Powstanie Styczniowe - Kalendarium - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > POLSKA W NIEWOLI > Powstanie styczniowe
orz3ch
Witam...

Bardzo PROSZĘ o kalendarium powstania styczniowego zawierające najważniejsze wydarzenia i bitwy...

Jakie były skutki powstania ?

proszę o szybką odpowiedz bo potrzebuje to na jutro

z góry dzięki smile.gif
Tadeusz Kościuszko
1863(2-3 I) Komitet Centralny Narodowy podejmuje decyzje o wybuchu powstania z chwilą rozpoczęcia poboru.
1863(14-15I) Początek rosyjskiej branki w Warszawie: do wojska wcielono prawie 1,5 tys. młodych ludzi.
1863(15-22 I) Na apel organizacji konspiracyjnych młodzież masowo ucieka z miast.
1863(22 I) Wybuch powstania styczniowego: Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy oraz dekrety zapowiadające uwłaszczenie chłopów, oddziały powstańcze atakują rosyjskie garnizony w 26 miejscowościach.
1863(7 II) Tymczasowy Rząd Narodowy wydaje odezwę do Polaków w zaborze pruskim i austriackim.
1863(8 II) Konwencja Alvenslebena: prusko-rosyjski układ wojskowy o wspólnym zwalczaniu powstania styczniowego.
1863(II) Na Kujawy dociera wyznaczony na dyktatora powstania Ludwik Mierosławski, po kilku potyczkach z Rosjanami jego oddział opuszcza Królestwo.
1863(24 II) Bitwa oddziałów Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego z Rosjanami pod Małgoszczem na Kielecczyźnie.
1863(11 III) Marian Langiewicz z inicjatywy Białych ogłasza się dyktatorek powstania.
1863(18-19 III) Po bitwie pod Grochowiskami oddział Langiewicza przekracza granicę z Austrią-władze nad powstaniem przejmuje ponownie Tymczasowy Rząd Narodowy.
1863(13 IV) Car Aleksander II zapowiada amnestię dla powstańców którzy złożą broń.
1863(17 IV) Austria, Francja i Wielka Brytania wystosowują noty do rządu rosyjskiego w sprawie represyjnej polityki w Królestwie Polskim.
1863(IV) Rozwój powstania na Litwie, którym kierują Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.
1863(8 V) Bitwa pod Ignacewem w kaliskiem: Rosjanie rozbijają oddział Edmunda Taczanowskiego.
1863(10 V) Tymczasowy Rząd Narodowy przekształca się w Rząd Narodowy.
1863 (V) Nieudana próba wywołania powstania na Ukrainie i Wołyniu.
1863 (11 VI) Austria, Francja i Wielka Brytania żądają od Rosji przywrócenia swobód konstytucyjnych w Królestwie Polskim.
1863(12 VI) Karol Majewski z obozu Białych przejmuje kierownictwo nad Rządem Narodowym.
1863(8 VIII) Zwycięska potyczka oddziału Michała Kruka-Heydenreicha pod Żyrzynem.
1863(16 IX) Upada rząd Majewskiego-Czerwoni znów odzyskują władze nad powstaniem.
1863(19 IX) Nieudana próba zamach na gen. Fiodora Berga, rosyjskiego komendanta Warszawy.
1863(17 X) Romuald Traugutt obejmuje władze dyktatorską nad powstaniem.
1863-1864(X-I) Traugutt reorganizuje władze i wojsko powstańcze, planując wiosenną ofensywe.
1864(29 II) Władze austriackie ogłaszają stan oblężenia w Galicji.
1864(19 II) Wojska rosyjskie likwidują ostatni większy oddział powstańczy gen. Hauke-Bosaka.
1864(2 III) Ukazy cara Aleksandra II o uwłaszczeniu chłopów i samorządzie gminnym w Królestwie Polskim.
1864(11 IV) Aresztowanie Romualda Traugutta.
1864(5 VIII) Stracenie Romualda Traugutta i czterech członków Rządu Narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej.
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.