W dokumentach po weteranie powstania styczniowego znalazłem informację, że do powstania przystąpił on w partii Mirewicza (lub Milewicza) a następnie był u Langiewicza i brał udział w Bitwie pod Częstochową (Radziwie) - próbuję odnaleźć informacje o tej pierwszej partii powstańczej i o bitwie pod Radziwiem (?) lecz jak na razie bezskutecznie. Czy ktoś zetknął się z dowódcą powstańczym Mirewiczem i bitwą pod Radziwem?