
Alcarcalimo
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.758
Nr użytkownika: 43.461

 
 
post 20/03/2019, 7:56 Quote Post

Ta historia jest jednak niesamowita - Anna H. była szefem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Przypomnijmy - to ona nadzorowała tworzenie aktu oskarżenia przeciwko szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu. To jej podlegała prokuratura, która wymyśliła, że skuteczna prowokacja korupcyjna wobec przekupnych urzędników nosi znamiona przestępstwa. Kto by się wówczas spodziewał, że wkrótce sama zostanie oskarżona o wzięcie 170 tys. zł łapówek, sąd dyscyplinarny usunie ją z zawodu prokuratora, a sąd powszechny skaże ją na 6 lat bezwzględnego więzienia!
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04774-P...ego-skazana.htm
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #260

     
Miro P
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 646
Nr użytkownika: 97.341

 
 
post 20/03/2019, 8:11 Quote Post

QUOTE(Alcarcalimo @ 20/03/2019, 8:56)
Ta historia jest jednak niesamowita - Anna H. była szefem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Przypomnijmy - to ona nadzorowała tworzenie aktu oskarżenia przeciwko szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu. To jej podlegała prokuratura, która wymyśliła, że skuteczna prowokacja korupcyjna wobec przekupnych urzędników nosi znamiona przestępstwa. Kto by się wówczas spodziewał, że wkrótce sama zostanie oskarżona o wzięcie 170 tys. zł łapówek, sąd dyscyplinarny usunie ją z zawodu prokuratora, a sąd powszechny skaże ją na 6 lat bezwzględnego więzienia!
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04774-P...ego-skazana.htm
*


Skuteczna prowokacja(?), ale przeprowadzona niezgodna z prawem. A i Leppera nie udało się umoczyć. A Kamiński sam ścigał przestępców i takim się stał.

Ten post był edytowany przez Miro P: 20/03/2019, 8:15
 
User is offline  PMMini Profile Post #261

     
petroCPN SA
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 500
Nr użytkownika: 104.458

Stopień akademicki: doktor
Zawód: wyk³adowca
 
 
post 12/10/2019, 14:11 Quote Post

Kto rządzi w polskich służbach?

– Mariusz Kamiński co najmniej od końca lat 90. utrzymywał kontakt z byłym oficerem rosyjskiego MSW. Na trop wschodnich kontaktów Kamińskiego wpadła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale sprawę zamieciono pod dywan. Stało się tak mimo, że Kamiński złamał prawo nie podając tego kontaktu w ankiecie bezpieczeństwa. To dokument, który pozwala piastować najważniejsze funkcje w państwie i mieć dostęp do najtajniejszych dokumentów. W tej ankiecie trzeba podawać (i nie zatajać!) tylko prawdziwe dane, pod groźbą surowych kar. Nikt nie pozwolił wyjaśnić oficerom ABW, dlaczego Kamiński zataił tą znajomość w ankiecie personalnej – ujawnił magazyn „Służby Specjalne”.

https://www.wiesci24.pl/2019/10/11/minister...awe-badala-abw/
 
User is offline  PMMini Profile Post #262

18 Strony « < 16 17 18 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej