Kraje Demokracji Ludowej 1945-1990 - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > DZIEJE NAJNOWSZE > Kraje Demokracji Ludowej 1945-1990
 1. Wybory W Czechosłowacji W 1946 R. (3 odpowiedzi)
 2. Serboluzyczanie: wymierający lud słowiański (42 odpowiedzi)
 3. Kardynał Mindszenty w ambasadzie USA (5 odpowiedzi)
 4. Czeski odwet a polska wstrzemięźliwość (58 odpowiedzi)
 5. Europa: powojenne rezimy komunistyczne (42 odpowiedzi)
 6. Ucieczki z Demoludów na zachod (90 odpowiedzi)
 7. Fenomen Ericha Mielkego (5 odpowiedzi)
 8. Podziemie antykomunistyczne (28 odpowiedzi)
 9. Rewolucja w Rumunii 1989 (48 odpowiedzi)
 10. Ofiary granicy wewnątrzniemieckiej (56 odpowiedzi)
 11. Sport w krajach demokracji ludowej (50 odpowiedzi)
 12. Wyjazd z Demoludów (glownie NRD) (51 odpowiedzi)
 13. Układ Warszawski - dlaczego tylko Europa ? (14 odpowiedzi)
 14. Stalin, kulisy śmierci... (20 odpowiedzi)
 15. Ucieczki (23 odpowiedzi)
 16. Maoizm: frakcje prochińskie w DemLudach (0 odpowiedzi)
 17. Rolnictwo demoludów - porównanie (32 odpowiedzi)
 18. Jugosławia: socjalizm z ludzką twarzą (37 odpowiedzi)
 19. NRD - partia komunistyczna (11 odpowiedzi)
 20. Losy Bohaterów Związku Radzieckiego (1 odpowiedzi)
 21. Powstanie na Węgrzech 1956 (19 odpowiedzi)
 22. Ludowa Republika Albanii (4 odpowiedzi)
 23. Psy strazy granicznej CSRS (0 odpowiedzi)
 24. "Praska Wiosna" w Czechosłowacji (69 odpowiedzi)
 25. Tajny referat Chruszczowa (5 odpowiedzi)
 26. Dlaczego ZSRR poszedł drogą zmian? (16 odpowiedzi)
 27. Walka z religią w krajach realnego socjalizmu (13 odpowiedzi)
 28. Deportacje z krajów bałtyckich w marcu 1949 r. (0 odpowiedzi)
 29. Republiki Jugosławii (1 odpowiedzi)
 30. Republiki ZSRR (11 odpowiedzi)
 31. Rosjanie na Litwie, Lotwie i Estonii (19 odpowiedzi)
 32. Traktaty polsko-niemieckie po II Wojnie Światowej (3 odpowiedzi)
 33. T64 Vs T72 (3 odpowiedzi)
 34. Rolnictwo ZSRR: kołchozy, sowchozy... (10 odpowiedzi)
 35. Rozwój terytorialny Ukrainy w XX wieku (15 odpowiedzi)
 36. Radziecki/rosyjski Dzień Czołgisty (5 odpowiedzi)
 37. RPK czy PK w druzynie ? (3 odpowiedzi)
 38. Węgierska rewolucja w Rumunii (1989) ? (3 odpowiedzi)
 39. Jugosławia - Tito, Samoupravljenje (3 odpowiedzi)
 40. Berlin Zachodni/Berlin Wschodni (16 odpowiedzi)
 41. Partie satelickie (0 odpowiedzi)
 42. Zatargi AC z "bratnimi" wojskami (5 odpowiedzi)
 43. ZSRR: za słaby na spełnienie planów (14 odpowiedzi)
 44. Opozycja lat 70-tych i 80-tych w demoludach (25 odpowiedzi)
 45. Najlepszy przywódca w Europie Wschodniej (51 odpowiedzi)
 46. Relacje rosyjsko-ukraińskie (3 odpowiedzi)
 47. Mundury NRD (26 odpowiedzi)
 48. Los Węgier po IIWS (20 odpowiedzi)
 49. Kraje niezależne od ZSRR (11 odpowiedzi)
 50. Palach, Zajíc, Kalanta (11 odpowiedzi)
 51. Casus Dobrudży Południowej (8 odpowiedzi)
 52. Zajścia w Nowoczerkasku - rok 1962 (3 odpowiedzi)
 53. Klub Sportowy Zenit (4 odpowiedzi)
 54. Obwód Kaliningradzki (1 odpowiedzi)
 55. Film o Czerwonym Październiku: zupelna fikcja ?? (16 odpowiedzi)
 56. Najgorszy dyktator Europy Wschodniej (10 odpowiedzi)
 57. 50 rocznica pierwszego lotu człowieka w Kosmosie (41 odpowiedzi)
 58. Państwa UW a inne państwa komunistyczne. (6 odpowiedzi)
 59. Dzien Dziecka (9 odpowiedzi)
 60. Berlin Zachodni (18 odpowiedzi)
 61. Symbolika masońska w NRD (13 odpowiedzi)
 62. Stopnie wojskowe ZSRR (4 odpowiedzi)
 63. NRD: muzea i wydawnictwa militarne (0 odpowiedzi)
 64. Imre Nagy i inni (36 odpowiedzi)
 65. "Bękarci" Planu Marshalla (8 odpowiedzi)
 66. Stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej (1 odpowiedzi)
 67. Aksamitna Rewolucja (2 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.