Wie ktoś jakiego herbu używała magnacka rodzina Tempus z Czech ?
Jakimi w ogóle herbami pieczętowały się Czeskie rodziny z tym nazwiskiem ?