Gdyby nie doszło do bojkotu przez Polskę (i inne kraje bloku wschodniego) IO 1984, jak mogłaby wyglądać klasyfikacja medalowa, kto z Polaków miałby największe szanse na medal?

Częściowym rozwiązaniem może być połączenie wyników IO 1984 z alternatywnymi "igrzyskami" Przyjaźń'84, w przypadku np. lekkoatletyki, gdzie byłyby sumowane wyniki, trudniej byłoby z dyscyplinami pucharowymi (np. zapasy) czy zespołowymi. Jak wtedy wyglądałaby klasyfikacja?

W drugą stronę zaś można zrobić takie zestawienie dla IO 1980, które z kolei zbojkotowały kraje Zachodu i również stworzyły własne "igrzyska".