Stanisław August Poniatowski zdrajca czy patriota? - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Pomoc > Od 1492 do 1914 Pomoc
Mateusz3105
Stanisław August Poniatowski patriota czy zdrajca?.Prosze o napisanie mi rozprawki lub samych argumętów "za" albo
"przeciw" jak uważacie.Bede bardzo wdzieczny!PILNIE!!
craft
Moim zdaniem zdecydowanie był patriota chciał reform był ministrem sztuki sprowadzał slynnych malazy ale Rosja juz mieszała się do spraw Rzeczpospolitej Poniatowski dzieki interwencji carycy Katarzyny został królem i był w niej zakochany Napewno nie był idealny ale prubował coś zmienić nawet był na niego zamach
piotpal
Krótkie podsumowanie osoby ostatniego króla Polski:
Król nie podejmował decyzji popularnych, ale takie, które dawały szansę reformy i wzmocnienia samodzielności Polski. Nie wchodził w otwarty konflikt z Rosją zdając sobie w pełni sprawę z nieuniknionej klęski takiego postępowania. Nie był tylko biernym wykonawcą poleceń potężnego sąsiada, ale tak dalece jak to było możliwe działał na rzecz reform i umocnienia kraju. Ponieważ to właśnie za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Polska uległa rozbiorom, wielu zarówno współczesnych, jaki i późniejszych historyków automatycznie obwiniało króla za to. Ja jednak jestem przekonany, że w warunkach ekonomicznych, politycznych, militarnych i geograficznych w jakich znalazł się ówczesny władca (nie rządził nawet w pełni suwerennym państwie) Polskich rozbiorów uniknąć nie można było. Król Stanisław zrobił dla swego kraju bardzo wiele w ramach istniejących możliwości. Myślę, ze na miejscu naszego króla nikt nie rządziłby dużo lepiej (np. ja rządziłbym gorzej).
Król wprawdzie przystąpił do konfederacji targowickiej ("obóz zdrady"), która jest jednym z najbardziej niechlubnych momentów w historii Polski, ale zrobił to pod groźbą Rosji, która groziła królowi, że będzie musiał pokryć ogromne osobiste długi oraz pod groźbą jeszcze bardziej dotkliwych restrykcji wobec kraju.
Jestem przekonany, że gdyby królowi Stasiowi dane było działać w innym czasie i w innych warunkach historycznych mógłby zasłużyć na przydomek Wielki oraz na miłość i wdzięczną pamięć współczesnych i potomnych.
kaj
QUOTE(craft @ 5/03/2006, 19:12)
Moim zdaniem zdecydowanie był patriota chciał reform był ministrem sztuki sprowadzał slynnych malazy ale Rosja juz mieszała się do spraw Rzeczpospolitej Poniatowski dzieki interwencji carycy Katarzyny został królem i był w niej zakochany Napewno nie był idealny ale prubował coś zmienić nawet był na niego zamach
*


Jakich to słunnych malarzy sproowadzał? Jesli masz na mysli Bellotta, to nikt go do warszawy nie sprowadził. sam tu przyjechał.
Do Targowicy przystapił. I podpisał trzy traktaty rozbiorowe.
Gustaw II Adolf
Nie nazwałbym go zdrajcą, to na pewno.

Na swój sposób był patriotą, ale jednocześnie miał po prostu słaby charakter. Traktowanie siebie, jakie dopuszczał ze strony Repnina, świadczy o braku poczucia godności nie tylko królewskiej, nie tylko szlacheckiej, ale po prostu ludzkiej... No, kopanie króla przez ambasadora w pupę (publicznie) przechodzi wszelkie pojęcie. Oczywiście, na jego korzyść przemawia fakt, że w tym okresie nie dało się już zrobić właściwie nic a nic, by uratować tonący okręt tej karykatury państwa (brutalne, ale prawdziwe), jaką była RON.

