Malarstwo - M.Kober i S.Samostrzelnik - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia sztuki > SZTUKA NOWOŻYTNA > Sztuka renesansu
frikky
Witam.
Poszukuję materiałów na temat malarstwa Marcina Kobra i Stanisława Samostrzelnika.
Czy ktoś mógłby mi polecić godne przeczytania książki na ten temat?
Maggiore
Barbara Miodońska "Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540", ona chyba jeszcze coś napisała o samych miniaturach Samostrzelnika.
Polecam też "Renesans w Polsce" Kozakiewiczów:)
de Oyen
Podane powyżej pozycję, warto uzupełnić o następującą listę książek i artykułów naukowych:
Z. Batowski, Marcin Kober malarz śląski XVI wieku, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", Wydział 2, XX, 1927. z. 1-9, s. 60-65;
B. Przybyszewski, Stanisław Samostrzelnik, „Biuletyn Historii Sztuki" XIII: 1951, nr 2-3,s. 47—87;
St. Herbst, Kober Marcin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, s. 144;
A. Ryszkiewicz, M. Walicki, W. Tomkiewicz, Malarstwo polskie.Gotyk. Renesans. wczesny manieryzm, Warszawa 1961;
B. Miodonska, Renesansowe portrety biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie, "Rocznik Krakowski",TOM XXXV: 1961 s. 1-38;
Z. Ameisenowa, Cztery polskie rękopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki", t. CXLIII, Kraków 1967.
E. Błażewska, Marcin Kober i portrety jego kręgu. „Rocznik Krakowski" XLVII : 1976, s. 69-88;
B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983;
B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993;
E. Letkiewicz, Klejnoty w Polsce: Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, Lublin 2006;
500-lecie twórczości Stanisława Samostrzelnika 1506-2006 "Cistercium Mater Nostra: tradycja - historia - kultura. Rocznik" 1/2007, Kraków 2007.
B. Bartelmus, Twórczość Stanisława Samostrzelnika na dworze biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Materiały z sesji 8 X 2006 r., pod red. M.A. Quinkenstein, Kórnik 2007, s. 95-132. (recenzja tego artykułu autorstwa dr Marcin Starzyński, zob.„Roczniki Historyczne”, 73, Poznań 2007, s. 300–304)
M. Zlat, Sztuka polska, t. 3: Renesans i manieryzm, Warszawa 2008.
Ponadto w tych opracowaniach znajdują się dalsze wskazówki bibliograficzne.
wink.gif
Anitaaaaa
Witam dołączam pytanie o Marcina Kobera mam problem ze zdobyciem materiałów na ten tema zwłaszcza jeśli chodzi o Z.Batowskiego Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego...
potrzebuje pilnie do pracy proseminaryjnej jeżeli ktoś ma dostęp do tych materiałów i mógłby się podzielić byłabym bardzo wdzięczna
pilna sprawa!
krakowiak
Witam,
Od paru lat w mogilskim klasztorze w, którym Samostrzelnik był mnichem, ma miejsce konserwacja jego fresków. Z tej okazji ukazało się nieco artykułów w „Cisterium mater nostra”

http://www.cistercium.pl/index.php/archiwum/numer-12007

To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.