Jak Amerykanie widzieli rewolucję francuską ? - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > HISTORIA XIX WIEKU > Narodziny i ekspansja USA
Sewer

Dwie rewolucje które zmieniły świat. Zmieniły światopogląd ludzi dały podwaliny pod nowoczesne państwo. Gdy rewolucja francuska zaczęła się w roku 1789 amerykanie zakończyli już swoją walkę o wolność 1783 roku. Francuzi jak i młody naród amerykański mieli byli przepełnieni duchem oświecenia. Chciałem się zapytać jak amerykanie widzieli rewolucję francuską ? Która jednak odbiegała od ich rewolucji mimo że głosiła podobne hasła.
Loix
Stosunek wiekszości Amerykanów, do rewolucji Francuskiej był taki, że zazwyczaj widzieli w tych wydarzeniach z Europy, jakieś podobieństwo do wydarzeń jakie miały miejsce w ich kraju parę lat wcześniej i rzeczywiście można doszukiwać się wielu podobieństw, między rewolucją francuską a powstaniem i walką o niepodległość USA. Chociaż geneza jest zupełnie inna w wypadku obu wydarzeń.
Wjtwat
Wielu uczestników Rewolucji Francuskiej np. La Fayette uczestniczyło w walkach z Brytyjczykami w Ameryce. Ale stosunki USA-Francja po Rewolucji Francuskiej nie były najlepsze...
emigrant
Amerykanie byli społeczeństwem tolerancyjnym ( w prawdziwym, jeszcze nie sfiksowanym znaczeniu tego słowa) i choć hasła Rewolucji Francuskiej spotkały się z entuzjaazmem za oceanem, to jednak nie metody walki, zwłaszcza chodzi o okres jakobiński. Wielu arystokratów znalazło schronienie w USA, gdzie nikt ich nie niepokoił ze względu na monarchistyczne poglądy.
Potem zresztą , po okresie napoleońskim , za tzw. reakcji burbońskiej wiali tam z kolei rewolucjoniści różnej maści. I też nie spotkali się z prześladowaniami.
Wolność poglądów traktowano w Ameryce Pn. bardzo poważnie...
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.