Pozdr.
G2A
stormechtige hogborne første och herre, her Gustaf Adolph, Sverigis, Gottis och Vendis udkorne koning och arffurste, storførste til Findland, hertug til Estland och Vesmanneland etc.
OverHaul

Ja tam wiem tylko o tym, że Józef Pułaski zaprotestował przeciwko groźbom ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina wprowadzenia do Rzeczypospolitej 50 000 wojska rosyjskiego, mówiąc "Niech stanie sto tysięcy, naród wolny krew przeleje". Repnin nie wytrzymał i kopnął Pułaskiego. Pisze o tym Wacław Szczygielski w swojej książce "Józef Pułaski"
Awersja
Ja Staśkowi ogólnie współczuję. Żył w złym czasie, złym okresie dla Polski. Być może gdyby zamienił się miejscem np. z Zygmuntem II Augustem to dziś czcilibyśmy go jako wiekiego patrona sztuki i kultury, a tak....
Modger
Gdyby krół Stanisław nie poparł targowicy byłby teraz uznawany za bohatera narodowego, który chciał uniezależnic się od Rosji. Jednak Stanisław wolał się troszczyć o ówczesny własny byt, według mnie historia w należyty sposób ocenia tego monarchę.
annanova
Ostatnio czytałam książke o Poniatowskim, co pozwoli mi wypowiedzieć się na ten temat, moim zdaniem był patriotą, choć przyłączył się to Targowicy- PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE OPRACOWAŁ KONSTYTUCJĘ 3 MAJA !!!!

ZASŁUGI:

1)Próbował wprowadzać reformy, ale państwa ościenne mu na to nie pozwalały.
2)Zreformował pieniądz.
3)Zreformował wojsko.
4)Mennice, manufaktury, Szkoły Rycerskie.
5)KEN. !!!!!! (Komisja Edukacji Narodowej)
6)STYL STANISŁAWOWSKI!!
7)Mecenat Sztuki-obiady czwartkowe, teatr, wysyłał ludzi na studia opłacając je im.
8)Przebudował Łazienki, Zamek Królewski, Warszawę-za jego czasów Wa-wa była jedną z najpiękniejszych stolic w Europie.
9)KOSTYTUCJA 3 MAJA !!!!!!!!!!!!!!!

Ale Targowica przekreśliła go na zawsze i podpisał rozbiory. Jednak moim zdaniem podpodpisał Targowice, bo nie miał wyjścia.
Myślał, że uratuje resztki państwa, że uratuje niepodległość, moim zdaniem za rozbiory winę ponosi szlachta.
Gdyby był królem w innych czasach ( w ogóle przecież w ogóle nim nie chciał być, to caryca wręczyła mu 'pałeczkę') pewnie byłby wybitnym
i podziwianym królem, wspaniałym mecenatem sztuki, ale że był królem w tych czasach, w których był i zrobił to co zrobił to przekreśliło go to na zawsze, choć moim zdaniem na to nie zasłużył. Był wrażliwy, na pewno cierpiał, bo przed 3 rozbiorem odsunął się w cień.
Wiki
Stanisław August Poniatowski był królem Polski w latach 1764-1794. Podczas jego panowania było wiele wydarzeń, które źle wpłynęły na Polskę. Ale czy to była wina króla? Stanisław August Poniatowski był patriotą czy zdrajcą?

Stanisław August Poniatowski został królem Polski w 1764 roku. Miał poparcie rodziny Czartoryskich oraz Carycy Katarzyny, u której wcześniej pełnił rolę posła. Carycy bardzo zależało na tym, aby osoba zasiadająca na tronie Polski była pożyteczna dla interesów rosyjskich. Elekcja Stanisława Augusta rozpoczęła się od wprowadzania nowatorskich działań mających na celu odbudowę zdegenerowanych instytucji państwowych, przez co nie spodobał się szlachcie. W 1768 roku szlachta zawiązała konfederację barska. Była ona skierowana przeciw dominującemu ingerowaniu Rosji w sprawy polskie. Dążyła ona tez do utrzymania dotychczasowego ustroju polityczno-społecznego, a więc przeciwnego reform. W 1771 roku doszło do próby porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez uczestników konfederacji barskiej. W wyniku interwencji Rosyjskiej ten ruch szlachecki zakończył się pierwszym rozbiorem Polski (w 1772 roku). Poniatowski uratował jednak część przeprowadzonych do 1767 roku w kraju reform. Jednak jego władza została znacznie ograniczona i poddana kontroli państw zaborczych: Rosji, Austrii i Prus.

Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791 roku ogłoszona (podczas sejmu czteroletniego) Konstytucję 3 maja. Ustawa ta była dowodem wejścia Polski na drogę postępu i reform. Konstytucja zniosła liberum veto i wolna elekcję, ustanawiając tron dziedziczny w Polsce. Utworzona też nowy rząd o szerokich uprawnieniach oraz ogłoszono zrównanie w prawach bogatych mieszczan ze szlachtą. Wzięto także chłopów pod opiekę państwa. W maju 1792 roku w Targowicy napisano akt konfederacji napisany wcześniej (w kwietniu) w Petersburgu w porozumieniu z Carycą Katarzyną. Konfederaci uznali, że reformy Sejmu Wielkiego zagrażają wolności, dlatego postanowili je unieważnić. Wezwali na pomoc wojska Rosyjskie. W kilku bitwach Polacy je odparli, ale gdy Stanisław August Poniatowski zobaczył, że jedyny sojusznik na którego Polska liczyła (Prusy) porozumiał się z Rosją, postanowił przystąpić do konfederacji targowickiej, chcąc zachować choćby cześć wprowadzonych reform. W rezultacie konfederacji targowickiej w 1792 roku rozpoczął się drugi rozbiór Polski. To wszystko pogrążyło króla ostatecznie w oczach narodu. Po upadku powstania Kościuszkowskiego (które było w 1794 roku) i po trzecim rozbiorze Polski (1795 rok) król Stanisław August Poniatowski abdykował, a państwo Polskie całkowicie zniknęło z mapy Europy.

Stanisław August Poniatowski za czasów swojego panowania wprowadził bardzo dużo reform. Powstawały nowe manufaktury, przez co wzrosła produkcja towarów luksusowych takich jak porcelana, karety, szkło, armaty dla wojsk, wyroby tekstylne. Pańszczyznę zamieniono na czynsz. Budowano nowe drogi i kanały (np. łączące Niemen z Dnieprem). Powstawały tez liczne banki. Rozpoczęło się wielkie ożywienie gospodarcze. Natomiast ożywienie kulturalne to publikowanie poezji, czasopism i dzieł, założenie w stalico stałego zespołu teatralnego, przez Wojciecha Bogusławskiego. W architekturze zaczął panować umiar i prostota. W nauce i kulturze rozkwitała epoka Oświecenia. Do najwybitniejszych jego przedstawicieli należeli: biskup Ignacy Krasicki, ksiądz Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski. Sam król był wielkim mecenasem nauki, sztuki i literatury, organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych, pisarzy, poetów. Nad królewskimi zbiorami sztuki pieczę sprawował malarz Marcello Bacciarelli. Częstymi gośćmi króla byli: poeta i historyk Adam Naruszewicz, poeta Stanisław Trembecki, satyryk i komediopisarz Franciszek Zabłocki, twórca teatru narodowego Wojciech Bogusławski i inni. Król wydawał pieniądze na zakup obrazów i rzeźb ozdobnych. W 1765 roku król założył pierwszą, polską uczelnię świecką Szkołę Rycerską, kształcącą przyszłe kadry dla armii Rzeczypospolitej. W 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej ? pierwsza na świecie centralna instytucja zajmująca się edukacją, która przejęła kadrę i budynki skasowanych szkół jezuickich. W tym roku powstało też Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, zajmujące się opracowywaniem podręczników. Uważam, że te reformy były potrzebne Polsce, ponieważ stała się ona od tego trochę silniejsza.
Uważam, że Stanisław August Poniatowski był patriotą, a nie zdrajcą. Dbał on o polską kulturę (budowano nowe szkoły), wprowadzał bardzo dużo reform. Niektórzy uważają, ze to co robił, robił tylko na pokaz, ale uważam, ze gdyby naprawdę tak było, to nie próbowałby z całych sił wprowadzić tych reform i ratować państwa?
bartoszb
Ciekawe jakby w tych realiach odnalazł się Zygmunt Stary? Król, który zmarnował możliwość przyłączenia: Pomorza (Bogusław X chciał zostać lennikiem), Śląska (którym władał zanim został królem), Prus Książecych. Ponadto nie pomógł Tatarom w wyprawie na Moskali.

