Społ. i gosp. w RON - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW > Społ. i gosp. w RON
 1. Jak zakładano wieś w RON (4 odpowiedzi)
 2. Sytuacja chłopstwa w RON (367 odpowiedzi)
 3. Żydzi w Rzeczypospolitej (58 odpowiedzi)
 4. Starostwa niegrodowe: liczebność (4 odpowiedzi)
 5. Migracje szlachty litewskiej i ruskiej (4 odpowiedzi)
 6. Ludność Rzeczypospolitej (33 odpowiedzi)
 7. Charakter ustroju RON (39 odpowiedzi)
 8. RON przykład tygla kulturowego (4 odpowiedzi)
 9. RON: zacofanie techniczne i strukturalne (89 odpowiedzi)
 10. Gdy państwo traci pozycję ... (89 odpowiedzi)
 11. Ubiory szlacheckie XVII w. (40 odpowiedzi)
 12. Możliwości finansowe chłopa i szlachcica (2 odpowiedzi)
 13. Odlot Dzikich Gęsi z Irlandii do RON? (0 odpowiedzi)
 14. Powstanie gieldy w RON (2 odpowiedzi)
 15. Fryzura szlachty polskiej: jak ją zwano? (9 odpowiedzi)
 16. Kołtun - brak higieny czy coś więcej? (12 odpowiedzi)
 17. Łotysze: religia w czasach RON (2 odpowiedzi)
 18. Chów wsobny wśród chłopów w RON (24 odpowiedzi)
 19. Zasady nobilitacji w RON (1 odpowiedzi)
 20. Prot Potocki i inni bankierzy (0 odpowiedzi)
 21. Mazowsze i Podlasie (2 odpowiedzi)
 22. Sytuacja na Ukraine w czasie tzw. Złotego Pokoju (10 odpowiedzi)
 23. Dobra wieczyste i dożywotnie (0 odpowiedzi)
 24. Konwersje na judaizm (2 odpowiedzi)
 25. Ośrodki ruchów ludowych (0 odpowiedzi)
 26. Skład narodowościowy po I rozbiorze (1 odpowiedzi)
 27. Religie I Rzeczpospolitej - prawosławie (9 odpowiedzi)
 28. Drobna szlachta mazowiecka (3 odpowiedzi)
 29. Wielkość folwarków i magnackich majątków (3 odpowiedzi)
 30. Źródła dochodów szlachty (12 odpowiedzi)
 31. Znaczenie gospodarcze (21 odpowiedzi)
 32. Czy chłop mógł nosić szablę (9 odpowiedzi)
 33. Dwór królewski (0 odpowiedzi)
 34. Systemy władzy a gospodarka kraju (0 odpowiedzi)
 35. Uczta magnacka droższa od galeonu (14 odpowiedzi)
 36. Higiena w wojsku polskim XVII wieku (1 odpowiedzi)
 37. Różnice pomiędzy dialektami polszczyzny w RON (3 odpowiedzi)
 38. Rządy Sejmikowe (9 odpowiedzi)
 39. Zaludnienie ziem RON i dawnych polskich w XVI w. (18 odpowiedzi)
 40. Ceny w XVII wieku: RON (1 odpowiedzi)
 41. Polskie kolonie zamorskie (1 odpowiedzi)
 42. Żupan - pochodzenie (2 odpowiedzi)
 43. Końcówki -ski i -cki (23 odpowiedzi)
 44. Prostytucja w RON (16 odpowiedzi)
 45. Od kiedy zjednoczeni byli obywatele Litwy i Korony (19 odpowiedzi)
 46. Języki używane na Litwie (16 odpowiedzi)
 47. Przestępczość w dawnej Rzeczypospolitej (3 odpowiedzi)
 48. Pańszczyzna (12 odpowiedzi)
 49. Mieszczanie (3 odpowiedzi)
 50. Szlacheckie powiedzonka (42 odpowiedzi)
 51. Handel popiołem (7 odpowiedzi)
 52. Czym podróżowano w Polsce w XVII wieku? (30 odpowiedzi)
 53. Posiadanie ziemi przez mieszczan (10 odpowiedzi)
 54. Kształcenie kobiet w RON (7 odpowiedzi)
 55. Rodzina w RON (23 odpowiedzi)
 56. Sarmatyzm a fundamentalizm religijny (38 odpowiedzi)
 57. Katolickie oświecenie sarmackie (1 odpowiedzi)
 58. Szlachta-sarmaci (16 odpowiedzi)
