Sukow-dziedzice - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Pomoc > Starozytność Pomoc
Euzebiusz
Dzień dobry.

interesują mnie o jakiegoś czasu grupy kulturowe o przeżywających się tradycjach germańskich u schyłku Wędrówek Ludów - Sukow-Dziedzice i Widiwariowie.

Czy możecie proszę polecić mi jakąś literaturę?

W języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Rosyjskiego niestety nie znam.

Oczywiście opracowania ogólne (jak. np. Najdawniejsze Dzieje Ziem Polskich Kaczanowski/Kozłowski i tym podobne) są mi doskonale znane. "Starożytna Polska" Kokowskiego również.

El_Slavco
Przeszukaj ten temat:
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=54029

A o Widiwariach coś wspominają w tym temacie:
http://www.historycy.org/index.php?showtop...25&#entry457425

wink.gif
welesxxi
Sebastian Brather, Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft Und Gesellschaft Im Fruh- Und Hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa
Archeologia o początkach Słowian (pod red. M. Parczewskiego i P. Kaczanowskiego)
Marek Dulinicz, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne
Michał Parczewski, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych
The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence (pod red. M. Dulinicza i S. Moździocha)
Paul Barford, The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.