III Rozbiór nie likwiduje I RP - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Historia - pozostałe sekcje > Zabawy historyczne
Ferdas
W 1795 roku zaborcy decydują się, aby Polaków łagodniej ukarać za powstanie kościuszkowskie, czyli nie zlikwidować całkowicie państwa, lecz jedynie je kolejny raz okroić, w celu tzw. ostatniego ostrzeżenia. Oczywiście zaborcy biorą spore obszary ziem, jednak jest zachowywany szczątkowy RON z zachowaniem najważniejszych miast - Krakowa, Warszawy i Wilna, teoretycznie niepodległy, w rzeczywistości pod silną kontrolą sąsiadów.
Rosja bierze Kurlandię i część Litwy na północ od Niemna i Wilii, Prusy Nowy Śląsk i część Mazowsza i Podlasia na północ od Narwi, Biebrzy i na zachód od Niemna, a Austria Lubelszczyznę i Wołyń.
Tak więc po Poniatowskim pojawia się w 1798 kolejny król, zaś państwo, pomimo kadłubowości wchodzi w XIX wiek i wojny napoleońskie (gdyż nie zaburza kontinuum).
Jaki jest stosunek państwa polskiego do Napoleona i zakładając, że wojna z Rosją przebiega jak OTL, jaki jest los Polski po kongresie wiedeńskim?

Mapa poglądowa
http://fotoo.pl//out.php?i=1231587_sec1.png
tellchar
To zależy, kto będzie tym królem w 1798. Branicki? Wettyn? Konstanty?
No i jaki jest potencjał w tym kadłubku - 2,5 mln ludności, a może i to nie?
Ferdas
Jeśli chodzi o ludność, ok. 2 mln.
Królem najprawdopodobniej Branicki lub inny targowiczanin, Wettyn jako promowany przez konstytucję raczej nie.
JanKazimierzWaza
Takie państwo składające sie tylko z części Małopolski ze skrawkiem Mazowsza i tak nie miałoby szans na przetrwanie
Ferdas
10 lat do pojawienia się Napoleona pewne by przetrwało wink.gif
Poza tym Luksemburg o wiele mniejszy też miał coś w rodzaju kilku rozbiorów i nigdy ich nie dokończono wink.gif
Nasi pewnie nie zrobiliby nowego powstania, gdyż stwierdziliby, że nie ma sensu.

Napoleon pewnie nie tworzyłby Księstwa Warszawskiego, jako że Polska dalej by istniała, jedynie posadziłby Wettyna, mielibyśmy też insygnia królewskie, których nie kradną i nie niszczą Prusy, Polska odzyskałaby ziemie od Prus i od Austrii jak w OTL (II i III rozbiór), z czego w Galicji pewnie trochę więcej (zapewne okolice Żółkwi, może Lwowa), do Rosji pewnie poszedłby kawałek między Suwałkami a Kownem, kampania na Rosję jak w rzeczywistości.

Jakie granice ma Polska w 1815 i jaka sytuacja polityczna? Tak jak OTL unia personalna z Rosją? Konstanty? Powrót wolnej elekcji?
tellchar
Ja widzę kilka opcji w Tylży, więc jeszcze bym się nie rozpędzał do 1815.

Gdyby na tronie był Branicki, to widziałbym taki scenariusz:
1. Napoleon bardzo rozklepał Rosjan i Aleksander pozwala mu przejąć całą Polskę. Jeżeli tak by się stało, to Rosja raczej by nic nie dostała, bo z Suwałkami jej nie po drodze przy takich granicach. Chyba by Kłajpedy czy większego kawałka Prus Wschodnich nie capnęli. Więc mamy Wettyna jako króla i przyłączony II i III zabór pruski. W 1809 dostajemy dużo więcej Galicji - na pewno Lublin, Chełm, Włodzimierz, Łuck i Dubno z III zaboru, z I okręgi Zamość, Żółkiew, Lwów i Złoczów, ewentualnie również części okręgów Rzeszów i Przemyśl na północ od Sanu i Wiszni. Krzemieniec i Tarnopol trafiają do Rosji.

2. Napoleon średnio rozklepał Rosjan (jak OTL) i musi iść na kompromis: Branicki utrzymuje władzę na terenach WXL, w prezencie od Napoleona otrzymuje Suwałki, reszta trafia do Fryderyka Augusta. Zatem w 1809 zabieramy mniej, gdyż Rosjanie anektują Wołyń i część ziemi chełmskiej na wschód od Bugu.

3. Napoleon średnio rozklepał Rosjan i uważa, że bardziej mu zależy na przyjaźni Aleksandra niż na Polakach, zatem przyznaje Polsce tylko ziemię III zaboru pruskiego. Z II zaboru tworzy Wielkie Księstwo Poznańskie z Fryderykiem Augustem albo Davoutem jako konkurencyjną Polskę. Albo porzuca ten pomysł i zostawia Poznań Prusakom, w zamian za to anektuje Śląsk do Francji.

Gdyby natomiast królem w 1798 został Konstanty, to najprawdopodobniej w Tylży jego tron zostałby utrzymany i dostalibyśmy cały zabór pruski (a Rosja zabrałaby Prusy Wschodnie). W 1809 dostalibyśmy większość Galicji, Krzemieniec, Tarnopol, Stanisławów i Bukowina trafiłaby do Rosji.

To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.