Euzebiusz I Hierokles - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > STAROŻYTNOŚĆ > Religie starożytne
keres2731
Witam ! Ostatnio znalazłem taki tekst

CODE

B8 Hierokles (Euzebiusz, Traktat Euzebiusza rozdz2) W tym cytacie u Euzebiusza zachowała się część tekstu zaginionej księgi Hieroklesa Philatelhes, czyli ,,Miłujący Prawdę" - Josh McDowell, Przewodnik apologetyczny str 133


Moje pytanie, kim był ten Hierokles i kiedy żył. Jak wpisuje to w internecie to wyskakuje mi inny Hierokles

szapur II
Ten Hierokles nazywał się Sossianus Hierokles, jego dzieło nie było zatytułowane "Philatelhes" tylko w transkrypcji łacińskiej "Philalethes" czyli Φιλαλήθης. Żył on w 2 poł. III w. i w początkach IV, właśnie z początków IV pochodzi wspomniane dziełko, napisane i wydane przy okazji bądź około czasu wszczęcia prześladowania przez Dioklecjana. Sam Sossianus Hierokles był jeszcze w l. 90-tych III w. namiestnikiem którejś z prowincji syryjskich, następnie wikariuszem którejś z diecezji, potem w 303 r. namiestnikiem Bitynii, wreszcie w 307 r. prefektem Egiptu. Więcej na jego temat po polsku możesz przeczytać w:
M. Dzielska, Apoloniusz z Tiany. Legenda i rzeczywistość, Kraków 1983;
eadem, Przedmowa, [w:] Flawiusz Filostratos, Żywot Apoloniusza z Tiany, przeł. I. Kania, Kraków 1997;
Porfiriusz z Tyru, Przeciw chrześcijanom, oprac. P. Ashwin-Siejkowski, Kraków 2006 (we wstępie).
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.