Szkoły pijarskie - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW > Rzeczpospolita Obojga Narodów ogólnie
Karol Lotaryński
Może mi ktoś odpowiedzieć czym różniły się szkoły pijarskie od jezuickich w XVII wieku? Chodzi mi tylko o ten wiek bo o XVIII wieku już wiem!
Pytanie dodatkowe - czemu Władysław IV spierał się z Rzymem o pijarów, bo znalazłem takie zdanie w necie że dzięki wstawiennictwu króla, sejmu i kleru polskiego zakon pijarów reaktywowano w 1646r, czy miał w tym króla jakiś cel?
Belfer historyk
Do Rzeczypospolitej jezuici zostali sprowadzeni w 1564 r. i od razu rozwinęli działalność wśród elity umysłowej na dworze królewskim i wśród społeczeństwa, zakładając szkoły (kolegia), głosząc kazania, prowadząc misje i rekolekcje. U progu XVII w. w Polsce i na Litwie działało już 25 kolegiów dużych, o wysokim poziomie nauczania, kształcących chłopców nie tylko z rodzin katolickich, ale i protestanckich oraz prawosławnych. Szybki rozwój ich kolegiów zapewnił zakonowi dominującą pozycję w szkolnictwie Rzeczypospolitej (jezuickie szkolnictwo). Kolegia jezuickie w Wilnie i Lwowie dały początek dwóm uniwersytetom Akademii Wileńskiej powołanej w 1579 r. przez Stefana Batorego (Uniwersytet Wileński) i Akademii Lwowskiej założonej w 1661 r. przez Jana Kazimierza (Uniwersytet Lwowski). W następnych latach po zwycięstwie kontrreformacji program nauczania jezuickiego uległ skostnieniu i zacofaniu.
Natomiast pijarzy kształcili bardziej nowoczesnie, stawiając na naukę języków nowożytnych, elementów przyrodoznawstwa, język ojczysty oraz stawiali nacisk na wychowanie obywatelskie. Temu tez celowi służyła reforma szkół, którą przeprowadził w XVIII w. Stanisław Konarski.
Więcej informacji na ten temat mozna znaleźć w Stanisław Kot, Historia wychowania, t. 1, Lwów 1934.
Karol Lotaryński
Ma ktoś może coś więcej ale raczej o pijarach niż o jezuitach!
farkas93
W kwestiach programu i metod nauczania, w XVIIw., nie było jakichś znacznych różnic między szkołami jezuickimi i pijarskimi. W obu typach szkół cały czas panowała atmosfera życia dla Bożej chwały, oraz kładziono duży nacisk na oratorstwo.

QUOTE
Natomiast pijarzy kształcili bardziej nowoczesnie, stawiając na naukę języków nowożytnych, elementów przyrodoznawstwa, język ojczysty oraz stawiali nacisk na wychowanie obywatelskie. Temu tez celowi służyła reforma szkół, którą przeprowadził w XVIII w. Stanisław Konarski.


W XVIIIw., pod wpływem reform pijarskich, jezuici również zdecydowali się na zmiany. W największych kolegiach wprowadzili naukę języka francuskiego, historii, gegorafii, fizyki i matematyki a także tzw. praw natury. Wprowadzano też tzw. prawa narodów. Zmiany zaszły też w nauczaniu przez nich filozofii gdzie usunięto pozostałości po scholastyce.
farkas93
Jeszcze ja mam jedno pytanie. Mógłby ktoś wymienić kolegia lub konwikty pijarskie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIIIw.?
farkas93
Jeszcze chciałbym się zapytać ile lat trwała nauka w kolegiach pijarskich po reformach Konarskiego. Wiem, że w Collegium Nobilium trwała osiem lat, ale ono było szkołą modelową natomiast czy ilość lat nauki wynosiła tyle samo we wszystkich kolegiach prowadzonych przez ten zakon na terenie RON?
Arheim
W 1736r. kiedy powstała Litewskia Prowincja Pijarów z poczatku było sześc kolegiów:
W Dąbrowicy,Lubieszowie,Wilnie,Szczuczynie,Poniewieżu i Błotnem.
W Koronie przed rozbiorami było dwadziescia domów pijarskich z osiemnastoma szkołami.

QUOTE
W XVIIIw., pod wpływem reform pijarskich, jezuici również zdecydowali się na zmiany.


Jezuici patrzyli raczej troche zazdrośnie na rozrost szkolnictwa Pijarów ,wczesniej Jezuici nastawiali sie na kształcenie Szlachty do ich kasaty w 1773r. Pijarzy bardziej na kształcenie biedoty stąd moze ich rozwój?
farkas93
QUOTE
W 1736r. kiedy powstała Litewskia Prowincja Pijarów z poczatku było sześc kolegiów:
W Dąbrowicy,Lubieszowie,Wilnie,Szczuczynie,Poniewieżu i Błotnem.


Dziękuję smile.gif
farkas93
QUOTE
W XVIIIw., pod wpływem reform pijarskich, jezuici również zdecydowali się na zmiany. W największych kolegiach wprowadzili naukę języka francuskiego, historii, gegorafii, fizyki i matematyki a także tzw. praw natury. Wprowadzano też tzw. prawa narodów. Zmiany zaszły też w nauczaniu przez nich filozofii gdzie usunięto pozostałości po scholastyce.


Chciałem jeszcze dodać, że te reformy objęły jedynie sześć kolegiów tj. w Wilnie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie, Lublinie i Ostrogu. Jeżeli chodzi o wychowanie dobrego obywatela w tych kolegiach to jezuici mieli bardziej zachowawcze poglądy od pijarów, ale również uważali, że pewne reformy są potrzebne.

Jeszcze do szkolnictwa pijarskiego. Reformy Konarskiego w prowincjonalnych kolegiach nie zostały wprowadzone w pełni ze względu na brak środków np. nauka języków nowożytnych była ograniczona. Wśród litewskich pijarów z kolei były też opory przeciw zmianom więc reforma opóźniła się tam o dziesięć lat.
farkas93
W sumie to nie jestem też do końca pewien czy część tych reform jezuickich nie została też wprowadzona innych ichnich kolegiach.
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.