Imiona Rzymianek - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Pomoc > Starozytność Pomoc
Klaudia Felicyta
Dlaczego Rzymianki nie miały imion tylko same nazwiska i kiedy zaczęło się to zmieniać?
Nerthus
W Rzymie imiona mieli tylko mężczyźni, kobiety natomiast nosiły nazwiska będące żeńską formą nazwiska rodowego ojca.
To imię-nazwisko było pierwszym członem miana kobiety, a bardzo długo, aż do końca republiki, w zasadzie jedynym. Gdy ojciec rodziny miał więcej córek, młodszej dorzucano przydomek Minor (łac. młodsza), następnej Tertia (trzecia) i tak dalej kolejnymi liczebnikami.
pierwsza żona Cycerona nazywała się Terencja (Terentia), co oznacza, że pochodziła z rodu Terencjuszów. Drugą była Publilia, z rodu Publiliuszów. Córka Cycerona (ród Tulliuszów) nazywała się Tullia, córka Cezara (ród Juliuszów) Julia, córka obywatela nazwiskiem Klaudiusz – Klaudia itd. Dla uniknięcia pomyłek uzupełniano nazwisko kobiety o przydomek męża w dopełniaczu, np. Terentia Ciceronis = "Terencja (żona) Cycerona".

Ładnie wszystko wytłumaczone, :-)
źródło : wikipedia :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko#Nazwisko
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.