Medieval History Texts in Translation

Teksty tłumaczone przez Prof. G. A. Louda oraz Iris Rau.

Źródło: http://www.leeds.ac.uk/history/weblearning...dievalTexts.htm