Poniatowskiemu nie mogę wybaczyć kapitulacji w 1792 roku. Walczyć trzeba było do końca. A jeśli już było zrobić to co zrobił to potem mógł chociaż nie abdykować.
Arek 1648
QUOTE(kaj @ 11/05/2006, 11:33)
QUOTE(craft @ 5/03/2006, 19:12)
Moim zdaniem zdecydowanie był patriota chciał reform był ministrem sztuki sprowadzał slynnych malazy ale Rosja juz mieszała się do spraw Rzeczpospolitej Poniatowski dzieki interwencji carycy Katarzyny został królem i był w niej zakochany Napewno nie był idealny ale prubował coś zmienić nawet był na niego zamach
*


Jakich to słunnych malarzy sproowadzał? Jesli masz na mysli Bellotta, to nikt go do warszawy nie sprowadził. sam tu przyjechał.
Do Targowicy przystapił. I podpisał trzy traktaty rozbiorowe.
*Sprowadził np Norbina , jednego z najlepszych kucharzy Pawła Tremo.
gryfita23
Dla mnie król Stanisław August Poniatowski, jest zdrajcą

Po pierwsze o przystąpieniu króla do Targowicy nie będę pisał bo to już w któryś postach to było...

Ale ważniejsza jest jego rolą z abdykacją mianowicie 25 listopada 1795 roku na wieść o III rozbiorze król Stanisław August Poniatowski abdykował ( w zamian za spłatę długów) i wyjechał do Petersburga. Zrzekając się formalnie tronu uznał bezprawie zaborców..!!!
W 1938 roku z kościoła św. Katarzyny w Leningradzie usunięto prochy ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i przesłano do Polski. Miejsce pochówku króla wywołało w kraj liczne polemiki prasowe. Sfery rządowe uznały króla, że dla nie go nie ma miejsca na Wawelu czy w katedrze warszawskiej z powodu uległości w stosunku do carycy Katarzyny II. Trumnę monarchy przetrzymywano na granicy parę tygodni, dopiero po apelach prasowych zdecydowano się go pochować w miejscu urodzenia w Wołcznie ( obecnie jego prochy znajduja się w warszawskiej katedrze św. Jana)
Powyższy tekst napisałem na podstawie J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005
Zapalony historyk
Moim zdaniem zdecydowanie był patriota chciał reform był ministrem sztuki sprowadzał slynnych malazy ale Rosja juz mieszała się do spraw Rzeczpospolitej Poniatowski dzieki interwencji carycy Katarzyny został królem i był w niej zakochany Napewno nie był idealny ale prubował coś zmienić nawet był na niego zamach.
balum
SAP nie potrafił zadbac o PR i odejść w porę. powinien zginąc na wojnie w obronie konstytucji. Wtedy byłby w panteonie największych bohaterów narodowych, a tylko niektórzy historycy by pisali, ze nie był taki kryształowy i nie radził sobie najlepiej.
Ale umiejętność odejścia w porę i we właściwy sposób ma niewielu polityków.
Husarz
Wg mnie za bardzo psioczymy na St. Augusta Poniatowskiego.
Wymienię punktach jego plusy i minusy zgodnie z moją ocena owego króla:

+ zdaje się, że zbyt wielu chętnych na koronę Polską wówczas nie było;
+ próby reform, tak drastycznych nie próbował nikt przed nim;
+ rozwój sztuki i edukacji w Polsce;

- hmmm chyba brakowało w nim hartu ducha jak u Batorego;
- zapewne targowica (aczkolwiek tu można polemizować czy w ten może trochę nieudolny sposób nie chciał ocalić resztek Polski);

Gdyby jednak w jakiejś cząstkowej formie Polska przetrwała d czasów Napoleona ? ... Kto wie wówczas jakby było.
Miał pecha chłopina z błękitną krwią. Gdyby ktoś taki został królem zaraz po Sobieskim (albo i zamiast Sobieskiego)?.
balum
QUOTE
+ rozwój sztuki i edukacji w Polsce;
Nie miał tu wielu zasług. Natomiast tu właśnie miał świetny PR.
GG - 5024047
Mógł powiedzieć Rosji "nie". Wiadomo, do wojny z Rosjanami tak czy tak by doszło, ale jemu zależało na pozytywnych stosunkach z samą Katarzyną, bo miał z nią romans. Wojna jedynie dlatego miała miejsce, ponieważ albo polscy zdrajcy nie chcieli Konstytucji albo nasi chcieli obronić niepodległość. O ile Sasi też byli słabymi monarchami, to jednak król Poniatowski był gorszy. Czy władca jest w stanie podpisać traktaty rozbiorowe na swoje państwo. Raczej nie. Tylko ten jeden to zrobił, a skoro to zrobił to widać, że całkowicie był oddany państwu rosyjskiemu.
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.