 59. Bracia Polscy (12 odpowiedzi)
 60. Polonizacja szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim (6 odpowiedzi)
 61. Rozdzielenie skarbu nadwornego od państwowego (0 odpowiedzi)
 62. Majątki magnackie (11 odpowiedzi)
 63. Szlachta przy stole (25 odpowiedzi)
 64. Najludniejsze miasta Rzeczypospolitej (12 odpowiedzi)
 65. Drogi w Rzeczypospolitej (1 odpowiedzi)
 66. Pogarda magnatów wobec szlachty (4 odpowiedzi)
 67. Panie w RON (2 odpowiedzi)
 68. Kładzenia nowonarodzonego syna na konia (2 odpowiedzi)
 69. Aleksander Józef Sułkowski (1 odpowiedzi)
 70. Anegdota z farbowanymi końmi (1 odpowiedzi)
 71. Wsie i miasta w Rzeczypospolitej (14 odpowiedzi)
 72. Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach Litwinów (38 odpowiedzi)
 73. Narodowość i język litewski w WKL (38 odpowiedzi)
 74. Kobieta w Polsce w XVIII wieku (2 odpowiedzi)
 75. Polacy w oczach cudzoziemców (29 odpowiedzi)
 76. Skala osadnictwa polskiego na Ukrainie (1 odpowiedzi)
 77. Policja i kara śmierci w RON (3 odpowiedzi)
 78. Wokół mieszczańskiego stołu... (1 odpowiedzi)
 79. Barani Kożuszek (2 odpowiedzi)
 80. Łowiectwo w I RP (18 odpowiedzi)
 81. Seksualność i cielesność przodków naszych (19 odpowiedzi)
 82. Tynfy i boratynki, inflacyjne odrodzenie (8 odpowiedzi)
 83. Szlachta jak mafia sycylijska (21 odpowiedzi)
 84. Miasta zbudowane w okresie RON (2 odpowiedzi)
 85. Etnika ziem polskich przed I rozbiorem (14 odpowiedzi)
 86. Polski sarmatyzm (13 odpowiedzi)
 87. Miary Powierzchni (9 odpowiedzi)
 88. Magnacko-szlachecka opozycia Wielkiego Księstwa (3 odpowiedzi)
 89. Pogrzeby w epoce nowożytnej (2 odpowiedzi)
 90. Jezuici i Komisja Edukacji Narodowej (1 odpowiedzi)
 91. Wolna elekcja: władza króla a szlachta (3 odpowiedzi)
 92. Stadt Luft Macht Frei? (2 odpowiedzi)
 93. Dziwne zwyczaje (25 odpowiedzi)
 94. Włodarze RON (2 odpowiedzi)
 95. Miasta Ron (5 odpowiedzi)
 96. Codzienność Radziwiłów (5 odpowiedzi)
 97. Luteranizm na terenie RON (8 odpowiedzi)
 98. Ofiary Kontreformacji W Polsce (16 odpowiedzi)
 99. Sytuacja na Ukraine w czasie tzw . Złotego Pokoju (22 odpowiedzi)
 100. Kultura Sarmacka (6 odpowiedzi)
 101. Skopcy (2 odpowiedzi)
 102. Rycerze ? (6 odpowiedzi)
 103. Lustracje (2 odpowiedzi)
 104. Róznice między demokracją szlachecką a oligarchią (2 odpowiedzi)
 105. Rozrywki (3 odpowiedzi)
 106. Miejsce i symbolika szabli w kulturze szalcheckiej (12 odpowiedzi)
 107. Kultura Sarmacka... (21 odpowiedzi)
 108. Orły Pod Czarną Banderą (1 odpowiedzi)
 109. Społeczeństwo Staropolskie (12 odpowiedzi)
 110. Stanowosc I Korporacyjnosc Prawa (1 odpowiedzi)
 111. Jaki odsetek wśród szlachty stanowili Polacy (18 odpowiedzi)
 112. Wolność słowa w RON (3 odpowiedzi)
 113. Stan prawny chlopa wobec szlachcica w RON (28 odpowiedzi)
 114. Szlachta Polska Drugiej Polowy Xvii W (3 odpowiedzi)
 115. Szlachcic-obywatel Dobry Czy Zły? (13 odpowiedzi)
 116. Złota Wolność? (38 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.