Bardzo ciekawa inicjatywa. Szlak obejmuje miejsca bitew, ale również miejsca zdarzeń politycznych i śladów pamięci poza obszarem Królestwa Polskiego (Kraków, Tarnów, Szczucin)
http://www.sgpm.krakow.pl/wydarzenia/formatka.php?idwyb=421