Sławni ludzie w alternatywnych rzeczywistościach - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Historia - pozostałe sekcje > Zabawy historyczne
xxxxf
Jak wiadomo, różne zmiany w historii mogą odciskać także piętno na poglądach znanych polityków z naszej rzeczywistości. Przykładem takiej zmiany są np. losy Oswalda Mosleya w modzie do Hearts of Iron 4 zwanym jako "Kaiserreich", gdzie Mosley zamiast być faszystą, jest liderem pseudo-stalinistycznej frakcji w syndykalistycznym Związku Brytyjskim czy Francisco Franco z tego samego modu, który jest demokratycznym republikaninem. Tutaj chciałbym się skoncentrować na wyszukiwaniu postaci, których poglądy można by było zmienić zupełnie i które mogłyby wpływać na losy świata. POD dowolny.

Przykład (POD-em jest autorska wariacja na temat Mątew)

Józef Klemens Piłsudski herbu własnego (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 24 stycznia 1940 roku w Warszawie) - polski socjalista, terrorysta, przywódca PPS, pierwszy trybun Polskiej Republiki Rad, postać wyjątkowo kontrowersyjna z powodu swoich metod rządzenia. Piłsudski już od wczesnej młodości związał się z socjalistycznymi grupami rewolucyjnymi, siedział w więzieniu za liczne akty terroru popełniane w służbie PPS np. za napad na pociąg w Bezdanach. Wydostał się jednak do królestwa Neapolu (w ATL istnieje w XX wieku), gdzie jego poglądy zaczęły się jeszcze bardziej radykalizować. Szansę dla niego stworzył wybuch Wielkiej Wojny Europejskiej, gdzie armie imperium Habsburgów oraz Rzeczpospolitej stanęły naprzeciwko siebie na polu bitwy. Dzięki swojej charyzmie i wpływom Piłsudski został już wtedy przywódcą PPS. Kiedy armie polskie zaczęły wyraźnie przegrywać tę wojnę - siły austriackie okupowały już takie miasta jak Poznań, czy Gdańsk, Piłsudski wykorzystał okazję. Nieudolny król Ludwik VII został obarczony winą za klęskę w wojnie, a rządząca koalicja liberałów z konserwatystami nie spisywała się o wiele lepiej. W Warszawie wybuchł strajk robotników, do którego piłsudczykowskie PPS przyłączyło się. Na początku rząd nie robił nic, a potem posłał słabo uzbrojone i opłacane oddziały przeciwko robotnikom. Ci jednak przeszli na ich stronę, co wykorzystał ukrywający się w tłumie Piłsudski. Robotnicy, bojowcy PPS i żołnierze skierowali się w stronę Zamku Królewskiego, na którym przebywał władca i rząd. Zdobycie zamku przyszło bez większych problemów, król Zygmunt został zastrzelony wraz z najbliższą rodziną, a Piłsudski ogłosił siebie trybunem Polskiej Republiki Rad, PPS jedyną legalną partią, a Polskę pierwszym państwem socjalistycznym na świecie. Powołał także rząd - Radę Komisarzy Ludowych, w którym zasiadały takie postacie jak Karol Radek czy Feliks Dzierżyński. Dzierżyński objął urząd Komisarza Bezpieczeństwa Publicznego, i od razu począł reorganizować Komisariat w jedną z bardziej skutecznych tajnych policji na świecie. Sam Piłsudski objął dowództwo nad nowo organizowaną Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną. Zawarł także pokój z Habsburgami, oddając im tereny Korony na Zachód od Wisły. Śląsk został wcielony do Austrii, a z reszty została utworzona strefa okupacji wojskowej pod zarządem generała Oskara Potiorka. Pozwoliło to czerwonoarmistom przerzucić siły na front wschodni, gdzie rosyjscy separatyści stworzyli pod przywództwem umiarkowanego socjaldemokraty, Włodzimierza Lenina Republikę Rosyjską. Doprowadził to do wybuchu wojny, znanej w świecie pod nazwą wojny rosyjsko-komunistycznej. Wojna zakończyła się remisem i pokojem podpisanym w Rydze w 1922. Lenin nie odzyskał całości ziem rosyjskich (jak planował), ale Piłsudski nie podporządkował Polskiej Republice Rad całości ziem aż po Pacyfik. Piłsudski resztę życia poświęcił się przygotowaniom do następnej wojny oraz umacnianiu swojej władzy. Wprowadził politykę bezwzględnego rugowania własności prywatnej, cała ziemia i fabryki przeszła na własność państwa. Reakcjoniści byli zwalczani, a na Kaukazie powstały pierwsze obozy pracy. Ateizm był wprowadzany w całym państwie, kościoły, synagogi, meczety oraz przejawy zorganizowanego kultu religijnego były bezlitośnie tępione. Tajna policja Dzierżyńskiego nie dawała spać wrogom reżimu. Piłsudski jednak nie dożył wojny, która miała przynieść socjalizm reszcie Europy. Zmarł w roku 1940, na rok przed jej rozpoczęciem.
matigeo
J. R. R. Tolkien - pochowany w grobie nieznanego żołnierza w Pretorii jako symbol ofiar Związku Południowej Afryki podczas Wielkiej Wojny. wink.gif
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.