Społeczeństwo i gospodarka za Jagiellonów - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > POLSKA JAGIELLONÓW > Społeczeństwo i gospodarka za Jagiellonów
 1. Jezyk Litwy: jakiego języka uzywal Wl.Jagiełło ? (41 odpowiedzi)
 2. Czy ludzie w XVI w. byli geniuszami ? (19 odpowiedzi)
 3. Mikołaj Kopernik (200 odpowiedzi)
 4. Zygmunt Jagiellończyk Jako Książę Głogowski - Mate (2 odpowiedzi)
 5. Konopie z Wielkiego Księstwa Litewskiego (4 odpowiedzi)
 6. Uniwersytet Krakowski a uniwersytety Zachodu (1 odpowiedzi)
 7. Bernard Prittwitz (0 odpowiedzi)
 8. Czerw Polski: znaczenie, handel (7 odpowiedzi)
 9. Polowania dworskie wieku XVI (2 odpowiedzi)
 10. Rejestry poborowe (0 odpowiedzi)
 11. Podatek poradlny (0 odpowiedzi)
 12. Uszkodzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (7 odpowiedzi)
 13. Pańszczyzna (0 odpowiedzi)
 14. Wilkierze (1 odpowiedzi)
 15. Przedsiębiorcy Pogrzebowi - Jak Się Nazywali? (29 odpowiedzi)
 16. Moneta Za Jagiellonów (3 odpowiedzi)
 17. Stroje Szlacheckie I Połowa Xv W. (1 odpowiedzi)
 18. Las W Późniośredniowiecznej Polsce (5 odpowiedzi)
 19. Najdokładniejsze mapy z zaznaczonymi szlakami (3 odpowiedzi)
 20. Folwark (2 odpowiedzi)
 21. Herb Innowierców - Krzyż (7 odpowiedzi)
 22. Morze Bałtyckie w polityce Jagiellonów (21 odpowiedzi)
 23. Folwarki (10 odpowiedzi)
 24. Kamieniczka Kopernikow W Torunu (1 odpowiedzi)
 25. Polowania Mysliwskie (3 odpowiedzi)
 26. Tumult Antyżydowski W Krakowie (0 odpowiedzi)
 27. Ludność (2 odpowiedzi)
 28. Mistrz Michał Sędziwój Z Santoka Wiecznie żywy (1 odpowiedzi)
 29. Poziom Intelektualny - Korona A Księstwo (1 odpowiedzi)
 30. Najgorszy z synów Kazimierza Jagiellończyka (70 odpowiedzi)
 31. Najlepszy Z Synów Kazimierza Jagiellończyka (18 odpowiedzi)
 32. Zmiana nazwy ośrodka miejskiego (2 odpowiedzi)
 33. Stosunek szlachcica do chłopa-księdza (2 odpowiedzi)
 34. Uniwersytet Wileński? (5 odpowiedzi)
 35. Warunki życia Gwardzisty (3 odpowiedzi)
 36. Służkowie Królewscy (1 odpowiedzi)
 37. Kultra Mieszczańska (0 odpowiedzi)
 38. Domena królewska (królewszczyzna) (5 odpowiedzi)
 39. Statuty Piotrkowskie: przenoszenie kmieciow (4 odpowiedzi)
 40. Jak rycerz stał się ziemianinem (16 odpowiedzi)
 41. Antysemityzm w sredniowiecznej Polsce (2 odpowiedzi)
 42. Pozycja chłopstwa (6 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.