1 łan ziemi - ile to hektarów ? - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Forum > Pomoc > Pomoc ogólnie
frida
1 łan ziemi - ile to hektarów? Spotkałam się z przeróżnymi odpowiedziami więc proszę o jakąś zgrabną konkretną liczbę smile.gif
tuxman
1 łan - to około 17 hektarów.

Łanowym - był nazywany jeden z podatków w RON-ie na rzecz skarbu pospolitego.
Belfer historyk
To prawda, że 1 łan to około 17 ha, ale nie zawsze i nie wszędzie. Wielkość łanu jako jednostki zależała od lokalnej wielkości podstawowych jednostek długości (pręta, sznura, łokcia) i przyjętego wzorca pomiaru łanu (lub włóki) związanego z jakością gleby, ukształtowaniem terenu itp. M Małopolsce występował łan tzw. frankoński (23-28 ha), na Mazowszu i (po roku 1569) na Podlasiu włóka chełmińska (czyli łan chełmiński) równała się 30 morgom (16,8-17 ha). Ponadto były spotykane inne łany o bardzo zróżnicowanej wielkości (od 3 do nawet 50 ha), np. łan kmiecy, łan polski (3-9 ha).
piotpal
Wydaje mi się, że łan zależał też w pewnym stopniu od urodzajności gleby i zwracano uwagę przy tym, nie na konkretną wielkość przestrzenną, o ile na zbiory z danej części ziemi. Dlatego też znamy kilka odmian łanów, np. na Żuławach łany są mniejsze niż na Podlasiu, ponieważ na Żuławach gleba jest urodzajniejsza.
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.