Mesjasz - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > STAROŻYTNOŚĆ > Religie starożytne
Pacal_II
Kim według starego testamentu miał być mesjasz? W której księdze jest wspomniany jako pierwszy i w której jest o nim najwięcej? Co od niego oczekiwano, jakie miał spełniać oczekiwania?
Bomberito
księgi Ci nie podam. ale Mesjasz miał być władcą który utworzy nowe potężne państwo wyzwoli Izraelitów z niewoli, zniszczyć jego wrogów.
Wlad
Z tego co pamiętam to najwięcej odniesień do Mesjasza w Starym Testamęcie jest w Księdze Izajasza.
Beniamin Pogoda
QUOTE(Pacal_II @ 22/10/2008, 15:14)
Kim według Starego Testamentu miał być Mesjasz? W której księdze jest wspomniany jako pierwszy i w której jest o nim najwięcej? Co od niego oczekiwano, jakie miał spełniać oczekiwania?
Mesjasz po hebrajsku znaczy namaszczony; tym tytułem honorowano w Starym Testamencie królów Izraela i Judy (od obrzędu namaszczenia oliwą - odpowiednika koronacji). Izajasz obdarza tym tytułem króla perskiego Cyrusa (Izaj.45:1). Wzmiankę o Mesjaszu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa znaleźć można u Daniela r.9:24-26 (Żydzi nie zaliczają tej księgi do Proroctw - Nebiim, lecz do Pism - Ketubim), można się też tego znaczenia dopatrywać w I Księdze Samuela r.2:10, w.35-36 i u Abakuka r.3:13. W proroctwie Izajasza, poza Cyrusem, tytułu "Mesjasz" nie znajduję.
Wlad
Bo Izajasz nie używa słowa Mesjasz tylko Sługa Pański. Cytuję za Biblią tysiąclecia - wstęp do Księgi Izajasza: "Izajasz jest największym prorokiem mesjańskim. Wiele prawd nauki objawionej w Nowym Testamęcie ma swój początek już w Izajaszu, np. nauka o Słowie Bożym i odkupieniu ludzkości przez ekspiacyjną śmierć Mesjasza [...] Żaden z proroków Starego Testamentu nie przedstawił fak dokładnie osoby Mesjasza i powszechnego charakteru Jego królestwa jak Izajasz."
Słowo "pomazaniec" użyte wobec Cyrusa nie oznacza Mesjasza. Chodzi tu o nażędzie do wykonania planów Boga tak jak w przypadku Otniela,Samsona czy Dawida.
Edward Sułek
Mesjasz. Pierwotnie miał nim być Jozue. Mimo upływu czasu, nie nadchodził. Prorocy mieli widzenia, jak będzie dobrze i jakie są przyczyny odkładania Jego misji.

według Izajasza
Pierwsza wersja - to osoba, która ma wprowadzić pełnie pokoju na całej ziemi w oparciu o Prawo Boże. Naród Wybrany zdoła "Go" rozpoznać, ich dzieci będą obnoszone na rękach w geście dziękczynienia, za to, że ustrzegli świat przed złem? A Mesjasz zdołał przeprowadzić sąd nad całym (wówczas) światem. Na podstawie 10 Słów Świadectwa Przymierza z Życiem, które za czasów Mojżesza złożono do Arki Przymierza.
Druga wersja - to osoba, która da świadectwo Prawdzie, której będzie wierna, aż po śmierć. Wówczas Izajasz przewiduje, prześladowanie Narodu Wybranego, aż do końca czasu.
Oczywiście ludzie szlachetni z narodów i żydzi będą mnożyć wiedzę i za to nie otrzymają należnego im miejsca (chyba, że pośmiertnie). Będzie istniała quazi sprawiedliwości, quazi pokoju, oraz quazi zasady miedzyludzkie. Zdeklarowani wyznawcy bezprawia, a może inteligentni cwaniacy, w każdym razie, będą żyć ponad miare. Szlachetni ludzie, oraz prawdziwie ortodoksyjni Żydzi, będą prześladowani i wskazywani jako winni zła.
wnioski: wierzący człowiek, ma obowiązek zaszczytny być sprawiedliwym i zgadzać się na prześladowania, aż po śmierć. Wszak wyznawcy zła, nie mogą odebrać wiary, człowiekowi. Jednak, mi wydaje się, że historia ukazuje zbyt wiele zła, które uczyniono w imieniu Mesjasza...
Więc, albo ludzie wymyślili to i mamy za swoje, albo ...
Po prostu jesteśmy intelektualnie zbyt leniwi, by w sposób naukowy wyprowadzić wnioski, ze zgromadzonej wiedzy encyklopedycznej. Sam, badam to, ale ulegam acedi i brak mi wiary...
Edward Sułek
Rabin Kaduri wskazał nam wszystkim czas wypełnienia się proroctw o Mesjaszu. Według Jego widzenia ma pojawić się teraz i to ma być Jezus Chrystus?
Zastanawia mnie, czy to będzie Jeszua ben Jozef, czy ulegnie czarowi kościoła katolickiego i czy to miałoby sens?
Pojawienie się Mesjasza ma związek ze śmiercią Ariela Szarona. Ciekawe czy Żydzi po raz drugi przegapią taki moment? Czy po raz pierwszy? A może uda się Mesjaszowi wprowadzić pokój i co wówczas się stanie z cywilizacją?
Wszelkie działania takiej osoby wymagają dobrej woli, czy to znaczy, że wszyscy mają dobrą wolę a nie dobre chęci? wink.gif
Pisownia słowa Mesjasz w oryginale hebrajskim, ma dwa znaczenia:
Mesjah - to osoba wydobyta ze studni, lub wody.
Mesjach - to osoba na której można się oprzeć i Ta osoba skutecznie wprowadzi Prawo Boże, Królestwo Niebieskie i Pokój na Świecie. To opracowania teologów skandynawskich, rzetelnie ukazują wiedzę na ten temat.
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.