Ukazał się kolejny numer półrocznika:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
2017 tom LII z. 2

Stosowny link

user posted image